Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měnová politika. O čem to bude?  Minule  Platební blance  Zahraniční dluh  Zachycení zahraničních transakcí  Dnes  Funkce centrální banky  Monetární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měnová politika. O čem to bude?  Minule  Platební blance  Zahraniční dluh  Zachycení zahraničních transakcí  Dnes  Funkce centrální banky  Monetární."— Transkript prezentace:

1 Měnová politika

2 O čem to bude?  Minule  Platební blance  Zahraniční dluh  Zachycení zahraničních transakcí  Dnes  Funkce centrální banky  Monetární expanze a restrikce 2

3 Funkce centrální banky  Vydává mince a bankovky. Provádí monetární (měnovou) politiku.  Dohlíží na fungování bankovního systému. (Řídí platební styk a zúčtování mezi bankami.)  Poskytuje úvěry komerčním bankám.  Dohlíží na fungování bankovního systému.  Spravuje devizové rezervy státu.  Vede účty vlády a státních institucí, spravuje státní dluh, úvěruje vládu. 3

4 Nepřímé nástroje monetární (měnové) politiky:  Operace na volném (otevřeném) trhu  Změna povinných minimálních rezerv  Změna diskontní sazby  Změna devizových rezerv 4

5 Přímé nástroje (bankovní dohled)  Úvěrové limity pro poskytované úvěry komerčními bankami  Omezení objemu úvěrů CB komerčním bankám  Omezení pohybu peněz ve vztahu k zahraničí  Povolování vzniku nových bank  Stanovení minimální výše základního kapitálu  Povinné pojištění depozit  Personální zajištění bankovních služeb 5

6 Konečný cíl centrální banky  Stabilní cenová hladina 6 Zprostředkující cíle CB  Peněžní zásoba  Úrokové míry  Měnový kurz CB = centrální banka

7 Monetární expanze a restrikce  Monetární expanze se projevuje v posunu křivky AD doprava (pozitivní poptávkový šok). Monetární restrikce se projevuje posunem křivky AD doleva (negativní poptávkový šok). 7 AD´ P Y AD AD´´

8 Účinek monetární expanze  Nepružnost nominálních mezd směrem dolu blokuje ustálení rovnováhy při plné zaměstnanosti (na úrovni potenciálního produktu), tzn. že dochází k interakci křivky AD s úsekem křivky AS s nulovým sklonem (v extrémním případě - vertikální křivka) nebo s nízkým sklonem (základní verze).  Výsledkem je to, že v podmínkách nevyužitých výrobních faktorů dochází ke slabému růstu cenové hladiny P (míry inflace) při výrazném růstu reálného produktu. 8

9 Krátkodobé inflační účinky monetární expanze  Pozitivní poptávkový šok, tj. růst AD (posun AD doprava) probíhá při tzv. plné zaměstnanosti (Y = potenciálnímu produktu).  Hlavním dopadem monetární expanze je inflace tažená poptávkou s následným přizpůsobením očekávané inflace (zrychlení posunu křivky SRAS nahoru) atd. Opačně při monetární restrikci. 9

10 Krátkodobé inflační účinky monetární expanze 10 AD 2 E2E2 LRAS AD 1 SRAS Y* Y P E1E1 P1P1 P2P2

11 Dlouhodobé inflační účinky monetární expanze  Dlouhodobým účinkem monetární expanze je výlučný růst cenové hladiny při opakovaném návratu Y na úroveň potenciálního produktu (tzv. neutralita peněz, kdy měnová politika neovlivňuje reálný, ale pouze nominální produkt).  Monetární restrikce má opačný účinek. 11

12 Dlouhodobé inflační účinky monetární expanze 12 LRAS AD 1 Y* Y P E1E1 P1P1 AD 2 E2E2 P2P2

13 Kvantitativní teorie peněz (cen)  Vyjadřuje kvantitativní souvislosti mezi změnou peněžní zásoby (M) a cenovou hladinou P. Monetaristická verze KTP připouští, že výkyvy AD vyvolané měnovou politikou vedou ke změně nominálního produktu (P. Y), a to jak reálného produktu, tak i cenové hladiny. Stabilní růst peněžní zásoby povede k stabilnímu vývoji nominálního produktu, tj. k nízké inflaci. 13

14 Problémy měnové politiky  Past likvidity (Při nízké popř. nulové úrokové míře budou ekonomické subjekty očekávat růst úrokové míry, budou držet jakékoliv množství peněz a odkládat nákup finančních aktiv, protože předpokládají, že ceny těchto aktiv budou klesat.) Monetární expanze je neúčinná.  Necitlivost výdajů na změnu úrokové míry (Investice a další soukromé výdaje nemusí reagovat na pokles úrokové míry i v jiných situacích než je past likvidity.) Monetární expanze je potom rovněž neúčinná.  Časové zpoždění (Přijatá opatření se mohou projevit až s velkým časovým zpožděním v době, kdy už ekonomika není v recesi, a tak by mohla monetární expanze podnítit růst inflace.) 14

