Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice"— Transkript prezentace:

1 Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice
Přednáška pro TRIA, s.r.o. Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., M.B.A. ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů prezident České společnosti ekonomické Praha, 27. října 2009  Luboš Komárek 2009

2 II. Finanční / bankovní systém III. Centrální banka
Osnova I. Úvod II. Finanční / bankovní systém III. Centrální banka IV. Nebankovní finanční zprostředkovatelé V. Závěr  Luboš Komárek 2009

3 I. Úvod (stručná historie bankovnictví)
12. století - první banky zakládány v Itálii (v roli peněz vystupovaly mince z drahých kovů) 17. století – rozvoj bankovnictví v souvislosti s objevením se směnek, šeků 19. století – další rozvoj bankovnictví vlivem „vzniku“ bezhotovostních (žirálních) peněz. Rozvoj bankovnictví byl rovněž podpořen rozmachem velkovýroby a nástupem a rozvojem kapitalismu 20. století (po 2. sv. válce): mohutný rozvoj bankovnictví spojení se zdokonalováním jeho služeb  Luboš Komárek 2009

4 I. Úvod (Co jsou vlastně peníze?)
Co jsou „peníze“? Proč souvislost s vývojem zlata? …navozuje otázky o roli drahých kovů v současnosti s ohledem na jejich impozantní historickou roli Proč souvislost peněž s vývojem úrokových sazeb? …implikuje „výnosnost“ peněz oproti jiným finančním aktivům Proč souvislost peněž s vývojem inflace? … implikuje „reálnou hodnotu peněz“, tj. co si za peníze koupíme Proč souvislost peněž s vývojem HDP? … implikuje ovlivnitelnost reálných proměnných měnovými autoritami (tzv. neutralita a superneutralita peněž)  Luboš Komárek 2009

5 I. Úvod (Co jsou vlastně peníze?)
1 Peníze (oběživo a depozita) 2 Krátkodobá státní finanční aktiva (státní pokladniční poukázky) 3 Dlouhodobá státní finanční aktiva (státní obligace) 4 Dlouhodobá finanční aktiva (firemní obligace, bankovní úvěry, hypotéky) 5 Firemní akcie 6 Vlastnické podíly v soukromých neakciových firmách 7 Relativně bezpečná reálná aktiva (domy) 8 Kapitálové statky vlastněné akciovými společnostmi 9 Kapitálové statky vlastněné malými společnostmi „Magický“ trojúhelník financí výnos riziko likvidita  Luboš Komárek 2009

6 I. Úvod (Co jsou vlastně peníze?)
Teoretická definice peněž - peníze jsou jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu Funkce peněz: (1) prostředek směny (medium of exchange) …..N(N-1)/2 (2) zúčtovací jednotka (unit of account) (3) uchovatel hodnoty (store of value) Empirická definice peněz: takové vymezení peněz, které nejlépe souvisí s vývojem veličin, o nichž se předpokládá, že by měly být ovlivňovány penězi (míra inflace, ekonomická aktivita, atd.) Měnové agregáty - obecné vymezení M0 = hotovostní oběživo M1= hotovostní oběživo + vklady na běžných účtech + cestovní šeky M2 = M1 + úsporné vklady + termínované vklady M3 = M2 + euroměnové vklady u domácích banky M4 = M3 + vklady v nebankovních institucích v domácí měně + krátkodobé cenné papíry v domácí měně  Luboš Komárek 2009

