Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAKROEKONOMIE I Cvičení 5 – Hospodářský cyklus, ekonomický růst.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAKROEKONOMIE I Cvičení 5 – Hospodářský cyklus, ekonomický růst."— Transkript prezentace:

1 MAKROEKONOMIE I Cvičení 5 – Hospodářský cyklus, ekonomický růst

2 Otázky na dnešní cvičení Hospodářský cyklus, ekonomický růst  Hospodářský cyklus a jeho jednotlivé fáze  Příčiny hospodářských cyklů  Ekonomický růst  Zdroje ekonomického růstu

3  Co z následujícího udává správné pořadí fází hospodářského cyklu: a. Expanze, vrchol, recese, sedlo b. Expanze, vrchol, sedlo, recese c. Expanze, sedlo, recese, vrchol d. Expanze, recese, sedlo, vrchol MAEK1 – Cvičení 5

4  Co z následujícího udává správné pořadí fází hospodářského cyklu: a. Expanze, vrchol, recese, sedlo b. Expanze, vrchol, sedlo, recese c. Expanze, sedlo, recese, vrchol d. Expanze, recese, sedlo, vrchol MAEK1 – Cvičení 5

5  V nezaměstnanosti můžeme rozlišit tři složky: a. Strukturální, cyklickou, frikční b. Potenciální, aktuální, normální c. Nominální, reálnou, dominantní d. Očekávanou, neočekávanou, mezní MAEK1 – Cvičení 5

6  V nezaměstnanosti můžeme rozlišit tři složky: a. Strukturální, cyklickou, frikční b. Potenciální, aktuální, normální c. Nominální, reálnou, dominantní d. Očekávanou, neočekávanou, mezní MAEK1 – Cvičení 5

7  Arthur Okun zjistil úzkou závislost změn nezaměstnanosti a změn: a. Mezery GDP b. Deficitu státního rozpočtu c. Inflace d. Zahraničního obchodu MAEK1 – Cvičení 5

8  Arthur Okun zjistil úzkou závislost změn nezaměstnanosti a změn: a. Mezery GDP b. Deficitu státního rozpočtu c. Inflace d. Zahraničního obchodu MAEK1 – Cvičení 5

9  Který z následujících bodů je inverzní vzhledem ke kolísání reálného GDP kolem potenciálního produktu: a. Míra inflace b. Míra nezaměstnanosti c. Vládní deficit d. Reálné ceny akcií MAEK1 – Cvičení 5

10  Který z následujících bodů je inverzní vzhledem ke kolísání reálného GDP kolem potenciálního produktu: a. Míra inflace b. Míra nezaměstnanosti c. Vládní deficit d. Reálné ceny akcií MAEK1 – Cvičení 5

11  V průběhu recese způsobené krizí v OPEC nastal: a. Šok agregátní nabídky a míra inflace se zvýšila b. Šok agregátní nabídky a míra inflace se snížila c. Šok agregátní poptávky a míra inflace se zvýšila d. Šok agregátní poptávky a míra inflace se snížila MAEK1 – Cvičení 5

12  V průběhu recese způsobené krizí v OPEC nastal: a. Šok agregátní nabídky a míra inflace se zvýšila b. Šok agregátní nabídky a míra inflace se snížila c. Šok agregátní poptávky a míra inflace se zvýšila d. Šok agregátní poptávky a míra inflace se snížila MAEK1 – Cvičení 5

13  Stagflace znamená, že se zastaví růst reálného GDP, nebo dokonce poklesne a: a. Míra inflace poklesne b. Míra inflace roste c. Míra inflace je stabilní d. Ekonomika očekává deflaci MAEK1 – Cvičení 5

14  Stagflace znamená, že se zastaví růst reálného GDP, nebo dokonce poklesne a: a. Míra inflace poklesne b. Míra inflace roste c. Míra inflace je stabilní d. Ekonomika očekává deflaci MAEK1 – Cvičení 5

15  V průběhu recese způsobené krizí v OPEC, reálné mzdové sazby: a. Klesly a zaměstnanost klesla b. Klesly a zaměstnanost rostla c. Rostly a zaměstnanost klesla d. Rostly a zaměstnanost rostla MAEK1 – Cvičení 5

16  V průběhu recese způsobené krizí v OPEC, reálné mzdové sazby: a. Klesly a zaměstnanost klesla b. Klesly a zaměstnanost rostla c. Rostly a zaměstnanost klesla d. Rostly a zaměstnanost rostla MAEK1 – Cvičení 5