15 Intervence prováděné CB k udržení kurzu  Tlak na zhodnocení domácí měny (např. při přílivu kapitálu ze zahraničí) může CB snížit nákupem zahraniční měny za domácí měnu (tím se rozšiřuje peněžní zásoba a měnová politika dostává expanzivní charakter).  Tlak na znehodnocení kurzu domácí měny (při expanzivní měnové politice a odlivu kapitálu) může CB snížit nákupem domácí měny za devizy. Tím se zmenšuje peněžní zásoba a měnová politika získává restriktivní charakter. 15

16 Monetární politika v systému fixního měnového kurzu:  zvýšení peněžní zásoby  růst produktu Y  pokles úrokové míry a odliv kapitálu  růst nabídky korun a tlak na znehodnocení CZK  CB intervenuje (nakupuje CZK za devizy)  Klesá peněžní zásoba, investice I  Produkt Y klesá zpátky na výchozí úroveň.  V systému fixního měnového kurzu je monetární politika v malé otevřené ekonomice neúčinná 16

17 Monetární politika v systému flexibilního měnového kurzu:  zvýšení peněžní zásoby,  roste produkt Y,  pokles úrokové míry a odliv kapitálu,  růst nabídky CZK vede ke znehodnocování měny,  centrální banka neintervenuje,  roste export a klesá import,  produkt dále roste.  V systému flexibilního měnového kurzu je monetární politika v malé otevřené ekonomice účinná. 17

18 Shrnutí 1/4  Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictví měnového trhu.  Měnovou politiku provádí zpravidla centrální banka. Ta má i další funkce jako např. emisní funkci, řízení platebního cyklu, spravuje devizové rezervy, vede účet vládě atd.  Konečnými cíly měnové politiky je cenová stabilita, nízká nezaměstnanost a stabilní ekonomický růst. Jejich současné dosažení je pro centrální banku nemožné.  Svými nástroji centrální banka ovlivňuje zprostředkující cíle, kterými nejčastěji jsou: peněžní zásoba, úrokové míry a měnový kurz.  Mezi nástroje měnové politiky řadíme: operace na otevřeném trhu, povinou míru rezerv, diskontní sazbu a devizové rezervy. 18

19 Shrnutí 2/4  Operace na otevřeném trhu jsou nákupy či prodeje vládních cenných papírů centrální bankou.  Expanzivní měnová politika centrální banky může mít podobu: nákupu cenných papírů centrální bankou, snížení sazby povinných minimálních rezerv, snížení diskontní sazby, nákupu deviz.  Restriktivní měnová politika centrální banky má tyto podoby: prodej vládních cenných papírů centrální bankou, zvýšení sazby povinných minimálních rezerv, zvýšení diskontní sazby, prodej deviz z devizových rezerv.  Monetární expanze krátkodobě povede k růstu reálného produktu, poklesu nezaměstnanosti a k růstu cenové hladiny. V dlouhém období dojde pouze k růstu cenové hladiny 19

20 Shrnutí 3/4  Monetární restrikce krátkodobě povede k poklesu reálného produktu, růstu nezaměstnanosti a k poklesu cenové hladiny.  Neutralita peněz znamená, že změna peněžní zásoby ovlivní cenovou hladinu, ale neovlivní reálné veličiny, jako reálný produkt, zaměstnanost nebo reálnou mzdovou sazbu.  Aktivistická měnová politika vede v případě ekonomická recese k měnové expanzi a v případě ekonomické expanze k měnové restrikci. Dochází tak k přizpůsobování měnové politiky cyklickým výkyvům ekonomiky.  Měnová politika stálého pravidla peněžní zásoby říká, že peněžní zásoba by měla růst neustále tempem 3 – 5% ročně. 20

21 Shrnutí 4/4  Cílování inflace je veřejné vyhlášení inflačního cíle centrální bankou a jeho dodržení prostřednictvím měnové politiky.  Jistými problémy, které omezují účinnost měnové politiky, jsou past na likviditu, nízká citlivost soukromých výdajů na úrokovou míru a časové zpoždění.  Měnová politika při fixním měnovém kurzu je neúčinná. Naopak při flexibilním měnovém kurzu je účinná. 21


Stáhnout ppt "Měnová politika. O čem to bude?  Minule  Platební blance  Zahraniční dluh  Zachycení zahraničních transakcí  Dnes  Funkce centrální banky  Monetární."

Podobné prezentace


Reklamy Google