Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. přednáška Finanční řízení podniku – základní charakteristika Finanční řízení podniku – základní charakteristika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. přednáška Finanční řízení podniku – základní charakteristika Finanční řízení podniku – základní charakteristika."— Transkript prezentace:

1 6. přednáška Finanční řízení podniku – základní charakteristika Finanční řízení podniku – základní charakteristika

2 Financování podniku Financování podniku = Financování podniku = = získávání a alokaci fondů prostředků Řeší dva základní úkoly: 1) odkud získat potřebné zdroje 2) na jaký účel tyto zdroje vynaložit Financování je ovlivňováno dvěma faktory: a) časem a b) rizikem

3 Faktory ovlivňující financování Faktor času Faktor času - spočívá v tom, že peněžní jednotka přijatá nebo vydaná má v různém čase různou hodnotu, tj. že se její hodnota v čase mění - postup, v němž zjišťujeme budoucí hodnotu peněz = úrokování - postup, jímž zjišťujeme současnou hodnotu budoucích příjmů či výdajů = odúročení (diskontování)

4 Faktory ovlivňující financování Faktor rizika Faktor rizika - riziko – nebezpečí, že očekávané výnosy nebudou dosaženy (vnější příčiny, vnitřní příčiny) - při výběru z několika variant, kdy nejsou jisté výsledky ani jedné z nich, platí zásada, čím vyšší riziko, tím vyšší je i požadovaný výnos (zisk)

5 Pravidla finančního rozhodování 1) Při stejném riziku se preferuje větší výnos před menším 2) Při stejném výnosu se preferuje nižší riziko před větším rizikem 3) Za větší riziko se požaduje vyšší výnos 4) Preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později 5) Volba jedné varianty je motivována dosažením vyššího výnosu než u jiné 6) Motivací investování je zvětšení majetku, i když dočasně může být nahrazenou jinou (CF, zisk,ap)

6 Druhy financování podle původu kapitálu: podle původu kapitálu: a) vnitřní (interní) – zdrojem kapitálu je podniková činnost (zisk, odpisy, rezervy, prostředky uvolněné rychlejším obratem ) b) vnější (externí) – kapitál přichází z vnějšího prostředí: - vklady zakladatelů, tj. z vlastních zdrojů, - vklady zakladatelů, tj. z vlastních zdrojů, - od jiných subjektů, tj. z cizích zdrojů) - od jiných subjektů, tj. z cizích zdrojů) Nová forma financování – leasing (pronájem)

7 Druhy financování Podle pravidelnosti Podle pravidelnosti a) běžné financování – běžného provozu podniku podniku b) financování mimořádné - při založení podniku - při založení podniku - při rozšiřování podniku - při rozšiřování podniku - při spojování podniku - při spojování podniku - při likvidaci podniku - při likvidaci podniku

8 Běžné financování a) Financování oběžného majetku – řízení pracovního kapitálu - dva úkoly: a) Financování oběžného majetku – řízení pracovního kapitálu - dva úkoly: - určit optimální výši každé položky oběžných - určit optimální výši každé položky oběžných aktiv aktiv - určit způsob financování oběžného majetku - určit způsob financování oběžného majetku (zdroje) (zdroje)

9 Běžné financování B) Řízení cash-flow (peněžního toku) B) Řízení cash-flow (peněžního toku) Přírůstek peněžních prostředků ≠ zisk: - rozdíl mezi pohybem hmotných prostředků a jejich peněžním vyjádřením (pohl.,záv.) - časový nesoulad hospodářských operací vyvolávajících náklady s finančním zachycením (mzdy a výplata) - odepisování dlouhodobého majetku

10 Běžné financování Řízení cash-flow – úkol: Řízení cash-flow – úkol: zajistit dostatek peněžních prostředků k úhradě právě splatných závazků zajistit dostatek peněžních prostředků k úhradě právě splatných závazků V praxi se stává ústředním bodem financování a rozhodování o tvorbě a užití zdrojů

11 Cash-flow Sleduje a eviduje (plánuje) Sleduje a eviduje (plánuje) a) Příjmy peněžních prostředků b) Výdaje peněžních prostředků a to v uspořádání podle jednotlivých oblastí činnosti podniku: provozní činnost, provozní činnost, investiční činnost, investiční činnost, oblast financování oblast financování


Stáhnout ppt "6. přednáška Finanční řízení podniku – základní charakteristika Finanční řízení podniku – základní charakteristika."

Podobné prezentace


Reklamy Google