Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení 5 – Hospodářský cyklus, ekonomický růst

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení 5 – Hospodářský cyklus, ekonomický růst"— Transkript prezentace:

1 Cvičení 5 – Hospodářský cyklus, ekonomický růst
Makroekonomie I Cvičení 5 – Hospodářský cyklus, ekonomický růst

2 Otázky na dnešní cvičení Hospodářský cyklus, ekonomický růst
Hospodářský cyklus a jeho jednotlivé fáze Příčiny hospodářských cyklů Ekonomický růst Zdroje ekonomického růstu

3 MAEK1 – Cvičení 5 Co z následujícího udává správné pořadí fází hospodářského cyklu: Expanze, vrchol, recese, sedlo Expanze, vrchol, sedlo, recese Expanze, sedlo, recese, vrchol Expanze, recese, sedlo, vrchol

4 MAEK1 – Cvičení 5 Co z následujícího udává správné pořadí fází hospodářského cyklu: Expanze, vrchol, recese, sedlo Expanze, vrchol, sedlo, recese Expanze, sedlo, recese, vrchol Expanze, recese, sedlo, vrchol

5 MAEK1 – Cvičení 5 V nezaměstnanosti můžeme rozlišit tři složky:
Strukturální, cyklickou, frikční Potenciální, aktuální, normální Nominální, reálnou, dominantní Očekávanou, neočekávanou, mezní

6 MAEK1 – Cvičení 5 V nezaměstnanosti můžeme rozlišit tři složky:
Strukturální, cyklickou, frikční Potenciální, aktuální, normální Nominální, reálnou, dominantní Očekávanou, neočekávanou, mezní

7 MAEK1 – Cvičení 5 Arthur Okun zjistil úzkou závislost změn nezaměstnanosti a změn: Mezery GDP Deficitu státního rozpočtu Inflace Zahraničního obchodu

8 MAEK1 – Cvičení 5 Arthur Okun zjistil úzkou závislost změn nezaměstnanosti a změn: Mezery GDP Deficitu státního rozpočtu Inflace Zahraničního obchodu

9 MAEK1 – Cvičení 5 Který z následujících bodů je inverzní vzhledem ke kolísání reálného GDP kolem potenciálního produktu: Míra inflace Míra nezaměstnanosti Vládní deficit Reálné ceny akcií

10 MAEK1 – Cvičení 5 Který z následujících bodů je inverzní vzhledem ke kolísání reálného GDP kolem potenciálního produktu: Míra inflace Míra nezaměstnanosti Vládní deficit Reálné ceny akcií

11 MAEK1 – Cvičení 5 V průběhu recese způsobené krizí v OPEC nastal:
Šok agregátní nabídky a míra inflace se zvýšila Šok agregátní nabídky a míra inflace se snížila Šok agregátní poptávky a míra inflace se zvýšila Šok agregátní poptávky a míra inflace se snížila

12 MAEK1 – Cvičení 5 V průběhu recese způsobené krizí v OPEC nastal:
Šok agregátní nabídky a míra inflace se zvýšila Šok agregátní nabídky a míra inflace se snížila Šok agregátní poptávky a míra inflace se zvýšila Šok agregátní poptávky a míra inflace se snížila

13 MAEK1 – Cvičení 5 Stagflace znamená, že se zastaví růst reálného GDP, nebo dokonce poklesne a: Míra inflace poklesne Míra inflace roste Míra inflace je stabilní Ekonomika očekává deflaci

14 MAEK1 – Cvičení 5 Stagflace znamená, že se zastaví růst reálného GDP, nebo dokonce poklesne a: Míra inflace poklesne Míra inflace roste Míra inflace je stabilní Ekonomika očekává deflaci

15 MAEK1 – Cvičení 5 V průběhu recese způsobené krizí v OPEC, reálné mzdové sazby: Klesly a zaměstnanost klesla Klesly a zaměstnanost rostla Rostly a zaměstnanost klesla Rostly a zaměstnanost rostla

16 MAEK1 – Cvičení 5 V průběhu recese způsobené krizí v OPEC, reálné mzdové sazby: Klesly a zaměstnanost klesla Klesly a zaměstnanost rostla Rostly a zaměstnanost klesla Rostly a zaměstnanost rostla

