Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie měnových kurzů 1. Měnový kurz = vyjádření hodnoty dané národní měny v jednotkách jiné národní měny Měnový kurz = vyjádření hodnoty dané národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie měnových kurzů 1. Měnový kurz = vyjádření hodnoty dané národní měny v jednotkách jiné národní měny Měnový kurz = vyjádření hodnoty dané národní."— Transkript prezentace:

1 Teorie měnových kurzů 1

2 Měnový kurz = vyjádření hodnoty dané národní měny v jednotkách jiné národní měny Měnový kurz = vyjádření hodnoty dané národní měny v jednotkách jiné národní měny Rozlišujeme nominální a reálný měnový kurz Rozlišujeme nominální a reálný měnový kurz Nominální měnový kurz (E D/F ) definujeme jako počet jednotek domácí měny, za které lze nakoupit jednotku měny zahraniční (např. 25 CZK/€).Nominální měnový kurz (E D/F ) definujeme jako počet jednotek domácí měny, za které lze nakoupit jednotku měny zahraniční (např. 25 CZK/€). Naproti tomu reálný měnový kurz (R D/F ) definujeme jako podíl cenové hladiny v zahraničí a domácí cenové hladiny, kde zahraniční cenová hladina je převedena na jednotky domácí měny přes stávající nom. měnový kurz (R D/F = E D/F. P F /P D ).Naproti tomu reálný měnový kurz (R D/F ) definujeme jako podíl cenové hladiny v zahraničí a domácí cenové hladiny, kde zahraniční cenová hladina je převedena na jednotky domácí měny přes stávající nom. měnový kurz (R D/F = E D/F. P F /P D ).

3 Reálný měnový kurz vyjadřuje skutečnou kupní sílu dané měny vůči jiné měně vyjadřuje skutečnou kupní sílu dané měny vůči jiné měně Vyjadřuje jaké množství statků a služeb vyrobených v domácí ekonomice musíme vynaložit k získání požadovaného množství statků a služeb vyrobených v zahraničí Vyjadřuje jaké množství statků a služeb vyrobených v domácí ekonomice musíme vynaložit k získání požadovaného množství statků a služeb vyrobených v zahraničí reálný kurz (R) může nabývat hodnot: reálný kurz (R) může nabývat hodnot: R = 1 – vnitřní i vnější kupní síla měny je stejná R > 1 – vnitřní kupní síla je větší než vnější (domácí měna oslabila) R < 1 – vnitřní kupní síla je menší než vnější (domácí měna posílila)

4 jeho hodnota je ovlivněna nominálním kurzem a cenovými hladinami (popř. tempy jejich růstu) v poměřovaných ekonomikách jeho hodnota je ovlivněna nominálním kurzem a cenovými hladinami (popř. tempy jejich růstu) v poměřovaných ekonomikách R D/F = E D/F. P F /P D pokud R>1, pak k získání zahraničního koše komodit musíme vynaložit více než 1 domácí koš komodit → preferujeme domácí zboží pokud R>1, pak k získání zahraničního koše komodit musíme vynaložit více než 1 domácí koš komodit → preferujeme domácí zboží pokud R<1, pak k získání zahraničního koše komodit musíme vynaložit méně než 1 domácí koš komodit → preferujeme zahraniční zboží pokud R<1, pak k získání zahraničního koše komodit musíme vynaložit méně než 1 domácí koš komodit → preferujeme zahraniční zboží Reálný měnový kurz 25 CZK/€ 1 100 € 25 000 CZK R D/F = 1,1 900 € R D/F = 0,9

5 Determinace měnového kurzu Určení (determinace) měnového kurzu závisí na tom, v jakém z následujících režimů je obchod s měnami uskutečňován: Režim fixního měnového kursu – situace, kdy je kurs stanovován centrálně určenou autoritou – obvykle CB. Mění se pouze na příkaz této autority a všichni tento kurs přijímají. Režim flexibilního měnového kursu (floating) – kurs je stanovován na základě interakce poptávky a nabídky na měnovém trhu. CB pouze oznamuje, jaký je aktuální kurs měny a může jej ovlivňovat pouze nepřímo, jako jeden z účastníků mezinárodního měnového trhu.