7 I. Úvod (základní funkce banky)
LIKVIDITA – schopnost banky vyplatit klientům jejich vklady na základě sjednaných podmínek. Aktivum považujeme za likvidní, když se bez ztráty hodnoty dá přeměnit na peníze. Jde o nejdůležitější ekonomický princip řízení bank. Má přednost před řízením bezpečnosti (rizika) a rentability – důvodem je nutnost zachování silné kredibility, aby klienti „věřili“ dané instituci, neboť kredibilita se obecně rychle ztrácí a těžce získává. VÝNOSNOST (RENTABILITA) – poměr zisku k některému ukazateli charakterizujícímu činnost hospodářských jednotek (je měřena v procentech). a) výnosnost vlastního kapitálu – vyjadřuje efektivnost výkonů banky ve vztahu k vlastníkům banky. b) výnosnost aktiv – indikátor pro posouzení kvality vedení banky. Je ovlivňována kontrolovatelnými faktory (struktura aktiv, jejich tržní a účetní výnosnost a hodnota, náklady, zdanění, atd.) a nekontrolovatelnými faktory (národohospodářské, resp. makroekonomické činitele, např. inflace, tržní změny, míra konkurence v odvětví, atd.) pro danou banku. BEZPEČNOST (RIZIKOVOST) výnos likvidita riziko  Luboš Komárek 2009

8 peněžní, devizový, akciový, dluhopisový
II. Finanční systém Věřitelé Bankovní systém (zprostředkovatelé) Centrální banka Dlužníci Domácnosti Podnikatelský nefinanční sektor Státní sektor Vláda Orgány místní moci a správy Zahraniční sektor Domácnosti Podnikatelský nefinanční sektor Státní sektor Vláda Orgány místní moci a správy Zahraniční sektor Finanční trh peněžní, devizový, akciový, dluhopisový Nebankovní finanční zprostředkovatelé  Luboš Komárek 2009

9 II. Bankovní systém Banka
(zprostředkovatelé) Banka 1) Ekonomické vymezení 2) Právní vymezení Ad 1) Banka obchoduje a provádí operace s penězi Ad 2) Banka je institucí, která má bankovní licenci  Luboš Komárek 2009

10 II. Bankovní systém Bankovní systém 1) Jednostupňový 2) Dvoustupňový
(zprostředkovatelé) Bankovní systém 1) Jednostupňový 2) Dvoustupňový Ad 1) Centrální banka a ostatní banky (dohromady na jednom stupni) Ad 2) první stupeň: centrální banka druhý stupeň: komerční a další banky  Luboš Komárek 2009

11 II. Bankovní systém Bankovní systém (zprostředkovatelé)
 Luboš Komárek 2008

12 II. Bankovní systém Centrální banka (Česká národní banka)
(zprostředkovatelé) Centrální banka (Česká národní banka) Komerční banky Obchodní: nabízejí zejména depozitní a úvěrové operace, mohou být univerzální i specializované Spořitelní: specializují se na depozitní, úvěrové a další operace pro obyvatelstvo Investiční: jsou dvojího typu – buď investují do cenných papírů, nebo poskytují dlouhodobé úvěry Rozvojové: specializují se na účelové, obvykle dlouhodobé úvěry investičního charakteru Specializované vládní banky: zakládány vládou např. za účelem podpory exportu, rozsáhlých investičních úvěrů, apod.  Luboš Komárek 2009

13 II. Bankovní systém Komerční banky
(zprostředkovatelé) Komerční banky Hypotéční: specializují se na emisi hypotečních zástavních listů a poskytování investičních úvěrů, apod. Stavební spořitelny: přijímají vklady od účastníků stavebního spoření a poskytují jim úvěry s výhodnějšími úrokovými sazbami Zemědělské: provádějí bankovní operace a nabízejí bankovní služby zejména v zemědělském sektoru Městské a komunální: zakládané městy a obcemi za účelem nabídky bankovních operací a služeb v daném regionu Konzorciální: zakládány skupinami bank zejména za účelem poskytování rozsáhlých (konzorciálních) úvěrů. Bankovní holdingové společnosti: konglomeráty několika institucí, ze kterých alespoň jednou je banka.  Luboš Komárek 2009

14 II. Bankovní systém Bankovní systém 1a) univerzální 1b) specializovaný
(zprostředkovatelé) Bankovní systém 1b) specializovaný 1a) univerzální Ad 1a) Obchodní a investiční bankovnictví není odděleno Ad 1b) Obchodní bankovnictví striktně oddělené od investičního bankovnictví  Luboš Komárek 2009