17  Ekonomický růst můžeme vyjádřit jako zvýšení ………. výstupu vyjádřeného ……. Doplňte: a. Celkového, reálným GNP b. Na hlavu, nominálním GNP c. Celkového, nominálním GNP d. Na hlavu, reálným GNP MAEK1 – Cvičení 5

18  Ekonomický růst můžeme vyjádřit jako zvýšení ………. výstupu vyjádřeného ……. Doplňte: a. Celkového, reálným GNP b. Na hlavu, nominálním GNP c. Celkového, nominálním GNP d. Na hlavu, reálným GNP MAEK1 – Cvičení 5

19  Životní úroveň je nejvyšší v zemích které: a. Dosahují stabilního ekonomického růstu b. Nejsou modernizované c. Mají centrálně plánovanou ekonomiku d. Mají nadbytek přírodních zdrojů a teplé klima MAEK1 – Cvičení 5

20  Životní úroveň je nejvyšší v zemích které: a. Dosahují stabilního ekonomického růstu b. Nejsou modernizované c. Mají centrálně plánovanou ekonomiku d. Mají nadbytek přírodních zdrojů a teplé klima MAEK1 – Cvičení 5

21  Politika snižování daní nejlépe charakterizuje: a. Pouze monetární politiku b. Pouze fiskální politiku c. Ekonomii strany nabídky d. Fiskální politiku a ekonomii strany nabídky MAEK1 – Cvičení 5

22  Politika snižování daní nejlépe charakterizuje: a. Pouze monetární politiku b. Pouze fiskální politiku c. Ekonomii strany nabídky d. Fiskální politiku a ekonomii strany nabídky MAEK1 – Cvičení 5

23  Opakování hospodářského cyklu po určité době se nazývá: a. Fáze cyklu b. Fluktuace cyklu c. Periodičnost cyklu d. Oživení cyklu MAEK1 – Cvičení 5

24  Opakování hospodářského cyklu po určité době se nazývá: a. Fáze cyklu b. Fluktuace cyklu c. Periodičnost cyklu d. Oživení cyklu MAEK1 – Cvičení 5

25  Ekonomickou sílu země změříme jako: a. Koeficient růstu reálného GDP b. Tempo růstu reálného GDP c. Absolutní objem finálních statků a služeb vyrobených za určitý čas d. Podíl reálného GDP připadající na jednoho obyvatele MAEK1 – Cvičení 5

26  Ekonomickou sílu země změříme jako: a. Koeficient růstu reálného GDP b. Tempo růstu reálného GDP c. Absolutní objem finálních statků a služeb vyrobených za určitý čas d. Podíl reálného GDP připadající na jednoho obyvatele MAEK1 – Cvičení 5

27  Z hlediska délky svého trvání lze cykly rozdělit do tří typů: a. Kitchinovy, Friedmanovy, Juglarovy b. Keynesovy, Juglarovy, Kondratěvovy c. Keynesovy, Friedmanovy, Kondratěvovy d. Kitchinovy, Juglarovy, Kondratěvovy MAEK1 – Cvičení 5

28  Z hlediska délky svého trvání lze cykly rozdělit do tří typů: a. Kitchinovy, Friedmanovy, Juglarovy b. Keynesovy, Juglarovy, Kondratěvovy c. Keynesovy, Friedmanovy, Kondratěvovy d. Kitchinovy, Juglarovy, Kondratěvovy MAEK1 – Cvičení 5

29  Ekonomie strany nabídky naznačuje, že ekonomický růst je možné povzbudit: a. Vyššími reálnými mzdami b. Nižšími odvody na zdravotní a sociální pojištění c. Nižní mírou zdanění d. Vše výše uvedené je správně e. Platí nabídka b) i c) MAEK1 – Cvičení 5

30  Ekonomie strany nabídky naznačuje, že ekonomický růst je možné povzbudit: a. Vyššími reálnými mzdami b. Nižšími odvody na zdravotní a sociální pojištění c. Nižní mírou zdanění d. Vše výše uvedené je správně e. Platí nabídka b) i c) MAEK1 – Cvičení 5

31  Kitchinovy cykly můžeme charakterizovat následujícím: a. Jedná se o krátkodobé cykly b. Jedná se o dlouhodobé vlny c. Princip těchto cyklů souvisí především s investičním pesimismem d. Princip těchto cyklů souvisí především se skvrnami na slunci e. Ani jedna odpověď není správná MAEK1 – Cvičení 5

32  Kitchinovy cykly můžeme charakterizovat následujícím: a. Jedná se o krátkodobé cykly b. Jedná se o dlouhodobé vlny c. Princip těchto cyklů souvisí především s investičním pesimismem d. Princip těchto cyklů souvisí především se skvrnami na slunci e. Ani jedna odpověď není správná MAEK1 – Cvičení 5

