Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com

2 strana 2 Podnikové akcie

3 Akcie Vymezení a legislativa Majetkový cenný papír Kmenové akcie Prioritní akcie Zaměstnanecké akcie Další typy akcií Akciová práva Emise akcií, emisní ážio, IPO Obchodování akcií strana 3

4 Akcie strana 4 Zaměstnanecké, prioritní, kmenové –Proč? Důvody… Emisní ážio –Výhoda pro a. s. – proč? Dividendy – alternativy: –„akciové dividendy“ - proč? –„Share buyback“, důvody: Podpořit poptávku po akciích - proč? Snížit „vnější kontrolu“ nad společností - proč? Snížit přebytečnou hotovost Aktiva (majetek)Pasiva (zdroje) Peníze … 1.000 ---------------------- Peníze … 1.500 Zákl. kap. … 1.000 ----------------------- Zákl. kap. … 1.000 Emisní ážio.. 500 Akcie s NH 1.000 Čí hlas bude mít větší váhu? Akcionář za 1.000 nebo za 1.500? Podíl na a. s. – jen dle NH !!! Jak se určí emisní kurz (a tedy i EÁ)?

5 strana 5 Podnikové akcie Rizikové finanční aktivum (vysoká kolísavost) Běžný a kapitálový výnos (kladný versus záporný) Cenné papíry „bez splatnosti“ Tři základní práva spojená s držbou akcií Tato práva mohou být rozšířená či omezená záleží, o jaký druh se jedná (kmenové, prioritní, třídy akcií)

6 strana 6 Podnikové akcie Základní faktory ovlivňující vývoj na akciových trzích Faktory makroekonomické Faktory odvětvové (resp. oborové) Faktory vztahující se k akciím konkrétních akciových společností Fundamentální analýza, dlouhodobá analýza akcií, jejím cílem je stanovení vnitřní hodnoty akcie (teoretické ceny)

7 Akcie strana 7 Makroekonomika –HDP, úrokové sazby, inflace, politická situace… Odvětví –Hosp. cyklus, úroveň konkurence, vstup do odvětví, státní zásahy… Mikroekonomika –Historie, současnost, budoucnost firmy Tržby, podíl na trhu, zisk, dividendy, P/E, volatilita… Podrobněji viz Fundamentální analýza (FT III)

8 strana 8 Podnikové akcie Makroekonomická analýza Vývoj reálného výstupu ekonomiky v dlouhém a středním období Fiskální politika vlády Peněžní nabídka Úrokové sazby Inflace Mezinárodní pohyb kapitálu Schodky a nerovnováha Cenová regulace a černý trh Ekonomické a politické šoky (ropné šoky, cenové války, hyperinflace, změna měnového kurzu x demise vlády, války, revoluce, volby) Korupce, hospodářská kriminalita a právní systém

9 strana 9 Kapitálový trh jako ekonomický barometr

10 strana 10 Podnikové akcie Faktory odvětvové (oborové) Citlivost odvětví na hospodářský cyklus Tržní struktura odvětví Způsoby vládní regulace Očekávání budoucího vývoje

11 strana 11 Cyklické odvětví stavebnictví

12 Akcie - odvětví strana 12

13 strana 13 Podnikové akcie Faktory vztahující se k akciím konkrétních akciových společností Kvalita jednotlivých akciových společností hlavní je kvalita dlouhodobá, finanční a SWOT analýza a)retrospektivní analýza b)analýza současné situace c)výhledová analýza Likvidita jednotlivých emisí akcií

14 strana 14 Podnikové akcie Vnitřní hodnota akcie Co je to vnitřní hodnota akcie Využití vnitřní hodnoty akcie Zjištění vnitřní hodnoty akcie

15 strana 15 Podnikové akcie Vnitřní hodnota akcie Vnitřní hodnota akcie ve velmi krátkém období Zdroj: Rejnuš (2010)

16 strana 16 Podnikové akcie Výpočet vnitřní hodnoty akcie Příklad aplikace vnitřní hodnoty akcie Zdroj: Rejnuš (2010)

17 strana 17 Vnitřní hodnota v praxi Zdroj: Patria

18 strana 18 Podnikové akcie Další akciové analýzy Technická analýza Psychologická analýza Krátkodobého (spekulativního) charakteru Rozdíl mezi investicí a spekulací

19 strana 19 Zásady akciových investic: a)dlouhodobý časový horizont b)diverzifikace c)pravidelné investice Podnikové akcie

20 strana 20 Pravidelné investice Více: http://finexpert.e15.cz/pravidelne-investice-resi-problem-nacasovanihttp://finexpert.e15.cz/pravidelne-investice-resi-problem-nacasovani

21 strana 21 Akciové trhy: USA S&P 500DJIA NASDAQ zdroj: finance.yahoo.com Ukázky aktuálních grafů; rozdíly mezi aritmetickou osou a logaritmickou osou; rozdíly mezi Price indexem a Total Return indexem

22 strana 22 Akciové trhy: Evropa FTSE DAX zdroj: finance.yahoo.com Ukázky aktuálních grafů; rozdíly mezi aritmetickou osou a logaritmickou osou; rozdíly mezi Price indexem a Total Return indexem

23 strana 23 Akciové trhy: Japonsko NIKKEI 225 zdroj: finance.yahoo.com Proč se japonský akciový index ještě nedostal na původní hodnoty?

24 strana 24 Akciové trhy: ČR PX zdroj: www.pse.cz Ukázka aktuální situace

25 strana 25 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google