Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A) Determinanty poptávky po volném čase

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A) Determinanty poptávky po volném čase"— Transkript prezentace:

1 A) Determinanty poptávky po volném čase

2 Poptávka po volném čase osnova
1) Maximalizace užitku a čas, preference versus čas 2) Rozpočtové omezení a optimální rozhodnutí 3) Změna optima při změně mzdové sazby a při existenci netržního příjmu 4) Substituční a důchodový efekt změny mzdové sazby 5) Křivka poptávky po volném čase

3 Maximalizace užitku Využití individuálního časového fondu podmiňuje:
výše mzdové sazby individuální preference Funkce užitku má dvě proměnné: Příjem (zdrojem je „tržní práce“) - I Volný čas - H

4 Příjem zvyšuje užitek – umožňuje získat statky
zajišťující základní životní potřeby: jídlo, bydlení, oděvy umožňující rekreaci: turistika, sport, videohry,…

5 Volný čas je čas věnovaný veškerým činnostem, které nepřinášejí příjem
je statek žádoucí - dává příležitost užívat dostupné statky Zahrnuje: Čas na spánek, jídlo, čtení, sportování, turistiku,.. Čas věnovaný úklidu domácnosti, vaření jídel,…

6 Možnosti využití volného času
Pracovat - získat mzdu, resp. příjem Nepracovat – mít volný čas Počet hodin volného času (za jeden den) je dán rozdílem mezi 24 a počtem hodin věnovaných práci: H = 24 – L H je volný L je práce

7 Cena volného času určení poptávky po volném čase závisí na individuálním rozdělení 24 hodin mezi práci a volný čas – závisí na cenách obou statků a na individuálních preferencích: na ceně práce – mzdová sazba na ceně volného času – ušlý výdělek: cena 1 hod. volného času = mzdové sazbě, kterou mohl získat za 1 odpracovanou hod. (čím vyšší mzdová sazba, tím více stojí 1 hod. volného času)

8 Preference Individuální preference vzhledem k časovému fondu vyjadřuje funkce užitku: U = f (I, H) U je užitek I je příjem H je volný čas

9 Indiferenční mapa Grafické znázornění funkce užitku – indiferenční mapa = soubor indiferenčních křivek indiferenční křivka (IC) – vyjadřuje všechny kombinace příjmu a volného času, které přinášejí stejný užitek. vertikální osa – příjem (I) horizontální osa – volný čas (H) fixní zásoba času – časové omezení omezení času na ose x svislou přímkou - v rámci 1 dne hodnotou 24 – indiferenční křivky nemohou jít za tuto hranici

10 Indiferenční mapa graf

11 Vlastnosti indiferenčních křivek
klesající IC – příjem i volný čas jsou statky žádoucí – více jednoho musí být pro konst. užitek kompenzováno menším množstvím druhého statku konvexní IC – klesající mezní míra substituce mezi příjmem a volným časem = projev zákona klesajícího mezního užitku

12 Mezní míra substituce Mezní míra substituce (MRS)
– vyjadřuje míru nahraditelnosti příjmu volným časem při konst. užitku je přímo úměrná meznímu užitku (MU) volného času je nepřímo úměrná MU příjmu

13 Různé preference upřednostnění volného času – malé snížení množství volného času kompenzuje relativně velký úbytek příjmu upřednostnění příjmu – malé snížení příjmu kompenzuje relativně velký úbytek volného času

14 Různé preference – upřednostnění příjmu
graf

15 Různé preference – upřednostnění volného času
graf

16 Různé preference - workoholik
volný čas = nežádoucí statek – větší množství volného času = snižování užitku při konst. užitku musí přírůstek volného času kompenzovat rostoucí množství příjmu – indiferenční křivky jsou rostoucí

17 Indiferenční mapa workoholika
graf


Stáhnout ppt "A) Determinanty poptávky po volném čase"

Podobné prezentace


Reklamy Google