Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAEK1 – CVIČENÍ 8 Inflace Martina Hedvičáková 23. - 25. 3. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAEK1 – CVIČENÍ 8 Inflace Martina Hedvičáková 23. - 25. 3. 2009."— Transkript prezentace:

1 MAEK1 – CVIČENÍ 8 Inflace Martina Hedvičáková 23. - 25. 3. 2009

2 Cíl cvičení Po procvičení této kapitoly bude znát a umět:  Základní způsoby, jak lze míru inflace měřit  S jednotlivými příčinami inflace  S nepříznivými dopady inflace na jednotlivé členy společnosti i na ekonomiku jako celek  Vztahy mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti  Vývoj inflace v ČR

3 Pojmy k zapamatování  Inflace  CPI, PPI, deflátor HDP  Míra inflace  Příčiny inflace  Druhy inflace a její závažnost  Dopady inflace  Protiinflační politika  Phillipsova křivka  Deflace

4 Tvrzení  Míra inflace vyjadřuje …………. …………. cenové hladiny.  Hovoříme o …………., jestliže je míra inflace záporná.  Jestliže dochází k inflaci, …………. produkt roste rychleji než …………. produkt.  O cenové stabilitě hovoříme, jestliže je míra inflace …………..  Rychlý růst některých nákladových položek může způsobit tzv. inflaci …………. …………..  Pokud cenové indexy nevykazují skutečný růst cenové hladiny, hovoříme o tzv. …………. …………..

5 Pravda x nepravda  O inflaci hovoříme, pokud rostou ceny výrobků.  Důsledkem inflace může být to, že ekonomika nevyrábí na svém potenciálu.  Mikroekonomickým dopadem inflace je přerozdělování důchodů.  Když tempo růstu výroby zaostává za tempem růstu cen a peníze ztrácejí svoji kupní sílu, hovoříme o tzv. skryté inflaci.  Hyperinflace je typickým příkladem inflace tažené poptávkou.

6 Příklady  V nejmenované firmě podepsali zaměstnanci a manažeři kolektivní smlouvu o mzdách. Tato smlouva je indexována, to znamená, že na konci každého roku mzdy porostou stejnou mírou, jakou poroste CPI. V době podepsání smlouvy je hodnota CPI = 214 a mzdová sazba je 10 Kč/hodinu. Na konci prvého roku trvání smlouvy je CPI = 225 a na konci roku druhého je CPI = 234. Určete velikost mzdové sazby na konci prvého a druhého roku.  Na konci roku 2006 byl cenový index 1,16 a na konci roku 2007 měl hodnotu 1,28. Vypočítejte míru inflace pro rok 2007.

7 Příklady Určete:  deflátor GDP pro rok 2006  deflátor GDP pro rok 2007 ROKReálný GDPNom. GDP 20061 000 mld.1 200 mld. 20071 050 mld.1 386 mld. Ekonomika je charakterizována následujícími indikátory:

8 Vypočítejte  Daná ekonomika byla ve sledovaném období charakterizována následujícími údaji: nominální hrubý domácí produkt vzrostl o 9 %, nominální úroková míra činila 11 %, míra nezaměstnanosti byla 5 % a reálný hrubý domácí produkt vzrostl o 3 %.  Vypočítejte:  A) kolik přibližně činila míra inflace  B) kolik přibližně činila reálná úroková míra  Řešení:  A) 6 %, B) 5 %

9 Popište a vysvětlete graf  Následující obrázek zachycuje krátkodobou a dlouhodobou Phillipsobu křivku:  A) doplňte popisky os  B) kolik činí přirozená míra nezaměstnanosti 6 %  C) kolik činí očekávaná míra inflace v době X1 0 %  D) kolik činí očekávaná míra inflace v bodě X2 2 % LPC 6% 2% 5% X1 X2 SPC1 SPC2 LPC 6% 2% 5% X1 X2 SPC1 SPC2 Míra nezam. Inflace

10 Test  Cenová stabilita nastane když:  Všechny ceny v ekonomice klesají  Míra inflace je nulová  Míra inflace klesá  Základní období se nezmění  Cenový index:  Je postup užívaný k propojení smluvních plateb s cenovou hladinou  Měřítko míry inflace v základním roce  Měřítko míry GDP v běžných cenách  Měřítko cenové hladiny v jednom období jako % její úrovně v předchozím období

