Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON 139/2006 O koncesních smlouvách a koncesních řízeních (koncesní zákon)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON 139/2006 O koncesních smlouvách a koncesních řízeních (koncesní zákon)"— Transkript prezentace:

1 ZÁKON 139/2006 O koncesních smlouvách a koncesních řízeních (koncesní zákon)

2 VEŘEJNÝ ZADAVATEL a) ČR b) Státní příspěvková organizace c) Územní samospráv. celek, nebo přísp. org., u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek d) Jiná právnická osoba – veřejný zájem, nemá prům. nebo obchodní povahuje financována převážně státem … Za zadavatele se také považuje jakékoli spojení zadavatelů z nichž alespoň jeden je uveden v odstavci 1.- uzavření koncesní smlouvy.

3 KONCESNÍ ŘÍZENÍ Zjistí se předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy, předpokládaný celkový příjem koncesionáře Zadavatel vybere koncesionáře pro uzavření koncesní smlouvy v koncesním řízení Je li předpokládaný příjem koncesionáře menší než 20 mil., zadavatel nemusí postupovat podle této části zákona.

4 ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení Elektronická komunikace v koncesním řízení Pravidla vypsaného řízení – dílčí kriteria a váhy, další podmínky. Lhůta pro doručení žádosti nesmí být kratší než 52 dnů ode dne uveřejnění oznámení o zah. konces. řízení

5 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK OBSAHUJE: koncesní dokumentaci – jako u veř. zakázek lhůtu pro podání nabídek, nesmí být kratší než 40 dnů ode dne odeslání výzvy k podání nabídek Informaci o jazyce a místě podání nabídky Pokud se zadavatel rozhodne o nabídkách jednat, tak musí ještě splnit další podmínky a následovat bude tzv. Výzva ke koncesnímu dialogu.

6 POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Pro otevírání obálek a hodnotící komisi platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách Pro posouzení a hodnocení nabídek platí příslušná ustanovení zákona o veřejných zakázkách – kriteriem pro výběr koncesionáře je pouze ekonomická výhodnost nabídky

7 VÝBĚR KONCESIONÁŘE Vybere se ekonomicky nejvýhodnější nabídka Do pěti dnů od výběru odešle se všem, kteří nebyli z výběrového řízení vyloučeni, oznámení o výsledku Pro uzavření koncesní smlouvy platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách Ve zvláštním případě lze uzavřít za určitých podmínek smlouvu s vybraným dodavatelem, který se výběrového řízení nezúčastnil

8 KONCESNÍ SMLOUVA Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby a provést dílo, zadavatel pak se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky z poskytovaných služeb. Podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytovaných služeb nebo z vybudovaného díla nese koncesionář. Rozdělení ostatních rizik mezi zadavatele a koncesionáře stanoví koncesní smlouva

9 PŘÍKLAD KONCESNÍ SMLOUVY HŘIŠTĚ S POVRCHEM Z UMĚLÉ TRÁVY S CELOROČNÍM PROVOZEM HISTORICKÁ JÍZDÁRNA REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO

10 DĚKUJI ZA POZORNOST VLADISLAV KRUMER TEL.: 604760308 E-mail: milire@quick.cz


Stáhnout ppt "ZÁKON 139/2006 O koncesních smlouvách a koncesních řízeních (koncesní zákon)"

Podobné prezentace


Reklamy Google