Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval : Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval : Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval : Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 NÁSTROJE CENTRÁLNÍ BANKY

3  přímé nástroje monetární politiky:  jsou převážně selektivní, adresné, administrativně náročné a tudíž zřídka a pouze přechodně uplatňovány  výhodou je, že se nedají obchodními bankami obejít, centrální banka jimi může ovlivnit monetární bázi a peněžní zásobu a především jimi může zajišťovat stabilitu bankovního sektoru

4  pravidla likvidity- centrální bankou stanovené závazné struktury aktiv a pasiv obchodních bank, které zajišťují jejich stabilitu a tedy stabilitu celého bankovního sektoru (např. kapitálová přiměřenost, podíl vkladů na úvěrech, atd.)  úrokové limity- minimální sazby z úvěrů a minimální nebo maximální sazby z vkladů, jimiž centrální banka reguluje velikost úspor v ekonomice, velikost poskytovaných úvěrů, poptávku po penězích, atd.  úvěrové limity –absolutní a relativní limity

5  povinné vklady- povinnost některých subjektů vést účty u centrální banky, provádět přes ní transakce nebo u ní ukládat vklady (většinou orgány veřejné správy – v ČR centrální banka spravuje účty státního rozpočtu, státních fondů,…)  doporučení, výzvy, gentlemanské dohody, doporučení- vyjádření ústního přání centrální banky, jak by se měla chovat obchodní banka (např. týkající se úvěrové angažovanosti), výzvy- též nemusí být písemné, avšak jsou důraznější, gentlemanské dohody mají písemnou a závaznou formu

6  nepřímé nástroje monetární politiky  jsou neadresné, obecné, používání je v souladu s tržním přístupem, neboť mají plošné působení.

7  operace na volném trhu-nejčastěji používané nástroje v tržně vyspělých ekonomikách, většinou jde o nákup či prodej kvalitních cenných papírů(přímé operace, repooperace)  diskontní nástroje - úvěry centrální banky poskytované obchodním bankám a sazby z těchto úvěrů (diskontní úvěr, reeskontní úvěr, lombardní úvěr).  povinné minimální rezervy- nástroj stabilizující bankovní sektor

8  PMR=centrální bankou stanovená míra povinných minimálních rezerv = procento z vkladů nebankovních subjektů u obchodních bank, které musí obchodní banka uložit u CB, většinou bezúročné  kurzové (devizové) intervence – cílem je udržování optimálního devizového kurzu (přímé a nepřímé intervence)

9  Inflačním cílováním dokáže centrální banka učinit inflační očekávání racionálnější a ovlivnit samotnou výši inflačních očekávání podle svého záměru.  Mechanismus inflačního cílování: centrální banka si stanoví cíl, který se zaváže splnit, vypracuje inflační prognózu, pokud se prognóza odchyluje od stanoveného cíle, tak použije nástroje monetární politiky.

10  Jak může centrální banka ovlivnit míru inflace v nadcházejících obdobích?  Gentlemanské dohody a výzvy patří do přímých nebo nepřímých nástrojů monetární politiky?

11  Česká národní banka, dostupné z WWW: www.cnb.cz www.cnb.cz  HAMERNÍKOVÁ, B. a KUBÁTOVÁ, K.: Veřejné finance – učebnice, Eurolex Bohemia, Praha, 2000  SLANÝ, Antonín, ŽÁK, Milan: Hospodářská politika, Praha, C.H.Beck, 1999  VOSTROVSKÁ, Zdena, VORLÍČEK, Jan: Úvod do hospodářské a sociální politiky, Praha, VŠE, 2005


Stáhnout ppt "Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval : Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"

Podobné prezentace


Reklamy Google