Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENÍZE,INFLACE, MĚNOVÁ POLITIKA peníze + jejich funkce v tržní ekonomice vývoj peněz bankovní soustava + role CB měnová politika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENÍZE,INFLACE, MĚNOVÁ POLITIKA peníze + jejich funkce v tržní ekonomice vývoj peněz bankovní soustava + role CB měnová politika."— Transkript prezentace:

1 PENÍZE,INFLACE, MĚNOVÁ POLITIKA peníze + jejich funkce v tržní ekonomice vývoj peněz bankovní soustava + role CB měnová politika

2 PENÍZE Definice peněz Funkce peněz: 1. Prostředek směny 2. Účetní jednotka (měřítko hodnoty) 3. Uchovatel hodnoty

3 Formy dnešních peněz: 1. Mince 2. Bankovky 3. Bankovní (depozitní) peníze

4 Peněžní agregáty Peněžní zásoba (M )…..množství peněz v ekonomice k určitému okamžiku! M1, M2, M3, L Likvidita = schopnost a rychlost přeměnit aktiva na hotové peníze!

5 Agregáty + jejich komponenty M1 : - oběživo (mince + papírové peníze) - cestovní šeky - peníze na šekových či jiných snadno dostupných likvidních účtech u bank = tzv. transakční peníze (na nákup zboží a služeb)

6 M2 - M1 - Úsporová + termínovaná depozita (účty) - Certifikáty - Obligace - Podíly na vzájemných fondech - Depozitní účty = M1 + krátkodobá termínovaná depozita

7 M3 - M2 - Termínovaná depozita - Termínovaná eurodolarová depozita = méně likvidní aktiva

8 Peněžní obrat (oběh), peněžní zásoba Peněžní obrat = součet plateb za určité období v ekonomice Peněžní zásoba = množství peněz v oběhu Peněžní obrat se uskutečňuje jako pohyb peněžní masy, tj. jako peněžní oběh! - hotovostní oběh - bezhotovostní oběh (převažuje!)

9 Bankovní soustava = centrální banka (cedulová, emisní, banka státu,…) + ostatní banky (obchodní, garanční, hypoteční, konsolidační, rozvojové,…spořitelny, úvěrová družstva,..)…..dvoustupňová bankovní soustava! ČNB…česká národní banka

10 3 druhy operací obchodních bank: aktivní pasivní zprostředkovatelské Zisk = rozdíl mezi přijímanými úroky z poskytnutých úvěrů a vyplácenými úroky z vkladů klientů…tzv. bankovní rozpětí

11 ČNB Určuje měnovou politiku státu Pečuje o stabilitu měny Emituje bankovky + mince, vydává CP Řídí peněžní oběh (pen.zásobu) Vyhlašuje kurs čs.měny vůči zahraničí Vykonává bankovní dohled Banka vlády Správa devizových rezerv Reprezentace v zahraničí (MMF, SB)

12 Měnová politika = souhrn opatření a zásad CB, jejichž záměrem je ovlivnit peněžní zásobu nebo úrokovou míru, s cílem stabilizovat ekonomiku! - udržet stabilní cenovou hladinu - vyhýbat se nadměrné cyklické nezaměstnanosti

13 Měnová politika zaměřena na: kontrolu množství peněz v ekonomice regulaci úrokové míry Nástroje CB: - přímé - nepřímé

14 Expanzivní měnová politika P AS AD 2 AD 1 100 110 800 950Reálný HDP Účinek expanzivní měnové politiky na reálný HDP a cenovou hladinu

15 Přímé nástroje CB Pravidla likvidity Limity úvěrů bank Limity úroků Povinné vklady = adresné, administrativní, méně časté!

16 Nepřímé nástroje CB 1. Diskontní sazba + diskontní (refinanční) půjčky 2. Povinné minimální rezervy (PMR) 3. Operace na volném trhu 4. Kursové intervence

17 Diskontní sazba 1. CB diskontní sazby OB Omezení poptávky po úvěrech CB OB nabídky úvěrů OB úrokové sazby klienti poptávky po úvěrech ekonomika nabídky peněz Míra inflace Tempo ek.růstuzaměstnanostPlat.bilance Příliv kapitálu

18 Povinné minimální rezervy (PMR) 1. CB míry PMR OB úvěrové kapacity OB nabídky úvěrů ekonomika nabídky peněz Míra inflace Tempo ek.růstuzaměstnanostPlat.bilance žádný vliv

19 Operace na volném trhu 1. CB prodej státních CP OB úvěrové kapacity OB nabídky úvěrů ekonomika nabídky peněz Míra inflace Tempo ek.růstuzaměstnanostPlat.bilance příliv kapitálu

20 Inflace Deflace Desinflace Akcelerovaná inflace Stagflace Slumpflace

21 P…cenová hladina = vážený průměr cen všech statků a služeb vyrobených v ekonomice, kde vahami jsou podíly jednotlivých statků nebo služeb na celkovém produktu! Inflace = růst cenové hladiny, tj. růst CPI nebo deflátoru HDP!

22 Měření cenové hladiny a míry inflace CPI…index spotřebitelských cen CPI = P = p t q t-1 + p t q t-1 + …….+ p t q t-1 p t-1 q t-1 + p t-1 q t-1 + …….+ p t-1 q t-1 x100 1122nn 1122nn …porovnává náklady na koš vybraných komodit v běžném a v základním období!

23 Implicitní cenový deflátor HDP deflátor = P = p t q t + p t q t + …….+ p t q t p t-1 q t + p t-1 q t + …….+ p t-1 q t x100 1122n 1122 …poměr nominálního důchodu běžného období k reálnému důchodu běžného období n nn

24 Základní rozdíly mezi deflátorem HDP a CPI: Deflátor HDP …...cenový index všech statků a služeb CPI….....cenový index vybraných statků a služeb

25 Míra inflace π = %-ní vyjádření růstu cenové hladiny! π = CPI v obd. (t) - CPI v obd. (t – 1) CPI v obd. (t – 1) X 100

26 Typy inflace Mírná Pádivá Hyperinflace

27 Příčiny vzniku inflace 1. Inflace tažená poptávkou AD AD ´ AS P P´P´ Q Q´Q´ Poptávková inflace Reálný HDP Cenová hladina

28 2. Inflace tlačená náklady (nabídková – nákladová inflace) Cenová hladina Reálný HDP AD AS AS ´ Q´Q´ Q P P´P´

29 Anticipovaná X neanticipovaná inflace Jestliže se očekávání ohledně inflace ukáže jako správná, znamená to, že skutečná míra inflace a míra očekávané inflace se rovnají, pak je taková inflace anticipovaná (předvídaná)

30 Důsledky inflace - pokles reálného důchodu - tlumí ekonomickou aktivitu - přerozděluje bohatství od věřitelů k dlužníkům - prohlubuje ekonomickou nerovnováhu - způsobuje vznik dodatečných nákladů - vyvolává tlaky na změnu měnového kurzu - zvyšuje nejistotu v zahraničním obchodě (proti přílivu kapitálu, dlouhod.investicím)

31 Protiinflační opatření restriktivní fiskální politika (omezení stát.výdajů) restriktivní monetární politika (snížení tempa růstu peněžní zásoby) …..u poptávkové inflace!. nástroje důchodové politiky (zmrazení mezd, dohody s odbory, mzdová regulace) …..u nabídkové inflace!


Stáhnout ppt "PENÍZE,INFLACE, MĚNOVÁ POLITIKA peníze + jejich funkce v tržní ekonomice vývoj peněz bankovní soustava + role CB měnová politika."

Podobné prezentace


Reklamy Google