Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rovnováha ekonomiky a Model AS-AD 1. Model AS - AD popisuje proces dosahování makroekonomické rovnováhy; (také ukazuje vznik inflace a možnosti obrany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rovnováha ekonomiky a Model AS-AD 1. Model AS - AD popisuje proces dosahování makroekonomické rovnováhy; (také ukazuje vznik inflace a možnosti obrany."— Transkript prezentace:

1 Rovnováha ekonomiky a Model AS-AD 1

2 Model AS - AD popisuje proces dosahování makroekonomické rovnováhy; (také ukazuje vznik inflace a možnosti obrany proti ní) popisuje proces dosahování makroekonomické rovnováhy; (také ukazuje vznik inflace a možnosti obrany proti ní)

3 Agregátní poptávka - AD

4 Keynesiánská křivka AD AD – křivka agregátní poptávky, zachycuje vliv změny cenové hladiny na vývoji reálného výstupu Y (tj. poptávaná produkce Y) AD – křivka agregátní poptávky, zachycuje vliv změny cenové hladiny na vývoji reálného výstupu Y (tj. poptávaná produkce Y) Keynesiánci postulují, že za křivkou AD se „skrývají“ reálné veličiny, tj. na velikosti agregátní poptávky závisí výstup ekonomiky - čím větší agregátní poptávka, tím větší výstup Keynesiánci postulují, že za křivkou AD se „skrývají“ reálné veličiny, tj. na velikosti agregátní poptávky závisí výstup ekonomiky - čím větší agregátní poptávka, tím větší výstup odvozena z modelu IS-LM odvozena z modelu IS-LM

5 Křivka AD – keynesovské odvození Co se stane, jestliže dojde k vzestupu cenové hladiny P?  snižují se reálné peněžní zůstatky M/P  klesá reálná nabídka peněz  při dané poptávce po penězích pak roste nominální úroková míra i  tlak na pokles spotřebních a investičních výdajů I 0 a C 0  takže v konečném důsledku klesá agregátní výstup Y Co se stane, jestliže dojde k vzestupu cenové hladiny P?  snižují se reálné peněžní zůstatky M/P  klesá reálná nabídka peněz  při dané poptávce po penězích pak roste nominální úroková míra i  tlak na pokles spotřebních a investičních výdajů I 0 a C 0  takže v konečném důsledku klesá agregátní výstup Y P  (M/P)  i  I 0 &C 0  Y P  (M/P)  i  I 0 &C 0  Y každá křivka LM odpovídá jiné úrovni reálné nabídky peněz tj. jiné úrovni cenové hladiny každá křivka LM odpovídá jiné úrovni reálné nabídky peněz tj. jiné úrovni cenové hladiny každý bod na AD odráží nějaký rovnovážný bod IS-LM každý bod na AD odráží nějaký rovnovážný bod IS-LM za křivkou AD se „skrývají“ reálné veličiny, tj. na velikosti agregátní poptávky závisí výstup ekonomiky za křivkou AD se „skrývají“ reálné veličiny, tj. na velikosti agregátní poptávky závisí výstup ekonomiky P2P2 Y P i Y LM ( M / P 1 ) P1P1 IS LM´( M / P 2 ) i2i2 i1i1 Y 2 Y1 Y1 Y1 Y1 AD

6 Sklon a posuny AD Sklon AD: Sklon AD: AD bude tím plošší, čím bude plošší IS a tím plošší, čím bude strmější LM (sklon AD tedy ovlivňují stejné faktory jako IS-LM)AD bude tím plošší, čím bude plošší IS a tím plošší, čím bude strmější LM (sklon AD tedy ovlivňují stejné faktory jako IS-LM) AD je tím plošší, čím  b (souvisí s plochostí IS)AD je tím plošší, čím  b (souvisí s plochostí IS) Posuny AD: Posuny AD: K posunům AD dochází, když je cenová hladina fixní K posunům AD dochází, když je cenová hladina fixní AD posouvají faktory, které posunují křivky IS a LM AD posouvají faktory, které posunují křivky IS a LM fiskální faktory t, TR, G – posouvají dopravafiskální faktory t, TR, G – posouvají doprava monetární faktory M v nominálním vyjádřenímonetární faktory M v nominálním vyjádření psychologické faktory (očekávání)psychologické faktory (očekávání) optimismus posunuje AD dopravaoptimismus posunuje AD doprava pesimismus posunuje AD dolevapesimismus posunuje AD doleva u otevřené ekonomiky také změna čistého exportuu otevřené ekonomiky také změna čistého exportu

