Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PENÍZE,INFLACE, MĚNOVÁ POLITIKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PENÍZE,INFLACE, MĚNOVÁ POLITIKA"— Transkript prezentace:

1 PENÍZE,INFLACE, MĚNOVÁ POLITIKA
peníze + jejich funkce v tržní ekonomice vývoj peněz bankovní soustava + role CB měnová politika

2 PENÍZE Definice peněz Funkce peněz: Prostředek směny
Účetní jednotka (měřítko hodnoty) Uchovatel hodnoty

3 Formy dnešních peněz: Mince Bankovky Bankovní (depozitní) peníze

4 Peněžní agregáty Peněžní zásoba (M)…..množství peněz v ekonomice k určitému okamžiku! M1, M2, M3, L Likvidita = schopnost a rychlost přeměnit aktiva na hotové peníze!

5 Agregáty + jejich komponenty
M1: - oběživo (mince + papírové peníze) - cestovní šeky - peníze na šekových či jiných snadno dostupných likvidních účtech u bank = tzv.transakční peníze (na nákup zboží a služeb)

6 M2 M1 Úsporová + termínovaná depozita (účty) Certifikáty Obligace
Podíly na vzájemných fondech Depozitní účty = M1 + krátkodobá termínovaná depozita

7 M3 M2 Termínovaná depozita Termínovaná eurodolarová depozita
= méně likvidní aktiva

8 Peněžní obrat (oběh), peněžní zásoba
Peněžní obrat = součet plateb za určité období v ekonomice Peněžní zásoba = množství peněz v oběhu Peněžní obrat se uskutečňuje jako pohyb peněžní masy, tj. jako peněžní oběh! hotovostní oběh bezhotovostní oběh (převažuje!)

9 Bankovní soustava = centrální banka (cedulová, emisní, banka státu,…) + ostatní banky (obchodní, garanční, hypoteční, konsolidační, rozvojové,…spořitelny, úvěrová družstva,..)…..dvoustupňová bankovní soustava! ČNB…česká národní banka

10 3 druhy operací obchodních bank:
aktivní pasivní zprostředkovatelské Zisk = rozdíl mezi přijímanými úroky z poskytnutých úvěrů a vyplácenými úroky z vkladů klientů…tzv. bankovní rozpětí

11 ČNB Určuje měnovou politiku státu Pečuje o stabilitu měny
Emituje bankovky + mince, vydává CP Řídí peněžní oběh (pen.zásobu) Vyhlašuje kurs čs.měny vůči zahraničí Vykonává bankovní dohled Banka vlády Správa devizových rezerv Reprezentace v zahraničí (MMF, SB)

12 Měnová politika = souhrn opatření a zásad CB, jejichž záměrem je ovlivnit peněžní zásobu nebo úrokovou míru, s cílem stabilizovat ekonomiku! udržet stabilní cenovou hladinu vyhýbat se nadměrné cyklické nezaměstnanosti

13 Měnová politika zaměřena na: kontrolu množství peněz v ekonomice
regulaci úrokové míry Nástroje CB: přímé nepřímé

14 Expanzivní měnová politika
AS 110 100 AD2 AD1 800 950 Reálný HDP Účinek expanzivní měnové politiky na reálný HDP a cenovou hladinu

15 Přímé nástroje CB Pravidla likvidity Limity úvěrů bank Limity úroků
Povinné vklady = adresné, administrativní, méně časté!

16 Nepřímé nástroje CB Diskontní sazba + diskontní (refinanční) půjčky
Povinné minimální rezervy (PMR) Operace na volném trhu Kursové intervence

17 Diskontní sazba 1. CB OB Omezení poptávky po úvěrech CB
diskontní sazby OB OB nabídky úvěrů úrokové sazby klienti ekonomika nabídky peněz poptávky po úvěrech Míra inflace Tempo ek.růstu zaměstnanost Plat.bilance Příliv kapitálu

18 Povinné minimální rezervy (PMR)
1. CB OB úvěrové kapacity míry PMR OB ekonomika nabídky peněz nabídky úvěrů Míra inflace Tempo ek.růstu zaměstnanost Plat.bilance žádný vliv

19 Operace na volném trhu 1. CB OB úvěrové kapacity prodej státních CP OB
ekonomika nabídky peněz nabídky úvěrů Míra inflace Tempo ek.růstu zaměstnanost Plat.bilance příliv kapitálu

20 Inflace Inflace Deflace Desinflace Akcelerovaná inflace Stagflace
Slumpflace

21 P…cenová hladina = vážený průměr cen všech statků a služeb vyrobených v ekonomice, kde vahami jsou podíly jednotlivých statků nebo služeb na celkovém produktu! Inflace = růst cenové hladiny, tj. růst CPI nebo deflátoru HDP!

22 Měření cenové hladiny a míry inflace
CPI…index spotřebitelských cen CPI = P = 1 1 2 2 n n pt qt-1 + pt qt-1 + …….+ pt qt-1 x100 1 1 2 2 n n pt-1 qt-1 + pt-1 qt-1 + …….+ pt-1 qt-1 …porovnává náklady na koš vybraných komodit v běžném a v základním období!

23 Implicitní cenový deflátor HDP
deflátor = P = 1 1 2 2 n n pt qt + pt qt + …….+ pt qt x100 1 1 2 2 n n pt-1 qt + pt-1 qt + …….+ pt-1 qt …poměr nominálního důchodu běžného období k reálnému důchodu běžného období

24 Základní rozdíly mezi deflátorem HDP a CPI:
Deflátor HDP …...cenový index všech statků a služeb CPI….....cenový index vybraných statků a služeb

25 Míra inflace π = %-ní vyjádření růstu cenové hladiny! π =
CPI v obd. (t) - CPI v obd. (t – 1) X 100 CPI v obd. (t – 1)

26 Typy inflace Mírná Pádivá Hyperinflace

27 Příčiny vzniku inflace
1. Inflace tažená poptávkou Cenová hladina AS P AD´ AD Q Reálný HDP Poptávková inflace

28 2. Inflace tlačená náklady (nabídková – nákladová inflace)
AS´ Cenová hladina AS P AD Q Reálný HDP

29 Anticipovaná X neanticipovaná inflace
Jestliže se očekávání ohledně inflace ukáže jako správná, znamená to, že skutečná míra inflace a míra očekávané inflace se rovnají, pak je taková inflace anticipovaná (předvídaná)

30 Důsledky inflace pokles reálného důchodu tlumí ekonomickou aktivitu
přerozděluje bohatství od věřitelů k dlužníkům prohlubuje ekonomickou nerovnováhu způsobuje vznik dodatečných nákladů vyvolává tlaky na změnu měnového kurzu zvyšuje nejistotu v zahraničním obchodě (proti přílivu kapitálu, dlouhod.investicím)

31 Protiinflační opatření
restriktivní fiskální politika (omezení stát.výdajů) restriktivní monetární politika (snížení tempa růstu peněžní zásoby) …..u poptávkové inflace! . nástroje důchodové politiky (zmrazení mezd, dohody s odbory, mzdová regulace) …..u nabídkové inflace!


Stáhnout ppt "PENÍZE,INFLACE, MĚNOVÁ POLITIKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google