Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář 9."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář 9

2 Vysvětlete pojem investice.
Jaké jsou základní charakteristiky investiční činností?

3 ? Základní skupiny investic: hmotné nehmotné finanční

4 ? Jaké jsou vlastnosti kapitálových státků (v ekonomickém pojetí)?
Investice obnovovací Investice čisté (rozvojové) 4

5 Investice obnovovací vs. Investice čisté
Odpisy jsou peněžní vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku připadající na jedno účetní období. Čistá investice ze zisku Zisk Ostatní náklady Obnovovací investice 5

6 ? Určení peněžních toků souvisejících s investicí:
odhad kapitálových výdajů (odhad všech výdajů souvisejících s pořízením a provozem investice) a příjmů, z investice plynoucích po dobu její životnosti (nárůst tržeb, úspory nákladů, daňové efekty, příjmy z prodeje investičního majetku atd.). cizí kapitál je levnější než vlastní, protože nese menší riziko cizí kapitál je dále zlevňován daňovým štítem s růstem zadluženosti roste úroková míra, neboť roste riziko pro věřitele s růstem zadluženosti roste i požadavek na výnosnost vlastního kapitálu, také nese větší riziko substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění pouze do určitého stupně zadluženosti 6

7 Rok 2007 (0) 2008 (1) 2009 (2) Příjmy 300 500 Výdaje 100 Čistý tok peněz - 500 200 400 = 100 ????

8 ? Časová hodnota peněz: Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu. 1992: 11 Kčs 2007: 20 Kč 8

9 ? Vložíme-li do banky 100 Kč na 2 roky při úrokové míře 10 %, kolik budeme mít po 2 letech v bance? Jednoduché úročení: Úrok se počítá jen z jistiny 100 * (1+0,10 * 2) = 120 9

10 Složité (složené) úročení: Úrok se počítá nejen z jistiny, ale i ze získaných úroků. Jistina tedy narůstá o úroky z předešlých let. 1) 100 * (1+0,10) 2) 100 * (1+0,10)*(1+0,10) * (1+0,10)^2 = 121

11 Budoucí hodnota peněz úročitel kde i je úroková míra
a n je počet úrokovacích období

12 Současná hodnota peněz
Podobně můžeme zpětně zjistit jakou má pro nás dnes (tedy v současnosti) hodnotu určitá budoucí peněžní částka. Použijeme k tomu odúročitele:

13 Současná hodnota cash flow z investice
Abychom mohli peněžní toky mezi sebou sčítat, je nutné je nejdříve všechny převést na jeden časový okamžik, nejčastěji na současnou hodnotu.

14 Dynamické metody Čistá současná hodnota – představuje přebytek diskontovaných příjmů nad diskontovanými výdaji Investice je podle kriteria přijatelná, je-li ČSH nezáporná. Z více možných investičních projektů je vhodnější ten, který má vyšší ČSH.

15 Rok 2007 (0) 2008 (1) 2009 (2) Příjmy 300 500 Výdaje 100 Čistý tok peněz - 500 200 400 = 100 ???? 200 Kč v r = 182 Kč dnes 400 Kč v r = 330 Kč dnes

16 ? Posuďte dvě následující investiční varianty metodou čisté současné hodnoty. Náklady na kapitál jsou 20 %. Tabulka. Čistý tok peněz Varianta C0 C1 C2 C3 C4 A -5 000 4 000 3 000 6 000 - B

17 ! Nejprve spočítáme ČSH obou variant:
Varianta C0 C1 C2 C3 C4 A -5 000 4 000 3 000 6 000 - B Nejprve spočítáme ČSH obou variant: Obě varianty jsou přípustné, ale výhodnější se jeví varianta A, protože má vyšší čistou současnou hodnotu.

18 ? Doba návratnosti investice – udává, za jak dlouho se kumulativní součty čistých CF plynoucí v jednotlivých letech životnosti z investice vyrovnají kapitálovým výdajům. Je-li doba návratnosti kratší než doba životnosti investice, je investice přípustná. Rok 2007 (0) 2008 2009 2010 2011 SHP 200 300 SHV 500 100 18

19 ? Jak se hodnotí efektivnost investic?
Určete silné a slabé stránky každé z metod z hlediska praktické implementace. snižuje 19

20 ? Investice je z hlediska metody čisté současné hodnoty přijatelná, je-li NPV (ČSH) kladná NPV (ČSH) nenulová NPV (ČSH) záporná NPV (ČSH) nezáporná NPV nezáporná 20

21 ? Investice je z hlediska metody doby splacení přijatelná, je-li
doba splacení kratší než doba životnosti doba splacení nezáporná doba splacení větší než NPV (ČSH) doba splacení delší než doba životnosti doba splacení kratší než doba životnosti 21

22 ? Musí být nějaké rozdíly mezi investičním a podnikatelským plánem? 22

23 ? Kdybyste hodnotili efektivnost investic, jakou diskontní sazbu byste zvolili? Proč? Co všechno by měla tato sazba zahrnovat? snižuje 23

24 ? Odůvodněte, proč se v praxi běžně vyskytují portfoliové investice?
snižuje 24

25 ? S růstem diskontní sazby se ČSH zvyšuje snižuje nemění nelze určit
25

26 ? Představte si situaci: jako finanční ředitel pivovaru rozhodujete o způsobech financování stavby nové pobočky. Jaké zdroje financování máte k dispozici? snižuje 26

27 ? Máte k dispozici několik investičních variant se stejnou hodnotou NPV. Jak byste zakomponovali úroveň rizika do investičního rozhodování? Kdybyste byli investory, jakou minimální úroveň návratnosti investice byste požadovali? snižuje 27

28 ? Čím se leasing liší od investičního úvěru? snižuje 28

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google