Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 A) Determinanty poptávky po volném čase. 2 Poptávka po volném čase osnova 1) Maximalizace užitku a čas, preference versus čas 2) Rozpočtové omezení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 A) Determinanty poptávky po volném čase. 2 Poptávka po volném čase osnova 1) Maximalizace užitku a čas, preference versus čas 2) Rozpočtové omezení."— Transkript prezentace:

1 1 A) Determinanty poptávky po volném čase

2 2 Poptávka po volném čase osnova 1) Maximalizace užitku a čas, preference versus čas 2) Rozpočtové omezení a optimální rozhodnutí 3) Změna optima při změně mzdové sazby a při existenci netržního příjmu 4) Substituční a důchodový efekt změny mzdové sazby 5) Křivka poptávky po volném čase

3 3 Maximalizace užitku Využití individuálního časového fondu podmiňuje: výše mzdové sazby individuální preference Funkce užitku má dvě proměnné: Příjem (zdrojem je „tržní práce“) - I Volný čas - H

4 4 Příjem zvyšuje užitek – umožňuje získat statky zajišťující základní životní potřeby: jídlo, bydlení, oděvy umožňující rekreaci: turistika, sport, videohry,…

5 5 Volný čas je čas věnovaný veškerým činnostem, které nepřinášejí příjem je statek žádoucí - dává příležitost užívat dostupné statky Zahrnuje: Čas na spánek, jídlo, čtení, sportování, turistiku,.. Čas věnovaný úklidu domácnosti, vaření jídel,…

6 6 Možnosti využití volného času 1)Pracovat - získat mzdu, resp. příjem 2)Nepracovat – mít volný čas Počet hodin volného času (za jeden den) je dán rozdílem mezi 24 a počtem hodin věnovaných práci: H = 24 – L H je volný L je práce

7 7 Cena volného času určení poptávky po volném čase závisí na individuálním rozdělení 24 hodin mezi práci a volný čas – závisí na cenách obou statků a na individuálních preferencích: na ceně práce – mzdová sazba na ceně volného času – ušlý výdělek: cena 1 hod. volného času = mzdové sazbě, kterou mohl získat za 1 odpracovanou hod. ( čím vyšší mzdová sazba, tím více stojí 1 hod. volného času)

8 8 Preference Individuální preference vzhledem k časovému fondu vyjadřuje funkce užitku: U = f (I, H) U je užitek I je příjem H je volný čas

9 9 Indiferenční mapa Grafické znázornění funkce užitku – indiferenční mapa = soubor indiferenčních křivek indiferenční křivka (IC) – vyjadřuje všechny kombinace příjmu a volného času, které přinášejí stejný užitek. vertikální osa – příjem (I) horizontální osa – volný čas (H) fixní zásoba času – časové omezení omezení času na ose x svislou přímkou - v rámci 1 dne hodnotou 24 – indiferenční křivky nemohou jít za tuto hranici

10 10 Indiferenční mapa graf

11 11 Vlastnosti indiferenčních křivek klesající IC – příjem i volný čas jsou statky žádoucí – více jednoho musí být pro konst. užitek kompenzováno menším množstvím druhého statku konvexní IC – klesající mezní míra substituce mezi příjmem a volným časem = projev zákona klesajícího mezního užitku

12 12 Mezní míra substituce Mezní míra substituce (MRS) – vyjadřuje míru nahraditelnosti příjmu volným časem při konst. užitku je přímo úměrná meznímu užitku (MU) volného času je nepřímo úměrná MU příjmu

13 13 Různé preference upřednostnění volného času – malé snížení množství volného času kompenzuje relativně velký úbytek příjmu upřednostnění příjmu – malé snížení příjmu kompenzuje relativně velký úbytek volného času

14 14 Různé preference – upřednostnění příjmu graf

15 15 Různé preference – upřednostnění volného času graf

16 16 Různé preference - workoholik volný čas = nežádoucí statek – větší množství volného času = snižování užitku při konst. užitku musí přírůstek volného času kompenzovat rostoucí množství příjmu – indiferenční křivky jsou rostoucí

17 17 Indiferenční mapa workoholika graf


Stáhnout ppt "1 A) Determinanty poptávky po volném čase. 2 Poptávka po volném čase osnova 1) Maximalizace užitku a čas, preference versus čas 2) Rozpočtové omezení."

Podobné prezentace


Reklamy Google