Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Funkce České národní banky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Funkce České národní banky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."— Transkript prezentace:

1 Funkce České národní banky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Česká národní banka (Centrální banka) Centrální banka je nositelem monetární (peněžní politiky). V České republice je to Česká národní banka. Je nazývána „bankou bank“ Je nazývána „bankou bank“ Centrální banka provádí měnovou (peněžní) politiku Centrální banka provádí měnovou (peněžní) politiku Centrální banka se prostřednictvím svých nástrojů snaží o dosažení předem stanovených cílů = stabilita kupní síly domácí měny Centrální banka se prostřednictvím svých nástrojů snaží o dosažení předem stanovených cílů = stabilita kupní síly domácí měny Cenová stabilita neznamená neměnnost cen, ale znamená mírný nárůst cen Cenová stabilita neznamená neměnnost cen, ale znamená mírný nárůst cen Vysoký nárůst cen znamená znehodnocení úspor i příjmů (inflaci) Vysoký nárůst cen znamená znehodnocení úspor i příjmů (inflaci)

3 Centrální banka ovlivňuje peněžní zásobu pomocí úrokové sazby a působí na stabilizaci ekonomického vývoje, na stabilitu cenové hladiny, bojuje proti inflaci (proti znehodnocení peněz v ekonomice a udržení koupěschopnosti domácí měny) Centrální banka ovlivňuje peněžní zásobu pomocí úrokové sazby a působí na stabilizaci ekonomického vývoje, na stabilitu cenové hladiny, bojuje proti inflaci (proti znehodnocení peněz v ekonomice a udržení koupěschopnosti domácí měny)

4 Funkce centrální banky Funkce kontrolní – centrální banka (CB) je zodpovědná za dohled nad finančním trhem Funkce kontrolní – centrální banka (CB) je zodpovědná za dohled nad finančním trhem Funkce emisní – vydává (emituje) bankovky a mince Funkce emisní – vydává (emituje) bankovky a mince Funkce „banky bank“ – CB vede účty ostatním bankám, přijímá od nich vklady, poskytuje jim úvěry Funkce „banky bank“ – CB vede účty ostatním bankám, přijímá od nich vklady, poskytuje jim úvěry Funkce banky státu – CB vede účty pro orgány veřejné správy a vládu Funkce banky státu – CB vede účty pro orgány veřejné správy a vládu Funkce správce devizových rezerv – CB operuje s devizovými rezervami státu na devizovém trhu Funkce správce devizových rezerv – CB operuje s devizovými rezervami státu na devizovém trhu Reprezentuje stát v mezinárodních organizacích Reprezentuje stát v mezinárodních organizacích

5 Nezávislost centrální banky Nezávislost centrální banky je ekonomická a politická Nezávislost centrální banky je ekonomická a politická Ekonomická nezávislost Úvěr vládě je poskytován za tržní úrokovou míru a v omezeném množství Úvěr vládě je poskytován za tržní úrokovou míru a v omezeném množství Centrální banka stanovuje diskontní (nízkou) sazbu Centrální banka stanovuje diskontní (nízkou) sazbu

6 Politická nezávislost Guvernér centrální banky je jmenován prezidentem republiky, provádí měnovou politiku Guvernér centrální banky je jmenován prezidentem republiky, provádí měnovou politiku Guvernér je jmenován na 6 let Guvernér je jmenován na 6 let Podle zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, čl. 62 jmenuje členy bankovní rady ČNB prezident Podle zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, čl. 62 jmenuje členy bankovní rady ČNB prezident Bankovní rada je jmenována na 6 let Bankovní rada je jmenována na 6 let Existují i zákonná opatření pro řešení konfliktu mezi vládou a centrální bankou Existují i zákonná opatření pro řešení konfliktu mezi vládou a centrální bankou Podle Nálezu č. 285/2001 Sb., Ústavního soudu může člen bankovní rady být ze své funkce odvolán pouze tehdy, pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin Podle Nálezu č. 285/2001 Sb., Ústavního soudu může člen bankovní rady být ze své funkce odvolán pouze tehdy, pokud byl pravomocně odsouzen za trestný čin

