Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov"— Transkript prezentace:

1 Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov
ÚROKOVÉ SAZBY Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

2 Vývoj krátkodobých úrokových sazeb ve vybraných zemích (v %, 1990-1999)

3 Ten-year government-bond yields (in %)
Germany France Britain Spain Italy Source: Datastream/ICV Economist 1997, October 11, s. 26

4 ÚROK, ÚROKOVÁ MÍRA a ÚROKOVÁ SAZBA
cena, za kterou poskytuje věřitel dlužníkovi právo dočasně používat jeho peníze (kapitál) rozdíl mezi výší úvěru a vrácenou částkou abstinence a obětované příležitosti lichva stále nelegální Úroková míra podíl úroku na zapůjčené částce (v % p.a.) v konkrétní transakci je úrokovou sazbou úroveň a struktura úrokových sazeb nominální a reálné úrokové sazby

5 Reálné a nominální úrokové sazby
nominální úroková sazba pozorovaná úroková sazba (výnos) v daném místě a čase reálná úroková sazba reálná úroková sazba = nominální úroková sazba - inflace bezriziková reálná úroková sazba (a risk-free real rate of interest) (čistý úrok)

6

7

8

9

10 FISHERŮV EFEKT (1) in = ir + E(I)
Fisherův efekt = vztah mezi nominální úrokovou sazbou a očekávanou inflací ir = in - E(I) in …. nominální nebo uvedená úroková sazba E(I) …. očekávaná míra inflace ir …. reálná úroková sazba

11 FISHERŮV EFEKT (2) ex ante x ex post reálná úroková sazba
očekávaná inflace ovlivňuje chování věřitelů a dlužníků více než skutečná inflace ex ante reálnou úrokovou sazbu je obtížné měřit (je obtížné odhadnout očekávanou míru inflace) ex post reálná úroková sazba může být v některých obdobích negativní

12 Faktory, ovlivňující úroveň a strukturu úrokových sazeb (1)
nabídka a poptávka, úspory a investice vývoj devizového kurzu a deficit platební bilance hospodářská politika vlády a měnová politika centrální banky produktivita a efektivnost ekonomiky efektivnost kapitálových trhů inflace, zdanění doba splatnosti nejistota a riziko likvidita

13

14

15

16 Faktory, ovlivňující úroveň a strukturu úrokových sazeb (2)
doba splatnosti likvidita hotovost, obligace, akcie riziko joint venture x akcie x nemovitosti x zlato odvětví, teritorium odvolatelnost

17 STRUKTURA ÚROKOVÝCH SAZEB
řada druhů finančních dokumentů, přinášejících řadu forem výnosů řada druhů úrokových sazeb výnos do doby splatnosti je nejpřesnějším vyjádřením úrokových sazeb struktura úrokových sazeb odráží (a určuje) alokaci finančních zdrojů a tím reálných zdrojů relativní změny úrokových sazeb vedou k přerozdělení zdrojů, více zdrojů je alokováno do výnosnějších cenných papírů

18 Normální křivka výnosů
čím delší doba splatnosti, tím vyšší výnos (úrok) větší riziko, že se změní situace makroekonomická větší riziko, že se změní situace dlužníka delší doba mezi odložením spotřeby a spotřebou v případě spořícího subjektu aj. tvar a sklon křivky výnosů ukazatel striktnosti měnové politiky a očekávání investorů o vývoji inflace

19

20

21

22

23 Inverzní křivka výnosů
normální a inverzní křivka výnosů inverzní: krátkodobé cenné papíry přinášejí vyšší výnosy, než dlouhodobé zdánlivě výhodné pro věřitele i dlužníky v případě relativně vysokých úrokových sazeb, ve fázi jejich poklesu očekávaný vývoj úrokových sazeb, proto odhady budoucího vývoje úrokových sazeb

24

25 Bond yields in Poland (benchmark bonds, y/y, v %, 2004-2008)
Pramen: Raport o inflacji, październik 2008, s. 39 (

26

27 (2003)

28 FISHEROVA TEORIE ÚROKOVÝCH SAZEB
I. Fisher zdůvodnil před více než 50 lety že není v rozporu s teorií nabídky a poptávky po kapitálu (loanable funds theory) nominální úrokové sazby kompenzují spořící subjekty dvojím způsobem za snížení jejich kupní síly dodatečnou prémií za odložení jejich současné spotřeby

29 Fisherův zákon (2) 1 + r = (1 + i) p1 / p2 p1/p2 = 1 /(p2/ p1) =

30 Fisherův zákon (3) (1 + i) = (1 + r) (1 + p*) i = r + p* + rp*
r  i - p* reálná úroková sazba ex-ante (anticipovaná) x ex-post

31 Fisherův zákon (1) směna peněz dnes za peníze v budoucnu
musí odpovídat směně zboží dnes za zboží v budoucnu dnes prodáme zboží za cenu p1 a uložíme peníze za 1 + i; získáme sumu p1(1+i) získáme p1(1+i)/p2 zboží v budoucnu musí být rovno reálné sazbě 1+r


Stáhnout ppt "Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov"

Podobné prezentace


Reklamy Google