Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDPOKLADY PRO SESTROJENÍ MODELU IS-LM  1) Stabilní cenová hladina – fixní ceny vstupů i produktů  2) Poptávkově orientovaný model – předpokládá se,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDPOKLADY PRO SESTROJENÍ MODELU IS-LM  1) Stabilní cenová hladina – fixní ceny vstupů i produktů  2) Poptávkově orientovaný model – předpokládá se,"— Transkript prezentace:

1

2 PŘEDPOKLADY PRO SESTROJENÍ MODELU IS-LM  1) Stabilní cenová hladina – fixní ceny vstupů i produktů  2) Poptávkově orientovaný model – předpokládá se, že poptávka si vždy vytvoří svou vlastní nabídku  3) Peněžní zásobu určuje centrální banka – exogenní veličina  4) Existuje recesní (deflační) mezera – ekonomika pracuje POD svým potenciálním produktem, existují nevyužité kapacity, vysoká nezaměstnanost  5) IS-LM je model uzavřené ekonomiky, tzn. že nemá žádné vazby se zahraničím

3  Model hledá současně rovnováhu na dvou trzích:  1) Na trhu statků a služeb (křivka IS)  2) Na trhu peněz a finančních aktiv (křivka LM) Pouze v průsečíku křivek IS a LM existuje rovnováha současně na obou trzích!!!!! (někdy se trh peněz a finančních aktiv rozděluje na dva rozdílné trhy, v tom případě model IS-LM vyjadřuje rovnováhu na třech trzích)

4

5 Křivka IS  Charakterizuje rovnováhu na trhu statků a služeb  Každý bod křivky IS, tzn. uspořádaná dvojice [Y;i], je rovnovážným bodem na trhu statků a služeb, nikoliv pouze v jednom bodě E, jako je tomu u agregátní poptávky AD

6 Sestrojení křivky IS  Poptávková investiční funkce - Lineární funkce, kde je jako nezávisle proměnná právě úroková míra i - Poptávková investiční funkce je nepřímo úměrná změnám úrokové míry, tzn. že s rostoucí úrokovou mírou klesají výdaje vynaložené na investice a naopak Rovnováhu na trhu statků a služeb lze zajistit nalezením rovnovážné úrovně agregátní poptávky AD. Do modelu křivky AD ale vstupuje další veličina, a to úroková sazba i prostřednictvím investiční funkce, investice tedy přestávají být autonomní veličinou

7 Poptávková investiční funkce Poptávková investiční funkce jako klesající funkce, mění se nepřímo úměrně ve vztahu s nezávisle proměnnou i I = I 0 – b.i, kde: I0…..autonomní investice b…koeficient citlivosti na změnu úrokové míry; b  0 i…..úroková míra Záporné znaménko z důvodu nepřímé uměry Koeficient b (citlivost investic na změnu úrokové míry) vyjadřuje sklon investiční funkce, platí tedy: b = dI/di

8 AD = C 0 + c(Y + TR 0 – T 0 – tY) + I 0 + G 0 AD = C 0 + cY + cTR 0 – cT 0 – ctY + I 0 + G 0 AD = C 0 + cY + cTR 0 – cT 0 – ctY + I 0 – bi + G 0 Ā = C 0 + cTR 0 – cT 0 + I 0 + G 0…autonomní výdaje AD (Y, i) = Ā + c (1-t) Y - b i AD = C 0 – b (c). i + cY + cTR 0 – cT 0 – ctY + I 0 – b (I). i + G 0

9 Substituční podmínka AD = Y Y = Ā-bi/1-c(1-t) 1/1-c(1-t) =  IS: Y =  (Ā - b i)

10 Křivka IS graficky Sestrojíme pomocí nalezení několika rovnovážných úrovní pro křivku AD. Protože je křivka IS lineární, stačí najít dvě rovnovážné úrovně funkce AD. Pro připomenutí: Funkce AD vyjadřuje, jak agregátní výdaje ovlivňují vývoj reálného produktu ekonomiky Y při různých cenových hladinách P. Kde je rovnovážná úroveň AD? V bodě, v němž agregátní výdaje procházejí osou kvadrantu (osa, která svírá s kladným směrem osy x úhel 45  ).

11  Faktory, které ovlivňují sklon křivky IS:  změna  c  čím  c, tím bude   a tím plošší bude křivka IS a naopak  změna  t  čím  t, tím bude   a tím strmější bude křivka IS a naopak  můžeme uvažovat také mezní sklon k úsporám s (i když jeho vliv je vidět v c, protože c + s = 1, tzn. existuje nepřímá úměra mezi c a s  čím  c, tím  s  změna  s  čím  s, tím bude   a tím strmější bude křivka IS a naopak  důležité je také b, tj. koeficient citlivosti investic na změnu úrokové míry  změna  b  čím  b, tím plošší bude křivka IS a naopak

12

13

14

15

16  Křivka LM vyjadřuje rovnováhu na trhu peněz a dalších finančních aktiv, tzn. že každý bod této křivky – uspořádaná dvojice [Y;i] je rovnovážným bodem na těchto trzích  Křivka LM vychází z trhu poptávky a nabídky peněz, kde L je poptávka po penězích a M je nabídka peněz

17  Křivka LM vychází z nabídky a poptávky po penězích  Poptávka po penězích je ovlivněna výší důchodu a také výší úrokové sazby  L = k. Y - h. i L…poptávka po penězích k…koeficient důchodové citlivosti (vyjadřuje změny poptávky po penězích v závislosti na změnách důchodu), Y = důchod h…koeficient úrokové citlivosti (vyjadřuje změny poptávky po penězích v závislosti na změnách úrokové míry)

18  M/P….peněžní zásobu v ekonomice určuje centrální banka, peníze jsou tedy považovány za exogenní veličinu

19 Nejdříve nalezneme rovnovážný bod na trhu peněz a finančních aktiv, tzn. bod, kde se nabídka rovná poptávce po penězích: L = M/P M/P = k.Y – h.i LM: h.i = k.Y –

20 Trh peněz a odvození křivky LM L....poptávka po penězích L = L t + Lm L t ….transakční poptávka po penězích  je spojena s běžnými platbami za zboží a služby, peníze tedy plní především funkci prostředníka směny  mezi agregátním výstupem Y a transakční poptávkou L t platí přímo úměrný vztah, tzn  L t, tím  Y  přímo úměrný vztah mezi L t a úrokovou mírou i LM…majetková poptávka po penězích  peníze jako uchovatel hodnoty  záporná funkce úrokové míry – nepřímá úměra, tzn. čím  i, tím  Lm, lidé drží peníze raději např. na termínovaných účtech než v hotovosti, protože to přináší větší výnos M/P…nabídka peněz, určuje centrální banka Rovnováha na trhu peněz: L = M/P

21  Sklon křivky LM vyjadřuje směrnice k/h  čím je  h, tím je LM plošší a naopak, tzn. že sklon křivky LM se mění nepřímo úměrně v závislosti na změnách úrokové citlivosti  čím je  k, tím je LM plošší a naopak, tzn. že sklon křivky LM se mění přímo úměrně v závislosti na změnách důchodové citlivosti

22

23

24

25

26

27


Stáhnout ppt "PŘEDPOKLADY PRO SESTROJENÍ MODELU IS-LM  1) Stabilní cenová hladina – fixní ceny vstupů i produktů  2) Poptávkově orientovaný model – předpokládá se,"

Podobné prezentace


Reklamy Google