Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie vědy a výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie vědy a výzkumu"— Transkript prezentace:

1 Ekonomie vědy a výzkumu
Ing. Eva Jílková, Ph.D. Ústav ekonomie Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

2 Předmět a definice ekonomie
TEST Co považujete za základní ekonomický problém? Napište seznam všeho, co byste rádi vlastnili a spotřebovávali (věci, služby, potřeby) v časovém limitu 2 min. Napište všechny možné cesty, jak uvedené potřeby uspokojit.

3 Předmět a definice ekonomie
mechanismus usměrňující fungování hospodářství; není lhostejno, jakým způsobem jsou využívány omezené zdroje za účelem uspokojování potřeb, které jsou neustále rostoucí a neomezené. usměrnění zdrojů vzhledem k potřebám VÝROBCE omezené zdroje SPOTŘEBITEL neomezené potřeby

4 Předmět a definice ekonomie
přístupy v ekonomii (pozitivní a normativní) ekonomie versus ekonomika mikroekonomie X makroekonomie výrobní faktory základní ekonomické otázky: CO? JAK? PRO KOHO? trh a tržní mechanismus objekty ekonomické volby

5 Metodologické přístupy a problémy ekonomie
v průběhu času se mění předmět zkoumání metodologický přístup pozorování ekonomických jevů, jejich zkoumání, vysvětlování a třídění abstraktní myšlení, grafické a symbolické znázornění abstraktně deduktivní metoda, empiricko- induktivní postupy exaktní versus empirické zákony

6 STAROŘEČTÍ FILOSOFOVÉ (Aristoteles, Platón)
Strom života ekonomie STAROŘEČTÍ FILOSOFOVÉ (Aristoteles, Platón) MERKANTELISTÉ SCHOLASTIKOVÉ (Tomáš Akvinský) FYZIOKRATÉ UTOPICKÝ SOCIALISMUS KLASICKÁ ŠKOLA (A. Smith, D. Ricardo) NĚMECKÁ HISTORICKÁ ŠKOLA MARXISMUS NEOKLASICKÁ TEORIE (lausannská, rakouská, cambridgeská, stockholmská škola) INSTITUCIONALISMUS KEYNESIÁNSKÁ ŠKOLA NEOKLASICKÁ SYNTÉZA NEORAKOUSKÁ ŠKOLA POSTKEYNESIÁNSTVÍ CHICAGSKÁ ŠKOLA TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY MONETARISMUS NOVÉ KEYNESIÁNSTVÍ EKONOMIE STRANY NABÍDKY TEORIE RACIONÁLNÍCH OČEKÁVÁNÍ NEOINSTITUCIONALISMUS

7 Způsoby zásahů státu do ekonomiky se zaměřením na tržní selhání
formy státních zásahů druhy a eliminace tržních selhání selhání trhu ve vztahu k VaV kladné externality veřejné statky nedokonalé a asymetrické informace nedostatečná koordinace a selhání sítě

8 Ekonomické ukazatele a růst ekonomiky
ukazatele výkonnosti ekonomiky ekonomický růst a jeho zdroje modely ekonomického růstu bariéry růstu

9 Hranice produkčních možností (PPF)
Úsek A-B - náklady obětované příležitosti statek Y D A Posun PPF – z A do D C B PPFt+1 PPFt statek X

10 Typy zdrojů ekonomického růstu u jednotlivých výrobních faktorů
Faktor ek. růstu Extenzivní růst Intenzivní růst přírodní zdroje nová naleziště surovin rozšiřování zemědělské plochy naleziště surovin vyšší kvality zvyšování úrodnosti půdy efektivnější a úsporné využití surovin práce nárůst pracovní síly imigrací populační „boom“ zvyšování kvalifikace zvyšování odbornosti kapitálové statky zvyšování jejich vyrobeného množství zvyšování technické úrovně statků technologie rozšiřování (kopírování) mezi ekonomickými subjekty věda a výzkum vývoj a inovace Upraveno dle TULEJA, P.; MAJEROVÁ, I.; NEZVAL, P. (2008), s. 156

11 Makro- a mikroekonomický rozměr vědy a výzkumu
magický čtyřúhelník možnosti zvyšování makroekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti prostřednictvím VaV mikroekonomické souvislosti transfer poznatků motivace subjektů

12 Podpora VaV více než o ekonomii jde o využití ekonomických poznatků v hospodářské politice formy HPL obsahující podporu VaV strategické nástroje přímá podpora nepřímá podpora

13 Děkuji za pozornost a přeji mnoho pracovních úspěchů.


Stáhnout ppt "Ekonomie vědy a výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google