Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY
HDP, HNP, NDP, NNP, NI, DI, PI, NEW

2 MAKROEKONOMIE studuje ekonomiku jako celek agregované veličiny

3 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT HDP (GDP)
celkový objem veškeré finální produkce vyrobené v dané zemi během jednoho roku výrobními faktory umístěnými v dané zemi bez ohledu na to, kdo tyto výrobní faktory vlastní MĚŘENÍ HDP: SYSTÉM NÁRODNÍCH ÚČTŮ

4 HDP Má –li být položka zahrnuta do HDP, musí splňovat 3 kritéria:
1. musí být vyrobena v daném roce 2. musí být prodána na trhu a oceněna tržními cenami 3. nesmí být v daném roce znovu prodána HDP obsahuje hodnoty jen finálních výrobků, ne meziproduktů (suroviny, materiál, ..)!!

5 Hrubý domácí produkt ČR

6 HDP - srovnání

7 SYSTÉM NÁRODNÍCH ÚČTŮ domácnosti firmy stát Zahraniční sektor

8 Tržní mechanismus Schéma TM Trh výrobků a služeb
Poptávka po výrobcích a službách Nabídka výrobků a služeb domácnosti firmy Poptávka po VF Nabídka VF Trh VF

9 Národohospodářský koloběh toků příjmů a výdajů
2 toky: Důchody(mzdy,úroky,renty) Služby VF domácnosti firmy Zboží a služby Spotřební výdaje

10 METODY MĚŘENÍ HDP Výdajová metoda
měří HDP jako celkové výdaje na nákup zboží a služeb: spotřební výdaje (C) investiční výdaje (I ) státní výdaje na nákup zboží a služeb (G) čistý export (NX) HDP = C + I + G + NX

11 METODY MĚŘENÍ HDP DŮCHODOVÁ METODA
Měří HDP jako souhrn důchodů, které obdrží vlastníci VF: Mzdy + platy (w) Čisté úroky (i) Zisky firem v obchodním rejstříku (z) Renty z půdy + nemovitostí (r ) Příjmy firem nezapsaných v OR + samozaměstnavatelů (s) w + i + z + r + s = NI (národní důchod)

12 METODY MĚŘENÍ HDP DŮCHODOVÁ METODA HDP = NI + a + TN
a…….amortizace (znehodnocení kapitálu) TN…..nepřímé daně HDP = w + i + z + r + s + a + TN NI

13 Hrubý národní produkt (HNP)
měří celkový důchod získaný občany dané země bez ohledu na to, ve které zemi jsou služby jejich VF užívány! HNP = HDP + NXFI NXFI…………čistý export z důchodu z vlastnictví aktiv (čisté zahraniční platby) Odliv důchodu z vlastnictví aktiv (MFI) Příliv důchodu z vlastnictví aktiv (XFI) NXFI = XFI - MFI

14 HDP Hrubý domácí produkt (HDP mld. Kč )
2352, , , , , ,1 +2, , , , , , ,6 (%) HDP/obyv.

15 Čistý národní produkt (NNP) Čistý domácí produkt (NDP)
získáme odečtením znehodnocení kapitálu (a) od HNP (HDP)

16 Osobní důchod (PI) Osobní disponibilní důchod (DI)
PI = část důchodu, kterou obdrží jednotlivci: PI = NI – zu – ss – tc + F zu….nerozdělené zisky firem Ss…..příspěvky na sociální a penzijní pojištění tc…..daně z firemních zisků F……transferové platby DI = PI – TD TD……přímé daně DI spotřeba úspory

17 Nominální a reálný HDP Nominální HDP = celková peněžní hodnota zboží a služeb v cenách období, ve kterém byly vyrobeny (v běžném obd.) Reálný HDP = v cenách určitého zvoleného výchozího období (v základním obd.) Cenová hladina = vážený průměr cen všech zboží a služeb vyráběných v ekonomice, kde váhami jsou podíly jednotlivých zboží nebo služeb na celkovém produktu

18 HDP – meziroční nárůst – reálný, nominální
HDP r/r… změna HDP oproti stejnému období předchozího roku (stálé ceny 95) HDP q/q…změna oproti předešlému čtvrtletí

19 Cenové indexy Deflátor HDP (poměr nominálního důchodu k reálnému důchodu) Index spotřebitelských cen (CPI) Reálný HDP = Nominální HDP deflátor

20 Co HDP nezahrnuje Výrobky a služby neprocházející trhem
Stínová (podzemní) ekonomika Hodnotu volného času Poškozování životního prostředí NEW … čistý ekonomický blahobyt NEW = GDP + hodnota volného času + práce v domácnosti + legální část stínové ekonomiky – škody na ŽP – nelegální aktivity (odhady)

21 Ekonomický růst – ekonomický rozvoj
Ekonomický růst – zvyšování celkového produktu země Ekonomický rozvoj – zahrnuje i kvalitu života, zdraví, vzdělanost, celkovou úroveň ekonomiky..


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ MAKROEKONOMICKÉ AGREGÁTY"

Podobné prezentace


Reklamy Google