Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní ekonomické pojmy ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ Srovnávání míry uspokojování potřeb Vyjadřuje „jak se máme dobře“ Celkem obsahuje tři složky:  Kolik statků a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní ekonomické pojmy ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ Srovnávání míry uspokojování potřeb Vyjadřuje „jak se máme dobře“ Celkem obsahuje tři složky:  Kolik statků a."— Transkript prezentace:

1 Základní ekonomické pojmy ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ Srovnávání míry uspokojování potřeb Vyjadřuje „jak se máme dobře“ Celkem obsahuje tři složky:  Kolik statků a služeb obyvatelstvo spotřebuje  ? Má rodina vlastní dvě auta, bydlíme v rodinném domě a každý rok trávíme v zimě týden a horách a v létě u moře. Naši sousedé bydlí v pronajatém bytě a auto nevlastní. Kdo má vyšší životní úroveň? Za jakých podmínek by to neplatilo?

2 Základní ekonomické pojmy Samotný proces uspokojování potřeby se nazývá spotřeba mám hlad – získám jídlo –sním ho – uspokojím svou potřebu = SPOTŘEBA STATKU Tomu předchází řada činností= HOSPODÁŘSKÝ PROCES  Výroba  Rozdělování a přerozdělování  Směna  spotřeba

3 1.etapa hospodářského procesu – výroba a výrobní faktory Výroba – proces, ve kterém člověk přetváří přírodu ve statky K tomu potřebuje tři(resp. Čtyři) faktory  Práci (např. práce živnostníka, parta soustružníků)  Přírodní zdroje (např. dřevo, kovové odlitky=částečně zpracovaný přírodní zdroj)  Kapitál(např. pila, budovy, stroje = kapitál ve věcné podobě, peníze) ………………………..  (informace) (know-how, software)  Má svou hodnotu  Ale je nestálá, kolísá  Zastarává  Neplatí úměra jako u ostatních faktorů „čím víc, tím líp“

4 Úkoly činnostPřírodní zdrojekapitálpráce Upečení rohlíku Prodej knih Vzdělání v základní škole 2. Uveďte 3 příklady přírodních zdrojů, které se mohou změnit v kapitál. 3. Uveďte několik přírodních zdrojů, u nichž můžeme předpokládat, že budou během 21. století vyčerpány 1. Uveďte konkrétní příklady potřebných faktorů pro následující činnosti

5 Obětovaná příležitost Nedostatek výrobků i statků + omezené zdroje k jejich pořízení = nutnost výběru Rozhodnutím pro jednu možnost ztrácíme příležitost vybrat si jinou = obětovaná příležitost Náklady obětované příležitosti – to, čeho jsem se muset vzdát, abychom získali jiný statek( př. Šetřím na brusle. Než našetřím objevím perfektní sportovní boty. Ale našetřená částka stačí pouze na nákup jednoho výrobku. Nákladem obětované příležitosti se tedy stane ta věc, kterou nekoupíme)

6 Úkoly 1. Studenti středních škol v Jižní Korey podstupují po skončení studia velmi náročné přijímací zkoušky na vysoké školy. Mnoho z nich proto po celou dobu studia navštěvuje ještě odpolední školu. Jak tento text souvisí s náklady obětované příležitosti? 2.Vyberte jednu možnost a uveďte, co jsou obětované příležitosti této možnosti: a.Volím mezi tím, jestli večer půjdu do klubu, nebo se budu učit matematiku, nebo budu hrát počítačové hry b.Mám 15000 Kč a můžu je věnovat na nákup televizoru, nebo na lyžování v Alpách, nebo je uložím do banky 3.Vypočítej náklad obětované příležitosti: a.Mám uloženo 15000 Kč, které přinášejí úrok 500 Kč ročně. Za ty peníze si koupím kolo. b.V zaměstnání dostávám plat 12000Kč. Z něj odejdu a začnu podnikat

7 1. výrobní faktor=Práce Práce = cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby X Pracovní síla = souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci PRÁCE = vzácný výrobní faktor Na trhu vyjádřený cenou = MZDA Mzda nominální = to, co člověk vydělal jako zaměstnanec za odvedenou práci, pro firmu náklady nutné k vytvoření produktu Mzda reálná = vyjadřuje, co si jsem za utržené peníze schopen koupit Porovnává cenovou hladinu zboží, služeb a práce Eliminuje vliv znehodnocování peněz(inflaci) faktory ovlivňující mzdu: – Množství práce Otázka vztahu velikosti mzdy a množství odvedené práce Za stejnou práci, stejná mzda – Kvalifikace – Poptávka po určitém druhu práce na trhu – Tržní úspěšnost práce