7 Efekt změny cenové hladiny Změna cenové hladiny tedy působí zprostředkovaně přes úrokovou sazbu na změnu autonomních výdajů a tudíž i produktu. Změna cenové hladiny tedy působí zprostředkovaně přes úrokovou sazbu na změnu autonomních výdajů a tudíž i produktu. Efekt změny cenové hladiny na produkt však (podle neoklasiků) nemusí být jen zprostředkovaný přes úrokovou sazbu, ale může být i přímý – např. Pigeův efekt Efekt změny cenové hladiny na produkt však (podle neoklasiků) nemusí být jen zprostředkovaný přes úrokovou sazbu, ale může být i přímý – např. Pigeův efekt

8 Pigeův efekt (reálných peněžních zůstatků ) Jestliže v ekonomice dojde ke změně cenové hladiny P (např. budeme uvažovat pokles)  zvýší se reálné peněžní zůstatky M/P = (M/P)  ty bezprostředně způsobí zvýšení soukromé spotřeby C (ne zprostředkovaně přes sníženou úrokovou sazbu), protože jsou v této situaci spotřebitelé reálně bohatší  dochází ke zvyšování agregátního výstupu Y Jestliže v ekonomice dojde ke změně cenové hladiny P (např. budeme uvažovat pokles)  zvýší se reálné peněžní zůstatky M/P = (M/P)  ty bezprostředně způsobí zvýšení soukromé spotřeby C (ne zprostředkovaně přes sníženou úrokovou sazbu), protože jsou v této situaci spotřebitelé reálně bohatší  dochází ke zvyšování agregátního výstupu Y  P  M/  P = (M/P)  C  Y LM ISi i1i1 YY1Y1 E1E1 E2E2 IS´ Y*Y* můžeme dokonce uvažovat i situaci horizontální LM (tj. past likvidity) můžeme dokonce uvažovat i situaci horizontální LM (tj. past likvidity) Ekonomika si opět pomůže sama – v recesi vzniká tlak na pokles P – pak automaticky C, křivka IS se posune doprava a tak vzroste Y aniž by se musela měnit iEkonomika si opět pomůže sama – v recesi vzniká tlak na pokles P – pak automaticky C, křivka IS se posune doprava a tak vzroste Y aniž by se musela měnit i pokud by platil Pigeův efekt, pak by vždy při změnách P došlo k opačné změně Y – takže křivka AD je podle něj vždy klesajícípokud by platil Pigeův efekt, pak by vždy při změnách P došlo k opačné změně Y – takže křivka AD je podle něj vždy klesající

9 Námitky proti Pigeovu efektu Námitka spojená s efektem očekávání Námitka spojená s efektem očekávání např. jestliže se ekonomika nachází v depresi, vzniká tlak na P, ale lidé nemusí reagovat zvyšováním spotřeby C 0, protože mohou očekávat ještě další pokles cen a odkládat svou spotřebunapř. jestliže se ekonomika nachází v depresi, vzniká tlak na P, ale lidé nemusí reagovat zvyšováním spotřeby C 0, protože mohou očekávat ještě další pokles cen a odkládat svou spotřebu Námitka spojená s Fisherovým efektem (= efekt redistribuce, přerozdělení bohatství) Námitka spojená s Fisherovým efektem (= efekt redistribuce, přerozdělení bohatství) např. jestliže se ekonomika nachází v depresi, vzniká a P, pak dochází vlivem deflace k redistribuci (přerozdělení bohatství) v ekonomice směrem od dlužníků k věřitelůmnapř. jestliže se ekonomika nachází v depresi, vzniká a P, pak dochází vlivem deflace k redistribuci (přerozdělení bohatství) v ekonomice směrem od dlužníků k věřitelům dlužník vrací věřiteli určitou nominální částku jako splátku půjčky, ale vrací ji v době, kdy má větší kupní sílu. Spousta dlužníků se tak dostává do ekonomických problémů, přestávají být schopni hradit své závazky, čímž se dostávají do problémů také banky (jako věřitelé), což vede k poklesu peněžní nabídky jak v nominálním tak v reálném vyjádření (klesá totiž úvěrová aktivita komerčních bank)dlužník vrací věřiteli určitou nominální částku jako splátku půjčky, ale vrací ji v době, kdy má větší kupní sílu. Spousta dlužníků se tak dostává do ekonomických problémů, přestávají být schopni hradit své závazky, čímž se dostávají do problémů také banky (jako věřitelé), což vede k poklesu peněžní nabídky jak v nominálním tak v reálném vyjádření (klesá totiž úvěrová aktivita komerčních bank) v depresi tedy Y neporoste směrem k Y*, protože se dostává do problémů finanční sektor a sice proto, že dojde k výše zmíněnému přerozdělovánív depresi tedy Y neporoste směrem k Y*, protože se dostává do problémů finanční sektor a sice proto, že dojde k výše zmíněnému přerozdělování

