Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INFLACE MODEL AS-AD INFLACE V EKONOMICE HYPERINFLACE DEFLACE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INFLACE MODEL AS-AD INFLACE V EKONOMICE HYPERINFLACE DEFLACE."— Transkript prezentace:

1 INFLACE MODEL AS-AD INFLACE V EKONOMICE HYPERINFLACE DEFLACE

2 INFLACE Boj proti inflaci cíl centrálních bank základní podmínka zdravého vývoje tržních ekonomik ve střednědobém a dlouhodobém horizontu Komplikace pro CB - možné vládní preference krátkodobého charakteru

3 INFLACE – DŮCHODOVÁ VERZE ROVNICE SMĚNY Dlouhodobější nepřetržitý růst cenové hladiny, který je spojen s nadměrnou emisí peněz a který vede k poklesu kupní síly peněz PŘÍČINY VZNIKU INFLACE Ne každý růst cenové hladiny = inflace M. V = P. Q M…….množství peněz v ekonomice vyjádřené pomocí měnových agregátů V……..průměrná důchodová rychlost oběhu příslušného měnového agregátu P………agregátní cenová hladina Q……..reálný agregátní výstup (důchod)

4 INFLACE M. V nabídka peněz (skutečné množství peněz v oběhu) P. Q poptávka po penězích ( ekonomicky nutné množství peněz v oběhu) %M + %V = %P + %Q % ……. změna v % Dlouhodobější nepřetržitý růst cenové hladiny ( %P > 0)musí být doprovázen jednou ze 3 možností:

5 INFLACE %Q < 0  Dlouhodobější nepřetržitý pokles reálného agregátního výstupu – politicky „neakceptovatelné“, min výskyt %V > 0  Dlouhodobější nepřetržité zrychlování průměrné rychlosti oběhu peněz – technické bariéry %M > 0  Dlouhodobější nepřetržité zvyšování nabídky peněz – nejpravděpodobnější možnost – hovoříme o inflaci

6 POJMY SOUVISEJÍCÍ S INFLACÍ  STAGFLACE – stagnace ekonomického růstu spojená s růstem cenové hladiny  HYPERINFLACE – cenová hladina roste rychleji než nadměrná emise peněz  SKRYTÁ INFLACE – z důvodu regulace cen se neprojevuje růstem cenové hladiny  OTEVŘENÁ INFLACE – projevuje se růstem cenové hladiny  MĚNOVÁ ILUZE – iluze o růstu životní úrovně při růstu nominálních mezd

7 POJMY SOUVISEJÍCÍ S INFLACÍ  INFLAČNÍ MEZERA – kladný kvantitativní rozdíl mezi nabídkou peněz a poptávkou po penězích  INFLAČNÍ SPIRÁLA – růst cen – růst mezd – další růst cen – další růst mezd  CÍLOVANÁ INFLACE – předem stanovená míra inflace  INFLAČNÍ JÁDRO – míra inflačního růstu cen

8 NEGATIVNÍ PROJEVY INFLACE Ne všechny subjekty chápou inflaci jako negativní jev (může jim přinést užitek) Inflace  Očekávaná  Neočekávaná  Redistribuční efekt inflace Část bohatství se přesunuje od některých skupin ekonomických subjektů ve prospěch jiných skupin ekonomických subjektů

9 NEGATIVNÍ PROJEVY INFLACE  Hotovostní úspory  Cenné papíry s konstantními cenami  Relativně fixní platy  Zaměstnanci  Věřitelé  Peněžní úspory  Výrobci a obchodníci vystavení konkurenci  Úročené bezhotovostní úspory  Cenné papíry s variabilními cenami  Variabilní platy  Zaměstnavatelé  Dlužníci  Investice do zboží a služeb  Monopoly a oligopoly

10 MODEL AS-AD Model agregátní nabídky a agregátní poptávky Popisuje proces dosahování makroekonomické rovnováhy  Agregátní nabídka  Celkové nabízené množství zboží a služeb finální spotřeby v dané ekonomice za určité časové období při různých cenových hladinách  Agregátní poptávka  Celkové poptávané množství zboží a služeb finální spotřeby v dané ekonomice za určité časové období při různých cenových hladinách

11 MODEL AS-AD  Agregátní výstup  Celkové vyrobené množství zboží a služeb konečné spotřeby v příslušné ekonomice za určité časové období  Reálný hrubý domácí produkt (ve stálých cenách =cenách základního období)  Agregátní cenová hladina  Všeobecná úroveň cen v ekonomice  Její vývoj je vyjadřován pomocí deflátoru HDP nebo spotřebitelského koše

12 MODEL AS-AD Přímka AS  Množina všech kombinací reálné cenové hladiny a agregátního výstupu  Vyjadřuje, jaký reálný agregátní výstup jsou subjekty v dané ekonomice ochotny nabízet při dané úrovni agregátní cenové hladiny  Zleva doprava roste Přímka AD  ……poptávat…  Zleva doprava klesá  PŘIROZENÝ REÁLNÝ AGREGÁTNÍ VÝSTUP

13 MODEL AS-AD Změny AS a AD, které mají inflační charakter Nabídková inflace Poptávková inflace

14 FAKTORY NABÍDKOVÉ INFLACE 1.Růst materiálových nákladů na výrobu 2.Růst mzdových nákladů 3.Růst ziskových přirážek k cenám produkce 4.Znehodnocení domácí měny Centrální banka má omezené možnosti pro protiinflační politiku.

15 POSUNY AD SMĚREM NAHORU  Zvýšení autonomní spotřeby  Zvýšení autonomních investic  Zvýšení výdajů státního rozpočtu  Snížení daní  Pokles úrokové míry Zvýšení čistého exportu Zvýšení peněžní nabídky

16 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AS Agregátní nabídka v krátkém období Agregátní nabídka v dlouhém období Dlouhé období – časový interval, kdy se promítne růst cen výstupů do růstu cen vstupů Zvyšování výstupu je limitováno dostupnými disponibilními zdroji Každý výstup je současně vstupem P nemůže mít vliv na AS

17 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AS AS v dlouhém období (LAS) ztotožňujeme s pojmem potenciální reálný HDP – potenciální agregátní výstup ekonomiky Změny ve vybavené výrobními faktory Faktory související s intenzitou a produktivitou práce

18 ZMĚNY OČEKÁVÁNÍ 2 základní vzorce chování ekonomických subjektů ADAPTIVNÍ CHOVÁNÍ  Ekonomický subjekt přizpůsobuje své chování trendům v minulém vývoji a předpokládá, že potrvají i do budoucnosti RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ  Ekonomický subjekt se nepřizpůsobuje trendům, ale tomu, co se v současnosti zdá být rozumné předpokládat o budoucnosti  Na základě všech dostupných informací se rozhodne nejlepším způsobem


Stáhnout ppt "INFLACE MODEL AS-AD INFLACE V EKONOMICE HYPERINFLACE DEFLACE."

Podobné prezentace


Reklamy Google