8 Trh práce Nabídka pracovních sil – relativně neměnná Poptávka po pracovních silách – dynamicky proměnná Trh = zde se nabídka a poptávka potkává Trh práce – omezený vznikají disproporce Vznik nových pojmů – dělba práce, specializace, kooperace (vedou k vyšší produktivitě. Jak?)  Nedostatek pracovních sil zvýšení produktivity práce (jak?) povolání pr.síly ( např. ze zahraničí)  Nadbytek pracovních sil =nezaměstnanost nedobrovolná dobrovolná

9 2.výrobní faktor=přírodní zdroje Přírodní zdroj – nutná podmínka výroby - nositel i nemateriálních statků(př.) Nejtypičtější př.zdroj=PŮDA Nutný k zemědělské i lesní výrobě, stavebnictví →tedy nutný pro všechny ekonomické subjekty Existuje pouze přesně omezené množství, které spíše ubývá(př.) Vlastník půdy získává výsadní postavení ve výrobním procesu= získává monopol( může diktovat cenu a další podmínky ) Trh přírodních zdrojů = komoditní burza Střetávání celosvětové nabídky a poptávky a tvorba celosvětových cen( př. ropa) Konečné množství přírodních zdrojů nutí trh chovat se ekonomicky. Jak? A Proč?

10 3.výrobní faktor =kapitál KAPITÁL  peníze, které přinášejí další peníze  Má schopnost se akumulovat  vše, co vkládám do výroby, aby vznikly větší hodnoty 1. Mám 100 Kč. Jak s nimi naložím jako s kapitálem? 2. Zdědím továrnu za 10000000 Kč. Můj podnikatelský záměr potřebuje dalších 5000000 Kč, které nemám a musím je sehnat jinde.Kde? A kdo má v podnikání vložen svůj kapitál? Podoba kapitálu  Finanční  reálný Cena kapitálu  Úrok  zisk

11 Finanční trhy Obchodování s kapitálem v podobě peněz Neuznávají národní hranice Velmi rychlé Významným pomocníkem - internet Organizují je burzy cenných papírů devizové burzy Účastnícibanky investiční fondy penzijní fondy pojišťovny

12 2.etapa hospodářského procesu – rozdělování a přerozdělování Všichni účastníci výrobního procesu mají nárok na podíl z výroby = dochází k ROZDĚLOVÁNÍ  zaměstnanci - mzda  vlastníci přírodních zdrojů – renta  ti, kteří vkládají kapitál – zisk, úrok Část svého výdělku musí odevzdat (komu?) – dochází k PŘEROZDĚLOVÁNÍ Do systému se zapojí i ti, kteří se na něm nepodílejí Kdo a proč? Míra přerozdělování Účelnost přerozdělování

13 3.etapa hospodářského procesu - směna Směna, výměna, obchod = TRH Nabízející hledají kupce pro své zboží či služby Nejvýznamnější etapa hosp. procesu Místo, na kterém se střetávají prodávající a kupující – tržiště, obchodní dům, burza Místo, kde se potkává poptávka a nabídka po určitém zboží nebo službě ( trh zboží, trh práce, peněžní trh) Působí zde tři subjekty domácnost Firmy stát

14 4.etapa hospodářského procesu - Spotřeba spotřeba konečná = spotřeba lidí Spotřeba výrobní = spotřeba firem Spotřeba jednorázová = ? Spotřeba dlouhodobá = ?

15 Hospodářský proces Jednotlivé fáze neprobíhají odděleně Vzájemně se prolínají, navazují, doplňují, zavazují Jedná se o složitý živý organismus Úkoly: 1.Je každá práce výrobním faktorem? 2.Má výrobní proces jen pozitivní přínosy pro lidi? 3.Barterová ekonomika = výměna zboží za zboží 1.Kdy tato forma může existovat? 2.Jaké jsou její nevýhody? 3.Zkuste ve třídě najít, co by se dalo zač vyměnit a v jakém poměru?


Stáhnout ppt "Základní ekonomické pojmy ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ Srovnávání míry uspokojování potřeb Vyjadřuje „jak se máme dobře“ Celkem obsahuje tři složky:  Kolik statků a."

Podobné prezentace


Reklamy Google