10 AD a kvantitativní teorie peněz Toto odvození vychází z rovnice směny: Toto odvození vychází z rovnice směny: M.V = P.Y jež říká, že nominální důchod (P.Y) bude tím vyšší čím vyšší bude zásoba peněz (M) nebo rychlost obratu peněz (V) jež říká, že nominální důchod (P.Y) bude tím vyšší čím vyšší bude zásoba peněz (M) nebo rychlost obratu peněz (V) (předpokládá pružné nominální mzdy a ceny)(předpokládá pružné nominální mzdy a ceny) Odvozením získáme funkci AD: Odvozením získáme funkci AD: P = M.V / Y Mezi produktem a cenovou hladinou tedy existuje nepřímá úměrnost Mezi produktem a cenovou hladinou tedy existuje nepřímá úměrnost

11 AD a kvantitativní teorie peněz P Y AD Y*Y* AD' P 0 P 1 Vzroste-li množství peněz v oběhu nebo zvýší-li se rychlost obratu peněz, vzroste (ceteris paribus) cenová hladina, reálný výstup se nezmění

12 Agregátní nabídka - AS

13 Klasické pojetí křivky AS předpokládá dokonale pružné nominální mzdy a ceny předpokládá dokonale pružné nominální mzdy a ceny z toho vyplývá i její tvar: vertikála na úrovni potenciálního produktu z toho vyplývá i její tvar: vertikála na úrovni potenciálního produktu tzn. že změny AD povedou pouze ke změně cenové hladiny, reálné veličiny se nemění tzn. že změny AD povedou pouze ke změně cenové hladiny, reálné veličiny se nemění K tomuto pojetí AS se vztahuje tzv. Sayův zákon – říká, že agregátní nabídka si hledá svoji poptávku tj. to, co je vyrobeno, je automaticky prodáno (poptávka se vždy přizpůsobí nabídce) K tomuto pojetí AS se vztahuje tzv. Sayův zákon – říká, že agregátní nabídka si hledá svoji poptávku tj. to, co je vyrobeno, je automaticky prodáno (poptávka se vždy přizpůsobí nabídce)

14 P Y AD Y*Y* AD' P 0 P 1 AS Klasické pojetí křivky AS

15 Vysvětlení č.1: Vysvětlení č.1: vychází z předpokladu konstantního MP L a fixních nominálních mezd vychází z předpokladu konstantního MP L a fixních nominálních mezd jelikož je každá další jednotka práce stejně produktivní, není nutné, aby docházelo k poklesu reálné mzdy aby rostlo poptávané množství práce jelikož je každá další jednotka práce stejně produktivní, není nutné, aby docházelo k poklesu reálné mzdy aby rostlo poptávané množství práce tím pádem ani není nutné, aby s rostoucím nabízeným množstvím produkce rostla cenová hladina tím pádem ani není nutné, aby s rostoucím nabízeným množstvím produkce rostla cenová hladina křivka AS bude horizontální křivka AS bude horizontální Keynesiánské pojetí křivky AS – e xtrémní případ

