MC signalizuje, že určitého statku je vyrobeno a spotřebováno málo - efektivnost lze tedy zvýšit přesunem zdrojů do výroby tohoto statku. [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]">

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Mikroekonomie I Cvičení 9 - Střetávání poptávky a nabídky na dokonale konkurenčním trhu, tržní rovnováha Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Cvičení 9 [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Spotřebitelský přebytek všech spotřebitelů z poslední nakupované jednotky musí být v rovnováze roven nule. Teorie dílčí ekonomické rovnováhy (např. v díle A. Marshalla) zkoumá izolovaně rovnováhu jednoho dílčího trhu a zanedbává tzv. „zpětnou vazbu" mezi trhy. MU > MC signalizuje, že určitého statku je vyrobeno a spotřebováno málo - efektivnost lze tedy zvýšit přesunem zdrojů do výroby tohoto statku. [ PRAVDA ] [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]

3 MIEK1 – Cvičení 9 [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá Dokonale konkurenční trh maximalizuje efektivnost, ale nikoli velikost výhod ze směny. Spotřebitelský přebytek na jednotku ekonomického statku je rozdíl mezi mezním užitkem a cenou. Přebytek spotřebitele je vždy větší než přebytek výrobce. [ NEPRAVDA ] [ PRAVDA ] [ NEPRAVDA ]

4 MIEK1 – Cvičení 9 [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]
Rozhodněte, zda níže uvedená tvrzení jsou pravdivá nebo nepravdivá O stabilní pavučině hovoříme, jestliže sklony poptávky a nabídky jsou totožné. Teorém (model) pavučiny je jednoduchý dynamický model rovnováhy trhu předpokládající zpoždění na straně nabídky. [ PRAVDA ] [ PRAVDA ]

5 MIEK1 – Cvičení 9 Spotřebitel, který je ochoten zaplatit za zboží více než musí, získává: komparativní výhodu spotřebitelský přebytek nabídkový efekt paritu kupní síly vedlejší výhodu

6 MIEK1 – Cvičení 9 Spotřebitel, který je ochoten zaplatit za zboží více než musí, získává: komparativní výhodu spotřebitelský přebytek nabídkový efekt paritu kupní síly vedlejší výhodu

7 MIEK1 – Cvičení 9 Alokační efektivnost znamená, že:
není možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží je možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží každý ekonomický subjekt může zlepšit svoji situaci, aniž by se zhoršila situace ostatních subjektů MU > MC MU < MC

8 MIEK1 – Cvičení 9 Alokační efektivnost znamená, že:
není možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží je možno zvýšit výrobu jednoho zboží, aniž se sníží výroba jiného zboží každý ekonomický subjekt může zlepšit svoji situaci, aniž by se zhoršila situace ostatních subjektů MU > MC MU < MC

9 MIEK1 – Cvičení 9 Podmínku alokační efektivnosti splňuje vztah:
MU > MC MU < MC MU = MC = P MU = MC = Q neplatí ani jedna varianta

10 MIEK1 – Cvičení 9 Podmínku alokační efektivnosti splňuje vztah:
MU > MC MU < MC MU = MC = P MU = MC = Q neplatí ani jedna varianta

11 MIEK1 – Cvičení 9 Nerovnováha trhu se obnovuje ve stejném rozsahu, pokud (uvažujeme model pavučiny): křivka poptávky má větší sklon než křivka nabídky křivka poptávky má menší sklon než křivka nabídky křivky nabídky i poptávky mají stejný sklon křivka nabídky má větší sklon než křivka poptávky přesně o 10 % křivka poptávky má větší sklon než křivka nabídky přesně o 10 %

12 MIEK1 – Cvičení 9 Nerovnováha trhu se obnovuje ve stejném rozsahu, pokud (uvažujeme model pavučiny): křivka poptávky má větší sklon než křivka nabídky křivka poptávky má menší sklon než křivka nabídky křivky nabídky i poptávky mají stejný sklon křivka nabídky má větší sklon než křivka poptávky přesně o 10 % křivka poptávky má větší sklon než křivka nabídky přesně o 10 %

13 MIEK1 – Cvičení 9 Trh produkuje nerovnováhu, pokud (uvažujeme model pavučiny): poptávka je elastičtější než nabídka poptávka je méně elastická než nabídka poptávka i nabídka jsou stejně elastické elasticita poptávky je větší nezjedná a elasticita nabídky je menší než jedna žádná varianta neplatí

14 MIEK1 – Cvičení 9 Trh produkuje nerovnováhu, pokud (uvažujeme model pavučiny): poptávka je elastičtější než nabídka poptávka je méně elastická než nabídka poptávka i nabídka jsou stejně elastické elasticita poptávky je větší nezjedná a elasticita nabídky je menší než jedna žádná varianta neplatí

