Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měnový kurz 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měnový kurz 9."— Transkript prezentace:

1 Měnový kurz 9

2 O čem to bude? Minule Vztah mezi mírou inflace a nezaměstnaností
Jak se měří inflace Dnes O nominálním měnovém kurzu Grafické zachycení měnového kurzu Fixní a flexibilní měnový kurz

3 Mezinárodní trh kapitálu
Mezinárodní trh kapitálu se soustřeďuje na devizové burzy, kde se obchoduje s valutami a devizami. Valuty jsou zahraniční peníze v hotovosti, tj. měna cizího státu. Devizy jsou krátkodobé pohledávky znějící na cizí měnu a v cizině splatné (např. devizové účty).

4 Příčiny mezinárodního pohybu kapitálu:
Platby za dodávky statků (dovoz), za služby výrobních faktorů (platby úroků, mezd, dividend apod.) Rozdílná očekávaná výnosnost finančních aktiv (obligací, akcií, depozit) v různých národních ekonomikách (rozdílný úrok, dividendy, kapitálové výnosy apod.) Různé zdanění výnosů z finančních aktiv Očekávaná změna měnového kurzu Různá likvidita aktiv Snaha o diverzifikaci rizika

5 „Nominální kurz je cena jedné měny vyjádřena v jednotkách měny druhé.“
Nominální měnový kurz „Nominální kurz je cena jedné měny vyjádřena v jednotkách měny druhé.“ Například kurz 25 CZK/EUR nebo vyjádření toho samého z pohledu eura 0,04 EUR/CZK

6 Měnový trh Determinanty měnového kurzu: Parita kupní síly
Stav a vývoj platební bilance

7 Měnový trh Poptávku po CZK vytváří poptávka po českém zboží (vývoz zboží do zahraničí), poptávka po českých cenných papírech (cena je v CZK). Při střetávání poptávky FD a nabídky FS po korunách se utváří kurz CZK (vyjádřený v eurech), rovnovážný kurz je v bodě E. Při poklesu (znehodnocení) kurzu CZK (za 1 CZK méně než 0,04 EUR) roste poptávané množství CZK a klesá nabídka CZK (za menší množství cizí měny, EUR, je možné zakoupit stejné množství statků aj. aktiv oceněných v dolarech). Při růstu (zhodnocení) kurzu CZK křivka nabídky FS má rostoucí průběh, nabízené množství dolarů roste s růstem kurzu dolaru (při zhodnocení CZK získáme za stejnou sumu CZK větší množství jiné měny).

8 x EUR/1 CZK CZK E FS FD 0,04

9 Znehodnocení kurzu CZK
Poklesla poptávka po CZK při propuknutí recese, při snižování klíčové úrokové sazby a očekávání nižších výnosů z českých obligací. Kurz klesá na nižší, rovnovážnou úroveň, kde se vyrovnává nižší FD s FS. x EUR/1 CZK CZK E FS FD 0,04 FD´ 0,032

10 Příčinou znehodnocování koruny je pokles poptávky po korunách způsobený:
Snižováním klíčové úrokové sazby českou národní bankou (ČNB), a tím i poklesem úroků (výnosů) z českých cenných papírů, Vyšší cenou některého zboží v České republice ve srovnání s cenou zboží z Asie a EU, Růstem importu Česka z ostatních zemí, Intervencemi na devizových burzách (prodejem koruny a českých cenných papírů znějících na CZK), Očekáváním dalšího poklesu měnového kurzu CZK.

11 Znehodnocení a zhodnocení kurzu
Depreciace (znehodnocování) a apreciace (zhodnocování) měny je způsobena průběžnými tržními výkyvy měnového kurzu v systému pružného měnového kurzu. Devalvace (popř. revalvace) je oficiální znehodnocení (popř. zhodnocení) měnového kurzu domácí měny vůči cizím měnám vyhlášené centrální bankou k určitému dni (v systému fixního měnového kurzu). Depreciace (popř. devalvace) zvýhodňuje vývoz, zdražuje dovoz a vede k růstu čistého vývozu NX), apreciace (popř. revalvace) působí v opačném směru.

12 Měnová arbitráž Měnová arbitráž představuje nákupy a prodeje určité měny v závislosti na rozdílech v úrovni její ceny na různých devizových trzích (např. nákup CZK za EUR na měnových trzích, kde je CZK levnější a prodej CZK na trzích, kde je dražší). Měnovou arbitráží dochází k vyrovnávání kurzu koruny na různých měnových trzích (v Praze, Londýně atd.).

13 Parita kupní síly (PPP)
Je jednou z teorií, která vysvětluje determinaci měnového kurzu. Má dvě verze – absolutní a relativní. Parita kupní síly (PPP - Purchasing Power Parity) dvou měn (např. USD a CZK) je rovnost kupní síly uvedených měn, kdy za určité množství peněz můžeme uskutečnit ve dvou zemích stejné nákupy. PPP vysvětluje pohyb kurzu na základě zbožových arbitráží. Vedle PPP závisí dlouhodobě kurz národní měny rovněž na vývoji domácí platební bilance. Je spojena s tzv. zákonem jediné ceny.

