Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomie I ( Cvičení 2 – Úvod do studia ekonomické teorie ) Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomie I ( Cvičení 2 – Úvod do studia ekonomické teorie ) Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomie I ( Cvičení 2 – Úvod do studia ekonomické teorie ) Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MAEK1 – Cvičení 2 Daná ekonomika je charakterizována následujícími údaji: čistý export: 180 mil. Kč; export: mil. Kč; znehodnocení kapitálu (odpisy): 280 mil. Kč; spotřební výdaje domácnosti: mil. Kč; hrubé soukromé investiční výdaje: mil. Kč; vládní nákupy statků a služeb: 600 mil. Kč. Vypočítejte: a) hrubý domácí produkt b) import c) čistý domácí produkt

3 MAEK1 – Cvičení 2 Daná ekonomika je charakterizována následujícími údaji: čistý export: 180 mil. Kč; export: mil. Kč; znehodnocení kapitálu (odpisy): 280 mil. Kč; spotřební výdaje domácnosti: mil. Kč; hrubé soukromé investiční výdaje: mil. Kč; vládní nákupy statků a služeb: 600 mil. Kč. Vypočítejte: a) hrubý domácí produkt = mil. Kč b) import c) čistý domácí produkt

4 MAEK1 – Cvičení 2 Daná ekonomika je charakterizována následujícími údaji: čistý export: 180 mil. Kč; export: mil. Kč; znehodnocení kapitálu (odpisy): 280 mil. Kč; spotřební výdaje domácnosti: mil. Kč; hrubé soukromé investiční výdaje: mil. Kč; vládní nákupy statků a služeb: 600 mil. Kč. Vypočítejte: a) hrubý domácí produkt = mil. Kč b) import = mil. Kč c) čistý domácí produkt

5 MAEK1 – Cvičení 2 Daná ekonomika je charakterizována následujícími údaji: čistý export: 180 mil. Kč; export: mil. Kč; znehodnocení kapitálu (odpisy): 280 mil. Kč; spotřební výdaje domácnosti: mil. Kč; hrubé soukromé investiční výdaje: mil. Kč; vládní nákupy statků a služeb: 600 mil. Kč. Vypočítejte: a) hrubý domácí produkt = mil. Kč b) import = mil. Kč c) čistý domácí produkt = mil Kč

6 MAEK1 – Cvičení 2 Prodejce potravin měl za rok příjmy z prodeje ve výši 15 mil. Kč. Zaměstnancům vyplatil ve mzdách Kč; za spotřebovanou vodu zaplatil Kč; za spotřebu elektřiny zaplatil Kč; bankám zaplatil za úvěr na vybavení prodejny ve formě úroků Kč; za pronájem zaplatil majiteli nemovitosti Kč a jeho zisk činil Kč. Neuvažujeme existenci nepřímých daní, subvencí ani znehodnocení kapitálu. Vypočtěte: a) přidanou hodnotu tohoto prodejce b) hodnotu meziproduktů, které tento prodejce nakoupil

7 MAEK1 – Cvičení 2 Prodejce potravin měl za rok příjmy z prodeje ve výši 15 mil. Kč. Zaměstnancům vyplatil ve mzdách Kč; za spotřebovanou vodu zaplatil Kč; za spotřebu elektřiny zaplatil Kč; bankám zaplatil za úvěr na vybavení prodejny ve formě úroků Kč; za pronájem zaplatil majiteli nemovitosti Kč a jeho zisk činil Kč. Neuvažujeme existenci nepřímých daní, subvencí ani znehodnocení kapitálu. Vypočtěte: a) přidanou hodnotu tohoto prodejce = Kč b) hodnotu meziproduktů, které tento prodejce nakoupil

8 MAEK1 – Cvičení 2 Prodejce potravin měl za rok příjmy z prodeje ve výši 15 mil. Kč. Zaměstnancům vyplatil ve mzdách Kč; za spotřebovanou vodu zaplatil Kč; za spotřebu elektřiny zaplatil Kč; bankám zaplatil za úvěr na vybavení prodejny ve formě úroků Kč; za pronájem zaplatil majiteli nemovitosti Kč a jeho zisk činil Kč. Neuvažujeme existenci nepřímých daní, subvencí ani znehodnocení kapitálu. Vypočtěte: a) přidanou hodnotu tohoto prodejce = Kč b) hodnotu meziproduktů, které tento prodejce nakoupil = Kč

