Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podniku Seminář 9. Vysvětlete pojem investice. Jaké jsou základní charakteristiky investiční činností? 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podniku Seminář 9. Vysvětlete pojem investice. Jaké jsou základní charakteristiky investiční činností? 2."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podniku Seminář 9

2 Vysvětlete pojem investice. Jaké jsou základní charakteristiky investiční činností? 2

3 3 ? Základní skupiny investic: –hmotné –nehmotné –finanční

4 4 ? Jaké jsou vlastnosti kapitálových státků (v ekonomickém pojetí)? Investice obnovovací Investice čisté (rozvojové)

5 Zisk Investice obnovovací vs. Investice čisté Odpisy jsou peněžní vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku připadající na jedno účetní období. Ostatní náklady 5 Obnovovací investice Čistá investice ze zisku

6 6 ? Určení peněžních toků souvisejících s investicí: –odhad kapitálových výdajů (odhad všech výdajů souvisejících s pořízením a provozem investice) –a příjmů, z investice plynoucích po dobu její životnosti (nárůst tržeb, úspory nákladů, daňové efekty, příjmy z prodeje investičního majetku atd.).

7 Rok2007 (0)2008 (1)2009 (2) Příjmy0300500 Výdaje500100 Čistý tok peněz- 500200400 -500 + 200 + 400 = 100 ????

8 8 ? Časová hodnota peněz: Stejné nominální částky mají v různých obdobích různou hodnotu. 1992: 11 Kčs 2007: 20 Kč

9 9 ? Vložíme-li do banky 100 Kč na 2 roky při úrokové míře 10 %, kolik budeme mít po 2 letech v bance? –Jednoduché úročení: Úrok se počítá jen z jistiny 100 * (1+0,10 * 2) = 120

10 10 Složité (složené) úročení: Úrok se počítá nejen z jistiny, ale i ze získaných úroků. Jistina tedy narůstá o úroky z předešlých let. 1) 100 * (1+0,10) 2) 100 * (1+0,10)*(1+0,10) -------------------- 100 * (1+0,10)^2 = 121

11 Budoucí hodnota peněz úročitel –kde i je úroková míra –a n je počet úrokovacích období

12 Současná hodnota peněz Podobně můžeme zpětně zjistit jakou má pro nás dnes (tedy v současnosti) hodnotu určitá budoucí peněžní částka. Použijeme k tomu odúročitele:

13 Současná hodnota cash flow z investice Abychom mohli peněžní toky mezi sebou sčítat, je nutné je nejdříve všechny převést na jeden časový okamžik, nejčastěji na současnou hodnotu.

14 Dynamické metody Čistá současná hodnota – představuje přebytek diskontovaných příjmů nad diskontovanými výdaji Investice je podle kriteria přijatelná, je-li ČSH nezáporná. Z více možných investičních projektů je vhodnější ten, který má vyšší ČSH.

15 Rok2007 (0)2008 (1)2009 (2) Příjmy0300500 Výdaje500100 Čistý tok peněz- 500200400 -500 + 200 + 400 = 100 ???? 200 Kč v r. 2008 = 182 Kč dnes 400 Kč v r. 2009 = 330 Kč dnes

16 ? Posuďte dvě následující investiční varianty metodou čisté současné hodnoty. Náklady na kapitál jsou 20 %. Tabulka. Čistý tok peněz VariantaC0C0 C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 A-5 0004 0003 0006 000- B-5 0003 000

17 ! Nejprve spočítáme ČSH obou variant: Obě varianty jsou přípustné, ale výhodnější se jeví varianta A, protože má vyšší čistou současnou hodnotu. VariantaC0C0 C1C1 C2C2 C3C3 C4C4 A-5 0004 0003 0006 000- B-5 0003 000

18 18 ? Doba návratnosti investice – udává, za jak dlouho se kumulativní součty čistých CF plynoucí v jednotlivých letech životnosti z investice vyrovnají kapitálovým výdajům. Je-li doba návratnosti kratší než doba životnosti investice, je investice přípustná. Rok2007 (0)2008200920102011 SHP200300 SHV500100

19 19 ? Jak se hodnotí efektivnost investic? Určete silné a slabé stránky každé z metod z hlediska praktické implementace.

20 20 ? Investice je z hlediska metody čisté současné hodnoty přijatelná, je-li –NPV (ČSH) kladná –NPV (ČSH) nenulová –NPV (ČSH) záporná –NPV (ČSH) nezáporná

21 21 ? Investice je z hlediska metody doby splacení přijatelná, je-li –doba splacení kratší než doba životnosti –doba splacení nezáporná –doba splacení větší než NPV (ČSH) –doba splacení delší než doba životnosti

22 22 ? Musí být nějaké rozdíly mezi investičním a podnikatelským plánem?

23 23 ? Kdybyste hodnotili efektivnost investic, jakou diskontní sazbu byste zvolili? Proč? Co všechno by měla tato sazba zahrnovat?

24 24 ? Odůvodněte, proč se v praxi běžně vyskytují portfoliové investice?

25 25 ? S růstem diskontní sazby se ČSH –zvyšuje –snižuje –nemění –nelze určit

26 26 ? Představte si situaci: jako finanční ředitel pivovaru rozhodujete o způsobech financování stavby nové pobočky. Jaké zdroje financování máte k dispozici?

27 27 ? Máte k dispozici několik investičních variant se stejnou hodnotou NPV. Jak byste zakomponovali úroveň rizika do investičního rozhodování? Kdybyste byli investory, jakou minimální úroveň návratnosti investice byste požadovali?

28 28 ? Čím se leasing liší od investičního úvěru?

29 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Nauka o podniku Seminář 9. Vysvětlete pojem investice. Jaké jsou základní charakteristiky investiční činností? 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google