Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní měnový systém Ing. Vojtěch Jindra. Mezinárodní měnový systém Vytváří podmínky pro rozvoj výroby, směny a dělby práce v rámci celé světové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní měnový systém Ing. Vojtěch Jindra. Mezinárodní měnový systém Vytváří podmínky pro rozvoj výroby, směny a dělby práce v rámci celé světové."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní měnový systém Ing. Vojtěch Jindra

2 Mezinárodní měnový systém Vytváří podmínky pro rozvoj výroby, směny a dělby práce v rámci celé světové ekonomiky, zprostředkovává mezinárodní platby mezi zeměmi. Vytváří podmínky pro rozvoj výroby, směny a dělby práce v rámci celé světové ekonomiky, zprostředkovává mezinárodní platby mezi zeměmi. Soustřeďuje se na devizové burzy, kde se obchoduje s valutami a devizami (devizové prostředky) Soustřeďuje se na devizové burzy, kde se obchoduje s valutami a devizami (devizové prostředky) valuta je měna cizího státu valuta je měna cizího státu devizy jsou krátkodobé pohledávky znějící na cizí měnu a v cizí měně splatné. (zůstatek na účtu, směnka, šek) devizy jsou krátkodobé pohledávky znějící na cizí měnu a v cizí měně splatné. (zůstatek na účtu, směnka, šek) Devizový (měnový) kurz – cena cizí měny vyjádřená v jednotkách měny domácí Devizový (měnový) kurz – cena cizí měny vyjádřená v jednotkách měny domácí Transakční poptávka po cizí měně – nákup cizí měny za účelem nákupu zahraničního zboží Transakční poptávka po cizí měně – nákup cizí měny za účelem nákupu zahraničního zboží

3 Měnový kurz Majetková poptávka po cizí měně představuje podstatnou část mezinárodního pohybu peněz a souvisí s mezinárodním pohybem kapitálu, je podmíněna: Majetková poptávka po cizí měně představuje podstatnou část mezinárodního pohybu peněz a souvisí s mezinárodním pohybem kapitálu, je podmíněna: rozsahem přímých zahraničních investic rozsahem přímých zahraničních investic rozsahem portfoliových zahraničních investic rozsahem portfoliových zahraničních investic zahraničními úvěry zahraničními úvěry zahraničními transferovými platbami zahraničními transferovými platbami spekulací na devizových trzích spekulací na devizových trzích státní intervencí na devizových burzách státní intervencí na devizových burzách na poptávku a nabídku (transakční a majetkovou) po cizí měně působí: na poptávku a nabídku (transakční a majetkovou) po cizí měně působí: očekávané změny devizového kurzu očekávané změny devizového kurzu změny HDP změny HDP změny úrovně cen a úrokových sazeb ve srovnání se světem změny úrovně cen a úrokových sazeb ve srovnání se světem celní politika celní politika dovozní kvóty dovozní kvóty

4 Stanovení výše devizových kurzů 1. Parita kupní síly - (rovnost) dvou měn je dosažena při takovém poměru (kurzu), kdy za určité množství peněz můžeme uskutečnit ve dvou zemích stejné nákupy => rovnovážný měnový kurz. Na výši měnového kurzu mají vliv pouze ceny a množství zboží, které je předmětem vzájemného obchodu, tj. stav obchodní bilance. 1. Parita kupní síly - (rovnost) dvou měn je dosažena při takovém poměru (kurzu), kdy za určité množství peněz můžeme uskutečnit ve dvou zemích stejné nákupy => rovnovážný měnový kurz. Na výši měnového kurzu mají vliv pouze ceny a množství zboží, které je předmětem vzájemného obchodu, tj. stav obchodní bilance. 2. Platební bilance – devizový kurz je vedle transakční poptávky po penězích ovlivněn i majetkovou poptávkou po penězích, na které je založena teorie platební bilance. 2. Platební bilance – devizový kurz je vedle transakční poptávky po penězích ovlivněn i majetkovou poptávkou po penězích, na které je založena teorie platební bilance.

5 Platební bilance Platební bilance (v užším slova smyslu) je bilancí (překladem) devizových inkas (příjmů) ze zahraničí a devizových plateb (výdajů) určité země do zahraničí za 1 rok. Platební bilance (v užším slova smyslu) je bilancí (překladem) devizových inkas (příjmů) ze zahraničí a devizových plateb (výdajů) určité země do zahraničí za 1 rok. V širším pojetí jde o bilanci všech ekonomických transakcí (nejen devizových) určité země se zahraničím za 1 rok, která tak zahrnuje i obchodní bilanci. V širším pojetí jde o bilanci všech ekonomických transakcí (nejen devizových) určité země se zahraničím za 1 rok, která tak zahrnuje i obchodní bilanci. Obchodní bilance je přehled o vývozu i dovozu zboží a obchodních služeb bez ohledu na to, kdy bude zaplaceno. Obchodní bilance je přehled o vývozu i dovozu zboží a obchodních služeb bez ohledu na to, kdy bude zaplaceno. Saldo obchodní bilance (čistý export) je rozdíl mezi vývozem a dovozem. Saldo obchodní bilance (čistý export) je rozdíl mezi vývozem a dovozem.

