Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY HDP, HNP, NDP, NNP, NI, DI, PI, NEW.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY HDP, HNP, NDP, NNP, NI, DI, PI, NEW."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY HDP, HNP, NDP, NNP, NI, DI, PI, NEW

2 MAKROEKONOMIE studuje ekonomiku jako celek agregované veličiny

3 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT HDP (GDP) celkový objem veškeré finální produkce vyrobené v dané zemi během jednoho roku výrobními faktory umístěnými v dané zemi bez ohledu na to, kdo tyto výrobní faktory vlastní MĚŘENÍ HDP:  SYSTÉM NÁRODNÍCH ÚČTŮ

4 HDP Má –li být položka zahrnuta do HDP, musí splňovat 3 kritéria: 1. musí být vyrobena v daném roce 2. musí být prodána na trhu a oceněna tržními cenami 3. nesmí být v daném roce znovu prodána HDP obsahuje hodnoty jen finálních výrobků, ne meziproduktů (suroviny, materiál,..)!!

5 Hrubý domácí produkt ČR

6 HDP - srovnání

7 SYSTÉM NÁRODNÍCH ÚČTŮ domácnosti firmy stát Zahraniční sektor

8 Tržní mechanismus Schéma TM domácnostifirmy Trh VF Trh výrobků a služeb Nabídka výrobků a služeb Poptávka po VF Poptávka po výrobcích a službách Nabídka VF

9 Národohospodářský koloběh toků příjmů a výdajů 2 toky: domácnostifirmy Zboží a služby Spotřební výdaje Služby VF Důchody(mzdy,úroky,renty)

10 METODY MĚŘENÍ HDP Výdajová metoda - měří HDP jako celkové výdaje na nákup zboží a služeb : - spotřební výdaje (C) - investiční výdaje (I ) - státní výdaje na nákup zboží a služeb (G) - čistý export (NX) HDP = C + I + G + NX

11 DŮCHODOVÁ METODA Měří HDP jako souhrn důchodů, které obdrží vlastníci VF: - Mzdy + platy ( w ) - Čisté úroky ( i ) - Zisky firem v obchodním rejstříku ( z ) - Renty z půdy + nemovitostí ( r ) - Příjmy firem nezapsaných v OR + samozaměstnavatelů ( s ) w + i + z + r + s = NI (národní důchod) METODY MĚŘENÍ HDP

12 DŮCHODOVÁ METODA HDP = NI + a + T N a…….amortizace (znehodnocení kapitálu) TN…..nepřímé daně HDP = w + i + z + r + s + a + T N NI

13 Hrubý národní produkt (HNP) měří celkový důchod získaný občany dané země bez ohledu na to, ve které zemi jsou služby jejich VF užívány! HNP = HDP + NX FI NX FI …………čistý export z důchodu z vlastnictví aktiv (čisté zahraniční platby) Odliv důchodu z vlastnictví aktiv (M FI ) Příliv důchodu z vlastnictví aktiv (X FI ) NX FI = X FI - M FI

14 HDP Hrubý domácí produkt ( HDP mld. Kč ) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2352,2 2 464,4 2 577,1 2 781,1 2 970,3 3 204,1 +2,5 +1,9 +3,6 +4,2 +6,1 +6,1 +6,6 (%) HDP/obyv. 230 064 241 593 252 617 272 468 290 590 313 662

15 Čistý národní produkt (NNP) Čistý domácí produkt (NDP) - získáme odečtením znehodnocení kapitálu (a) od HNP (HDP)

16 Osobní důchod (PI) Osobní disponibilní důchod (DI) PI = část důchodu, kterou obdrží jednotlivci: PI = NI – z u – s s – t c + F z u….nerozdělené zisky firem Ss…..příspěvky na sociální a penzijní pojištění tc…..daně z firemních zisků F……transferové platby DI = PI – T D T D……přímé daně DI spotřeba úspory

17 Nominální a reálný HDP Nominální HDP = celková peněžní hodnota zboží a služeb v cenách období, ve kterém byly vyrobeny (v běžném obd.) Reálný HDP = v cenách určitého zvoleného výchozího období (v základním obd.) Cenová hladina = vážený průměr cen všech zboží a služeb vyráběných v ekonomice, kde váhami jsou podíly jednotlivých zboží nebo služeb na celkovém produktu

18 HDP – meziroční nárůst – reálný, nominální HDP r/r… změna HDP oproti stejnému období předchozího roku (stálé ceny 95) HDP q/q…změna oproti předešlému čtvrtletí

19 Cenové indexy Deflátor HDP (poměr nominálního důchodu k reálnému důchodu) Index spotřebitelských cen (CPI) Reálný HDP = Nominální HDP deflátor

20 Co HDP nezahrnuje Výrobky a služby neprocházející trhem Stínová (podzemní) ekonomika Hodnotu volného času Poškozování životního prostředí NEW … čistý ekonomický blahobyt NEW = GDP + hodnota volného času + práce v domácnosti + legální část stínové ekonomiky – škody na ŽP – nelegální aktivity (odhady)

21 Ekonomický růst – ekonomický rozvoj Ekonomický růst – zvyšování celkového produktu země Ekonomický rozvoj – zahrnuje i kvalitu života, zdraví, vzdělanost, celkovou úroveň ekonomiky..


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY HDP, HNP, NDP, NNP, NI, DI, PI, NEW."

Podobné prezentace


Reklamy Google