Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měnová politika 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měnová politika 11."— Transkript prezentace:

1 Měnová politika 11

2 O čem to bude? Minule Platební blance Zahraniční dluh
Zachycení zahraničních transakcí Dnes Funkce centrální banky Monetární expanze a restrikce

3 Funkce centrální banky
Vydává mince a bankovky. Provádí monetární (měnovou) politiku. Dohlíží na fungování bankovního systému. (Řídí platební styk a zúčtování mezi bankami.) Poskytuje úvěry komerčním bankám. Dohlíží na fungování bankovního systému. Spravuje devizové rezervy státu. Vede účty vlády a státních institucí, spravuje státní dluh, úvěruje vládu.

4 Nepřímé nástroje monetární (měnové) politiky:
Operace na volném (otevřeném) trhu Změna povinných minimálních rezerv Změna diskontní sazby Změna devizových rezerv

5 Přímé nástroje (bankovní dohled)
Úvěrové limity pro poskytované úvěry komerčními bankami Omezení objemu úvěrů CB komerčním bankám Omezení pohybu peněz ve vztahu k zahraničí Povolování vzniku nových bank Stanovení minimální výše základního kapitálu Povinné pojištění depozit Personální zajištění bankovních služeb

6 Konečný cíl centrální banky
Stabilní cenová hladina Zprostředkující cíle CB Peněžní zásoba Úrokové míry Měnový kurz CB = centrální banka

7 Monetární expanze a restrikce
Monetární expanze se projevuje v posunu křivky AD doprava (pozitivní poptávkový šok). Monetární restrikce se projevuje posunem křivky AD doleva (negativní poptávkový šok). P Y AD AD´´ AD´

8 Účinek monetární expanze
Nepružnost nominálních mezd směrem dolu blokuje ustálení rovnováhy při plné zaměstnanosti (na úrovni potenciálního produktu), tzn. že dochází k interakci křivky AD s úsekem křivky AS s nulovým sklonem (v extrémním případě - vertikální křivka) nebo s nízkým sklonem (základní verze). Výsledkem je to, že v podmínkách nevyužitých výrobních faktorů dochází ke slabému růstu cenové hladiny P (míry inflace) při výrazném růstu reálného produktu .

9 Krátkodobé inflační účinky monetární expanze
Pozitivní poptávkový šok, tj. růst AD (posun AD doprava) probíhá při tzv. plné zaměstnanosti (Y = potenciálnímu produktu). Hlavním dopadem monetární expanze je inflace tažená poptávkou s následným přizpůsobením očekávané inflace (zrychlení posunu křivky SRAS nahoru) atd. Opačně při monetární restrikci.

10 Krátkodobé inflační účinky monetární expanze
LRAS AD1 SRAS Y* Y P E1 P1 AD2 E2 P2

11 Dlouhodobé inflační účinky monetární expanze
Dlouhodobým účinkem monetární expanze je výlučný růst cenové hladiny při opakovaném návratu Y na úroveň potenciálního produktu (tzv. neutralita peněz, kdy měnová politika neovlivňuje reálný, ale pouze nominální produkt). Monetární restrikce má opačný účinek.

12 Dlouhodobé inflační účinky monetární expanze
LRAS AD1 Y* Y P E1 P1 AD2 E2 P2

13 Kvantitativní teorie peněz (cen)
Vyjadřuje kvantitativní souvislosti mezi změnou peněžní zásoby (M) a cenovou hladinou P. Monetaristická verze KTP připouští, že výkyvy AD vyvolané měnovou politikou vedou ke změně nominálního produktu (P . Y), a to jak reálného produktu, tak i cenové hladiny. Stabilní růst peněžní zásoby povede k stabilnímu vývoji nominálního produktu, tj. k nízké inflaci.

14 Problémy měnové politiky
Past likvidity (Při nízké popř. nulové úrokové míře budou ekonomické subjekty očekávat růst úrokové míry, budou držet jakékoliv množství peněz a odkládat nákup finančních aktiv, protože předpokládají, že ceny těchto aktiv budou klesat.) Monetární expanze je neúčinná. Necitlivost výdajů na změnu úrokové míry (Investice a další soukromé výdaje nemusí reagovat na pokles úrokové míry i v jiných situacích než je past likvidity.) Monetární expanze je potom rovněž neúčinná. Časové zpoždění (Přijatá opatření se mohou projevit až s velkým časovým zpožděním v době, kdy už ekonomika není v recesi, a tak by mohla monetární expanze podnítit růst inflace.)

