Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"— Transkript prezentace:

1 Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com

2 strana 2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry

3 Základní typy KCP strana 3 Směnka Pokladniční poukázka Depozitní certifikát Depozitní směnka Šek

4 Směnka strana 4 Zákon směnečný a šekový Směnka vlastní a cizí Splatnost směnky Směnečné doložky Směnečné úvěry, eskont směnky Eskont směnky formou střední doby splatnosti Směnka jako investiční příležitost http://www.rb.cz/osobni-finance/zhodnocovani- uspor/depozitni-smenka/

5 Státní pokladniční poukázky k čemu slouží? kdo je emitentem? aukční režim diskontní princip institucionální investoři strana 5

6 strana 6 Dluhopisy

7 strana 7 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů Zdroj: Rejnuš (2010)

8 strana 8 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů Zdroj: Rejnuš (2010)

9 strana 9 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů Zdroj: Rejnuš (2010)

10 strana 10 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů Zdroj: Rejnuš (2010)

11 strana 11 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů Zdroj: Rejnuš (2010)

12 strana 12 Dluhopisy Základní druhy dluhopisů Krátkodobé dluhopisy a) státní pokladniční poukázky b) pokladniční poukázky CB c) depozitní certifikáty d) směnky Dlouhodobé dluhopisy (obligace)

13 strana 13 Dluhopisy Základní druhy obligací Dle doby splatnosti: Zdroj: Rejnuš (2010)

14 strana 14 Dluhopisy Základní druhy obligací Dle způsobu úročení: Kuponové obligace a) fixní kupon b) variabilní kupon Bezkuponové (diskontované) obligace

15 strana 15 Dluhopisy Základní druhy obligací Dle zajištění: Nezajištěné většina dluhopisů Zajištěné obligace a) přednostní právo na vyplacení (opakem jsou podřízené obligace) b) hypoteční zástavní listy

16 strana 16 Dluhopisy Základní druhy obligací Dle zvláštních práv emitenta či držitele: Práva emitentů vypověditelné (svolatelné) obligace Práva držitelů a) konvertibilní obligace b) obligace s warrantem (s opčními listy) c) předložitelné obligace

17 Typy dluhopisů strana 17 Dle typu výnosů: a)Kupónové (coupon) b)Diskontované (zero-coupon) c)Věčné (console) d)Strukturované (indexované) e)a „milion“ dalších odvozených druhů (cat bonds) Dle emitentů: a)Státní (Government bonds, Treasury bonds, T-bonds, Notes, Bunds, Gilts atd.)Státní b)Komunální (Municipal bonds)Komunální c)Bankovní (Banking bonds) d)Podnikové (Corporate bond)

18 strana 18 Dluhopisy Základní druhy obligací Dle jejich denominace a jejich úpisu na domácích a zahraničních trzích: –Domácí obligace –Zahraniční obligace –Euroobligace obligace denominované v jiné měně, než je domácí měna státu, na jehož trhu jsou vydávány

19 strana 19 Dluhopisy Základní faktory ovlivňující vývoj na dluhopisových trzích Faktory makroekonomické /globální/ Faktory vztahující se k jednotlivým konkrétním emisím dluhopisů Fundamentální dluhopisová analýza a) u dluhopisů pouze fundamentální analýza, proč? b) co je obecně rizikovější – akcie, nebo dluhopis? Proč?

20 strana 20 Dluhopisy Globální analýza Zdroj: Rejnuš (2010)

21 strana 21 Dluhopisy Analýza jednotlivých emisí dluhopisů 1) Úročení dluhopisů z hlediska délky jejich splatnosti: Zdroj: Rejnuš (2010)

22 strana 22 Dluhopisy Analýza jednotlivých emisí dluhopisů Dlouhodobá výnosová křivka (ČR versus Eurozóna):

23 strana 23 Dluhopisy Analýza jednotlivých emisí dluhopisů 2) Kategorizace dluhopisů podle druhu jejich emitenta:

24 strana 24 Dluhopisy Analýza jednotlivých emisí dluhopisů 3) Analýza rizikovosti možné insolventnosti dluhopisového emitenta – kreditní riziko – měřeno tzv. ratingem: Zdroj: Rejnuš (2010)

25 strana 25 Dluhopisy Rating Zdroj: Moody's Investor Service, Global Credit Research "Historical Default Rates of corporate Issuers, 1920-1997 (February 1998)"

26 Výnos a rating dluhopisu dle emitenta strana 26

27 strana 27 Dluhopisy Rating Zdroj: MFČR

28 strana 28 Rating ve světě Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_credit_rating

29 strana 29 Dluhopisy Rating Zdroj: ČEZ

30 strana 30 Dluhopisy Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisu 1) Kuponová obligace – fixní kupon: Zdroj: Rejnuš (2010)

31 strana 31 Dluhopisy Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisů 2) Kuponová obligace – variabilní kupon: Zdroj: Rejnuš (2010)

32 strana 32 Dluhopisy Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisů Zdroj: Rejnuš (2010)

33 strana 33 Dluhopisy Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisů 3) Diskontovaná obligace – obligace s nulovým kuponem: Zdroj: Rejnuš (2010)

34 strana 34 Dluhopisy Trh dluhopisů Zásady investování Dluhopisové investice Dluhopisové kurzovní lístky

35 strana 35 Dluhopisy Trh dluhopisů Dluhopisové kurzovní lístky

36 Výnosnost dluhopisů strana 36 Kupónová výnosnost: Coupon yield poměr KP a nominální hodnoty dluhopisu. Běžná výnosnost: Current yield poměr KP a aktuální ceny dluhopisu. Kapitálová výnosnost: Capital yield poměr rozdílu nominální hodnoty (face value, principal) dluhopisu a aktuální ceny k aktuální ceně dluhopisu. Výnos do doby splatnosti: Yield to Maturity (YTM) Nejdůležitější ukazatel výnosnosti u dluhopisů; celkový výnos (běžný i kapitálový) dosažený držbou obligace až do splatnosti (maturity) resp. po dobu durace při nákupu za aktuální cenu

37 Výnosnost dluhopisů strana 37

38 Výnosová křivka strana 38

39 Standardní výnosová křivka strana 39

40 ECB yield curve strana 40

41 strana 41 Vývoj na trzích cenných papírů v průběhu hospodářského cyklu Kdy co nakupovat a prodávat? Problém je v načasování! Zdroj: Rejnuš (2010)

42 strana 42 Akciové trhy, dluhopisové trhy, peněžní trhy Zdroj: Siegel, J.: Stocks for the Long Run, 2007

43 strana 43 Akciové trhy, dluhopisové trhy, peněžní trhy Zdroj: Siegel, J.: Stocks for the Long Run, 2007

44 Rizika dluhopisového trhu strana 44 Nejvýznamnější rizika: a)kreditní riziko (credit risk) b)úrokové riziko (interest rate risk) c)další rizika

45 Děkuji za pozornost. strana 45


Stáhnout ppt "Základní druhy finančních investičních instrumentů Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google