Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie vědy a výzkumu Ing. Eva Jílková, Ph.D. Ústav ekonomie Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie vědy a výzkumu Ing. Eva Jílková, Ph.D. Ústav ekonomie Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 Ekonomie vědy a výzkumu Ing. Eva Jílková, Ph.D. Ústav ekonomie Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. eva.jilkova@mvso.cz

2 Předmět a definice ekonomie TEST 1)Co považujete za základní ekonomický problém? 2)Napište seznam všeho, co byste rádi vlastnili a spotřebovávali (věci, služby, potřeby) v časovém limitu 2 min. 3)Napište všechny možné cesty, jak uvedené potřeby uspokojit.

3  mechanismus usměrňující fungování hospodářství; není lhostejno, jakým způsobem jsou využívány omezené zdroje za účelem uspokojování potřeb, které jsou neustále rostoucí a neomezené. usměrnění zdrojů vzhledem k potřebám usměrnění zdrojů vzhledem k potřebám VÝROBCE omezené zdroje SPOTŘEBITEL neomezené potřeby Předmět a definice ekonomie

4 přístupy v ekonomii (pozitivní a normativní) ekonomie versus ekonomika mikroekonomie X makroekonomie výrobní faktory základní ekonomické otázky: CO? JAK? PRO KOHO? trh a tržní mechanismus objekty ekonomické volby Předmět a definice ekonomie

5 Metodologické přístupy a problémy ekonomie v průběhu času se mění předmět zkoumání metodologický přístup pozorování ekonomických jevů, jejich zkoumání, vysvětlování a třídění abstraktní myšlení, grafické a symbolické znázornění abstraktně deduktivní metoda, empiricko- induktivní postupy exaktní versus empirické zákony

6 STAROŘEČTÍ FILOSOFOVÉ (Aristoteles, Platón) MERKANTELISTÉ FYZIOKRATÉ KLASICKÁ ŠKOLA (A. Smith, D. Ricardo) MARXISMUS UTOPICKÝSOCIALISMUS SCHOLASTIKOVÉ (Tomáš Akvinský) Strom života ekonomieNĚMECKÁ HISTORICKÁ ŠKOLA INSTITUCIONALISMUS KEYNESIÁNSKÁŠKOLA POSTKEYNESIÁNSTVÍ NOVÉKEYNESIÁNSTVÍ NEOINSTITUCIONALISMUS NEOKLASICKÁ SYNTÉZA NEOKLASICKÁ TEORIE (lausannská, rakouská, cambridgeská, stockholmská škola) NEORAKOUSKÁŠKOLA TEORIERACIONÁLNÍCHOČEKÁVÁNÍ TEORIEVEŘEJNÉVOLBY EKONOMIESTRANYNABÍDKY CHICAGSKÁ ŠKOLA MONETARISMUS

7 Způsoby zásahů státu do ekonomiky se zaměřením na tržní selhání formy státních zásahů druhy a eliminace tržních selhání selhání trhu ve vztahu k VaV – kladné externality – veřejné statky – nedokonalé a asymetrické informace – nedostatečná koordinace a selhání sítě

8 Ekonomické ukazatele a růst ekonomiky ukazatele výkonnosti ekonomiky ekonomický růst a jeho zdroje modely ekonomického růstu bariéry růstu

9 9 Hranice produkčních možností (PPF) statek X statek Y PPF t A B C D Úsek A-B - náklady obětované příležitosti PPF t+1 Posun PPF – z A do D

10 Typy zdrojů ekonomického růstu u jednotlivých výrobních faktorů Faktor ek. růstuExtenzivní růstIntenzivní růst přírodní zdroje  nová naleziště surovin  rozšiřování zemědělské plochy  naleziště surovin vyšší kvality  zvyšování úrodnosti půdy  efektivnější a úsporné využití surovin práce  nárůst pracovní síly imigrací  populační „boom“  zvyšování kvalifikace  zvyšování odbornosti kapitálové statky  zvyšování jejich vyrobeného množství  zvyšování technické úrovně statků technologie  rozšiřování (kopírování) mezi ekonomickými subjekty  věda a výzkum  vývoj a inovace Upraveno dle TULEJA, P.; MAJEROVÁ, I.; NEZVAL, P. (2008), s. 156

11 Makro- a mikroekonomický rozměr vědy a výzkumu magický čtyřúhelník – možnosti zvyšování makroekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti prostřednictvím VaV mikroekonomické souvislosti – transfer poznatků – motivace subjektů

12 Podpora VaV více než o ekonomii jde o využití ekonomických poznatků v hospodářské politice formy HPL obsahující podporu VaV – strategické nástroje přímá podpora nepřímá podpora

13 Děkuji za pozornost a přeji mnoho pracovních úspěchů.


Stáhnout ppt "Ekonomie vědy a výzkumu Ing. Eva Jílková, Ph.D. Ústav ekonomie Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google