Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

C HOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY. U ŽITEČNOST Racionálně jednající spotřebitel sleduje dvě veličiny: 1) uspokojení potřeb, které statek přinese.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "C HOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY. U ŽITEČNOST Racionálně jednající spotřebitel sleduje dvě veličiny: 1) uspokojení potřeb, které statek přinese."— Transkript prezentace:

1 C HOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY

2 U ŽITEČNOST Racionálně jednající spotřebitel sleduje dvě veličiny: 1) uspokojení potřeb, které statek přinese a 2) náklady na statek. Náklady na jednotlivá zboží jsou stanoveny cenami. K pojmu uspokojení potřeb se v ekonomii používá pojem užitek. Užitek – subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby jednotlivých statků.

3 C ELKOVÝ A MEZNÍ UŽITEK Celkový užitek (total utility; TU) – vyjadřuje celkovou úroveň uspokojení určité potřeby. Potřeby jsou individuální, vždy se vztahují na někoho konkrétního. Užitek je též závislý na množství a kvalitě statků. Mezní užitek (marginal utility; MU) – vyjadřuje, o kolik vzroste celkový užitek, jestliže se množství spotřebovávaného zboží zvýší o jednotku. Mezní užitek je závislý: na významu a intenzitě potřeby (jsou-li potřeby naléhavé, pak každá další jednotka zboží přinese poměrně velký užitek) na disponibilním množství (čím je zboží vzácnější, tím vyšší je mezní užitek z něho plynoucí)

4 C ELKOVÝ A MEZNÍ UŽITEK GRAFICKY TUMUMU QQ

5 Z ÁKONITOSTI Zákon klesajícího mezního užitku – s růstem objemu spotřebovávaného zboží klesá mezní užitek. Nejvyšší přírůstek uspokojení potřeb přinese první jednotka, každá další má pro spotřebitele menší význam. Celkový užitek se tedy s růstem objemu spotřebovávaného zboží zvyšuje stále pomaleji. Rovnováha spotřebitele – optimální množství spotřebitel nakoupí při rovnosti mezního užitku (MU=P). Optimální kombinace je taková, při níž spotřebitel v rámci svého rozpočtového omezení nahradí úbytek jednoho zboží větším množstvím jiného. Podmínkou rovnováhy spotřebitele je rovnost mezních užitků všech spotřebovávaných zboží ve vztahu k jejich cenám.

6 D ŮCHODOVÝ A SUBSTITUČNÍ EFEKT Důchodový efekt – znamená změnu poptávaného množství v důsledku změny reálného důchodu (kupní síly). Substituční efekt – znamená změnu poptávaného množství statku v důsledku substituce dražšího statku relativně levnějším statkem. Substituční efekt říká, že pokud cena statku vzroste, vyplatí se nahradit dražší statek jiným levnějším substitutem. Růst ceny statku způsobí zároveň pokles reálného důchodu (důchodový efekt). Výsledný efekt je součtem substitučního a důchodového efektu.

7 V LIV ZMĚNY CEN OSTATNÍCH ZBOŽÍ NA POPTÁVKU Nezávislé statky − pokud změna ceny jednoho zboží nemá vliv na poptávku po jiném zboží. Substituty − jsou zboží navzájem zaměnitelná. Růst ceny jednoho zvýší poptávku po druhém. Komplementární zboží − se vzájemně doplňuje. Růst ceny jednoho zboží vyvolá pokles poptávky po obojím zboží.

8 E LASTICITA POPTÁVKY Cenová elasticita poptávky – vyjadřuje se jako poměr procentních změn v objemu poptávaného zboží k procentním změnám cen. Neelastická poptávka – změna ceny vyvolá menší procentní změnu objemu poptávaného zboží. Elastická poptávka – změna ceny vyvolá větší procentní změnu objemu poptávaného zboží. Jednotkově elastická – změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu objemu poptávaného zboží.

9 F AKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ELASTICITU POPTÁVKY Povaha potřeb, které zboží uspokojuje. Elasticita poptávky po statcích uspokojujících základní životní potřeby je nižší než elasticita poptávky po luxusních předmětech. Podíl výdajů na určité zboží v rozpočtu spotřebitele. Čím je vyšší podíl, tím je vyšší elasticita. Existence a dostupnost substitutů. Čím hojnější a dostupnější substituty, tím je elasticita vyšší. Elasticita poptávky se mění v čase – s prodlužováním času roste elasticita poptávky.


Stáhnout ppt "C HOVÁNÍ SPOTŘEBITELE A FORMOVÁNÍ POPTÁVKY. U ŽITEČNOST Racionálně jednající spotřebitel sleduje dvě veličiny: 1) uspokojení potřeb, které statek přinese."

Podobné prezentace


Reklamy Google