Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Postavení bankovnictví v tržní ekonomice.  jsou prostředkem směny a měřítkem hodnot  aktiva, která mají vysokou likviditu a nízkou míru rizika 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Postavení bankovnictví v tržní ekonomice.  jsou prostředkem směny a měřítkem hodnot  aktiva, která mají vysokou likviditu a nízkou míru rizika 2."— Transkript prezentace:

1 1 Postavení bankovnictví v tržní ekonomice

2  jsou prostředkem směny a měřítkem hodnot  aktiva, která mají vysokou likviditu a nízkou míru rizika 2

3  barterové obchody  všeobecné ekvivalenty  kovové peníze  papírové peníze 3

4 a)prostředek směny (medium of exchange) b)zúčtovací jednotka (unit of account) c)uchovatel hodnoty (store of value)  Teoretická definice peněž - peníze jsou jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu  Empirická definice peněz: takové vymezení peněz, které nejlépe souvisí s vývojem veličin, o nichž se předpokládá, že by měly být ovlivňovány penězi (inflace, HDP 4

5 - peníze jsou zbožím a poptávka po nich se řídí prakticky stejnými zákony jako poptávka po jiném zboží - jednotlivci poptávají peníze proto, aby je drželi, nikoli proto, aby je spotřebovávali - peníze nemůžeme zaměňovat s důchodem - nabízené množství peněz se musí nezbytně rovnat množství peněž, které lidé skutečné drží - nabízené množství peněz (množství peněz skutečně držené lidmi) se nemusí rovnat množství poptávanému 5

6  Centrální banka (Česká národní banka), www.cnb.cz  Hlavní cíl ČNB  Nezávislost ČNB  Vztah k Poslanecké sněmovně 6

7  základ tržní ekonomiky,  soustava finančních institucí, jež se zabývají bankovními operacemi. 7

8  Komerční banky jsou finanční instituce, které podnikání v oblasti bankovního sektoru. Mezi hlavní činnosti těchto institucí patří na jedné straně příjímání vkladů od fyzických a právnických osob a na straně druhé poskytování úvěrů výše uvedeným osobám. 8

9  Centrální banka (Česká národní banka) a její působnost: a) určuje měnovou politiku (v souladu s hlavním cílem ČNB) b) vydává bankovky a mince c) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji 9

10  vykonává bankovní  provádí další činnosti podle zákona o ČNB  spolupracuje při plnění svých úkolů 10

11  vydává bankovky a mince 11

12 12 Náklady na výrobu oběživa v Kč b) mincea) bankovky

13 13

14 Diskontní sazba 1. úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od centrální banky úvěr; 2. výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněžní toky na současnou hodnotu 14

15 15  Luboš Komárek 2008

16  Patří mezi nepřímé nástroje centrální banky. Centrální banka nařizuje obchodním bankám, že mají povinnost určité procento primárních vkladů uložit u centrální banky jako rezervu.nepřímé nástroje Dopady změn PMR jako nástroje monetární politiku: 1. zvýšení PMR 2. snížení 16

17 17

18  Patří mezi nepřímé nástroje centrální banky.nepřímé nástroje  1. zvýšením repo sazby  2. snížením repo sazby 18

19  úroková sazba, za kterou odkupuje centrální banka od komerčních bank jimi eskontované směnky (reeskont) 19

20 20

21  krátkodobý úvěr zajištěný zástavou movitých věcí (zejména cenných papírů, šperků, drahých kovů, nebo určitých komodit); Lombardní sazba  úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje komerčním bankám lombardní úvěr 21

22 22

23 23 Fond pojištění vkladů v České republiky Byl zřízen za účelem pojištění vkladů Je právnickou osobou a je zapsán v obchodním rejstříku Do fondu povinně přispívají všechny banky včetně poboček zahraničních bank působících na území ČR Fond je řízen pětičlennou správní radou,. Zdroje fondu: příspěvky od bank, výnosy z investovaných peněžních prostředků, návratné finanční výpomoci, bezúročné úvěry a výtěžky z ukončených likvidačních a konkurzních řízení. Roční příspěvek banky: 0,1% z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok (včetně úroků), výpočet se provádí v české měně.


Stáhnout ppt "1 Postavení bankovnictví v tržní ekonomice.  jsou prostředkem směny a měřítkem hodnot  aktiva, která mají vysokou likviditu a nízkou míru rizika 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google