9 MAEK1 – Cvičení 2 Pro danou ekonomiku byly zjištěny následující údaje: spotřební výdaje domácností: mil. Kč; vládní nákupy statků a služeb: 640 mil. Kč; znehodnocení kapitálu (odpisy): 130 mil. Kč; hrubé soukromé investice 980 mil. Kč; důchody rezidentů dané země dosažené v cizině: 350 mil. Kč; důchody nerezidentů dané země dosažené v tuzemsku: 320 mil. Kč; import: 600 mil. Kč; export: 500 mil. Kč. Vypočtěte: a) hrubý národní důchod b) čisté soukromé investice

10 MAEK1 – Cvičení 2 Pro danou ekonomiku byly zjištěny následující údaje: spotřební výdaje domácností: mil. Kč; vládní nákupy statků a služeb: 640 mil. Kč; znehodnocení kapitálu (odpisy): 130 mil. Kč; hrubé soukromé investice 980 mil. Kč; důchody rezidentů dané země dosažené v cizině: 350 mil. Kč; důchody nerezidentů dané země dosažené v tuzemsku: 320 mil. Kč; import: 600 mil. Kč; export: 500 mil. Kč. Vypočtěte: a) hrubý národní důchod = mil. Kč b) čisté soukromé investice

11 MAEK1 – Cvičení 2 Pro danou ekonomiku byly zjištěny následující údaje: spotřební výdaje domácností: mil. Kč; vládní nákupy statků a služeb: 640 mil. Kč; znehodnocení kapitálu (odpisy): 130 mil. Kč; hrubé soukromé investice 980 mil. Kč; důchody rezidentů dané země dosažené v cizině: 350 mil. Kč; důchody nerezidentů dané země dosažené v tuzemsku: 320 mil. Kč; import: 600 mil. Kč; export: 500 mil. Kč. Vypočtěte: a) hrubý národní důchod = mil. Kč b) čisté soukromé investice = 850 mil. Kč

12 MAEK1 – Cvičení 2 RokMinimální HDP (mld. Kč) Reálný HDP (mld. Kč) Deflátor HDP …X1… …X2… …X3… Následující tabulka poskytuje informace o hodnotách nominálního HDP a deflátoru HDP pro sledovanou ekonomiku ve třech po sobě jdoucích letech. Doplňte následující tabulku, tzn. hodnoty X1,X2,X3.

13 MAEK1 – Cvičení 2 RokMinimální HDP (mld. Kč) Reálný HDP (mld. Kč) Deflátor HDP X1 = …X2… …X3… Následující tabulka poskytuje informace o hodnotách nominálního HDP a deflátoru HDP pro sledovanou ekonomiku ve třech po sobě jdoucích letech. Doplňte následující tabulku, tzn. hodnoty X1,X2,X3.

14 MAEK1 – Cvičení 2 RokMinimální HDP (mld. Kč) Reálný HDP (mld. Kč) Deflátor HDP X1 = X2 = …X3… Následující tabulka poskytuje informace o hodnotách nominálního HDP a deflátoru HDP pro sledovanou ekonomiku ve třech po sobě jdoucích letech. Doplňte následující tabulku, tzn. hodnoty X1,X2,X3.

15 MAEK1 – Cvičení 2 RokMinimální HDP (mld. Kč) Reálný HDP (mld. Kč) Deflátor HDP X1 = X2 = X3 = Následující tabulka poskytuje informace o hodnotách nominálního HDP a deflátoru HDP pro sledovanou ekonomiku ve třech po sobě jdoucích letech. Doplňte následující tabulku, tzn. hodnoty X1,X2,X3.

16 MAEK1 – Cvičení 2 Při zjišťování HDP výdajovou metodou nezapočítáváme: a) výdaje domácností na nákup potravin b) nákup služebních automobilů policii ČR c) podpory v nezaměstnanosti d) koupi nového stroje firmou

17 MAEK1 – Cvičení 2 Při zjišťování HDP výdajovou metodou nezapočítáváme: a) výdaje domácností na nákup potravin b) nákup služebních automobilů policii ČR c) podpory v nezaměstnanosti d) koupi nového stroje firmou

18 MAEK1 – Cvičení 2 Cvičení 1. Ve výdajové metodě sčítáme veškeré výdaje v ekonomice. Mezi nimi jsou i vládní výdaje, ale pouze na nákup statků a služeb. Proč se nezapočítávají i vládní transferové platby?