15 Intervence prováděné CB k udržení kurzu
Tlak na zhodnocení domácí měny (např. při přílivu kapitálu ze zahraničí) může CB snížit nákupem zahraniční měny za domácí měnu (tím se rozšiřuje peněžní zásoba a měnová politika dostává expanzivní charakter). Tlak na znehodnocení kurzu domácí měny (při expanzivní měnové politice a odlivu kapitálu) může CB snížit nákupem domácí měny za devizy. Tím se zmenšuje peněžní zásoba a měnová politika získává restriktivní charakter.

16 Monetární politika v systému fixního měnového kurzu:
zvýšení peněžní zásoby růst produktu Y pokles úrokové míry a odliv kapitálu růst nabídky korun a tlak na znehodnocení CZK CB intervenuje (nakupuje CZK za devizy) Klesá peněžní zásoba, investice I Produkt Y klesá zpátky na výchozí úroveň. V systému fixního měnového kurzu je monetární politika v malé otevřené ekonomice neúčinná

17 Monetární politika v systému flexibilního měnového kurzu:
zvýšení peněžní zásoby, roste produkt Y, pokles úrokové míry a odliv kapitálu, růst nabídky CZK vede ke znehodnocování měny, centrální banka neintervenuje, roste export a klesá import, produkt dále roste. V systému flexibilního měnového kurzu je monetární politika v malé otevřené ekonomice účinná.

18 Shrnutí 1/4 Měnová politika znamená ovlivňování ekonomiky prostřednictví měnového trhu. Měnovou politiku provádí zpravidla centrální banka. Ta má i další funkce jako např. emisní funkci, řízení platebního cyklu, spravuje devizové rezervy, vede účet vládě atd. Konečnými cíly měnové politiky je cenová stabilita, nízká nezaměstnanost a stabilní ekonomický růst. Jejich současné dosažení je pro centrální banku nemožné. Svými nástroji centrální banka ovlivňuje zprostředkující cíle, kterými nejčastěji jsou: peněžní zásoba, úrokové míry a měnový kurz. Mezi nástroje měnové politiky řadíme: operace na otevřeném trhu, povinou míru rezerv, diskontní sazbu a devizové rezervy.

19 Shrnutí 2/4 Operace na otevřeném trhu jsou nákupy či prodeje vládních cenných papírů centrální bankou. Expanzivní měnová politika centrální banky může mít podobu: nákupu cenných papírů centrální bankou, snížení sazby povinných minimálních rezerv, snížení diskontní sazby, nákupu deviz. Restriktivní měnová politika centrální banky má tyto podoby: prodej vládních cenných papírů centrální bankou, zvýšení sazby povinných minimálních rezerv, zvýšení diskontní sazby, prodej deviz z devizových rezerv. Monetární expanze krátkodobě povede k růstu reálného produktu, poklesu nezaměstnanosti a k růstu cenové hladiny. V dlouhém období dojde pouze k růstu cenové hladiny

20 Shrnutí 3/4 Monetární restrikce krátkodobě povede k poklesu reálného produktu, růstu nezaměstnanosti a k poklesu cenové hladiny. Neutralita peněz znamená, že změna peněžní zásoby ovlivní cenovou hladinu , ale neovlivní reálné veličiny, jako reálný produkt, zaměstnanost nebo reálnou mzdovou sazbu. Aktivistická měnová politika vede v případě ekonomická recese k měnové expanzi a v případě ekonomické expanze k měnové restrikci. Dochází tak k přizpůsobování měnové politiky cyklickým výkyvům ekonomiky. Měnová politika stálého pravidla peněžní zásoby říká, že peněžní zásoba by měla růst neustále tempem 3 – 5% ročně.

21 Shrnutí 4/4 Cílování inflace je veřejné vyhlášení inflačního cíle centrální bankou a jeho dodržení prostřednictvím měnové politiky. Jistými problémy, které omezují účinnost měnové politiky, jsou past na likviditu, nízká citlivost soukromých výdajů na úrokovou míru a časové zpoždění. Měnová politika při fixním měnovém kurzu je neúčinná. Naopak při flexibilním měnovém kurzu je účinná.


Stáhnout ppt "Měnová politika 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google