Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezaměstnanost, trh práce Petr Sedláček. n Na trhu práce se střetává poptávka po práci s nabídkou. n Poptávka po práci u Poptávka po práci je odvozena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezaměstnanost, trh práce Petr Sedláček. n Na trhu práce se střetává poptávka po práci s nabídkou. n Poptávka po práci u Poptávka po práci je odvozena."— Transkript prezentace:

1 Nezaměstnanost, trh práce Petr Sedláček

2 n Na trhu práce se střetává poptávka po práci s nabídkou. n Poptávka po práci u Poptávka po práci je odvozena od produkční funkce, vyjadřující závislost produkce na množství práce. F Příklad česání třešní firma maximalizuje zisk je konkurenční na trhu zboží i trhu práce (mzdy a ceny jsou utvářeny trhem) ceny a mzdy jsou flexibilní Za jakých podmínek najme jednoho dodatečného česáče K tomu vyvineme produkční funkci

3

4 n S růstem počtu česáčů celkový produkt roste, ale klesajícím tempem n MP L, který plyne z dodatečné práce, klesá. n Pro rozhodování firmy je důležitý peněžní mezní produkt MP L x P. u Dokonale konkurenční firma bude najímat práci až do bodu, kde se vyrovná peněžní mezní produkt práce s mezním nákladem, tj. tržní mzdovou sazbou u Křivka poptávky po práci je totožná s křivkou peněžního mezního produktu.

5 Natrhané třešně Q Počet česáčů (L) MP L L 420 400 360 120 1 4 5 6 1 4 56 1200 600 400 200 MP L

6 n Firma bude najímat práci, pokud přírůstek z příjmu další jednotky práce bude vyšší než přírůstek nákladů na další jednotku práce. u P. MPL = MCL u P.MPL = W u MPL = W/P u Mezní produkt práce se rovná reálné mzdě

7 n Nabídka práce u Volba mezi spotřebou a volným časem F Porovnává mezní užitek ze statků, které by si mohl koupit s mezním užitkem volného času. F Pokud člověk pracuje, obětuje volný čas, pociťuje újmu, odměnou mu je mzda. F Volný čas jako ekonomický statek - vzácný a užitečný Cena volného času - ušlá mzda n Tvar nabídky práce u Mzda je cenou volného času, ale také důchodem jednotlivce F Substituční a důchodový efekt

8 n Oba efekty působí současně a výsledný efekt záleží na tom, který je silnější. u Zkušenosti ukazují, že u relativně nižších mzdových sazeb převládá substituční u Při relativně vyšších mzdách naopak převládá důchodový u Individuální nabídka práce je proto zpětně zakřivená u Na trhu práce (nabídka po odvětvích) je tržní nabídka rostoucí, zpětné zakřivení individuálních nabídek již neprojevuje.

9 W/P L S rovnovážná

10 S D L W/P W1W1 W0W0 W2 Přebytek práce Nedostatek práce

11 n Na konkurenčním trhu práce předpokládáme pružnou mzdu uvádějící nabídku a poptávku do rovnováhy u Konkurenční trh (homogenita práce, dokonalá informace a mobilita práce) n Změny tržní rovnováhy n Posun křivky nabídky práce u imigrační politika, udílení pracovních povolení, koncepce sociální politiky ( podpory v nezaměstnanosti atd.)

12 W/P L D S1S1 S2S2

13 n Posun křivky poptávky po práci n S posunem produkční funkce dojde ke zvýšení/snížení MPL a posunuje se poptávka po práci

14 n Trh práce a přirozená míra nezaměstnanosti u Trh práce je ve skutečnosti heterogenním trhem. F Nedokonalý trh s neúplnou informací, s rozdílnými profesemi n Nezaměstnanost (osoby 15 leté a starší) u Je bez práce u Hledá aktivně práci u Je připraven k nástupu práce do 14 dnů n Zaměstnaný je ten, který vykonává placené zaměstnání, ale i ti,kteří jsou nemocní, na dovolené či stávkují.

15 n Míra nezaměstnanosti u u = U/ (L+U) F např. v r.2000 v ČR F u = 457 369/ (4 740 006 + 457 369). 100 = 8,8% n Koeficient pracovní participace u L = L/F. 100 F Poměr pracovních sil - L (ekonomicky aktivního obyvatelstva) k počtu osob v produktivním věku (například na 15 let) - F

16 n Přirozená míra nezaměstnanosti u Během doby : F ztratí určité procento lidí práci (míra ztráty práce) - z F Určité procento nezaměstnaných práci najde - n u n U = z E za E dosadíme L-U F n.U= z. (L-U) F n. U/L = z. (1-U/L) F u* = z/(z+n). 100 - přirozená míra nezaměstnanosti F Přímo úměrně závisí na míře ztráty a nepřímo úměrně na míře nalézání práce.

17 n Přirozená míra nezaměstnanosti u Součásti přirozené míry nezaměstnanosti: F Frikční nezaměstnanost Spojené s hledáním práce F Strukturální nezaměstnanost kvalifikační a teritoriální nesoulad F Dobrovolná nezaměstnanost n Do přirozené míry nezaměstnanosti nepatří cyklická nezaměstnanost. n Okunův zákon

18 n u = u* -  / (Y/Y*). 100 - 100) / u  koeficient přirozené vyjadřující reakci nezaměstnanosti na změny výroby. u Příklad v USA u u= 4 - 0,4 (0,96.100-100)=5,6% u 0,4 znamená, že při 1% snížení nezaměstnanosti pod přirozenou míru musí vzrůst produkt (HDP) o 2,5%. u

19 n Přirozená míra nezaměstnanosti u* n Není to nejnižší možná míra nezaměstnanosti ani její výše nemusí být žádoucí. u Skutečná míra nezaměstnanosti kolem ní osciluje u Nemá jednoznačnou příčinu u Kvantitativní odhady F Závisí podle zemí na dynamice strukturálního vývoje F demografickém vývoji n

20 F Míře mobility F Sociální infrastruktuře F Sociální politice n Odhady v ČR u Zpočátku zřejmě rostla, a teprve po stabilizaci ekonomických vztahů se její tempo zřejmě zpomalí u Hájek, Bezděk (v letech 2000/01 8% a 8,8%) měli k dispozici časovou řadu z let 1991 -2001, kde pro roky 2000 a 2001 použili průměrné roční odhady míry nezaměstnanosti. u Dnes se odhaduje okolo 8%. n

21 n Důvody nezaměstnanosti u Nedokonalý trh a nedokonalé informace u Pojištění a podpory v nezaměstnanosti F Dobrovolná nezaměstnanost u Zákon o minimální mzdě u Odbory a kolektivní vyjednávání u Mzdová rigidita a minimální mzda u Efektivní mzda n ČR, výsledky studie o nezaměstnanosti

22

23 Skutečný život n Uveďte příklad nebo příběh ze skutečného života. n V případě potřeby vyjádřete pochopení pro situaci účastníků.

24 Co to znamená n Důrazně shrňte váš názor na dané téma. n Shrňte hlavní body hodné zapamatování.

25 Další kroky n Shrňte, co se od účastníků očekává. n Shrňte, co se očekává od vás.


Stáhnout ppt "Nezaměstnanost, trh práce Petr Sedláček. n Na trhu práce se střetává poptávka po práci s nabídkou. n Poptávka po práci u Poptávka po práci je odvozena."

Podobné prezentace


Reklamy Google