Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nezaměstnanost Martina Hedvičáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nezaměstnanost Martina Hedvičáková"— Transkript prezentace:

1 Nezaměstnanost Martina Hedvičáková 23. - 25. 3. 2009
MAEK1 – CVIČENÍ 7 Nezaměstnanost Martina Hedvičáková

2 Příští cvičení a z důvodu služební cesty ODPADÁ. Studijní materiály jsou umístěny ve WebCT.

3 Cíl cvičení Po procvičení této kapitoly bude znát a umět:
Definovat a měřit nezaměstnanost Příčiny nezaměstnanosti a její formy Důsledky nezaměstnanosti Snižování nezaměstnanosti Aktuální situace v ČR a ve světě

4 Pojmy k zapamatování Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo
Příčiny a formy nezaměstnanosti Trh práce Keynesiánský a monetaristický přístup (i pro cyklickou nezaměstnanost) Přirozená míra nezaměstnanosti Důsledky nezaměstnanosti Okunův zákon Snižování nezaměstnanosti

5 Tvrzení Nezaměstnanost způsobená hospodářským cyklem se nazývá …………. nezaměstnanost. Vztah popisující množství nabízené práce při každé úrovni reálné mzdové sazby se nazývá ………….. ………….. práce. Jestliže reálná mzdová sazba roste, domácnosti ………….. množství nabízené práce. V každé ekonomice je určitý počet osob nezaměstnaných v důsledku přirozených migrací. Jde o tzv. …………. nezaměstnanost. Dodatečná jednotka reálného produktu vyrobená dodatečnou jednotkou faktoru práce se nazývá …………. ………… práce (za předpokladu konstantních ostatních vstupů a dané technologie). Podpory v nezaměstnanosti a jiné sociální platby jsou tradičně nazývány ………… platbami.

6 Pravda x nepravda Jestliže ekonomika dosáhne svého potenciálního GNP, potom se nachází ve stavu plné zaměstnanosti. Existuje přímá závislost mezi nezaměstnaností a dosaženou úrovní vzdělání S růstem reálné mzdy rostou náklady příležitosti volného času. Pracovník zaměstnaný na částečný úvazek je považován za nezaměstnaného. Podle ekonomické teorie jsou pracující důchodci považováni za ekonomicky aktivní. Skutečná míra nezaměstnanosti bývá často nižší než míra nezaměstnanosti statisticky vyjádřená.

7 Příklad Ve sledované ekonomice jsou k dispozici následující údaje:
Počet obyvatelstva 12 mil. lidí Nezaměstnaných lidí Studentů Zaměstnaných 6 mil. lidí Vypočítejte: a) počet ekonomicky neaktivních obyvatel b) míru nezaměstnanosti

8 Řešení Ekonomicky aktivní obyvatelstvo = zaměstnaní a nezaměstnaní
Ekonomicko neaktivní obyvatelstvo = = – ( ) = = Míra nezaměstnanosti u = (U / L + U ) *100 U = / = 8,81 %

9 K zamyšlení… Jaké dopady by měla následující opatření na výši přirozené míry nezaměstnanosti: A) zdanění podpor v nezaměstnanosti B) schválení tzv. existenčního minima, které bude výrazně nižší, než je životní minimum a bude vypláceno těm, kteří dlouhodobě odmítají pracovat C) zvýšení výdajů na rekvalifikační programy Jaký dopad by mělo zrušení minimální mzdy na míru nezaměstnanosti?

10 Zjistěte Zjistěte náklady cyklické nezaměstnanosti v podobě odchylky skutečně vytvořeného produktu od potenciálního produktu, jestliže víme, že skutečná míra nezaměstnanosti činí 9 % a přirozená míra nezaměstnanosti je 4 %. Řešení: 2,5 % pod potenciálním produktem

11 Příklady Na základě sčítání lidu bylo zjištěno celkem 250 mil. osob. Dále statistika vykázala celkem 10 mil. osob nezaměstnaných a 100 mil. osob výdělečně činných. Určete: Celkový počet práceschopného obyvatelstva Míru nezaměstnanosti Za předpokladu, že přirozená míra nezaměstnanosti je rovna frikční, určete míru nezaměstnanosti frikčně nezaměstnaných osob. Předpokládejme, že v určitém období ztrácí své zaměstnání 1 % pracovníků. V témže období však 19 % nezaměstnaných nachází nové pracovní příležitosti. Za těchto okolností vyjádřete přirozenou míru nezaměstnanosti.

