Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra. Ekonomické vědy Obecné: Obecné: ekonomie, dějiny ekonomických teorií, dějiny národního hospodářství, mezinárodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra. Ekonomické vědy Obecné: Obecné: ekonomie, dějiny ekonomických teorií, dějiny národního hospodářství, mezinárodní."— Transkript prezentace:

1 Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra

2 Ekonomické vědy Obecné: Obecné: ekonomie, dějiny ekonomických teorií, dějiny národního hospodářství, mezinárodní ekonomie ekonomie, dějiny ekonomických teorií, dějiny národního hospodářství, mezinárodní ekonomie Speciální: Speciální: odvětvové, průřezové, teritoriální odvětvové, průřezové, teritoriální Předmětem zkoumání ekonomie jako obecné ekonomické teorie je způsob, jakým lidé se svými neomezenými potřebami používají omezené zdroje k výrobě užitečných statků, jak tyto statky rozdělují a vzájemně směňují Předmětem zkoumání ekonomie jako obecné ekonomické teorie je způsob, jakým lidé se svými neomezenými potřebami používají omezené zdroje k výrobě užitečných statků, jak tyto statky rozdělují a vzájemně směňují

3 Dělení ekonomie Mikroekonomie – zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů tj. jednotlivců (domácnosti), firem a státu Mikroekonomie – zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů tj. jednotlivců (domácnosti), firem a státu odpovídáme si na otázky, na které si musí odpovědět jednotlivec, aby se mohl rozhodnout, jak se bude v ekonomickém systému chovat odpovídáme si na otázky, na které si musí odpovědět jednotlivec, aby se mohl rozhodnout, jak se bude v ekonomickém systému chovat Makroekonomie zkoumá fungování ekonomiky jako celku a využívá při tom agregátních veličin jako je HDP, celková zaměstnanost, celková nabídka a poptávka apod. Makroekonomie zkoumá fungování ekonomiky jako celku a využívá při tom agregátních veličin jako je HDP, celková zaměstnanost, celková nabídka a poptávka apod.

4 Členění ekonomie Pozitivní ekonomie – přejímá ekonomickou realitu jaká je. Cílem je realitu popisovat a hledat v ní zákonitosti jejího fungování. Pozitivní ekonomie – přejímá ekonomickou realitu jaká je. Cílem je realitu popisovat a hledat v ní zákonitosti jejího fungování. Normativní ekonomie – pro tu je zkoumání reality pouze východiskem. Zjištěnou skutečnost hodnotí, konstruuje obraz dokonalejšího ekonomického systému. Normativní ekonomie – pro tu je zkoumání reality pouze východiskem. Zjištěnou skutečnost hodnotí, konstruuje obraz dokonalejšího ekonomického systému.

5 Základní ekonomické pojmy Statek => každá věc, která slouží k uspokojování lidských potřeb Statek => každá věc, která slouží k uspokojování lidských potřeb Ekonomické statky – statky vzniklé výrobou Ekonomické statky – statky vzniklé výrobou Volné statky – volně dostupné v přírodě Volné statky – volně dostupné v přírodě Vstupy (výrobní faktory) Vstupy (výrobní faktory) práce práce kapitál (věcný, nehmotný, peněžní) kapitál (věcný, nehmotný, peněžní) přírodní zdroje (půda) přírodní zdroje (půda) Výstupy Výstupy

6 Základní ekonomické pojmy Zboží – ekonomický statek určený pro trh Zboží – ekonomický statek určený pro trh Externality – vstupy a výstupy, které neprocházejí trhem, pozitivně nebo negativně ovlivňují hospodářské subjekty, aniž by byly zaplaceny Externality – vstupy a výstupy, které neprocházejí trhem, pozitivně nebo negativně ovlivňují hospodářské subjekty, aniž by byly zaplaceny Veřejné statky a služby Veřejné statky a služby výroba je společensky důležitá, ale pro soukromníky málo rentabilní výroba je společensky důležitá, ale pro soukromníky málo rentabilní až dlouhodobě návratná až dlouhodobě návratná zajišťuje vláda a poskytuje bezplatně (pouliční osvětlení, policie,…) zajišťuje vláda a poskytuje bezplatně (pouliční osvětlení, policie,…)