6 Zhodnocení a znehodnocení měny Zhodnocení měny: Zhodnocení měny: revalvace – v systému fixního měnového kurzu (např. CB stanoví, že kurs bude 20 CZK/USD oproti současným 22 CZK/USD a změna je revalvace)revalvace – v systému fixního měnového kurzu (např. CB stanoví, že kurs bude 20 CZK/USD oproti současným 22 CZK/USD a změna je revalvace) apreciace – zhodnocení v systému flexibilního měnového kurzu. K apreciaci může dojít například zvýšeným zájmem o české výrobky, nebo přílivem zahraničních turistů do ČR.apreciace – zhodnocení v systému flexibilního měnového kurzu. K apreciaci může dojít například zvýšeným zájmem o české výrobky, nebo přílivem zahraničních turistů do ČR. Znehodnocení měny: Znehodnocení měny: devalvace – u systému fixního měnového kurzudevalvace – u systému fixního měnového kurzu depreciace – u systému flexibilního měnového kurzudepreciace – u systému flexibilního měnového kurzu Na rozdíl od nominálního kurzu je reálný kurz vždy flexibilní, a to proto, že i v režimu pevného (fixního) nominálního kurzu může docházet k pohybu R přes cenové hladiny. Na rozdíl od nominálního kurzu je reálný kurz vždy flexibilní, a to proto, že i v režimu pevného (fixního) nominálního kurzu může docházet k pohybu R přes cenové hladiny.

7 Měnový trh Poptávka po € je tvořena: Poptávka po € je tvořena: našim dovozem statků a služeb z eurozónynašim dovozem statků a služeb z eurozóny nebo našim vývozem kapitálu (nikoliv statků)nebo našim vývozem kapitálu (nikoliv statků) Nabídka € je tvořena: Nabídka € je tvořena: našim exportem statkůnašim exportem statků přílivem kapitálu k námpřílivem kapitálu k nám

8 Příliv zahraničního kapitálu do ČR a intervence CB CZK/ EUR EUR FS (EUR) FD (EUR) 30 29 28 FS’ FD’ Přílivem zahraničního kapitálu do ČR se křivka FS posune dolů, díky tomu kurs koruny posiluje, CB může udělat intervenci – začne nakupovat € a dávat do oběhu CZK – zvyšuje poptávku, koruna o něco znehodnotí Přílivem zahraničního kapitálu do ČR se křivka FS posune dolů, díky tomu kurs koruny posiluje, CB může udělat intervenci – začne nakupovat € a dávat do oběhu CZK – zvyšuje poptávku, koruna o něco znehodnotí

9 Teorie parity kupní síly (PPP) Teorie PPP popisují, jakým způsobem (jakými mechanismy) se ustanovuje rovnovážný měnový kurs mezi dvěma zeměmi. Mezi základní teorie PPP patří tyto: 1.Zákon jediné ceny 2.Absolutní verze teorie PPP (Purchase Power Parity – parity kupní síly) 3.Relativní verze teorie PPP 4.Teorie úrokové parity

10 Zákon jediné ceny Zákon jediné ceny říká, že nominální kurz se ustanovuje na základě poměru cen jednotlivých druhů zboží Zákon jediné ceny říká, že nominální kurz se ustanovuje na základě poměru cen jednotlivých druhů zboží Například pokud by měl být rovnovážný kurz 30 Kč za 1 euro, muselo by platit: Například pokud by měl být rovnovážný kurz 30 Kč za 1 euro, muselo by platit: cena piva: 15,- Kč v ČR = 0,50 € v eurozóněcena piva: 15,- Kč v ČR = 0,50 € v eurozóně cena auta: 300 000,- Kč v ČR = 10 000,- € v eurozóněcena auta: 300 000,- Kč v ČR = 10 000,- € v eurozóně cena mobilu: 3 000,- Kč v ČR = 100,- € v eurozóněcena mobilu: 3 000,- Kč v ČR = 100,- € v eurozóně Pokud by v praxi platil zákon jediné ceny, pak poměr 30:1 by musel platit u každého poměřovaného druhu zboží. Pokud by v praxi platil zákon jediné ceny, pak poměr 30:1 by musel platit u každého poměřovaného druhu zboží. To je však často v praxi nereálné (může to být reálné, pokud si země směňují jeden či několik druhů statků) a ani to není nutné. Proč? To vysvětluje další teorie… To je však často v praxi nereálné (může to být reálné, pokud si země směňují jeden či několik druhů statků) a ani to není nutné. Proč? To vysvětluje další teorie… V rovnovážném stavu má mít jeden statek ve všech zemích stejnou cenu a to by měl zajistit nominální kurz…

