Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody měření HDP Mgr. Hana Grzegorzová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody měření HDP Mgr. Hana Grzegorzová."— Transkript prezentace:

1 Metody měření HDP Mgr. Hana Grzegorzová

2 Základní pojmy Běžné období – k výpočtu nominálního produktu….nejčastěji ke kvartálnímu porovnání vývoje ekonomiky Základní – výchozí rok, slouží k porovnání s rokem běžným

3 Vypočtěte hodnotu HDP v běžném období, rok 0 základní, rok 1 běžný
statek Q₀ P₀ Q₁ P₁ A 1000 10 1200 11 B 1800 15 2000 C 800 60 700 65 tab. 1

4 vypočtěte Nominální hodnotu HDP v běžném období
HDP nom. = ∑P₁Q₁ = = Reálnou hodnotu HDP v běžném období HDP real. = ∑P₀Q₁ = =

5 Cenová hladina - charakteristika
Úroveň cen výrobků a služeb, které se v hospodářství nakupují a prodávají, vyjadřuje se cenovými indexy, růst cenové hladiny znamená inflaci Nejčastěji porovnáváme úroveň cen za kalendářní rok, nebo čtvrtletí, meziročně

6 Cenové indexy Jsou používané k výpočtu míry inflace
Vyjadřují úroveň cenové hladiny Spotřební koš zahrnuje potravinářské, nepotravinářské zboží, bydlení, doprava, služby, importované zboží, předpoklad neměnnosti Dané množství každého zboží a služby se násobí jeho cenou v příslušném období

7 Index spotřebitelských cen
1. INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN (CPI – Consumer Price Index) odráží změnu cen výrobků a služeb, které nakupují domácnosti při jeho výpočtu se vybere spotřební koš statků, na něž připadá značný podíl výdajů domácností, tzn. určitý vzorek průměrné domácnosti srovnáváme náklady na nákup zvoleného spotřebního koše v daném (běžném) roce s náklady na nákup téhož koše v roce základním, tzn. v roce, který jsme stanovili jako rok výchozí , základní Hodnota základního období definována jako 100 pokud je hodnota indexu větší než 100, znamená to, že došlo k vzestupu cenové hladiny a že probíhá inflace, pokud je menší než 100 dochází k opaku - deflace problémem je stanovení struktury spotřebního koše  výběr výrobků je prováděn na základě průzkumu spotřebitelských zvyklostí  je aktualizován cca po 10 letech

8 Příklad pro výpočet CPI
CPI = hodnota spotřebního koše v cenách běžného roku x 100 hodnota spotřebního koše v cenách základního r. CPI99 =  Q98 x P (%)  Q98 x P98

9 Vypočtěte index spotřebitelských cen – viz. tab. 1
CPI = ∑P₁Q₀ = = 1,0588 x 100 = 5,88% ∑P₀Q₀ = =

10 Implicitní cenový deflátor HDP- IPD
souhrnný cenový index vypočte se jako podíl nominálního a reálného HDP, což nám také ukáže vývoj cenové hladiny bere v úvahu všechny statky (celý HDP), tudíž nám odráží vývoj cenové hladiny úplněji vzhledem k tomu, že zahrnuje celý produkt ekonomiky, má vyšší vypovídací schopnost

11 Vzorec pro deflátor IPD = GDP nominální . 100 GDP reálný
deflátor zahrnuje všechny statky, které obsahuje HDP, jeho součástí je mnohem větší skupina ve srovnání s košem statků, který je zahrnut v indexu spotřebitelských cen, soubor vyráběných statků s kterými pracuje se každým rokem liší.....

12 Vypočtěte deflátor viz. tab. 1
IPD = HDP nom. = ∑P₁Q₁ = = HDP real ∑P₀Q₁ = x 100 = 5,5 % Platí pro základní (výchozí) rok: HDP nom. = HDP real. IPD = 100

13 Prameny makroekonomických údajů v ČR
Statistický údajový měsíčník ČR – pozdější zpřesňování Statistická ročenka ČSÚ – roční zpoždění, avšak dostatečně zpřesněné Ekonom a hospodářské noviny - odvozené informace Finance a úvěr – MF ČR Výroční a čtvrtletní zprávy ČNB


Stáhnout ppt "Metody měření HDP Mgr. Hana Grzegorzová."

Podobné prezentace


Reklamy Google