Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce"— Transkript prezentace:

1 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce
Mikroekonomie II Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Trh práce Trh práce můžeme rozlišit na následující:
monopson: práci poptává pouze jediná firma oligopol: na trh práce nakupovat několik firem monopsonistická konkurence: práci kupuje mnoho firem, z nichž každá může mzdovou sazbu alespoň nepatrně ovlivnit

3 Nedokonale konkurenční trh práce
Základním rysem nedokonale konkurenčního trhu práce je rostoucí křivka individuální nabídky práce.

4 Nedokonale konkurenční trh práce
Aby firma mohla najmout další jednotku práce, musí zaplatit vyšší mzdovou sazbu. Rostoucí funkce nabídky práce je totožná s rostoucí funkcí průměrných nákladů na faktor práce(AFCL). Platí-li firma za každou dodatečnou jednotku práce vyšší mzdovou sazbu, musí tuto mzdovou sazbu zaplatit všem již zapojeným jednotkám práce. Mezní náklady na dodatečnou jednotku práce budou vyšší než mzdová sazba rovnající se průměrným nákladům na faktor práce MFCL > w

5 Volba optimálního množství práce
v krátkém období Optimální množství práce firmy, která je cenovým tvůrcem na trhu výstupu i práce, je determinováno rovností MRPL a MFCL. Maximální zisk nastane při zapojení L*1 jednotek práce, za předpokladu platnosti MRPL = MFCL. Výhodou nedokonalé konkurence na trhu práce spojenou s omezeným počtem kupujících bude firma realizovat při určení výše mzdové sazby, kterou tomuto optimálnímu množství jednotek práce zaplatí. Mzdová sazba nebude odpovídat průsečíku MRPL a MFCL (nebude na úrovni w1), ale bude stanovena na nižší úroveň w2.

6 Volba optimálního množství práce
v krátkém období

7 Volba optimálního množství práce
v krátkém období Konstrukce křivky poptávky firmy po práci není v tomto případě není možná, protože neexistuje fixní mzdová sazba. Křivku poptávky monopsonu po práci nelze zkonstruovat . (Srovnejte s nemožností zkonstruovat křivku nabídky monopolu). Jediné co můžeme určit, je, že při mzdové sazbě w2 bude monopson najímat L1* jednotek práce. Kdyby došlo k výraznému zdokonalení technologie, posunula by se křivka MRPL směrem nahoru, takže by firma najímala větší množství práce za vyšší mzdovou sazbu.

8 Volba optimálního množství práce
v dlouhém období Aby firma kupující vstupy na nedokonale konkurenčních trzích minimalizovala náklady na výrobu daného vstupu, měla by měnit kombinace práce a kapitálu tak dlouho, dokud nebude poměr mezního produktu vstupu a dodatečných nákladů na jeho nákup v případě práce i kapitálu stejný. Pravidlo nejnižších nákladů

9 Volba optimálního množství práce
v dlouhém období U daného statku je posuzována kombinace nejlevnější práce a kapitálu. Vyjadřuje proporce mezi používanými vstupy, ale nikoliv jejich absolutní objem. Pro zjištění zda je výstup optimální (tj. zda firma při jeho výrobě maximalizuje zisk), můžeme zjistit ze změny příjmů firmy na, kterou působí dodatečná jednotka práce či kapitálu svým fungováním:

10 Volba optimálního množství práce
v dlouhém období Vztah určuje jak proporci práce a kapitálu, při níž firma maximalizuje zisk, tak jejich absolutní množství.

11 Mzdová diskriminace monopsonu
Monopson jako jediný poptávající na trhu může aplikovat politiku cenové diskriminace. V tomto případě je cenou práce mzdová sazba, proto hovoříme o mzdové diskriminaci. Předpokladem pro mzdovou diskriminaci je schopnost monopsonu rozdělit nabídku práce, alespoň na dva segmenty. Rozdělení trhu práce na dva segmenty je představováno dvěma křivkami nabídky práce lišícími se elasticitou (SL1 a SL2)

12 Mzdová diskriminace monopsonu


Stáhnout ppt "Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google