Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY transparentní novela zákona Vlastimil Fidler 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY transparentní novela zákona Vlastimil Fidler 1."— Transkript prezentace:

1 PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY transparentní novela zákona Vlastimil Fidler 1

2 Další projednání publikace ve Sbírce 230 – 232/2012 Sb. zbývají vyhlášky k soutěži o návrh seznam hodnotitelů seznam komodit pro el. aukce 2

3 Principy vyhlášek podrobnosti rozsahu dokumentace vymezující předmět VZ rozsah prováděcí dokumentace na stavební práce pro všechny VZ (pro stavby vyžadující i nevyžadující stavební povolení nebo ohlášení) členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory 3

4 Principy vyhlášek rozsah soupisu stavebních prací podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele položka soupisu prací - popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, provedení je nezbytné ke zhotovení stavby výkaz výměr – vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položky soupisu prací 4

5 Principy vyhlášek rozsah soupisu stavebních prací vedlejší náklady - konkrétní situace a podmínky provádění stavby v daném místě a čase (vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky) ostatní náklady - splnění povinností dodavatele vyplývajících z jiných podmínek zadavatele (dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu) 5

6 Principy vyhlášek obchodní podmínky stanovení OP povinné OP/nepovinné hraniční hodnoty/odůvodnění x LRV – pouze OP (dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla, okamžik počátku běhu záruční lhůty) 6

7 Principy vyhlášek odůvodnění účelnosti v předběžném oznámení popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny popis předmětu veřejné zakázky popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele předpokládaný termín splnění veřejné zakázky 7

8 Principy vyhlášek odůvodnění účelnosti na profilu zadavatele změny oproti předběžnému oznámení popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek 8

9 Principy vyhlášek odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady k předmětu veřejné zakázky k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky stanovení mezních hodnot pro odůvodnění: hodnota všech významných dodávek je minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty (u staveb dvojnásobek) seznam více než tří techniků nebo technických útvarů osvědčení odborné kvalifikace delší než tři roky (služby) nebo pět let (stavby) 9

10 Principy vyhlášek odůvodnění vymezení obchodních podmínek (ne stavby) ke svým potřebám k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky mezní hodnoty delší lhůta splatnosti faktur než 30 dnů pojištění odpovědnosti za škodu ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky bankovní záruka vyšší, než je 5 % ceny veřejné zakázky záruční lhůta delší než 24 měsíců smluvní pokuta za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení smluvní pokuta za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení 10

11 Principy vyhlášek odůvodnění technických podmínek veřejné zakázky ke svým potřebám k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky odůvodnění nad rozsah technických charakteristik, popisů a podmínek provádění stavebních prací 11

12 Principy vyhlášek odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ke svým potřebám cena má nižší váhu než 60% (služby) 80% (dodávky a stavební práce) 12

13 Principy vyhlášek odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty (§ 156 odst. 3 ) informace rozhodné pro stanovení předpokládané hodnoty způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 13

14 Postup do účinnosti vyhlášky neukládají žádné nové povinnosti stanovují pouze podrobnosti povinností ze zákona absence vyhlášek není překážkou pro zahájení zadávacího řízení 14

15 DĚKUJI ZA POZORNOST Vlastimil Fidler vlastimil.fidler@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj ☺ 15


Stáhnout ppt "PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY transparentní novela zákona Vlastimil Fidler 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google