Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Phillipsova křivka a vztah mezi inflací a nezaměstnaností Petr Sedláček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Phillipsova křivka a vztah mezi inflací a nezaměstnaností Petr Sedláček."— Transkript prezentace:

1 Phillipsova křivka a vztah mezi inflací a nezaměstnaností Petr Sedláček

2 n Phillipsova křivka u 1958 Novozélanďan Phillips u Inverzní vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou změny nominálních mezd F Při nízké míře nezaměstnanosti je na trhu práce vysoká poptávka po práci, což vyvolává růst nominálních mezd u křivka naznačuje existenci dlouhodobého vztahu mezi inflací a nezaměstnaností u g = -  (u-u*) F g= ( W t -W t-1 ) /W t-1 F W t = nominální mzda v současné= době F  = koeficient citlivosti změny míry nominálních mezd k % změně skutečné míry nezaměstnanosti

3 n Mzdy rostou je li u u* (W t -W t-1 )/W t-1 u* u(%)

4 n Modfikovaná Phillipsova křivka n Samuelson, Solow u Upravili křivku tak, že zachycovala vztah mezi nezaměstnaností a cenovou inflací. u  = g-  F Vztah ovlivňuje růst produktivity práce. F Při růstu produktivity práce lze zvyšovat nominální mzdy, aniž by rostly náklady práce a tudíž ceny. F Rostou li nominální mzdy rychleji než produktivita práce, zvyšují se náklady firem a rostou ceny.

5 n  = -  (u-u*)  u% u*

6 n Phillipsova křivka objasňuje inflaci v krátkém období. n INFLACE u Poptávková u Setrvačná u Nákladová(nabídková)

7 n Poptávková inflace F Předpokládáme, že očekávaná inflace je nulová produktivita práce neroste nejsou nákladové šoky u Vztah mezi Phillipsovou křivkou a AD- AS přes Okunův zákon F Zachycuje vztah mezi změnou domácího produktu a změnou v nezaměstnanosti (u*-u) = .(Y-Y*) –  = vyjadřuje citlivost změny nezaměstnanosti na změnu reálného domácího produktu.

8 AD 1 AD 0 SAS A B 106 102 P Y 7500 8000 (u= 7%) (u= 4%)  SPC 47 (Y=8000) (Y= 7500) Vztah Phillipsovy křivky a AD-AS modelu

9 n Poptávková inflace u Růst AD zvýší reálný produkt nad potenciální a nezaměstnanost klesne pod přirozenou míru. F g=  (u*-u) u Růst nominálních mezd vyvolá růst růst cen. Při stagnaci produktivity práce rostou ceny stejným tempem jako nominální mzdy. F  =  (u*-u) -  u Poptávková inflace je způsobena růstem AD, který sníží nezaměstnanost pod přirozenou míru. To vyvolá růst nominálních mezd a také růst cen.

10 P0P0 P1P1 Y* Y1Y1 AS AD AD ´ u* u1u1 PC  u

11 n Inflační očekávání a setrvačná inflace u Očekávaná inflace se mění ve skutečnou a skutečná inflace vytváří očekávanou inflaci F Tak vzniká setrvačná inflace F Předpokládejme, že nezaměstnanost je u*, ale lidé očekávají inflaci  e. Pro setrvačnou inflaci pak platí  =  e Setrvačná inflace probíhá, i když je nezaměstnanost na přirozené míře. u Formování inflačních očekávání F Adaptivní a racionální

12 u Adaptivní očekávání F Na minulé zkušenosti. Pokud se očekávání odchylují od skutečnosti, opraví se, když je zjištěn omyl. F  t =  e t-1 + j(  t-1 -  e t-1 ) F j- rychlost přizpůsobení očekávané inflace směrem ke skutečnosti j malé- očekávání se mění pomalu j= 1  e t =  t-1 –statická očekávání

13 u Racionální očekávání F Vytvářejí se nejen na základě minulé zkušenosti, ale také informací o pravděpodobných událostech. F Nemusejí být vždy správná, ale v průměru správná. Neobsahují systematickou chybu. F Odchylují se proto, že získávání informací stojí peníze a lidé vyhodnocují tolik informací, aby mezní náklady na informace nepřevýšily mezní výnosy. F Nejsou vychýlena jedním směrem

14 n Phillipsova křivka a očekávaná inflace u Ekonomika je na přirozené míře nezaměstnanosti, je nulová inflace. u Vzroste peněžní zásoba a AD. u To zvýší ceny a nominální mzdy. Zaměstnanci zamění růst nominálních za růst reálných mezd a zvýší nabídku práce. u Reálný produkt se dostane nad potenciální úroveň. u Po určité době si zaměstnanci uvědomí růst cen, sníží nabídku práce a vrátí se na přirozenou míru, ale inflace se již nevrátí. Protože se vytvoří nová očekávání.

15 U*  PC 1 PC 2 PC 3 3 7 0 PC 1 (  e =0) PC 2 (  e =3) PC 3 (  e =7

16 n Phillipsova křivka rozšířená o inflační očekávání n  =  e +  (u*-u) n Lze ji též odvodit z rovnice AD u Y-Y* = b. (P-P e ) u P-P e = 1/b(Y-Y*) u P=P e + 1/b(Y-Y*) u (P-P t-1 )= P e -P t-1 + 1/b(Y-Y*) u  =  e + 1/b(Y-Y*) Okun (u*-u) =  (Y-Y*) u  =  e + 1/b 1/  (Y-Y*) pro 1/b 1/  =  n  =  e + /  (u*-u) -  / (s produktivitou) u

17 n Tento model na základě adaptivních očekávání vypracoval Friedman u Ukázal, že zvýšením AD je možné udržet nezaměstnanost pod přirozenou mírou jen krátkou dobu. u Úsilí udržovat nezaměstnanost pod přirozenou mírou vede k akceleraci inflace. n Desinflace u Pokud CB sníží nominální peněžní zásobu a AD klesne

18  u u* PC 1 PC 2 PC 3 Desinflace

19 Racionální očekávání a inflace  u U* O 3 7 E(  e =7) C (  e =3) Y (  e =0)

20 n Nákladová inflace u Inflace vyvolaná ze strany nabídky F nepříznivý nabídkový šok F  = v v je průměrný růst nákladů na jednotku produktu F Růst nákladů tlačí na ceny, vede k poklesu Y a růstu nezaměstnanosti. F Kdyby CB neakomodovala nákladový šok, nezaměstnanost by po čase vedla k poklesu reálných mezd F Nákladový šok by odezněl

21 Y* Y1Y1 P1P1 P0P0 AS AS ´ AD Y P inflace nezaměstnanost 11 u* H u1u1 PC

22 n Celková inflace je pak dána rovnicí u  =  e + /  (u*-u) -  / + v F  e je setrvačná inflace F /  (u*-u) -  / poptávková inflace F v nákladová inflace n  = m s -  - Jak vysoká bude inflace

23 Třetí téma n Podrobnosti tématu n Doplňující informace a příklady n Vztah příběhu k účastníkům.

24 Skutečný život n Uveďte příklad nebo příběh ze skutečného života. n V případě potřeby vyjádřete pochopení pro situaci účastníků.

25 Co to znamená n Důrazně shrňte váš názor na dané téma. n Shrňte hlavní body hodné zapamatování.

26 Další kroky n Shrňte, co se od účastníků očekává. n Shrňte, co se očekává od vás.


Stáhnout ppt "Phillipsova křivka a vztah mezi inflací a nezaměstnaností Petr Sedláček."

Podobné prezentace


Reklamy Google