15 II. Bankovní systém Bankovní systém 2 a) vysoce otevřený
(zprostředkovatelé) Bankovní systém 2 b) málo otevřený 2 a) vysoce otevřený Ad 2a) Vysoký podíl zahraničních bank na domácím bankovním trhu Ad 2b) Nízký podíl zahraničních bank na domácím bankovním trhu  Luboš Komárek 2009

16 II. Bankovní systém Bankovní systém 3a) pobočkový 3b) unitární
(zprostředkovatelé) Bankovní systém 3a) pobočkový 3b) unitární 3c) propojený Ad 3a) Málo bank, hodně poboček Ad 3b) Hodně bank, málo poboček Ad 3c) Relativně hodně bank navzájem propojených vlastnickými podíly  Luboš Komárek 2009

17 II. Bankovní systém Základní typy specializace bank
(zprostředkovatelé) Základní typy specializace bank Sektorová specializace – zejména v centrálně plánovaných ekonomikách Teritoriální specializace – ojediněle v tržních podmínkách, a to důsledkem právní ochrany Specializace dle klientely – běžný způsob v tržních ekonomikách Specializace dle poskytovaných bankovních služeb a nabízených produktů – nejvýznamnější hledisko specializace  Luboš Komárek 2009

18 II. Bankovní systém Bankovní systém (zprostředkovatelé)
 Luboš Komárek 2009

19 II. Bankovní systém Bankovní systém (zprostředkovatelé)
 Luboš Komárek 2009

20 III. Centrální banka Centrální Banka
Centrální banka (Česká národní banka), Hlavní cíl ČNB - Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu (čl. 98 odst. 1 Ústavy a § 2 odst. 1 zákona o ČNB) Nezávislost ČNB - ČNB a bankovní rada při plnění hlavního cíle ČNB a při výkonu dalších činností nesmějí přijímat ani vyžadovat pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu, vlády, správních úřadů ani od jakéhokoli jiného subjektu - § 9 odst. 1 zákona o ČNB. Vztah k Poslanecké sněmovně - ČNB je povinna podávat Poslanecké sněmovně k projednání čtyři zprávy.  Luboš Komárek 2009

21 III. Centrální banka Centrální Banka
Centrální banka (Česká národní banka) a její působnost: A) určuje měnovou politiku (v souladu s hlavním cílem ČNB) B) vydává bankovky a mince C) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji  Luboš Komárek 2009

22 III. Centrální banka Centrální Banka
D) vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních banka konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, vykonává dohled nad spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a zajišťovnami a obchodníky s cennými papíry,a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice F) provádí další činnosti podle zákona o ČNB a podle dalších zákonů, především podle zákona o bankách, devizového zákona a zákona o platebním styku G) spolupracuje při plnění svých úkolů s ústředními bankami jiných zemí, orgány dohledu nad bankami a finančními trhy jiných zemí a mezinárodními finančními organizacemi a mezinárodními organizacemi zabývajícími se dohledem nad bankami a finančními trhy  Luboš Komárek 2009

23 III. Centrální banka Centrální Banka
A) určuje měnovou politiku (v souladu s hlavním cílem ČNB)  Luboš Komárek 2009

24 III. Centrální banka Centrální Banka
A) určuje měnovou politiku (v souladu s hlavním cílem ČNB)  Luboš Komárek 2009

25 III. Centrální banka Centrální Banka
A) určuje měnovou politiku (v souladu s hlavním cílem ČNB)  Luboš Komárek 2009

26 III. Centrální banka Centrální Banka B) vydává bankovky a mince
 Luboš Komárek 2009

27 SOUTĚŽ III. Centrální banka Centrální Banka
Jaké jsou náklady na výrobu bankovky v hodnotě 1000 Kč? Jaké jsou náklady na výrobu mince v hodnotě 5 Kč?  Luboš Komárek 2009

28 Náklady na výrobu oběživa v Kč
III. Centrální banka Centrální Banka Náklady na výrobu oběživa v Kč a) bankovky b) mince  Luboš Komárek 2009