12 Příklady Na základě údajů o zaměstnanosti a nezaměstnanosti dopočítejte tabulku: Položka Rok 1 Rok 2 Populace 400 mil. 460 mil. Ekonomicky aktivní 250 mil. Míra nezaměstnanosti 8 % Počet nezaměstnaných Počet zaměstnaných

13 Příklad V tabulce máme údaje o krátkodobé produkční funkci jedné malé ekonomiky. L = jednotka práce za de, Y = jednotky výstupu za den (reálný GNP). Pro L = 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y = 8,15,21,26,30,33 MPL = ? dopočítejte mezní produkt práce kolik práce bude poptáváno,jestliže nominální mzda je 6 Kč a deflátor GNP je 150 nakreslete tuto poptávku po práci

14 Testík Jestliže nominální mzda je 12 Kč za hodinu a deflátor GNP je 150, reálná mzdová sazba je: 18 Kč za hodinu 12 Kč za hodinu 8 Kč za hodinu 6 Kč za hodinu Dobrovolně nezaměstnaný člověk je ten, který: Je líny a v práci neplnil úkoly tak, jak měl Se rozhodl nepracovat, protože při dané mzdě preferuje svůj volný čas Se dohodl se svým zaměstnavatelem, že si vezme na určitou dobu dovolenou Ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat povolání, které vykonává

15 Testík V zemi je 150 mil. obyvatel, z toho 80 mil. zaměstnaných a 5 mil. nezaměstnaných. Jaká je míra nezaměstnanosti země? 3,3 6,25 5,8 5 Jestliže se ekonomika nachází ve stavu plné zaměstnanosti: Veškeré obyvatelstvo je zaměstnáno Veškeré ekonomicky aktivní obyvatelstvo je zaměstnáno Jediná nezaměstnanost je frikční nezaměstnanost Míra nezaměstnanosti je menší než 3 %

16 Řešení Tvrzení: Cyklická Křivka nabídky, zvyšují Frikční (dobrovolnou)
Mezní produkt Transferovými Pravdivost výroků: Pravda Nepravda

17 Řešení příkladů Počet nezaměstnaných 20 mil 20 mil
Počet zaměstnaných 230 mil. 230 mil. a) 8,7,6,5,4,3 b) spočítáme hodnotu reálné mzdové sazby (wr) na základě vztahu: wr=(wa/deflátorGNP)*100 , kde wn = nominální mzda wr = 4 Kč Pro firmu maximalizující zisk bude žádoucí najímat dodatečné množství práce do okamžiku, kdy se vzájemně vyrovná mezní produkt práce s reálnou mzdovou sazbou. Z tabulky vidíme, že množství poptávané práce na úrovni reálné mzdové sazby 4Kč se bude rovnat 5 jednotek. c) Křivka poptávky po práci (DL) je klesající funkcí. Její průběh je dán klesajícím MPL.

18 A další příkládky… Z následujících údajů (v mil.) vypočtěte míru nezaměstnanosti (v %): Celkový počet obyvatel 200 Dospělé obyvatelstvo Počet zaměstnaných (vč. sebezam.) 95 Počet nezaměstnaných Počet osob v důchodovém věku 40

19 Grafy Zakreslete trh práce s keynesiánskými nepružnými nominálními mzdovými sazbami tak, aby byla vyjádřena cyklická nezaměstnanost. Zakreslete trh práce v pojetí klasické ekonomie a vyjádřete na něm vliv prohlubování kapitálu.

20 Testík Lidé, kteří dali výpověď a hledají lépe placenou práci, tvoří:
Cyklickou nezaměstnanost Frikční nezaměstnanost A + B současně Skrytou nezaměstnanost Nepatří mezi nezaměstnané Dobrovolná nezaměstnanost znamená mimo jiné, že dotyčné osoby: Nehledají práci, protože mají zdroje příjmů ze svého majetku Sice práci mají, ale právě nyní nepracují kvůli stávce Nechtějí obsadit volná pracovní místa při stávající mzdě a hledají lépe placenou práci Pobírají starobní a invalidní penze a proto práci nehledají Žádná z nabídek

21 Komentujte tvrzení a dopady
Za předpokladu dokonale pružných nominálních mzdových sazeb (klasická ekonomie) Neexistuje nezaměstnanost Neexistuje dobrovolná nezaměstnanost Jaký dopad na trhy práce bude mít snížení (případně zrušení) zákonné minimální mzdy? Aplikujte tuto otázku na obrázku nekvalifikované práce s nerovnovážnou mzdovou sazbou.

22 Příklad Ve sledované ekonomice je pozorována 8 % skutečná míra nezaměstnanosti. Přirozená míra nezaměstnanosti je 6 % a tempo růstu potenciálního reálného produktu činí 3%. O kolik procent (a v jakém směru) se musí změnit aktuální reálný produkt aby během jednoho roku bylo dosaženo přirozené míry nezaměstnanosti? Aplikujte Okunův zákon.

23 Řešení (5/95 + 5) * 100 = 5% Graf Křivka poptávky po práci LD (=MPPL) se posune nahoru Testík B, C A) nesprávné (existuje u*, tj. frikční a strukturální nezaměstnanost B) nesprávné (existuje právě jenom dobrovolná nezaměstnanost) Nerovnovážná w poklesne na rovnovážnou úroveň a dojde k růstu zaměstnanosti těchto pracovníků Odstranění produkční mezery: 2* 2% = 4%, udržení tempa růstu potenciálního produktu = 3%, 4% + 3% = 7%

24 Literatura: Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998 Helísek, M.: Makroekonomie, základní kurz, Melandrium, 2002 Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007


Stáhnout ppt "Nezaměstnanost Martina Hedvičáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google