7 Náklady obětované příležitosti Náklady obětované příležitosti Náklady obětované příležitosti vzácnost zdrojů vzácnost zdrojů nutnost volby mezi nákupem různého zboží a různými činnostmi nutnost volby mezi nákupem různého zboží a různými činnostmi vynaložení zdrojů na realizaci určitého záměru (účelu) vždy znamená obětování záměrů jiných vynaložení zdrojů na realizaci určitého záměru (účelu) vždy znamená obětování záměrů jiných tato oběť je součástí ekonomických nákladů provedeného rozhodnutí tato oběť je součástí ekonomických nákladů provedeného rozhodnutí součástí nákladů je i „ztráta“ z možného přínosu druhé nejlepší varianty součástí nákladů je i „ztráta“ z možného přínosu druhé nejlepší varianty

8 Hranice produkčních (výrobních) možností každá země i firma má omezené množství výrobních činitelů a proto i omezené výrobní možnosti => křivka výrobních možností (různé kombinace výroby dvou produktů) každá země i firma má omezené množství výrobních činitelů a proto i omezené výrobní možnosti => křivka výrobních možností (různé kombinace výroby dvou produktů) A B Produkt Y Produkt X Body na křivce představují výrobu při plném využití všech výrobních faktorů (výroba s max. efektivností). Body na křivce představují výrobu při plném využití všech výrobních faktorů (výroba s max. efektivností). Zvýšení produkčních možností je možné při zapojení dodatečných zdrojů nebo zavedením nové technologie. Zvýšení produkčních možností je možné při zapojení dodatečných zdrojů nebo zavedením nové technologie. C D

9 Efektivnost Národohospodářská efektivnost e = HDP/K Národohospodářská efektivnost e = HDP/K výsledek je objem HDP, který připadá na 1Kč kapitálových nákladů výsledek je objem HDP, který připadá na 1Kč kapitálových nákladů Na úrovni podniku je efektivnost označována slovem rentabilita r = z/N Na úrovni podniku je efektivnost označována slovem rentabilita r = z/N výsledek nám říká, jak velký zisk byl vytvořen na 1Kč celkových nákladů výsledek nám říká, jak velký zisk byl vytvořen na 1Kč celkových nákladů Efektivnost charakterizujeme dvěma složkami: Efektivnost charakterizujeme dvěma složkami: účelnost …. výsledky musí odpovídat objemem a strukturou potřebám účelnost …. výsledky musí odpovídat objemem a strukturou potřebám hospodárnost …. s co nejnižšími náklady hospodárnost …. s co nejnižšími náklady

10 Produktivita práce Vyjadřuje výkonnost vynakládané práce při výrobě ekonomických statků a služeb PP = HDP/Z Vyjadřuje výkonnost vynakládané práce při výrobě ekonomických statků a služeb PP = HDP/Z (Z) počet pracovníků (HDP) hrubý domácí produkt (Z) počet pracovníků (HDP) hrubý domácí produkt Výpočet udává velikost HDP na 1 pracovníka Výpočet udává velikost HDP na 1 pracovníka Produktivita práce na úrovni podniku PP = Q/T Produktivita práce na úrovni podniku PP = Q/T (Q) celkový objem výroby (T) celkový čas (Q) celkový objem výroby (T) celkový čas Vyjadřuje množství produkce za časovou jednotku Vyjadřuje množství produkce za časovou jednotku

11 Zákon klesajících výnosů S rostoucím množstvím 1 výrobního faktoru vzrůstá celkový produkt, ale stále pomalejším tempem (nemění se rozsah ostatních faktorů). S rostoucím množstvím 1 výrobního faktoru vzrůstá celkový produkt, ale stále pomalejším tempem (nemění se rozsah ostatních faktorů). Každá dodatečná jednotka výrobního faktoru vyvolá menší zvýšení objemu produkce než jednotka předcházející. Každá dodatečná jednotka výrobního faktoru vyvolá menší zvýšení objemu produkce než jednotka předcházející.

12 Anglické míry a váhy používané v ekonomických informacích 1 inch (in.) = 2,54 cm 1 inch (in.) = 2,54 cm 1 foot (ft) = 30,48 cm 1 foot (ft) = 30,48 cm 1 yard (yd) = 91,44 cm 1 yard (yd) = 91,44 cm 1 mile (m.) = 1,61 km 1 mile (m.) = 1,61 km 1 nautical mile = 1,85 km 1 nautical mile = 1,85 km 1 gallon (gal.) = 4,55 l 1 gallon (gal.) = 4,55 l 1 barrel (bar.) = 163,66 l 1 barrel (bar.) = 163,66 l 1 ounce (oz.) = 28,35 g 1 ounce (oz.) = 28,35 g


Stáhnout ppt "Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra. Ekonomické vědy Obecné: Obecné: ekonomie, dějiny ekonomických teorií, dějiny národního hospodářství, mezinárodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google