15 MIEK1 – Cvičení 9 Při růstu poptávky cena roste nejvíce:
ve velmi krátkém období v krátkém období ve středním období v dlouhém období ve velmi dlouhém období

16 MIEK1 – Cvičení 9 Při růstu poptávky cena roste nejvíce:
ve velmi krátkém období v krátkém období ve středním období v dlouhém období ve velmi dlouhém období

17 MIEK1 – Cvičení 9 O tzv. odstředivé (divergující) pavučině hovoříme tehdy, jestliže křivka poptávky má: stejný sklon jako křivka nabídky menší sklon než křivka nabídky větší sklon než křivka nabídky stejnou elasticitu jako křivka nabídky tendenci stále snižovat oscilace kolem rovnovážného bodu tím, že se při každém dalším kroku reakce spotřebitelů na změnu ceny sama posunuje směrem od nabídkové křivky

18 MIEK1 – Cvičení 9 O tzv. odstředivé (divergující) pavučině hovoříme tehdy, jestliže křivka poptávky má: stejný sklon jako křivka nabídky menší sklon než křivka nabídky větší sklon než křivka nabídky stejnou elasticitu jako křivka nabídky tendenci stále snižovat oscilace kolem rovnovážného bodu tím, že se při každém dalším kroku reakce spotřebitelů na změnu ceny sama posunuje směrem od nabídkové křivky

19 MIEK1 – Cvičení 9 Výsledky, které pozorujeme v případě dynamické pavučiny, závisí z velké části na předpokladu, že: křivka nabídky zboží je neelastická zboží může být po určitou dobu uskladněno jako zásoba, takže prodavači mohou stáhnout část nabídky z trhu, jestliže se jim nelíbí stávající tržní cena křivky nabídky a poptávky se protínají v ceně, která není uspokojivá ani pro prodávající ani pro kupující prodávající se rozhodují o množství, které dodají na trh v daném období, na základě znalosti cen z období předcházejícího křivky nabídky i poptávky jsou vysoce neelastické, takže jakýkoliv posun kterékoliv z křivek způsobí velkou změnu ceny

20 MIEK1 – Cvičení 9 Výsledky, které pozorujeme v případě dynamické pavučiny, závisí z velké části na předpokladu, že: křivka nabídky zboží je neelastická zboží může být po určitou dobu uskladněno jako zásoba, takže prodavači mohou stáhnout část nabídky z trhu, jestliže se jim nelíbí stávající tržní cena křivky nabídky a poptávky se protínají v ceně, která není uspokojivá ani pro prodávající ani pro kupující prodávající se rozhodují o množství, které dodají na trh v daném období, na základě znalosti cen z období předcházejícího křivky nabídky i poptávky jsou vysoce neelastické, takže jakýkoliv posun kterékoliv z křivek způsobí velkou změnu ceny

21 MIEK1 – Cvičení 9 Zvýšení nabídky vyvolá větší snížení ceny, pokud:
poptávka je poměrně neelastická a nabídka je poměrně neelastická poptávka je poměrně neelastická a nabídka je poměrně elastická poptávka je poměrně elastická a nabídka je poměrně neelastická poptávka je poměrně elastická a nabídka je poměrně elastická každá z výše uvedených podmínek je pravdivá - pokud nedostaneme další informace, nelze jednoznačně rozhodnout

22 MIEK1 – Cvičení 9 Zvýšení nabídky vyvolá větší snížení ceny, pokud:
poptávka je poměrně neelastická a nabídka je poměrně neelastická poptávka je poměrně neelastická a nabídka je poměrně elastická poptávka je poměrně elastická a nabídka je poměrně neelastická poptávka je poměrně elastická a nabídka je poměrně elastická každá z výše uvedených podmínek je pravdivá - pokud nedostaneme další informace, nelze jednoznačně rozhodnout

23 MIEK1 – Cvičení 9 Peněžní částka vyjadřující míru prospěchu z účasti jednotlivé firmy na směně (rozdíl mezi cenou a mezními náklady) se nazývá: renta mimořádný zisk přebytek spotřebitele přebytek firmy tržba

24 MIEK1 – Cvičení 9 Peněžní částka vyjadřující míru prospěchu z účasti jednotlivé firmy na směně (rozdíl mezi cenou a mezními náklady) se nazývá: renta mimořádný zisk přebytek spotřebitele přebytek firmy tržba

25 MIEK1 – Cvičení 9 Dílčí rovnováha je analýzou:
cen na všech trzích současně nabídky všech zboží v ekonomice poptávky po všech zbožích v ekonomice nabídky a poptávky po jednom zboží neplatí nic z předchozích tvrzení

