Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REÁLNÝ – vyjadřuje skutečnou kupní sílu dané měny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REÁLNÝ – vyjadřuje skutečnou kupní sílu dané měny"— Transkript prezentace:

1 REÁLNÝ – vyjadřuje skutečnou kupní sílu dané měny
Teorie měnových kurzů Měnový kurz = vyjádření hodnoty dané národní měny v jednotkách jiné národní měny Měnový kurz REÁLNÝ – vyjadřuje skutečnou kupní sílu dané měny NOMINÁLNÍ – viz výše

2 Reálný měnový kurz vyjadřuje skutečnou kupní sílu dané měny vůči jiné měně tzn.: jde o to, jaké množství statků a služeb vyrobených „doma“ musíme vynaložit k získání požadovaného množství statků a služeb vyrobených „venku“ reálný kurz (R) může nabývat hodnot: R = 1 – vnitřní i vnější kupní síla měny je stejná R > 1 – vnitřní kupní síla je větší než vnější R < 1 – vnitřní kupní síla je menší než vnější

3 Reálný měnový kurz jeho hodnota je ovlivněna nominálním kurzem a cenovými hladinami (popř. tempy jejich růstu) v poměřovaných ekonomikách RD/F = ED/F . PF/PD pokud R>1, pak k získání zahraničního koše komodit musíme vynaložit více než 1 domácí koš komodit → preferujeme domácí zboží pokud R<1, pak k získání zahraničního koše komodit musíme vynaložit méně než 1 domácí koš komodit → preferujeme zahraniční zboží

4 Teorie parity kupní síly
zákon jediné ceny absolutní verze teorie PPP (Purchase Power Parity) relativní verze teorie PPP

5 Zákon jediné ceny Říká, že: nominální kurz se ustanovuje na základě poměru cen jednotlivých druhů zboží Příklad: pokud by měl být rovnovážný kurz 30 Kč za 1 euro, musely by být ceny jednotlivých druhů zboží následující: cena piva: 15,- Kč v ČR ^ 0,50 € v eurozóně cena auta: ,- Kč v ČR ^ ,- € v eurozóně cena mobilu: 3 000,- Kč v ČR ^ 100,- € v eurozóně Poměr 30:1 by musel platit u každého poměřovaného druhu zboží

6 Absolutní verze teorie PPP
Nominální kurz se ustanovuje dle poměru cenových hladin ve sledovaných ekonomikách ED/F = PD/PF Příklad: Pořídíme-li reprezentativní koš komodit v ČR za ,- Kč (PD) a tentýž koš v eurozóně za 1 000,- € (PF), pak se rovnovážný nominální kurz (ED/F) ustálí na hodnotě 30,- Kč za 1,- € POZOR: je-li nominální kurz ustanoven na základě PPP, pak dané koše komodit po přepočtu na jednu měnu stojí všude stejně → reálný kurz je roven 1 !!!

7 Relativní verze teorie PPP
pracuje se změnami nominálních kurzů v souvislosti se změnami cenových hladin Říká, jak se musí změnit nominální kurz, pokud dochází k rozdílným tempům růstu cenových hladin ve sledovaných ekonomikách, aby byla zachována PPP (čili aby R = 1) ΔED/F = πD – πF Příklad: pokud míra inflace v ČR za dané období dosáhne 10 % a míra inflace v eurozóně za stejné období 2 %, pak koruna musí vůči euru znehodnotit (vzroste nominální kurz) o 8 % POZOR: funguje-li relativní verze teorie PPP, pak při jakýchkoli změnách cenových hladin je R = 1 !!!

8 Překážky fungování teorií PPP
transakční náklady mezinárodní toky kapitálu fiskální politika monetární politika existence tzv. non-tradeable goods překážky mezinárodního obchodu

9 Kurz koruny během transformace
Graf 1: Vývoj reálného kurzu koruny vůči německé marce Zdroj: Vencovský, Komárek (1998)

10 Kurz koruny během transformace
Graf 2: Celkové kurzové trendy v ČR v relaci s Německem Zdroj: Vencovský, Komárek (1998)

11 Příklady Referenční koš statků a služeb lze v ČR pořídit za 7000,- Kč. Stejný koš statků a služeb lze v eurozóně pořídit za 400,- € a) spočítejte rovnovážný nominální kurz podle teorie PPP a určete hodnotu reálného kurzu b) považujte nominální kurz v a) za fixní a zjistěte, jak se změní reálný kurz, pokud ceny v ČR vzrostou o 10 % a v eurozóně o 5 %.

12 Příklady 2. Index spotřebitelských cen v ČR dosahoval v roce ,6 a v roce ,7. V eurozóně dosáhla míra inflace v roce %. Určete, jaký bude vývoj kurzu koruny vůči euru podle teorie PPP.

13 Determinace měnových kurzů podle teorie úrokové parity
Úroková parita – nastává tehdy, když depozita denominovaná v jakékoli měně mají po přepočtu na jednu měnu stejnou očekávanou míru výnosnosti očekávaná míra výnosnosti je dána: domácími úrokovými sazbami zahraničními úrokovými sazbami očekávanou změnou nominálního měnového kurzu

14 Úroková parita je z pohledu domácího investora splněna, pokud platí:
iD = iF + (Eet+1 – Et)/Et po úpravě dostaneme, že očekávaná změna nominálního kurzu se rovná úrokovému diferenciálu: (Eet+1 – Et)/Et = iD – iF Příklad: budou-li úrokové sazby v ČR dosahovat hodnoty 5 % a v eurozóně 2 %, nominální kurz koruny zhodnotí o 3 %

15 Úroková parita - graficky
CZK/EUR při kurzu 35 korun za 1 euro je koruna podhodnocena – korunová depozita přinášejí vyšší očekávaný výnos než eurodepozita 35 30 při kurzu 25 korun za 1 euro je koruna nadhodnocena – korunová depozita přinášejí nižší očekávaný výnos než eurodepozita 25 iEU-12 + (Eet+1 – Et)/Et iCZK očekávaný výnos domácích i zahraničních depozit přepočtených na koruny kurz 30 korun za 1 euro je rovnovážný – nastává při něm úroková parita a investorům je jedno, zda budou investovat do korunových depozit nebo eurodepozit

16 Nekrytá vs. krytá úroková parita
domácí investor při zvažování investice do zahraničí činí očekávání ohledně budoucího měnového kurzu, za který převede výnos z investice zpět do domácí měny je-li úroková parita nekrytá, pak investor budoucí kurz pouze očekává je-li úroková parita krytá, pak má investor budoucí kurz předem dohodnutý

17 Příklady 3. Úroková míra na korunová depozita činí 5% a na dolarová depozita 2 %. Očekávaný měnový kurz je 28 korun za 1 dolar. Aktuální měnový kurz činí 25 korun za 1 dolar. z pozice českého investora se rozhodněte, do kterých depozit budete investovat. zjistěte, jaký je rovnovážný měnový kurz zjistěte dopad na rovnovážný kurz, pokud očekávaný kurz poklesne na 27 korun za dolar jaký bude dopad na rovnovážný kurz, klesne-li úroková míra na domácí depozita na 4 % (vyjděte z původního zadání) jaký bude dopad na rovnovážný kurz, vzroste-li úroková míra na dolarová depozita na 3 % (vyjděte z původního zadání) ŘEŠTE TAKÉ GRAFICKY


Stáhnout ppt "REÁLNÝ – vyjadřuje skutečnou kupní sílu dané měny"

Podobné prezentace


Reklamy Google