17 MAEK1 – Cvičení 5 Ekonomický růst můžeme vyjádřit jako zvýšení ………. výstupu vyjádřeného ……. Doplňte: Celkového, reálným GNP Na hlavu, nominálním GNP Celkového, nominálním GNP Na hlavu, reálným GNP

18 MAEK1 – Cvičení 5 Ekonomický růst můžeme vyjádřit jako zvýšení ………. výstupu vyjádřeného ……. Doplňte: Celkového, reálným GNP Na hlavu, nominálním GNP Celkového, nominálním GNP Na hlavu, reálným GNP

19 MAEK1 – Cvičení 5 Životní úroveň je nejvyšší v zemích které:
Dosahují stabilního ekonomického růstu Nejsou modernizované Mají centrálně plánovanou ekonomiku Mají nadbytek přírodních zdrojů a teplé klima

20 MAEK1 – Cvičení 5 Životní úroveň je nejvyšší v zemích které:
Dosahují stabilního ekonomického růstu Nejsou modernizované Mají centrálně plánovanou ekonomiku Mají nadbytek přírodních zdrojů a teplé klima

21 MAEK1 – Cvičení 5 Politika snižování daní nejlépe charakterizuje:
Pouze monetární politiku Pouze fiskální politiku Ekonomii strany nabídky Fiskální politiku a ekonomii strany nabídky

22 MAEK1 – Cvičení 5 Politika snižování daní nejlépe charakterizuje:
Pouze monetární politiku Pouze fiskální politiku Ekonomii strany nabídky Fiskální politiku a ekonomii strany nabídky

23 MAEK1 – Cvičení 5 Opakování hospodářského cyklu po určité době se nazývá: Fáze cyklu Fluktuace cyklu Periodičnost cyklu Oživení cyklu

24 MAEK1 – Cvičení 5 Opakování hospodářského cyklu po určité době se nazývá: Fáze cyklu Fluktuace cyklu Periodičnost cyklu Oživení cyklu

25 MAEK1 – Cvičení 5 Ekonomickou sílu země změříme jako:
Koeficient růstu reálného GDP Tempo růstu reálného GDP Absolutní objem finálních statků a služeb vyrobených za určitý čas Podíl reálného GDP připadající na jednoho obyvatele

26 MAEK1 – Cvičení 5 Ekonomickou sílu země změříme jako:
Koeficient růstu reálného GDP Tempo růstu reálného GDP Absolutní objem finálních statků a služeb vyrobených za určitý čas Podíl reálného GDP připadající na jednoho obyvatele

27 MAEK1 – Cvičení 5 Z hlediska délky svého trvání lze cykly rozdělit do tří typů: Kitchinovy, Friedmanovy, Juglarovy Keynesovy, Juglarovy, Kondratěvovy Keynesovy, Friedmanovy, Kondratěvovy Kitchinovy, Juglarovy, Kondratěvovy

28 MAEK1 – Cvičení 5 Z hlediska délky svého trvání lze cykly rozdělit do tří typů: Kitchinovy, Friedmanovy, Juglarovy Keynesovy, Juglarovy, Kondratěvovy Keynesovy, Friedmanovy, Kondratěvovy Kitchinovy, Juglarovy, Kondratěvovy

29 MAEK1 – Cvičení 5 Ekonomie strany nabídky naznačuje, že ekonomický růst je možné povzbudit: Vyššími reálnými mzdami Nižšími odvody na zdravotní a sociální pojištění Nižní mírou zdanění Vše výše uvedené je správně Platí nabídka b) i c)

30 MAEK1 – Cvičení 5 Ekonomie strany nabídky naznačuje, že ekonomický růst je možné povzbudit: Vyššími reálnými mzdami Nižšími odvody na zdravotní a sociální pojištění Nižní mírou zdanění Vše výše uvedené je správně Platí nabídka b) i c)

31 MAEK1 – Cvičení 5 Kitchinovy cykly můžeme charakterizovat následujícím: Jedná se o krátkodobé cykly Jedná se o dlouhodobé vlny Princip těchto cyklů souvisí především s investičním pesimismem Princip těchto cyklů souvisí především se skvrnami na slunci Ani jedna odpověď není správná

32 MAEK1 – Cvičení 5 Kitchinovy cykly můžeme charakterizovat následujícím: Jedná se o krátkodobé cykly Jedná se o dlouhodobé vlny Princip těchto cyklů souvisí především s investičním pesimismem Princip těchto cyklů souvisí především se skvrnami na slunci Ani jedna odpověď není správná