19 MAEK1 – Cvičení 2 Cvičení 1. Ve výdajové metodě sčítáme veškeré výdaje v ekonomice. Mezi nimi jsou i vládní výdaje, ale pouze na nákup statků a služeb. Proč se nezapočítávají i vládní transferové platby? Uvedli jsme, že transferové platby jsou. např. podpory v nezaměstnanosti a různé sociální dávky. Ty stát poskytuje, aniž by za ně dostal nějakou protihodnotu, na rozdíl od vládních nákupů statků a služeb. Důvod, proč však nejsou započítávány ve výdajové metodě, je ten, že sociální dávky dostávají domácnosti, které je použijí na své spotřební výdaje, které jsou již v HDP započítány.

20 MAEK1 – Cvičení 2 Cvičení 2. Na obrázku č. 2.1 se křivky zachycující vývoj reálného a nominálního hrubého domácího produktu v roce 2000 protínají. Vysvětlete, proč před rokem 2000 je křivka nominálního produktu pod křivkou reálného produktu, kdežto po roce 2000 je tomu naopak.

21

22 MAEK1 – Cvičení 2 Cvičení 2. Na obrázku č. 2.1 se křivky zachycující vývoj reálného a nominálního hrubého domácího produktu v roce 2000 protínají. Vysvětlete, proč před rokem 2000 je křivka nominálního produktu pod křivkou reálného produktu, kdežto po roce 2000 je tomu naopak. Křivky zachycující vývoj reálného a nominálního hrubého domácího produktu České republiky se v roce 2000 protínají, jelikož reálný produkt je zde počítán ve stálých cenách právě roku V roce 2000 je tudíž nominální a reálný HDP totožný. Před rokem 2000 je nominální HDP nižší než reálný, neboť před tímto rokem byly běžné ceny nižší než v roce Po roce 2000 díky růstu cen (inflaci) je HDP v běžných cenách vyšší než HDP ve stálých cenách.

23 MAEK1 – Cvičení 2 Cvičení 3. Podle údajů z obr. 2.6 měla Česká republika hrubý národní důchod nižší než hrubý domácí produkt. Čím lze tuto skutečnost vysvětlit? Jaký bude podle vás další vývoj?

24

25 MAEK1 – Cvičení 2 Cvičení 3. Podle údajů z obr. 2.6 měla Česká republika hrubý národní důchod nižší než hrubý domácí produkt. Čím lze tuto skutečnost vysvětlit? Jaký bude podle vás další vývoj? Česká republika měla v roce 2004 nižší hrubý národní důchod než hrubý domácí produkt o 5% HDP. Vysvětlení této skutečnosti je obdobné, jaké bylo v textu použito u Irska. Česká republika. Česká republika se v posledních letech stala centrem přílivu přímých zahraničních investic. V současnosti již spousta firem ve vlastnictví zahraničních subjektů vytváří zisk, který repatriují do svých domovských zemí. Tento trend bude v nejbližších letech pravděpodobně ještě zesilovat.

26 MAEK1 – Cvičení 2 Cvičení 4. Uvažujeme, že by hrubý domácí produkt České republiky rostl ročně průměrně o 6% a hrubý domácí produkt Řecka pouze o 22%. Podle obr. 2.7 byla v ČR v roce 2006 na 76,1% úrovně EU – 25 a Řecko na 85,4%. Musí vlivem rychlejšího tempa růstu produktu ČR dojít nezbytně k tomu, že by Česká republika doháněla Řecko?

27

28 MAEK1 – Cvičení 2 Cvičení 4. Uvažujeme, že by hrubý domácí produkt České republiky rostl ročně průměrně o 6% a hrubý domácí produkt Řecka pouze o 22%. Podle obr. 2.7 byla v ČR v roce 2006 na 76,1% úrovně EU – 25 a Řecko na 85,4%. Musí vlivem rychlejšího tempa růstu produktu ČR dojít nezbytně k tomu, že by Česká republika doháněla Řecko? I když podle zadání roste HDP české republiky rychleji než HDP Řecka, nemusí nutně dojít k rychlejšímu přibližování České republiky k Řecku. Mohlo by se totiž stát, že by u nás pouze rostly ceny rychleji než v Řecku. Druhou příčinou ´by mohlo být rychlejší tempo růstu obyvatelstva v ČR než v Řecku. Jak již bylo připomenuto v textu, při mezinárodním srovnání není důležité pouze samotné tempo růstu produkce, ale i parita kupních sil a počet obyvatelstva.


Stáhnout ppt "Makroekonomie I ( Cvičení 2 – Úvod do studia ekonomické teorie ) Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google