7 Argumenty pro nezávislost centrální banky Politikové jsou odborně nezpůsobilí při kontrole monetární (měnové) politiky Politikové jsou odborně nezpůsobilí při kontrole monetární (měnové) politiky Argumenty proti nezávislosti centrální banky Neexistuje zodpovědnost za výsledek prováděné měnové politiky Neexistuje zodpovědnost za výsledek prováděné měnové politiky

8 Nástroje centrální banky Nástroje centrální banky jsou přímé a nepřímé Nástroje centrální banky jsou přímé a nepřímé Přímé nástroje jsou adresné Přímé nástroje jsou adresné Nepřímé nástroje mají plošný dopad na tržní ekonomiku Nepřímé nástroje mají plošný dopad na tržní ekonomiku

9 Přímé nástroje Pravidla likvidity – v zájmu zachování likvidity může CB poskytnout bance krátkodobý úvěr, nejvýše na 3 měsíce Pravidla likvidity – v zájmu zachování likvidity může CB poskytnout bance krátkodobý úvěr, nejvýše na 3 měsíce Úvěrové kontingenty (stropy) – stanovení maximální výše úvěru, který čerpají komerční banky od banky centrální Úvěrové kontingenty (stropy) – stanovení maximální výše úvěru, který čerpají komerční banky od banky centrální Povinné vklady – povinnost vést běžný účet, ukládat vklady a provádět další operace Povinné vklady – povinnost vést běžný účet, ukládat vklady a provádět další operace Povinné vklady – povinnost vést běžný účet, ukládat vklady a provádět operace přes centrální banku Povinné vklady – povinnost vést běžný účet, ukládat vklady a provádět operace přes centrální banku

10 Nepřímé nástroje Povinné minimální rezervy – vklad komerční banky u banky centrální Povinné minimální rezervy – vklad komerční banky u banky centrální Operace na volném trhu – nákup a prodej státních cenných papírů, ovlivňují nabídku peněz v ekonomice Operace na volném trhu – nákup a prodej státních cenných papírů, ovlivňují nabídku peněz v ekonomice Diskontní sazba – je úroková sazba, kterou vyhlašuje centrální banka a tím ovlivňuje poptávku komerčních bank po úvěrech Diskontní sazba – je úroková sazba, kterou vyhlašuje centrální banka a tím ovlivňuje poptávku komerčních bank po úvěrech Limity úrokových sazeb – stanovení maximálních úroků z úvěrů a stanovení maximálních a minimálních úroků z vkladů Limity úrokových sazeb – stanovení maximálních úroků z úvěrů a stanovení maximálních a minimálních úroků z vkladů

11 Integrace ČR do Evropské měnové unie V Maastrichtu byla stanovena konvergenční (přístupová) kritéria vstupu ČR do Evropské měnové unie: V Maastrichtu byla stanovena konvergenční (přístupová) kritéria vstupu ČR do Evropské měnové unie: Vládní deficit (deficit státního rozpočtu) nesmí překročit 3 % HDP (hrubého domácího produktu) Vládní deficit (deficit státního rozpočtu) nesmí překročit 3 % HDP (hrubého domácího produktu) Veřejný dluh nesmí překročit 60 % HDP (úhrn dluhů po konsolidaci, tj. započtení kladných a záporných položek mezi odvětvími národního sektoru) Veřejný dluh nesmí překročit 60 % HDP (úhrn dluhů po konsolidaci, tj. započtení kladných a záporných položek mezi odvětvími národního sektoru) Míra inflace nesmí překročit 1,5 % tří členských států EU, které mají nejlepší výsledky Míra inflace nesmí překročit 1,5 % tří členských států EU, které mají nejlepší výsledky Úroková sazba nesmí překročit 2 % úrokové míry tří členských států EU, které mají nejlepší výsledky Úroková sazba nesmí překročit 2 % úrokové míry tří členských států EU, které mají nejlepší výsledky