11 Absolutní verze teorie PPP postuluje, že nominální kurz se ustanovuje dle poměru cenových hladin (obvykle určitých košů statků) ve sledovaných ekonomikách postuluje, že nominální kurz se ustanovuje dle poměru cenových hladin (obvykle určitých košů statků) ve sledovaných ekonomikách E D/F = P D / P F Příklad: Pořídíme-li reprezentativní koš statků v ČR za 3 000,- Kč (P D ) a tentýž koš v eurozóně za 100,- € (P F ), pak se rovnovážný nominální kurz (E D/F ) ustálí na hodnotě 30,- Kč za 1,- € (Je-li nominální kurz ustanoven na základě PPP, pak reálný kurz je roven 1) 100 € 3 000 Kč E Kč/ = 3 000 / 100 = 30 Kč/ E Kč/ € = 3 000 / 100 = 30 Kč/ €

12 Relativní verze teorie PPP Popisuje, jak se mění nominální kurzy v souvislosti se změnami cenových hladin Popisuje, jak se mění nominální kurzy v souvislosti se změnami cenových hladin Říká, jak se musí změnit nominální kurz, pokud dochází k rozdílným tempům růstu cenových hladin ve sledovaných ekonomikách, aby byla zachována PPP (čili aby R = 1) Říká, jak se musí změnit nominální kurz, pokud dochází k rozdílným tempům růstu cenových hladin ve sledovaných ekonomikách, aby byla zachována PPP (čili aby R = 1) ΔE D/F = π D – π F Příklad: pokud míra inflace v ČR za dané období dosáhne 10 % a míra inflace v eurozóně za stejné období 2 %, pak koruna musí vůči euru znehodnotit (vzroste nominální kurz) o 8 % Příklad: pokud míra inflace v ČR za dané období dosáhne 10 % a míra inflace v eurozóně za stejné období 2 %, pak koruna musí vůči euru znehodnotit (vzroste nominální kurz) o 8 % Funguje-li relativní verze teorie PPP, pak při jakýchkoli změnách cenových hladin je R = 1 !!! Funguje-li relativní verze teorie PPP, pak při jakýchkoli změnách cenových hladin je R = 1 !!!

13 Determinace měnových kurzů podle teorie úrokové parity Úroková parita nastává tehdy, když depozita denominovaná v jakékoli měně mají po přepočtu na jednu měnu stejnou očekávanou míru výnosnosti. Pokud je výnosnost depozit ve dvou zemích rozdílná, bude tímto vyvíjen tlak na změnu nominálního kursu. Úroková parita nastává tehdy, když depozita denominovaná v jakékoli měně mají po přepočtu na jednu měnu stejnou očekávanou míru výnosnosti. Pokud je výnosnost depozit ve dvou zemích rozdílná, bude tímto vyvíjen tlak na změnu nominálního kursu. očekávaná míra výnosnosti je dána: očekávaná míra výnosnosti je dána: domácími úrokovými sazbamidomácími úrokovými sazbami zahraničními úrokovými sazbamizahraničními úrokovými sazbami očekávanou změnou nominálního měnového kurzuočekávanou změnou nominálního měnového kurzu

14 Úroková parita je z pohledu domácího investora splněna, pokud platí: je z pohledu domácího investora splněna, pokud platí: i D = i F + (E e t+1 – E t )/E t po úpravě dostaneme, že očekávaná změna nominálního kurzu se rovná úrokovému diferenciálu: po úpravě dostaneme, že očekávaná změna nominálního kurzu se rovná úrokovému diferenciálu: (E e t+1 – E t )/E t = i D – i F Příklad: budou-li úrokové sazby v ČR dosahovat hodnoty 5 % a v eurozóně 2 %, nominální kurz CZK vůči € znehodnotí o 3 % 5 % 2 % 25,75 CZK/€ 25 CZK/€  o 3 %

15 Překážky fungování teorií PPP V praxi však teorie PPP narušuje celá řada faktorů, jako např.: V praxi však teorie PPP narušuje celá řada faktorů, jako např.: transakční nákladytransakční náklady mezinárodní toky kapitálumezinárodní toky kapitálu fiskální politikafiskální politika monetární politikamonetární politika existence tzv. non-tradeable goodsexistence tzv. non-tradeable goods překážky mezinárodního obchodupřekážky mezinárodního obchodu


Stáhnout ppt "Teorie měnových kurzů 1. Měnový kurz = vyjádření hodnoty dané národní měny v jednotkách jiné národní měny Měnový kurz = vyjádření hodnoty dané národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google