Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Praha, 27. října 2009 Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. ředitel odboru vnějších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Praha, 27. října 2009 Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. ředitel odboru vnějších."— Transkript prezentace:

1 Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Praha, 27. října 2009 Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů prezident České společnosti ekonomické Přednáška pro TRIA, s.r.o.  Luboš Komárek 2009

2 2 Osnova •I. Úvod •II. Finanční / bankovní systém •III. Centrální banka •IV. Nebankovní finanční zprostředkovatelé •V. Závěr  Luboš Komárek 2009

3 3 I. Úvod (stručná historie bankovnictví) •Historie bankovnictví  12. století - první banky zakládány v Itálii (v roli peněz vystupovaly mince z drahých kovů)  17. století – rozvoj bankovnictví v souvislosti s objevením se směnek, šeků  19. století – další rozvoj bankovnictví vlivem „vzniku“ bezhotovostních (žirálních) peněz. Rozvoj bankovnictví byl rovněž podpořen rozmachem velkovýroby a nástupem a rozvojem kapitalismu  20. století (po 2. sv. válce): mohutný rozvoj bankovnictví spojení se zdokonalováním jeho služeb  Luboš Komárek 2009

4 4 I. Úvod (Co jsou vlastně peníze?) •Co jsou „peníze“? •Proč souvislost s vývojem zlata? …navozuje otázky o roli drahých kovů v současnosti s ohledem na jejich impozantní historickou roli •Proč souvislost peněž s vývojem úrokových sazeb? …implikuje „výnosnost“ peněz oproti jiným finančním aktivům •Proč souvislost peněž s vývojem inflace? … implikuje „reálnou hodnotu peněz“, tj. co si za peníze koupíme •Proč souvislost peněž s vývojem HDP? … implikuje ovlivnitelnost reálných proměnných měnovými autoritami (tzv. neutralita a superneutralita peněž)  Luboš Komárek 2009

5 5 I. Úvod (Co jsou vlastně peníze?) výnos rizikolikvidita 1Peníze (oběživo a depozita) 2Krátkodobá státní finanční aktiva (státní pokladniční poukázky) 3Dlouhodobá státní finanční aktiva (státní obligace) 4Dlouhodobá finanční aktiva (firemní obligace, bankovní úvěry, hypotéky) 5Firemní akcie 6Vlastnické podíly v soukromých neakciových firmách 7Relativně bezpečná reálná aktiva (domy) 8 Kapitálové statky vlastněné akciovými společnostmi 9Kapitálové statky vlastněné malými společnostmi •Peníze „Magický“ trojúhelník financí  Luboš Komárek 2009

6 6 I. Úvod (Co jsou vlastně peníze?) •Teoretická definice peněž - peníze jsou jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu •Funkce peněz: (1) prostředek směny (medium of exchange) …..N(N-1)/2 (2) zúčtovací jednotka (unit of account) (3) uchovatel hodnoty (store of value) •Empirická definice peněz: takové vymezení peněz, které nejlépe souvisí s vývojem veličin, o nichž se předpokládá, že by měly být ovlivňovány penězi (míra inflace, ekonomická aktivita, atd.) •Měnové agregáty - obecné vymezení M0 = hotovostní oběživo M1= hotovostní oběživo + vklady na běžných účtech + cestovní šeky M2 = M1 + úsporné vklady + termínované vklady M3 = M2 + euroměnové vklady u domácích banky M4 = M3 + vklady v nebankovních institucích v domácí měně + krátkodobé cenné papíry v domácí měně  Luboš Komárek 2009

7 7 I. Úvod (základní funkce banky) LIKVIDITA – schopnost banky vyplatit klientům jejich vklady na základě sjednaných podmínek. Aktivum považujeme za likvidní, když se bez ztráty hodnoty dá přeměnit na peníze. Jde o nejdůležitější ekonomický princip řízení bank. Má přednost před řízením bezpečnosti (rizika) a rentability – důvodem je nutnost zachování silné kredibility, aby klienti „věřili“ dané instituci, neboť kredibilita se obecně rychle ztrácí a těžce získává. VÝNOSNOST (RENTABILITA) – poměr zisku k některému ukazateli charakterizujícímu činnost hospodářských jednotek (je měřena v procentech). a) výnosnost vlastního kapitálu – vyjadřuje efektivnost výkonů banky ve vztahu k vlastníkům banky. b) výnosnost aktiv – indikátor pro posouzení kvality vedení banky. Je ovlivňována kontrolovatelnými faktory (struktura aktiv, jejich tržní a účetní výnosnost a hodnota, náklady, zdanění, atd.) a nekontrolovatelnými faktory (národohospodářské, resp. makroekonomické činitele, např. inflace, tržní změny, míra konkurence v odvětví, atd.) pro danou banku. BEZPEČNOST (RIZIKOVOST)  Luboš Komárek 2009 výnos riziko likvidita