12 Výhody pro ČR se zavedením Eura Účast ČR na společné evropské měnové politice Účast ČR na společné evropské měnové politice V rámci hospodářské politiky bude muset ČR dodržovat vyrovnané veřejné rozpočty V rámci hospodářské politiky bude muset ČR dodržovat vyrovnané veřejné rozpočty Posílení konkurence povede spíše ke snížení cen – spotřebitelé budou mít možnost porovnat ceny v jednotlivých členských státech EU Posílení konkurence povede spíše ke snížení cen – spotřebitelé budou mít možnost porovnat ceny v jednotlivých členských státech EU Česká koruna bude po zavedení Eura pár roků zákonným platidlem na území ČR Česká koruna bude po zavedení Eura pár roků zákonným platidlem na území ČR Dojde ke snížení transakčních nákladů (př. snížení nákladů na přeshraniční transfery – vyplácení starobních důchodů ze Slovenska do České republiky) Dojde ke snížení transakčních nákladů (př. snížení nákladů na přeshraniční transfery – vyplácení starobních důchodů ze Slovenska do České republiky) Bude odstraněno kurzové riziko (př. dnes firma prodá zboží a zítra na tom prodělá, protože se změní kurz) Bude odstraněno kurzové riziko (př. dnes firma prodá zboží a zítra na tom prodělá, protože se změní kurz)

13 Nevýhody pro ČR se zavedením Eura Přijetím společné měny se vzdáváme monetární (měnové) politiky, budeme využívat pouze nástroje fiskální (rozpočtové) politiky Přijetím společné měny se vzdáváme monetární (měnové) politiky, budeme využívat pouze nástroje fiskální (rozpočtové) politiky ČNB po vstupu do měnové unie ČNB nebude určovat měnovou politiku ČNB nebude určovat měnovou politiku V zákoně o ČNB bude výslovně uvedeno, které transakce bude ČNB v rámci systému Evropské centrální banky provádět V zákoně o ČNB bude výslovně uvedeno, které transakce bude ČNB v rámci systému Evropské centrální banky provádět ČNB se bude podílet na jednáních „Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB)“ ČNB se bude podílet na jednáních „Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB)“ Guvernér ČNB bude členem „Rady guvernérů Evropské centrální banky“ Guvernér ČNB bude členem „Rady guvernérů Evropské centrální banky“

14 ÚKOLY Jak se jmenuje centrální banka v České republice a co je jejím cílem? Jak se jmenuje centrální banka v České republice a co je jejím cílem? Jaké znáš funkce České národní banky? Jaké znáš funkce České národní banky? Jaký je rozdíl mezi politickou a ekonomickou nezávislostí centrální banky? Jaký je rozdíl mezi politickou a ekonomickou nezávislostí centrální banky? Myslíš si, že je centrální banka skutečně nezávislá na rozhodnutích vlády? Myslíš si, že je centrální banka skutečně nezávislá na rozhodnutích vlády? Které znáš nepřímé nástroje centrální banky? Které znáš nepřímé nástroje centrální banky? Co jsou to konvergenční kritéria? Co jsou to konvergenční kritéria? Myslíš si, že zavedení Eura bude pro ČR a občana ČR výhodné? Myslíš si, že zavedení Eura bude pro ČR a občana ČR výhodné?

15 LITERATURA SLANÝ, Antonín a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3. SLANÝ, Antonín a kol.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3. FUCHS, Kamil: Makroekonomie. Brno: ESF MU, 1998. ISBN 80-210- 1777-5. FUCHS, Kamil: Makroekonomie. Brno: ESF MU, 1998. ISBN 80-210- 1777-5. REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2002. ISBN 80-86119-60-2. REKTOŘÍK, Jaroslav a kol.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, s.r.o., 2002. ISBN 80-86119-60-2. FUCHS, Kamil: Mikroekonomie. Brno: ESF MU, 1991. ISBN 80-210- 2191-8. FUCHS, Kamil: Mikroekonomie. Brno: ESF MU, 1991. ISBN 80-210- 2191-8. SLANÝ, Antonín: Hospodářská politika. Brno: ESF MU, 2003. SLANÝ, Antonín: Hospodářská politika. Brno: ESF MU, 2003. Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění. Zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance, v platném znění. Zákon č. 1/1993 Sb.,Ústavní zákon, v platném znění. Zákon č. 1/1993 Sb.,Ústavní zákon, v platném znění. Nález č. 285/2001 Sb., Ústavního soudu, v platném znění. Nález č. 285/2001 Sb., Ústavního soudu, v platném znění.


Stáhnout ppt "Funkce České národní banky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným."

Podobné prezentace


Reklamy Google