29 Toky oběživa v České republice
III. Centrální banka Centrální Banka Toky oběživa v České republice  Luboš Komárek 2009

30 III. Centrální banka Centrální Banka
C) řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji  Luboš Komárek 2009

31 III. Centrální banka Centrální Banka
D) vykonává bankovní dohled nad činností bank, poboček zahraničních bank a konsolidačních celků, jejichž součástí je banka se sídlem v České republice, vykonává dohled nad spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a zajišťovnami a obchodníky s cennými papíry, a pečuje o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice. Bankovní regulace - souhrn pravidel (zákonů, nařízení, vyhlášek, opatření) upravujících vznik, působnost, činnost a zánik peněžních institucí (depozita, úvěry, investiční bankovnictví). Bankovní dohled – je nezávislá kontrola, dozor nad tím, jak jsou tato pravidla dodržována, s cílem upevnit peněžní a tržní disciplínu a zvyšovat kvalitu řízení finančních procesů a rizik z nich vyplývajících. Dohled nad finančním trhem (od )  Luboš Komárek 2009

32 Hlavní periodické publikace ČNB
Centrální Banka  Luboš Komárek 2009

33 IV. Nebankovní FS Nebankovní finanční Pojišťovny Penzijní fondy
zprostředkovatelé Pojišťovny Penzijní fondy Investiční společnosti a podílové fondy Obchodníci s cennými papíry Nebankovní zprostředkovatelé financování aktiv 223 leasingových společností 57 společností ostatního úvěrování 10 faktoringových a forfaitingových společností  Luboš Komárek 2009

34 V. Závěr  Luboš Komárek 2007

35 V. Závěr Děkuji za pozornost! lubos.komarek@cnb.cz
 Luboš Komárek 2008

36 How good is the Czech economy?
The “Magic Tetragon” of the Czech Economy (2009 Q2) Růst GDP (-4,9%,  y-o-y) Nezaměstnanost (8,7% y-o-y) Inflace (CPI) (1.2%  y-o-y) Platební bilance 1) Běžný účet = -15 mld. CZK 2) Finanční účet = +120 mld. CZK 3) Účet FX rezerv = 41017,96 mil. USD

37 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

38 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

39 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

40 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

41 III. Nástroje CB  Luboš Komárek 2008

42 Pojištění depozit POJIŠTĚNÍ DEPOZIT
Fond pojištění vkladů v České republiky Byl zřízen za účelem pojištění vkladů Je právnickou osobou a je zapsán v obchodním rejstříku Do fondu povinně přispívají všechny banky včetně poboček zahraničních bank působících na území ČR Fond je řízen pětičlennou správní radou, jejíž členy jmenuje a odvolává ministr financí. Zdroje fondu: příspěvky od bank, výnosy z investovaných peněžních prostředků, návratné finanční výpomoci, bezúročné úvěry a výtěžky z ukončených likvidačních a konkurzních řízení. Roční příspěvek banky: 0,1% z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok (včetně úroků), výpočet se provádí v české měně.  Luboš Komárek 2008

43 Peníze Funkce peněz: a) prostředek směny (medium of exchange)
b) zúčtovací jednotka (unit of account) c) uchovatel hodnoty (store of value) Teoretická definice peněž - peníze jsou jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu Empirická definice peněz: takové vymezení peněz, které nejlépe souvisí s vývojem veličin, o nichž se předpokládá, že by měly být ovlivňovány penězi (inflace, HDP) Vymezení peněz peníze jsou zbožím a poptávka po nich se řídí prakticky stejnými zákony jako poptávka po jiném zboží jednotlivci poptávají peníze proto, aby je drželi, nikoli proto, aby je spotřebovávali peníze nemůžeme zaměňovat s důchodem nabízené množství peněz se musí nezbytně rovnat množství peněž, které lidé skutečné drží nabízené množství peněz (množství peněz skutečně držené lidmi) se nemusí rovnat množství poptávanému


Stáhnout ppt "Postavení bankovního systému a České národní banky v ekonomice"

Podobné prezentace


Reklamy Google