11 Test  Jestliže cenový index byl 128 na konci r.1987 a 136 na konci r.1988, jaká byla míra inflace v roce 1988?  4,2 %  5,9 %  6,25 %  8 %  Jestliže produktivita práce (produkt na dělníka za hodinu) ročně roste o 3,5 %, průměrná mzda roste o 6 %, roční růst cen bude:  9,5 %  6,0 %  2,5 %  3,5 %

12 Řešení  Tvrzení  tempo růstu  deflaci  nominální, reálný  nulová  tlačenou náklady  skryté inflaci  Pravdivost výroků: N, P, P, N, N  Správné odpovědi:  1) b 2) d 3) c 4) c

13 Řešení příkladů 1) Pro určení mzdové sazby (w) je nutné nejdříve znát míru inflace (π) mezi uvažovanými lety. Míra inflace vyjadřuje tempo růstu cenové hladiny, tedy ukazuje, o kolik procent vzrostla cenová hladina vztahující se k období t, ve srovnání s cenovou hladinou, vztahující se k období t-1. V našem případě použijeme k vyjádření vývoje všeobecné cenové hladiny (P) údaje o CPI. Dosazením do vztahu: π = [(Pt-Pt-1/Pt-1)*100] (v %) Pak dostaneme míru inflace na konci prvého roku π1 = 5,1 %. Aby mzdy rostly stejnou mírou jako CPI, musí být na konci prvého roku w1 = 10,51 Kč/hod. Analogicky počítáme pro druhý rok π2 = 4 %, w1 =10,93 Kč/hod. 2) r = 10,34 % 3)  a) 112 %  b) 132 %  c) 10 %

14 Další příkládky…  Jestliže v daném období činila průměrná nominální úroková sazba 8 %, míra inflace byla 10 % a nominální mzdové sazby vzrostly o 9 %, jak se změnila cenová hladina (v %)?  Nominální HDP vzrostl z 2500 mld. Kč na 3000 mld. Kč. Reálný HDP se nemění na úrovni 2000mld. Kč. Vypočtěte, o kolik procent a v jakém směru se změnil deflátor HDP.

15 Test  Který z uvedených cenových indexů neobsahuje fixní váhy:  Index spotřebitelských cen  Index cen výrobců  Deflátor HDP  Všechny obsahují fixní váhy  Žádný nemá fixní váhy  S růstem míry inflace je v případě stabilní dlouhodobé Phillipsovy křivky spojen:  Pokles míry nezaměstnanosti  Růst míry nezaměstnanosti  Stabilní míra nezaměstanosti  Všechny situace a – c jsou možné  Žádná z nabídek

16 Otázky  Jednou z příčin „dovozu inflace“ je změna nominálního kurzu domácí měny. Jde o zhodnocení nebo znehodnocení tohoto kurzu?  Pohybujeme-li se po stabilní krátkodobé Phillipsově křivce zleva doprava, pak:  Míra inflace ………………  Míra nezaměstnanosti ……………

17 Příklad statekváha199119921993 A0,1101215 B0,2100105120 C0,7200400600 Základní období je r. 1991. Cena v Kč za roky 1991 – 1993. a)Jaké byly indexy CPI v r. 1991, 1992 a 1993? b)Jaká byla roční míra inflace v r. 1991, 1992, 1993?

18 A konečně grafy…  Příčiny inflace, čím jsou vyvolávané…?  Phillipsovy křivky

19 Řešení  Vzrostla o 10 %  20 %, lze zjistit i nárůst nom. HDP  Test c) deflátor HDP, c) stabilní míra nezaměstnanosti  Zhodnocení kurzu domácí měny  Inflace klesá  Nezaměstnanost roste  Index CPI: 1991: 100, 1992: 173, 1993:249 Inflace: 1991 nelze zjistit, 1992 : 73%, 1993: 43,9%

20 Řešení grafů

21 Literatura:  Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998  Helísek, M.: Makroekonomie, základní kurz, Melandrium, 2002  Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007


Stáhnout ppt "MAEK1 – CVIČENÍ 8 Inflace Martina Hedvičáková 23. - 25. 3. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google