Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra"— Transkript prezentace:

1 Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra

2 Ekonomické vědy Obecné: Speciální:
ekonomie, dějiny ekonomických teorií, dějiny národního hospodářství, mezinárodní ekonomie Speciální: odvětvové, průřezové, teritoriální Předmětem zkoumání ekonomie jako obecné ekonomické teorie je způsob, jakým lidé se svými neomezenými potřebami používají omezené zdroje k výrobě užitečných statků, jak tyto statky rozdělují a vzájemně směňují

3 Dělení ekonomie Mikroekonomie – zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů tj. jednotlivců (domácnosti), firem a státu odpovídáme si na otázky, na které si musí odpovědět jednotlivec, aby se mohl rozhodnout, jak se bude v ekonomickém systému chovat Makroekonomie zkoumá fungování ekonomiky jako celku a využívá při tom agregátních veličin jako je HDP, celková zaměstnanost, celková nabídka a poptávka apod.

4 Členění ekonomie Pozitivní ekonomie – přejímá ekonomickou realitu jaká je. Cílem je realitu popisovat a hledat v ní zákonitosti jejího fungování. Normativní ekonomie – pro tu je zkoumání reality pouze východiskem. Zjištěnou skutečnost hodnotí, konstruuje obraz dokonalejšího ekonomického systému.

5 Základní ekonomické pojmy
Statek => každá věc, která slouží k uspokojování lidských potřeb Ekonomické statky – statky vzniklé výrobou Volné statky – volně dostupné v přírodě Vstupy (výrobní faktory) práce kapitál (věcný, nehmotný, peněžní) přírodní zdroje (půda) Výstupy

6 Základní ekonomické pojmy
Zboží – ekonomický statek určený pro trh Externality – vstupy a výstupy, které neprocházejí trhem, pozitivně nebo negativně ovlivňují hospodářské subjekty, aniž by byly zaplaceny Veřejné statky a služby výroba je společensky důležitá, ale pro soukromníky málo rentabilní až dlouhodobě návratná zajišťuje vláda a poskytuje bezplatně (pouliční osvětlení, policie,…)

7 Náklady obětované příležitosti
vzácnost zdrojů nutnost volby mezi nákupem různého zboží a různými činnostmi vynaložení zdrojů na realizaci určitého záměru (účelu) vždy znamená obětování záměrů jiných tato oběť je součástí ekonomických nákladů provedeného rozhodnutí součástí nákladů je i „ztráta“ z možného přínosu druhé nejlepší varianty

8 Hranice produkčních (výrobních) možností
Produkt Y každá země i firma má omezené množství výrobních činitelů a proto i omezené výrobní možnosti => křivka výrobních možností (různé kombinace výroby dvou produktů) A D C B Produkt X Body na křivce představují výrobu při plném využití všech výrobních faktorů (výroba s max. efektivností). Zvýšení produkčních možností je možné při zapojení dodatečných zdrojů nebo zavedením nové technologie.

9 Efektivnost Národohospodářská efektivnost e = HDP/K
výsledek je objem HDP, který připadá na 1Kč kapitálových nákladů Na úrovni podniku je efektivnost označována slovem rentabilita r = z/N výsledek nám říká, jak velký zisk byl vytvořen na 1Kč celkových nákladů Efektivnost charakterizujeme dvěma složkami: účelnost …. výsledky musí odpovídat objemem a strukturou potřebám hospodárnost …. s co nejnižšími náklady

10 Produktivita práce Vyjadřuje výkonnost vynakládané práce při výrobě ekonomických statků a služeb PP = HDP/Z (Z) počet pracovníků (HDP) hrubý domácí produkt Výpočet udává velikost HDP na 1 pracovníka Produktivita práce na úrovni podniku PP = Q/T (Q) celkový objem výroby (T) celkový čas Vyjadřuje množství produkce za časovou jednotku

11 Zákon klesajících výnosů
S rostoucím množstvím 1 výrobního faktoru vzrůstá celkový produkt, ale stále pomalejším tempem (nemění se rozsah ostatních faktorů). Každá dodatečná jednotka výrobního faktoru vyvolá menší zvýšení objemu produkce než jednotka předcházející.

12 Anglické míry a váhy používané v ekonomických informacích
1 inch (in.) = 2,54 cm 1 foot (ft) = 30,48 cm 1 yard (yd) = 91,44 cm 1 mile (m.) = 1,61 km 1 nautical mile = 1,85 km 1 gallon (gal.) = 4,55 l 1 barrel (bar.) = 163,66 l 1 ounce (oz.) = 28,35 g


Stáhnout ppt "Úvod do ekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra"

Podobné prezentace


Reklamy Google