Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní druhy finančních investičních instrumentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní druhy finančních investičních instrumentů"— Transkript prezentace:

1 Základní druhy finančních investičních instrumentů
Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví Základní druhy finančních investičních instrumentů

2 Směnky a jiné krátkodobé cenné papíry

3 Základní typy KCP Směnka Pokladniční poukázka Depozitní certifikát
Depozitní směnka Šek

4 Směnka Zákon směnečný a šekový Směnka vlastní a cizí Splatnost směnky
Směnečné doložky Směnečné úvěry, eskont směnky Eskont směnky formou střední doby splatnosti Směnka jako investiční příležitost

5 Státní pokladniční poukázky
k čemu slouží? kdo je emitentem? aukční režim diskontní princip institucionální investoři

6 Dluhopisy

7 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)

8 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)

9 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)

10 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)

11 Dluhopisy Model zapůjčitelných fondů
Zdroj: Rejnuš (2010)

12 Dluhopisy Základní druhy dluhopisů
Krátkodobé dluhopisy a) státní pokladniční poukázky b) pokladniční poukázky CB c) depozitní certifikáty d) směnky Dlouhodobé dluhopisy (obligace)

13 Dluhopisy Základní druhy obligací
Dle doby splatnosti: Zdroj: Rejnuš (2010)

14 Dluhopisy Základní druhy obligací
Dle způsobu úročení: Kuponové obligace a) fixní kupon b) variabilní kupon Bezkuponové (diskontované) obligace

15 Dluhopisy Základní druhy obligací
Dle zajištění: Nezajištěné většina dluhopisů Zajištěné obligace a) přednostní právo na vyplacení (opakem jsou podřízené obligace) b) hypoteční zástavní listy

16 Dluhopisy Základní druhy obligací
Dle zvláštních práv emitenta či držitele: Práva emitentů vypověditelné (svolatelné) obligace Práva držitelů a) konvertibilní obligace b) obligace s warrantem (s opčními listy) c) předložitelné obligace

17 Typy dluhopisů Dle typu výnosů: Kupónové (coupon)
Diskontované (zero-coupon) Věčné (console) Strukturované (indexované) a „milion“ dalších odvozených druhů  (cat bonds) Dle emitentů: Státní (Government bonds, Treasury bonds, T-bonds, Notes, Bunds, Gilts atd.) Komunální (Municipal bonds) Bankovní (Banking bonds) Podnikové (Corporate bond)

18 Dluhopisy Základní druhy obligací
Dle jejich denominace a jejich úpisu na domácích a zahraničních trzích: Domácí obligace Zahraniční obligace Euroobligace obligace denominované v jiné měně, než je domácí měna státu, na jehož trhu jsou vydávány

19 Dluhopisy Základní faktory ovlivňující vývoj na dluhopisových trzích
Fundamentální dluhopisová analýza a) u dluhopisů pouze fundamentální analýza, proč? b) co je obecně rizikovější – akcie, nebo dluhopis? Proč? Faktory makroekonomické /globální/ Faktory vztahující se k jednotlivým konkrétním emisím dluhopisů

20 Dluhopisy Globální analýza
Zdroj: Rejnuš (2010)

21 Dluhopisy Analýza jednotlivých emisí dluhopisů
1) Úročení dluhopisů z hlediska délky jejich splatnosti: Zdroj: Rejnuš (2010)

22 Dluhopisy Analýza jednotlivých emisí dluhopisů
Dlouhodobá výnosová křivka (ČR versus Eurozóna):

23 Dluhopisy Analýza jednotlivých emisí dluhopisů
2) Kategorizace dluhopisů podle druhu jejich emitenta:

24 Dluhopisy Analýza jednotlivých emisí dluhopisů
3) Analýza rizikovosti možné insolventnosti dluhopisového emitenta – kreditní riziko – měřeno tzv. ratingem: Zdroj: Rejnuš (2010)

25 Dluhopisy Rating Zdroj: Moody's Investor Service, Global Credit Research "Historical Default Rates of corporate Issuers, (February 1998)"

26 Výnos a rating dluhopisu dle emitenta

27 Dluhopisy Rating Zdroj: MFČR

28 Rating ve světě Zdroj:

29 Dluhopisy Rating Zdroj: ČEZ

30 Dluhopisy Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisu
1) Kuponová obligace – fixní kupon: Zdroj: Rejnuš (2010)

31 Dluhopisy Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisů
2) Kuponová obligace – variabilní kupon: Zdroj: Rejnuš (2010)

32 Dluhopisy Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisů
Zdroj: Rejnuš (2010)

33 Dluhopisy Výpočet vnitřní hodnoty dluhopisů
3) Diskontovaná obligace – obligace s nulovým kuponem: Zdroj: Rejnuš (2010)

34 Dluhopisy Trh dluhopisů
Zásady investování Dluhopisové investice Dluhopisové kurzovní lístky

35 Dluhopisy Trh dluhopisů
Dluhopisové kurzovní lístky

36 Výnosnost dluhopisů Kupónová výnosnost: Coupon yield
poměr KP a nominální hodnoty dluhopisu. Běžná výnosnost: Current yield poměr KP a aktuální ceny dluhopisu. Kapitálová výnosnost: Capital yield poměr rozdílu nominální hodnoty (face value, principal) dluhopisu a aktuální ceny k aktuální ceně dluhopisu. Výnos do doby splatnosti: Yield to Maturity (YTM) Nejdůležitější ukazatel výnosnosti u dluhopisů; celkový výnos (běžný i kapitálový) dosažený držbou obligace až do splatnosti (maturity) resp. po dobu durace při nákupu za aktuální cenu

37 Výnosnost dluhopisů

38 Výnosová křivka

39 Standardní výnosová křivka

40 ECB yield curve

41 Vývoj na trzích cenných papírů v průběhu hospodářského cyklu
Zdroj: Rejnuš (2010) Kdy co nakupovat a prodávat? Problém je v načasování!

42 Akciové trhy, dluhopisové trhy, peněžní trhy
Zdroj: Siegel, J.: Stocks for the Long Run, 2007

43 Akciové trhy, dluhopisové trhy, peněžní trhy
Zdroj: Siegel, J.: Stocks for the Long Run, 2007

44 Rizika dluhopisového trhu
Nejvýznamnější rizika: kreditní riziko (credit risk) úrokové riziko (interest rate risk) další rizika

45 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Základní druhy finančních investičních instrumentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google