8 8 II. Finanční systém Věřitelé •Domácnosti •Podnikatelský nefinanční sektor •Státní sektor •Vláda •Orgány místní moci a správy •Zahraniční sektor Bankovní systém (zprostředkovatelé) Dlužníci Nebankovní finanční zprostředkovatelé •Domácnosti •Podnikatelský nefinanční sektor •Státní sektor •Vláda •Orgány místní moci a správy •Zahraniční sektor Centrální banka Finanční trh peněžní, devizový, akciový, dluhopisový  Luboš Komárek 2009

9 9 II. Bankovní systém Banka 2) Právní vymezení 1) Ekonomické vymezení Ad 1) Banka obchoduje a provádí operace s penězi Ad 2) Banka je institucí, která má bankovní licenci  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

10 10 II. Bankovní systém Bankovní systém 2) Dvoustupňový 1) Jednostupňový Ad 1) Centrální banka a ostatní banky (dohromady na jednom stupni) Ad 2) první stupeň: centrální banka druhý stupeň: komerční a další banky  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

11 11 II. Bankovní systém  Luboš Komárek 2008 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

12 12 II. Bankovní systém •Centrální banka (Česká národní banka) •Komerční banky  Obchodní: nabízejí zejména depozitní a úvěrové operace, mohou být univerzální i specializované  Spořitelní: specializují se na depozitní, úvěrové a další operace pro obyvatelstvo  Investiční: jsou dvojího typu – buď investují do cenných papírů, nebo poskytují dlouhodobé úvěry  Rozvojové: specializují se na účelové, obvykle dlouhodobé úvěry investičního charakteru  Specializované vládní banky: zakládány vládou např. za účelem podpory exportu, rozsáhlých investičních úvěrů, apod.  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

13 13 II. Bankovní systém •Komerční banky  Hypotéční: specializují se na emisi hypotečních zástavních listů a poskytování investičních úvěrů, apod.  Stavební spořitelny: přijímají vklady od účastníků stavebního spoření a poskytují jim úvěry s výhodnějšími úrokovými sazbami  Zemědělské: provádějí bankovní operace a nabízejí bankovní služby zejména v zemědělském sektoru  Městské a komunální: zakládané městy a obcemi za účelem nabídky bankovních operací a služeb v daném regionu  Konzorciální: zakládány skupinami bank zejména za účelem poskytování rozsáhlých (konzorciálních) úvěrů. Bankovní holdingové společnosti: konglomeráty několika institucí, ze kterých alespoň jednou je banka.  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

14 14 II. Bankovní systém Bankovní systém 1b) specializovaný 1a) univerzální •Ad 1a) Obchodní a investiční bankovnictví není odděleno •Ad 1b) Obchodní bankovnictví striktně oddělené od investičního bankovnictví  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

15 15 II. Bankovní systém Bankovní systém 2 b) málo otevřený 2 a) vysoce otevřený •Ad 2a) Vysoký podíl zahraničních bank na domácím bankovním trhu •Ad 2b) Nízký podíl zahraničních bank na domácím bankovním trhu  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

16 16 II. Bankovní systém Bankovní systém 3b) unitární 3a) pobočkový 3c) propojený •Ad 3a) Málo bank, hodně poboček •Ad 3b) Hodně bank, málo poboček •Ad 3c) Relativně hodně bank navzájem propojených vlastnickými podíly  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

17 17 II. Bankovní systém •Základní typy specializace bank  Sektorová specializace – zejména v centrálně plánovaných ekonomikách  Teritoriální specializace – ojediněle v tržních podmínkách, a to důsledkem právní ochrany  Specializace dle klientely – běžný způsob v tržních ekonomikách  Specializace dle poskytovaných bankovních služeb a nabízených produktů – nejvýznamnější hledisko specializace  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

18 18 II. Bankovní systém  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

19 19 II. Bankovní systém  Luboš Komárek 2009 Bankovní systém (zprostředkovatelé)

20 20 III. Centrální banka •Centrální banka (Česká národní banka), www.cnb.cz  Hlavní cíl ČNB - Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu (čl. 98 odst. 1 Ústavy a § 2 odst. 1 zákona o ČNB)  Nezávislost ČNB - ČNB a bankovní rada při plnění hlavního cíle ČNB a při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoli jiného subjektu - § 9 odst. 1 zákona o ČNB.  Vztah k Poslanecké sněmovně - ČNB je povinna podávat Poslanecké sněmovně k projednání čtyři zprávy.  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

21 21 III. Centrální banka •Centrální banka (Česká národní banka) a její působnost:  A) určuje měnovou politiku (v souladu s hlavním cílem ČNB)  B) vydává bankovky a mince  C) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

22 22 III. Centrální banka  D) vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních banka konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, vykonává dohled nad spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a zajišťovnami a obchodníky s cennými papíry,a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice  F) provádí další činnosti podle zákona o ČNB a podle dalších zákonů, především podle zákona o bankách, devizového zákona a zákona o platebním styku  G) spolupracuje při plnění svých úkolů s ústředními bankami jiných zemí, orgány dohledu nad bankami a finančními trhy jiných zemí a mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami a finančními trhy  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

