Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správa a distribuce dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR Tisková konference HVB Bank a České pojišťovny 3. října 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správa a distribuce dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR Tisková konference HVB Bank a České pojišťovny 3. října 2006."— Transkript prezentace:

1 Správa a distribuce dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR Tisková konference HVB Bank a České pojišťovny 3. října 2006

2 Shrnutí výběrového řízení Kritéria výběrového řízení Vyhodnocení nabídek Předmět zakázky HVB Bank a Česká pojišťovna – nový finanční manažer Obsah

3 3 Shrnutí prvního výběrového řízení  7. června 2005 Ministerstvo financí vyhlašuje první výběrové řízení.  5. srpna 2005 Vypršela lhůta pro podání nabídek.  24. října 2005 HVB Bank obdržela rozhodnutí o zrušení výběrového řízení. Podle závazných pravidel pro hodnocení bylo třeba dělit nulovou cenou nabídnutou jedním z účastníků výběrového řízení, což není možné.

4 4 Shrnutí druhého výběrového řízení  10. března 2006 Ministerstvo financí vyhlašuje druhé výběrové řízení.  9. června 2006 Ministerstvo financí nám oznamuje přidělení veřejné zakázky. Společná nabídka HVB Bank a České pojišťovny byla vyhodnocena jako nejlepší.  27. června 2006 Česká spořitelna podává námitky proti řízení na Ministerstvo financí. To každou z námitek s odůvodněním zamítá.  14. července 2006 Česká spořitelna podává návrh na přezkoumání úkonů na ÚOHS, který zahajuje správní řízení.  25. září 2006 ÚOHS vydává Rozhodnutí o zastavení správního řízení, neboť nebylo shledáno porušení zákona, a potvrzuje právoplatnost výběrového řízení i jeho výsledku.

5 5 Výběrové řízení - kritéria Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky. Hodnocení nabídek bylo provedeno podle bodovací metody stanovené ve vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí kritéria: 1) Nabídková cena váha 50 % 2) Technické vlastnosti - hustota sítě poboček váha 20 % 3) Technický návrh režimu komunikace s ISPROFINváha 20 % 4) Výše úročení kreditních zůstatků váha 10 % Zdroj: Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

6 6 Výběrové řízení - vyhodnocení 1) Nabídková cena váha 50 % 2) Hustota sítě poboček váha 20 % 3) Technický návrh režimu komunikace s ISPROFIN váha 20 % 4) Výše úročení kreditních zůstatků váha 10 % Zdroj: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

7 7 Výběrové řízení - pořadí vyhodnocených nabídek Zdroj: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Pořadí nabídky Celkový počet bodůObchodní firma uchazeče 1.81,87HVB Bank Czech Republic a.s. a Česká pojištovna a.s. 2.48,06Československá obchodní banka, a.s. 3.24,82Česká spořitelna, a.s. 4.24,59Komerční banka, a.s.

8 8 Předmět zakázky -HVB Bank a Česká pojišťovna budou zprostředkovávat vyplácení schválených dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu ČR -Tzn. HVB Bank otevře Ministerstvu financí účet, ze kterého bude vyplácet ročně cca. CZK 15-30 miliard na účty 10-15 tisíců příjemců dotací po dobu 4 let -HVB Bank a Česká pojišťovna budou zprostředkovávat vyplácení schválených dotací z fondů Evropské unie a z prostředků státního rozpočtu ČR -Tzn. HVB Bank otevře Ministerstvu financí účet, ze kterého bude vyplácet ročně cca. CZK 15-30 miliard na účty 10-15 tisíců příjemců dotací po dobu 4 let Drawdown/ disbursement Info z databáze, dokumenty Správa účtu MF, otevření účtu klientům, výplata dotace Na zvláštní běžný účet, který pro klienta zřídíme, jsou do vyčerpání limitu připisovány částky čerpané z účtu MF Informace o projektu jsou zaslány z databáze MF Klient poskytne příslušné dokumenty Investiční záměr Schválení projektu, smlouva Projektový návrh Diskuze o proveditelnosti projektu a investice Dotační Audit použitý pro dohledání vhodného dotačního titulu Klient sám nebo ve spolupráci se specializovanými konzultanty napíše projekt a připraví ho ke schválení Implementační agentura schválí projekt a předá informace MF Podepsání dokumentace Klient začíná s realizací projektu Dotační management 3-5 let dodržování podmínek projektu, nutných k udržení dotace Před- financování a spolu- financování Před schválením projektu se obvykle jedná o úvěrovém příslibu a financování projektu Předmět zakázky

9 9 Přínos HVB Bank a České pojišťovny coby nového finančního manažera Státní správa podstatná úspora veřejných prostředků a hospodárnější vynaložení nákladů sofistikované a bezpečné technické řešení snadnější přístup k informacím Podnikatelé, firmy, obce, neziskové organizace služby spojené s distribucí dotací budou zdarma snadnější přístup k informacím možnost využívat nové služby (např. Dotační audit) možnost využívat doplňkové služby od jedné instituce (např. financování, poradenství, pojištění projektů)

10 10 Otázky a odpovědi Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Správa a distribuce dotací z fondů EU a státního rozpočtu ČR Tisková konference HVB Bank a České pojišťovny 3. října 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google