Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodohospodářská infrastruktura a veřejné zakázky Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodohospodářská infrastruktura a veřejné zakázky Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj."— Transkript prezentace:

1 Vodohospodářská infrastruktura a veřejné zakázky Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj

2 PROVOZ VHI ·provoz vlastníkem (obec) ·vlastní provozní společnost ·veřejná zakázka ·koncese ·„pronájem“

3 PRÁVNÍ RÁMEC 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 128/2000 Sb., o obcích

4 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací.

5 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo provedení stavebních prací obchodní vztah (obchodní zákoník) dodavatel nese pouze obvyklá rizika ze zákona (vady, nedodělky, reklamace)

6 KONCESE ? § 16 (1) Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích. (2) Podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla nese koncesionář; rozdělení ostatních rizik mezi zadavatele a koncesionáře stanoví koncesní smlouva.

7 KONCESE ? zákon vymezuje pouze koncesní smlouvu zadavatel umožňuje koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla koncesionář nese podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využíváním provedeného díla

8 KONCESNÍ ZÁKON podmínky a postup při uzavírání koncesních smluv příslušné předpisy Evropského společenství uzavření koncesní smlouvy

9 KONCESNÍ SMLOUVA dlouhodobost úplatnost oprávnění koncesionáře brát užitky plynoucí z poskytovaných služeb nebo z využívání provedeného díla přenos rizik spojených s braním užitků

10 PROVOZOVÁNÍ VLASTNÍKEM provoz vlastními silami - zaměstnanci vybírání poplatků obec veřejným zadavatelem zrušení souběhu obec vlastní zaměstnanci

11 VLASTNÍ PROVOZNÍ SPOLEČNOST výjimka in-house, § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ kritérium činnosti (podstatná část činnosti) kritérium kontroly (výlučná majetková práva) provozní společnost veřejným zadavatelem obec vlastní provozní společnost

12 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA VZ na služby dodavatel provozuje obec vybírá poplatky obec soukromá provozní společnost VZ

13 KONCESE koncesní smlouva koncesionář provozuje a vybírá poplatky přenos rizik obec soukromá provozní společnost KZ

14 „PRONÁJEM“ „nájemní“ smlouva před účinností KZ riziko prodlužování smlouvy požadavek EK na změnu (podmínky přijatelnosti) obec soukromá provozní společnost ZO

15 VZTAH ZVZ A KZ stejná právní síla koncesní zákon využívá většinu procesních ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek

16 VLIV TRANSPARENTNÍ NOVELY novelizovaná procesní ustanovení ZVZ se vztahují i na KZ (!!!) zrušení souběhu v odvětví vodárenství: veřejný zadavatel zadává podle pravidel veřejného zadavatele nepřípustnost změny podstatných náležitostí smlouvy

17 PERSPEKTIVY REGULACE návrh EK · zadávací směrnice · sektorová směrnice · koncesní směrnice transpozice 2 roky přijetí jaro 2013 (?)

18 PERSPEKTIVY REGULACE NOVÝ ZÁKON veřejné zakázky koncese

19 DĚKUJI ZA POZORNOST Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "Vodohospodářská infrastruktura a veřejné zakázky Vlastimil Fidler Ministerstvo pro místní rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google