23 23 III. Centrální banka  A) určuje měnovou politiku (v souladu s hlavním cílem ČNB)  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

24 24 III. Centrální banka  A) určuje měnovou politiku (v souladu s hlavním cílem ČNB)  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

25 25 III. Centrální banka  A) určuje měnovou politiku (v souladu s hlavním cílem ČNB)  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

26 26 III. Centrální banka  B) vydává bankovky a mince  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

27 27 SOUTĚŽ a)Jaké jsou náklady na výrobu bankovky v hodnotě 1000 Kč? b)Jaké jsou náklady na výrobu mince v hodnotě 5 Kč?  Luboš Komárek 2009 III. Centrální banka Centrální Banka

28 28 Náklady na výrobu oběživa v Kč b) mincea) bankovky  Luboš Komárek 2009 III. Centrální banka Centrální Banka

29 29 Toky oběživa v České republice  Luboš Komárek 2009 III. Centrální banka Centrální Banka

30 30 III. Centrální banka  C) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

31 31 III. Centrální banka  D) vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, vykonává dohled nad spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a zajišťovnami a obchodníky s cennými papíry, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice.  Bankovní regulace - souhrn pravidel (zákonů, nařízení, vyhlášek, opatření) upravujících vznik, působnost, činnost a zánik peněžních institucí (depozita, úvěry, investiční bankovnictví).  Bankovní dohled – je nezávislá kontrola, dozor nad tím, jak jsou tato pravidla dodržována, s cílem upevnit peněžní a tržní disciplínu a zvyšovat kvalitu řízení finančních procesů a rizik z nich vyplývajících.  Dohled nad finančním trhem (od 1. 4. 2006)  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

32 32 Hlavní periodické publikace ČNB  Luboš Komárek 2009 Centrální Banka

33 33 IV. Nebankovní FS  Luboš Komárek 2009 Nebankovní finanční zprostředkovatelé  Pojišťovny  Penzijní fondy  Investiční společnosti a podílové fondy  Obchodníci s cennými papíry  Nebankovní zprostředkovatelé financování aktiv  223 leasingových společností  57 společností ostatního úvěrování  10 faktoringových a forfaitingových společností

34 34 V. Závěr  Luboš Komárek 2007

35 35 V. Závěr lubos.komarek@cnb.cz lubos_komarek@yahoo.com  Luboš Komárek 2008

36 36 How good is the Czech economy? Inflace (CPI) (1.2%  y-o-y) Růst GDP (-4,9%,  y-o-y) Nezaměstnanost (8,7% y-o-y) Platební bilance 1) Běžný účet = -15 mld. CZK 2) Finanční účet = +120 mld. CZK 3) Účet FX rezerv = 41017,96 mil. USD • The “Magic Tetragon” of the Czech Economy (2009 Q2)

37 37 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

38 38 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

39 39 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

40 40 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

41 41 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

42 42 Pojištění depozit POJIŠTĚNÍ DEPOZIT Fond pojištění vkladů v České republiky •Byl zřízen za účelem pojištění vkladů •Je právnickou osobou a je zapsán v obchodním rejstříku •Do fondu povinně přispívají všechny banky včetně poboček zahraničních bank působících na území ČR •Fond je řízen pětičlennou správní radou, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr financí. •Zdroje fondu: příspěvky od bank, výnosy z investovaných peněžních prostředků, návratné finanční výpomoci, bezúročné úvěry a výtěžky z ukončených likvidačních a konkurzních řízení. •Roční příspěvek banky: 0,1% z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok (včetně úroků), výpočet se provádí v české měně.  Luboš Komárek 2008

43 43 Peníze •Funkce peněz: a) prostředek směny (medium of exchange) b) zúčtovací jednotka (unit of account) c) uchovatel hodnoty (store of value) •Teoretická definice peněž - peníze jsou jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu •Empirická definice peněz: takové vymezení peněz, které nejlépe souvisí s vývojem veličin, o nichž se předpokládá, že by měly být ovlivňovány penězi (inflace, HDP) •Vymezení peněz -peníze jsou zbožím a poptávka po nich se řídí prakticky stejnými zákony jako poptávka po jiném zboží -jednotlivci poptávají peníze proto, aby je drželi, nikoli proto, aby je spotřebovávali -peníze nemůžeme zaměňovat s důchodem -nabízené množství peněz se musí nezbytně rovnat množství peněž, které lidé skutečné drží -nabízené množství peněz (množství peněz skutečně držené lidmi) se nemusí rovnat množství poptávanému


Stáhnout ppt "Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice Praha, 27. října 2009 Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. ředitel odboru vnějších."

Podobné prezentace


Reklamy Google