Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce České národní banky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce České národní banky"— Transkript prezentace:

1 Funkce České národní banky
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Česká národní banka (Centrální banka)
Centrální banka je nositelem monetární (peněžní politiky). V České republice je to Česká národní banka. Je nazývána „bankou bank“ Centrální banka provádí měnovou (peněžní) politiku Centrální banka se prostřednictvím svých nástrojů snaží o dosažení předem stanovených cílů = stabilita kupní síly domácí měny Cenová stabilita neznamená neměnnost cen, ale znamená mírný nárůst cen Vysoký nárůst cen znamená znehodnocení úspor i příjmů (inflaci)

3 Centrální banka ovlivňuje peněžní zásobu pomocí úrokové sazby a působí na stabilizaci ekonomického vývoje, na stabilitu cenové hladiny, bojuje proti inflaci (proti znehodnocení peněz v ekonomice a udržení koupěschopnosti domácí měny)

4 Funkce centrální banky
Funkce kontrolní – centrální banka (CB) je zodpovědná za dohled nad finančním trhem Funkce emisní – vydává (emituje) bankovky a mince Funkce „banky bank“ – CB vede účty ostatním bankám, přijímá od nich vklady, poskytuje jim úvěry Funkce banky státu – CB vede účty pro orgány veřejné správy a vládu Funkce správce devizových rezerv – CB operuje s devizovými rezervami státu na devizovém trhu Reprezentuje stát v mezinárodních organizacích

5 Nezávislost centrální banky
Nezávislost centrální banky je ekonomická a politická Ekonomická nezávislost Úvěr vládě je poskytován za tržní úrokovou míru a v omezeném množství Centrální banka stanovuje diskontní (nízkou) sazbu

6 Politická nezávislost
Guvernér centrální banky je jmenován prezidentem republiky, provádí měnovou politiku Guvernér je jmenován na 6 let Podle zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, čl. 62 jmenuje členy bankovní rady ČNB prezident Bankovní rada je jmenována na 6 let Existují i zákonná opatření pro řešení konfliktu mezi vládou a centrální bankou Podle Nálezu č. 285/2001 Sb., Ústavního soudu může člen bankovní rady být ze své funkce odvolán pouze tehdy, pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin 6

7 Argumenty pro nezávislost centrální banky
Politikové jsou odborně nezpůsobilí při kontrole monetární (měnové) politiky Argumenty proti nezávislosti centrální banky Neexistuje zodpovědnost za výsledek prováděné měnové politiky

8 Nástroje centrální banky
Nástroje centrální banky jsou přímé a nepřímé Přímé nástroje jsou adresné Nepřímé nástroje mají plošný dopad na tržní ekonomiku

9 Přímé nástroje Pravidla likvidity – v zájmu zachování likvidity může CB poskytnout bance krátkodobý úvěr, nejvýše na 3 měsíce Úvěrové kontingenty (stropy) – stanovení maximální výše úvěru, který čerpají komerční banky od banky centrální Povinné vklady – povinnost vést běžný účet, ukládat vklady a provádět další operace Povinné vklady – povinnost vést běžný účet, ukládat vklady a provádět operace přes centrální banku

10 Nepřímé nástroje Povinné minimální rezervy – vklad komerční banky u banky centrální Operace na volném trhu – nákup a prodej státních cenných papírů, ovlivňují nabídku peněz v ekonomice Diskontní sazba – je úroková sazba, kterou vyhlašuje centrální banka a tím ovlivňuje poptávku komerčních bank po úvěrech Limity úrokových sazeb – stanovení maximálních úroků z úvěrů a stanovení maximálních a minimálních úroků z vkladů

11 Integrace ČR do Evropské měnové unie
V Maastrichtu byla stanovena konvergenční (přístupová) kritéria vstupu ČR do Evropské měnové unie: Vládní deficit (deficit státního rozpočtu) nesmí překročit 3 % HDP (hrubého domácího produktu) Veřejný dluh nesmí překročit 60 % HDP (úhrn dluhů po konsolidaci, tj. započtení kladných a záporných položek mezi odvětvími národního sektoru) Míra inflace nesmí překročit 1,5 % tří členských států EU, které mají nejlepší výsledky Úroková sazba nesmí překročit 2 % úrokové míry tří členských států EU, které mají nejlepší výsledky

12 Výhody pro ČR se zavedením Eura
Účast ČR na společné evropské měnové politice V rámci hospodářské politiky bude muset ČR dodržovat vyrovnané veřejné rozpočty Posílení konkurence povede spíše ke snížení cen – spotřebitelé budou mít možnost porovnat ceny v jednotlivých členských státech EU Česká koruna bude po zavedení Eura pár roků zákonným platidlem na území ČR Dojde ke snížení transakčních nákladů (př. snížení nákladů na přeshraniční transfery – vyplácení starobních důchodů ze Slovenska do České republiky) Bude odstraněno kurzové riziko (př. dnes firma prodá zboží a zítra na tom prodělá, protože se změní kurz)

13 Nevýhody pro ČR se zavedením Eura ČNB po vstupu do měnové unie
Přijetím společné měny se vzdáváme monetární (měnové) politiky, budeme využívat pouze nástroje fiskální (rozpočtové) politiky ČNB po vstupu do měnové unie ČNB nebude určovat měnovou politiku V zákoně o ČNB bude výslovně uvedeno, které transakce bude ČNB v rámci systému Evropské centrální banky provádět ČNB se bude podílet na jednáních „Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB)“ Guvernér ČNB bude členem „Rady guvernérů Evropské centrální banky“

14 ÚKOLY Jak se jmenuje centrální banka v České republice a co je jejím cílem? Jaké znáš funkce České národní banky? Jaký je rozdíl mezi politickou a ekonomickou nezávislostí centrální banky? Myslíš si, že je centrální banka skutečně nezávislá na rozhodnutích vlády? Které znáš nepřímé nástroje centrální banky? Co jsou to konvergenční kritéria? Myslíš si, že zavedení Eura bude pro ČR a občana ČR výhodné?

15 LITERATURA SLANÝ, Antonín a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, ISBN FUCHS, Kamil: Makroekonomie. Brno: ESF MU, ISBN REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN FUCHS, Kamil: Mikroekonomie. Brno: ESF MU, ISBN SLANÝ, Antonín: Hospodářská politika. Brno: ESF MU, 2003. Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění. Zákon č. 1/1993 Sb.,Ústavní zákon, v platném znění. Nález č. 285/2001 Sb., Ústavního soudu, v platném znění.


Stáhnout ppt "Funkce České národní banky"

Podobné prezentace


Reklamy Google