33 MAEK1 – Cvičení 5 Bludný kruh chudoby je následující koloběh: nízké tempo růstu kapitálu – nedostatečná vybavenost práce kapitálem – nízký důchod na jednoho obyvatele a: Nízká úroveň spotřeby Nízké příjmy státního rozpočtu Recese Vysoké transferové platby Ani jedna odpověď není správná

34 MAEK1 – Cvičení 5 Bludný kruh chudoby je následující koloběh: nízké tempo růstu kapitálu – nedostatečná vybavenost práce kapitálem – nízký důchod na jednoho obyvatele a: Nízká úroveň spotřeby Nízké příjmy státního rozpočtu Recese Vysoké transferové platby Ani jedna odpověď není správná

35 MAEK1 – Cvičení 5 Mezi dlouhodobé stimuly růstu reálného produktu může patřit: Pokles cen ropy Pokles mezního sklonu k importu Technologický pokrok Monetární expanze Platí nabídka c) i d)

36 MAEK1 – Cvičení 5 Mezi dlouhodobé stimuly růstu reálného produktu může patřit: Pokles cen ropy Pokles mezního sklonu k importu Technologický pokrok Monetární expanze Platí nabídka c) i d)

37 MAEK1 – Cvičení 5 Růst celkových investic může být způsoben:
Poklesem restitučních investic Poklesem úrokové míry Poklesem reálného produktu Poklesem agregátní poptávky Platí nabídka b) i c)

38 MAEK1 – Cvičení 5 Růst celkových investic může být způsoben:
Poklesem restitučních investic Poklesem úrokové míry Poklesem reálného produktu Poklesem agregátní poptávky Platí nabídka b) i c)

39 MAEK1 – Cvičení 5 V roce 1999 byla výše reálného produktu 120 mld. Kč a v roce následujícím 128 mld. Kč. Jaká je hodnota ekonomického růstu daného období?

40 MAEK1 – Cvičení 5 V roce 1999 činila výše reálného produktu 110 mld. Kč a cenová hladina vyjádřená indexem se pohybovala na hladině 1,03. V roce následujícím se velikost reálného produktu zvýšila na 115 mld. Kč a cenová hladina vzrostla na hladinu 1,06. Vypočtěte: Tempo růstu reálného produktu Tempo růstu nominálního produktu

41 MAEK1 – Cvičení 5 Uvažujte míru inflace -1% a tempo růstu reálného produktu 2,3%. Jaké je přibližně tempo růstu nominálního produktu? 2,3 % 1,3 % 3,3 % Nižší než 1 % Ani jedna odpověď není správná

42 MAEK1 – Cvičení 5 Uvažujte míru inflace -1% a tempo růstu reálného produktu 2,3%. Jaké je přibližně tempo růstu nominálního produktu? 2,3 % 1,3 % 3,3 % Nižší než 1 % Ani jedna odpověď není správná

43 MAEK1 – Cvičení 5 Předpokládejme, že hodnota koeficientu akcelerace (a) je 8. Jaké množství kapitálu v mld. Kč je za této situace zapotřebí k výrobě produkce v hodnotě 40 mld. Kč?

44 MAEK1 – Cvičení 5 Vyjdeme ze závěrů přechozího příkladu. Vzroste-li produkt o 20 mld. Kč, vypočtěte: O kolik jednotek je třeba zvýšit stav fixního kapitálu Jsou-li obnovovací investice Ir = 150 mld. Kč, určete výši celkových bruto investic Ib.

45 MAEK1 – Cvičení 5 Je-li hodnota akcelerátoru 3 a produkt vzroste o 15, hodnota indukovaných investic vzroste o: 12 18 5 45 20

46 MAEK1 – Cvičení 5 Je-li hodnota akcelerátoru 3 a produkt vzroste o 15, hodnota indukovaných investic vzroste o: 12 18 5 45 20

47 Otázky na příští cvičení Peníze a monetární politika
Vývoj peněz a jejich formy, nabídka peněz (CB) Poptávka po penězích, rovnováha na trhu peněz Monetární politika a její nástroje Monetární expanze

48 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "Cvičení 5 – Hospodářský cyklus, ekonomický růst"

Podobné prezentace


Reklamy Google