26 MIEK1 – Cvičení 9 Dílčí rovnováha je analýzou:
cen na všech trzích současně nabídky všech zboží v ekonomice poptávky po všech zbožích v ekonomice nabídky a poptávky po jednom zboží neplatí nic z předchozích tvrzení

27 MIEK1 – Cvičení 9 V kterém období bude elasticita nabídky automobilky Mercedes největší? během jednoho dne během jednoho týdne během jednoho měsíce během jednoho roku elasticita nabídky nezávisí na časovém horizontu, proto správná odpověď neexistuje

28 MIEK1 – Cvičení 9 V kterém období bude elasticita nabídky automobilky Mercedes největší? během jednoho dne během jednoho týdne během jednoho měsíce během jednoho roku elasticita nabídky nezávisí na časovém horizontu, proto správná odpověď neexistuje

29 MIEK1 – Cvičení 9 Křivka nabídky je cenově nejméně „elastická":
ve velmi krátkém období v krátkém období ve středním období v dlouhém období cenová elasticita je na časovém horizontu nezávislá

30 MIEK1 – Cvičení 9 Křivka nabídky je cenově nejméně „elastická":
ve velmi krátkém období v krátkém období ve středním období v dlouhém období cenová elasticita je na časovém horizontu nezávislá

31 MIEK1 – Cvičení 9 Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá:
izolovaně jeden trh poptávku a nabídku na dílčím trhu vazby mezi jednotlivými trhy rovnováhu všech trhů současně platí c) i d) zároveň

32 MIEK1 – Cvičení 9 Teorie celkové (všeobecné) rovnováhy zkoumá:
izolovaně jeden trh poptávku a nabídku na dílčím trhu vazby mezi jednotlivými trhy rovnováhu všech trhů současně platí c) i d) zároveň

33 MIEK1 – Cvičení 9 Doplňte následující tvrzení
Křivka krátkodobé tržní (dílčí) nabídky je za předpokladu neměnnosti cen vstupů dána _______________ součtem _____________nabídkových křivek (tj. částmi křivek _____ ) jednotlivých firem v daném odvětví. Tržní rovnováha nastává v bodě průsečíku tržní __________ s tržní _________. Nabídka se rovná poptávce, nevznikají __________ (převis nabídky) ani ____________ (převis poptávky) zboží na trhu (trh je „vyčištěn" pomocí __________ cen). V modelu dokonalé konkurence předpokládáme, že systém tržních ____ (cenový mechanismus) zabezpečuje, že trh neustále ____________ inklinuje k tržní ____________ . horizontálním individuálních MC poptávky nabídkou přebytky nedostatky pružných cen automaticky rovnováze

34 MIEK1 – Cvičení 9 Doplňte následující tvrzení
Pro dosažení tržní rovnováhy je nezbytná _________ rovnováha strany _________ i strany ________. Rovnováhy poptávky je dosaženo, když jsou v rovnováze všichni ____________ , tj. cena je rovna _____ . Rovnováhy strany nabídky je dosaženo, pokud se v rovnováze nacházejí všechny ______ , tj. cena je rovna _____ . Podmínku rovnováhy celého dokonale konkurenčního trhu můžeme tedy zapsat v rovnosti ____ a _____ . Alokační (Paretovské) efektivnosti je dosaženo, pokud nelze ______ užitek jednoho subjektu, aniž by bylo nutné _______ užitek jiného ekonomického subjektu. Alokační efektivnost se týká jak alokace _______ , tak i alokace finální __________ . současná poptávky nabídky spotřebitelé MU firmy MC MU MC zvýšit snížit vstupů produkce

35 MIEK1 – Cvičení 9 Doplňte následující tvrzení
Výrobní (produkční) efektivnosti je dosaženo, jestliže je vyráběno s minimálními _________________. To je v podmínkách dokonalé konkurence ________ (dlouhodobá rovnováha firmy i odvětví na úrovni „bodu zvratu") . Dokonale konkurenční odvětví je alokačně ________, což lze vyjádřit také pomocí ____________ výhod ze _______ Tyto vystupují v podobě přebytku ____________ a přebytku _______. AC (přesněji LAC) splněno efektivní maximálních směny spotřebitele firmy

36 MIEK1 – Cvičení 9 Doplňte následující tvrzení
Spotřebitelský přebytek představuje rozdíl mezi _________ užitkem daného množství zboží a _______ , které spotřebitel vynaložil na jeho nákup. Vzniká v důsledku toho, že cena je určena ________ užitkem. celkovým výdaji mezním


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google