33  Bludný kruh chudoby je následující koloběh: nízké tempo růstu kapitálu – nedostatečná vybavenost práce kapitálem – nízký důchod na jednoho obyvatele a: a. Nízká úroveň spotřeby b. Nízké příjmy státního rozpočtu c. Recese d. Vysoké transferové platby e. Ani jedna odpověď není správná MAEK1 – Cvičení 5

34  Bludný kruh chudoby je následující koloběh: nízké tempo růstu kapitálu – nedostatečná vybavenost práce kapitálem – nízký důchod na jednoho obyvatele a: a. Nízká úroveň spotřeby b. Nízké příjmy státního rozpočtu c. Recese d. Vysoké transferové platby e. Ani jedna odpověď není správná MAEK1 – Cvičení 5

35  Mezi dlouhodobé stimuly růstu reálného produktu může patřit: a. Pokles cen ropy b. Pokles mezního sklonu k importu c. Technologický pokrok d. Monetární expanze e. Platí nabídka c) i d) MAEK1 – Cvičení 5

36  Mezi dlouhodobé stimuly růstu reálného produktu může patřit: a. Pokles cen ropy b. Pokles mezního sklonu k importu c. Technologický pokrok d. Monetární expanze e. Platí nabídka c) i d) MAEK1 – Cvičení 5

37  Růst celkových investic může být způsoben: a. Poklesem restitučních investic b. Poklesem úrokové míry c. Poklesem reálného produktu d. Poklesem agregátní poptávky e. Platí nabídka b) i c) MAEK1 – Cvičení 5

38  Růst celkových investic může být způsoben: a. Poklesem restitučních investic b. Poklesem úrokové míry c. Poklesem reálného produktu d. Poklesem agregátní poptávky e. Platí nabídka b) i c) MAEK1 – Cvičení 5

39  V roce 1999 byla výše reálného produktu 120 mld. Kč a v roce následujícím 128 mld. Kč. Jaká je hodnota ekonomického růstu daného období? MAEK1 – Cvičení 5

40  V roce 1999 činila výše reálného produktu 110 mld. Kč a cenová hladina vyjádřená indexem se pohybovala na hladině 1,03. V roce následujícím se velikost reálného produktu zvýšila na 115 mld. Kč a cenová hladina vzrostla na hladinu 1,06. Vypočtěte: a. Tempo růstu reálného produktu b. Tempo růstu nominálního produktu MAEK1 – Cvičení 5

41  Uvažujte míru inflace -1% a tempo růstu reálného produktu 2,3%. Jaké je přibližně tempo růstu nominálního produktu? a. 2,3 % b. 1,3 % c. 3,3 % d. Nižší než 1 % e. Ani jedna odpověď není správná MAEK1 – Cvičení 5

42  Uvažujte míru inflace -1% a tempo růstu reálného produktu 2,3%. Jaké je přibližně tempo růstu nominálního produktu? a. 2,3 % b. 1,3 % c. 3,3 % d. Nižší než 1 % e. Ani jedna odpověď není správná MAEK1 – Cvičení 5

43  Předpokládejme, že hodnota koeficientu akcelerace (a) je 8. Jaké množství kapitálu v mld. Kč je za této situace zapotřebí k výrobě produkce v hodnotě 40 mld. Kč? MAEK1 – Cvičení 5

44  Vyjdeme ze závěrů přechozího příkladu. Vzroste-li produkt o 20 mld. Kč, vypočtěte: a. O kolik jednotek je třeba zvýšit stav fixního kapitálu b. Jsou-li obnovovací investice Ir = 150 mld. Kč, určete výši celkových bruto investic Ib. MAEK1 – Cvičení 5

45  Je-li hodnota akcelerátoru 3 a produkt vzroste o 15, hodnota indukovaných investic vzroste o: a. 12 b. 18 c. 5 d. 45 e. 20 MAEK1 – Cvičení 5

46  Je-li hodnota akcelerátoru 3 a produkt vzroste o 15, hodnota indukovaných investic vzroste o: a. 12 b. 18 c. 5 d. 45 e. 20 MAEK1 – Cvičení 5

47 Otázky na příští cvičení Peníze a monetární politika  Vývoj peněz a jejich formy, nabídka peněz (CB)  Poptávka po penězích, rovnováha na trhu peněz  Monetární politika a její nástroje  Monetární expanze

48 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "MAKROEKONOMIE I Cvičení 5 – Hospodářský cyklus, ekonomický růst."

Podobné prezentace


Reklamy Google