14 Zákon jediné ceny Zákon jediné ceny říká, že identická zboží musí být v různých zemích prodávána za stejnou cenu při vyjádření ceny těchto zboží ve stejné měně. Zákon jediné ceny se prosazuje jen jako tendence. V praxi se ceny určitého zboží liší z důvodu dopravních nákladů, cla aj. omezení volného obchodu.

15 Absolutní forma (verze) teorie parity kupní síly
Absolutní forma teorie parity kupní síly říká, že měnový kurz mezi měnami dvou zemí je určován poměrem cenových úrovní těchto dvou zemí:

16 Předpoklady platnosti absolutní formy teorie parity kupní síly
Dokonale konkurenční struktura mezinárodního trhu bez překážek v mezinárodním obchodě Neexistence dopravních a dalších transakčních nákladů v mezinárodním obchodě Pružné ceny a mzdy Dokonalá informovanost Neexistence neobchodovaného zboží Neexistence zásahů centrální banky do měnového kurzu

17 Relativní verze teorie parity kupní síly
Relativní forma teorie parity kupní síly říká, že procentní změna měnového kurzu mezi dvěma zeměmi se rovná rozdílu mezi procentními změnami národních cenových úrovní těchto dvou zemí: Rychlejší růst inflace v ČR ve srovnání s USA by vedl ke znehodnocování CZK ve vztahu k USD. Platí to i v opačném případě.

18 Parita úrokových sazeb
Investice do finančních aktiv (akcie, obligace, termínované vklady aj.) v různých zemích přinášejí různé očekávané výnosy (úroky). Měnové arbitráže a tendence k paritě (rovnosti) úrokových sazeb z finančních aktiv vede k takové úrovni kurzu, kdy se očekávané výnosy z finančních aktiv denominovaných (vyjádřených) v různých měnách vyrovnávají.

19 Systémy měnových kurzů
Pevné měnové kurzy zlatý standard standard zlaté devizy Pohyblivé (plovoucí, pružné) kurzy volně plovoucí měnové kurzy (tzv. čistý floating) měnové kurzy regulované kurzovými intervencemi CB (relativně fixní s malými výkyvy, s výkyvy v daném pásmu nebo tzv. řízený floating)

20 Výhody pevného měnového kurzu:
Při vysoké domácí inflaci nedochází k znehodnocování domácí měny (kurz je zafixován k USD, EUR aj.) a nerostou tak ceny dovážených statků. Snižuje riziko pro domácí vývozce a zahraniční investory, a tak podporuje příliv zahraničních investic a rozvoj mezinárodního obchodu.

21 Výhody volného měnového kurzu:
Zabraňuje přenosu inflace z jedné země do druhé. Centrální banka může provádět nezávislou měnovou politiku. Dochází ke snížení spekulačních útoků na měnu.

22 Shrnutí 1/4 Měnový kurz je cenou jedné měny vyjádřenou v jednotkách druhé měny. Měna je národní forma peněz. Valuty jsou hotovostní forma měny, devizy bezhotovostní forma. Na měnovém trhu se střetáváním devizové nabídky a devizové poptávky ustanovuje měnový kurz.

23 Shrnutí 2/4 Zhodnocení měny se označuje jako apreciace – je způsobena zvýšením poptávky nebo poklesem nabídky dané měny. Znehodnocení měny se označuje jako depreciace – je způsobena poklesem poptávky nebo růstem nabídky dané měny. Poptávku po českých korunách vytvářejí čeští vývozci statků a služeb a zahraniční investoři nakupující česká aktiva. Nabídku českých korun vytvářejí čeští dovozci statků a služeb a zahraniční investoři nakupující zahraniční aktiva.

24 Shrnutí 3/4 Měnová arbitráž vede k jednotné úrovni kurzu dané měny po celém světě. Zákon jediné ceny říká, že ceny identického zboží jsou stejné bez ohledu na místo prodeje. Působení zákona jediné ceny komplikují transportní náklady a celní bariéry. Absolutní verze parity kupních sil nedeterminuje hodnotu nominálního měnového kurzu, ale jeho změnu. Ta je dána diferenciálem měr inflací ve dvou zemích. Parita úrokových sazeb vede k takové úrovni kurzu, kdy se očekávané výnosy denominované v různých zemích vyrovnají.

25 Shrnutí 4/4 Volně plovoucí kurz (floating) znamená, že se kurz stanovuje pouze na základě nabídky a poptávky po dané měně. Pevný měnový kurz znamená, že centrální banka určí jeho výši a následnými intervencemi na měnových trzích tuto výši udržuje. Oscilační pásmo u fixního kurzu vymezuje hranice, mezi kterými se měnový kurz může volně pohybovat na základě nabídky a poptávky. Mimo tyto hranice již intervenuje centrální banka. Intervence provádí centrální banka tak, že nakupuje domácí měnu za své devizové rezervy, nebo domácí měnu prodává, a tím své devizové rezervy zvyšuje.


Stáhnout ppt "Měnový kurz 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google