16 Vysvětlení č.2: Vysvětlení č.2: Horizontální průběh AD souvisí s předpokladem, že v ekonomice jsou ve velkém rozsahu nevyužity výrobní faktory (např. v recesi), je vysoká nezaměstnanost a také v případě využívání kapitálu a půdy jsou rezervy Horizontální průběh AD souvisí s předpokladem, že v ekonomice jsou ve velkém rozsahu nevyužity výrobní faktory (např. v recesi), je vysoká nezaměstnanost a také v případě využívání kapitálu a půdy jsou rezervy kdyby vzrostla AD (posun doprava) např. kdyby poptávku stimulovala vláda veřejnými výdaji  firmy by v důsledku rostoucí poptávky po své výrobě chtěly zaměstnávat větší množství VF  v ekonomice je velmi vysoká nezaměstnanost a tak by vzestup poptávky po práci nevyvolal růst nominálních mezd W  a tím pádem se nezmění ani cenová hladina P (firmy si v recesi rozhodně nemohou diktovat ceny) kdyby vzrostla AD (posun doprava) např. kdyby poptávku stimulovala vláda veřejnými výdaji  firmy by v důsledku rostoucí poptávky po své výrobě chtěly zaměstnávat větší množství VF  v ekonomice je velmi vysoká nezaměstnanost a tak by vzestup poptávky po práci nevyvolal růst nominálních mezd W  a tím pádem se nezmění ani cenová hladina P (firmy si v recesi rozhodně nemohou diktovat ceny) AD  W = 0 a P = 0

17 Keynesiánské pojetí křivky AS – e xtrémní případ P Y AS AD Funguje zde přesný opak Sayova zákona – zde si agregátní poptávka vytváří svou nabídku (výrobci jsou při daných cenách schopni a ochotni vyrobit a nabídnout jakékoliv poptávané množství)

18 Keynesiánské pojetí křivky AS – „kompromisní situace“ vychází z předpokladu klesajícího MP L a fixních nominálních mezd vychází z předpokladu klesajícího MP L a fixních nominálních mezd Je-li MP L klesající, pak firmy budou ochotny najímat více práce jen za předpokladu poklesu reálné mzdy, neboť: Je-li MP L klesající, pak firmy budou ochotny najímat více práce jen za předpokladu poklesu reálné mzdy, neboť: firmy maximalizují zisk, jestliže MP L = W/P firmy maximalizují zisk, jestliže MP L = W/P …a reálné mzdy budou klesat, poroste-li P …a reálné mzdy budou klesat, poroste-li P  křivka AS bude mít tedy rostoucí tvar, tj. firmy budou ochotny nabízet více produkce, vzroste-li cenová hladina  křivka AS bude mít tedy rostoucí tvar, tj. firmy budou ochotny nabízet více produkce, vzroste-li cenová hladina

19 P YY*Y* P 0 P 1 Keynesiánské pojetí křivky AS – „kompromisní situace“ Y0Y0 Y1Y1 AS AD 1 AD 0

20 Monetaristické pojetí AS – adaptivní očekávání rozlišuje krátké a dlouhé období rozlišuje krátké a dlouhé období přístup založený na mylném vnímání skutečnosti přístup založený na mylném vnímání skutečnosti adaptivní očekávání – ekonomické subjekty (firmy a domácnosti) tvoří očekávání na základě zkušeností z minulosti adaptivní očekávání – ekonomické subjekty (firmy a domácnosti) tvoří očekávání na základě zkušeností z minulosti informace jsou asymetrické – firmy mají lepší info než domácnosti informace jsou asymetrické – firmy mají lepší info než domácnosti ceny a nominální mzdy jsou v SR málo pružné, v LR pružné dokonale ceny a nominální mzdy jsou v SR málo pružné, v LR pružné dokonale SAS pozitivně skloněná, LAS vertikální na úrovni potenciálního produktu SAS pozitivně skloněná, LAS vertikální na úrovni potenciálního produktu

21 Monetaristické pojetí AS – adaptivní očekávání P Y AD Y*Y* AD' P 0 P 2 SAS P 1 Měnová expanze povede k růstu AD Dochází k tlaku na růst Y, ale ten je na potenciálu, firmy jsou ochotny nabízet více produkce, ale tu je možné vyrobit pouze s větším množstvím práce Firmy musí mírně zvýšit nominální mzdy, aby motivovaly pracovní sílu více pracovat – růst nomin.mezd je nižší než růst cenové hladiny – reálná mzda tedy klesá Růst nominálních mezd je domácnostmi vnímán jako růst mezd reálných – ochota pracovat roste – roste výstup za úroveň potenciálu Y1Y1 Po čase si domácnosti všimnou, že rostou ceny a požadují kompenzaci v podobě vyšších mezd – SAS se posune vlevo, výstup se vrací na potenciál – vzrostla jen cenová hladina SAS' W 0 → W 1 a zároveň P 0 → P 1, ale (P 1 – P 0 ) > (W 1 – W 0 )

22 měnová politika ovlivňuje reálné veličiny pouze krátkodobě, v dlouhém období působí pouze na cenovou hladinu měnová politika ovlivňuje reálné veličiny pouze krátkodobě, v dlouhém období působí pouze na cenovou hladinu doporučení: zvyšovat množství peněz v oběhu stejným tempem jakým roste potenciální produkt doporučení: zvyšovat množství peněz v oběhu stejným tempem jakým roste potenciální produkt jedině tak je zabezpečen stabilní vývoj bez inflačních tlaků jedině tak je zabezpečen stabilní vývoj bez inflačních tlaků Monetaristické pojetí AS – adaptivní očekávání – závěry modelu

23 Keynesiánské vs. konzervativní pojetí modelu AS-AD Keynes.pojetí: výlučně krátkodobý pohled – HP ovlivňuje reálné veličiny výlučně krátkodobý pohled – HP ovlivňuje reálné veličiny orientace na poptávkovou stranu – nabídka jaksi v pasivní roli orientace na poptávkovou stranu – nabídka jaksi v pasivní roli doporučení: aktivní fiskální politika, měnová politika jako podpůrný nástroj pro zvyšování výkonu doporučení: aktivní fiskální politika, měnová politika jako podpůrný nástroj pro zvyšování výkonu

24 Konzervativní pojetí (monetarismus): striktní rozlišení krátkodobých a dlouhodobých efektů striktní rozlišení krátkodobých a dlouhodobých efektů v SR HP ovlivňuje reálné veličiny, protože existuje nedokonalá informovanost v SR HP ovlivňuje reálné veličiny, protože existuje nedokonalá informovanost v LR HP neovlivňuje reálné veličiny, má účinek pouze na cenovou hladinu v LR HP neovlivňuje reálné veličiny, má účinek pouze na cenovou hladinu doporučení: růst peněžní zásoby musí být v souladu s růstem potenciálního produktu doporučení: růst peněžní zásoby musí být v souladu s růstem potenciálního produktu Keynesiánské vs. konzervativní pojetí modelu AS-AD

25 Doplněk

26 Problematičnost modelu AS-AD vnitřně nekonzistentní model – AD běžně odvozována z předpokladu o fixních cenách a mzdách, ale AS ne vždy vnitřně nekonzistentní model – AD běžně odvozována z předpokladu o fixních cenách a mzdách, ale AS ne vždy keynes. AD není definována za potenciálním produktem keynes. AD není definována za potenciálním produktem keynes. AD je sama o sobě křivkou zobrazující rovnováhu ekonomiky – k čemu je tedy potřeba křivka AS? keynes. AD je sama o sobě křivkou zobrazující rovnováhu ekonomiky – k čemu je tedy potřeba křivka AS? s křivkami AS a AD bývá běžně zacházeno jako s mikroekonomickými křivkami S a D, což může být chápáno jako nepřípustné s křivkami AS a AD bývá běžně zacházeno jako s mikroekonomickými křivkami S a D, což může být chápáno jako nepřípustné


Stáhnout ppt "Rovnováha ekonomiky a Model AS-AD 1. Model AS - AD popisuje proces dosahování makroekonomické rovnováhy; (také ukazuje vznik inflace a možnosti obrany."

Podobné prezentace


Reklamy Google