6 Členění platební bilance 1. běžný účet 1. běžný účet obchodní bilance (vývoz, dovoz) obchodní bilance (vývoz, dovoz) bilance služeb (příjmy a výdaje z dopravy, cestovního ruchu) bilance služeb (příjmy a výdaje z dopravy, cestovního ruchu) bilance výnosů (výnosy a náklady v podobě úroků, dividend, z práce v zahraničí nebo z práce cizinců v ČR) bilance výnosů (výnosy a náklady v podobě úroků, dividend, z práce v zahraničí nebo z práce cizinců v ČR) běžné převody tj. soukromé (dary, dědictví, výživné) a převody vládní (penze, zahraniční pomoc) běžné převody tj. soukromé (dary, dědictví, výživné) a převody vládní (penze, zahraniční pomoc) 2. kapitálový účet 2. kapitálový účet převody kapitálového charakteru související s migrací obyvatel, převody nehmotných práv jako jsou patenty, autorská práva atd. převody kapitálového charakteru související s migrací obyvatel, převody nehmotných práv jako jsou patenty, autorská práva atd.

7 Členění platební bilance 3. finanční účet 3. finanční účet operace související s pohybem kapitálu v podobě: operace související s pohybem kapitálu v podobě: přímých investic přímých investic portfoliových investic portfoliových investic ostatních investic ostatních investic 4. saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly 4. saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly aktivní aktivní pasivní pasivní 5. změna devizových rezerv 5. změna devizových rezerv

8 Platební bilance Ve vyspělých zemích se položky běžného účtu podílejí asi 75% na objemu platební bilance, zatímco finančního (kapitálového) účtu asi 25% objemu. Ve vyspělých zemích se položky běžného účtu podílejí asi 75% na objemu platební bilance, zatímco finančního (kapitálového) účtu asi 25% objemu. Vývoj zadluženosti je odraz platební bilance z minulosti. Vývoj zadluženosti je odraz platební bilance z minulosti. Vývoj platební bilance má vliv na devizový kurz národní měny. Vývoj platební bilance má vliv na devizový kurz národní měny. Aktivní platební bilance vede k růstu devizových rezerv, zpravidla také k růstu cen a inflaci. Aktivní platební bilance vede k růstu devizových rezerv, zpravidla také k růstu cen a inflaci. Pasivní platební bilance vede k poklesu devizových rezerv a k omezení vlivu státu na nabídku a poptávku, pasivum platební bilance je protiinflačním faktorem. Pasivní platební bilance vede k poklesu devizových rezerv a k omezení vlivu státu na nabídku a poptávku, pasivum platební bilance je protiinflačním faktorem.

9 Vývoj měnového kurzu K znehodnocování měnového kurzu naší měny dochází, jestliže klesá její kurz vůči jiné měně, která se naopak v důsledku toho zhodnocuje. Měnový kurz je denně uváděn v listině Kurzy devizového trhu (Kurzovní lístek), publikuje ČNB K znehodnocování měnového kurzu naší měny dochází, jestliže klesá její kurz vůči jiné měně, která se naopak v důsledku toho zhodnocuje. Měnový kurz je denně uváděn v listině Kurzy devizového trhu (Kurzovní lístek), publikuje ČNB Konvertibilita je směnitelnost měny za měnu jiné země, konvertibilita může být: Konvertibilita je směnitelnost měny za měnu jiné země, konvertibilita může být: částečná (týká některých plateb a hospodářských subjektů) částečná (týká některých plateb a hospodářských subjektů) úplná (volná) úplná (volná) Od počátku 90. let omezená, tzv. vnitřní směnitelnost Od počátku 90. let omezená, tzv. vnitřní směnitelnost 26.9.1995 - přijat nový Devizový zákon 26.9.1995 - přijat nový Devizový zákon Udržování stálého kurzu koruny Udržování stálého kurzu koruny 1997 - rozhodnutí o volně plovoucím kurzu koruny 1997 - rozhodnutí o volně plovoucím kurzu koruny

10 Vývoj měnového kurzu Depreciace (znehodnocování měny) Depreciace (znehodnocování měny) Apreciace (zhodnocování měny) Apreciace (zhodnocování měny) Devalvace je oficiální snížení měnového kurzu domácí měny vůči cizím měnám vyhlášené centrální bankou k určitému dni. Devalvace je oficiální snížení měnového kurzu domácí měny vůči cizím měnám vyhlášené centrální bankou k určitému dni. zvýhodňuje se vývoz a zdražuje dovoz zvýhodňuje se vývoz a zdražuje dovoz devalvací je možné provádět měnový dumping devalvací je možné provádět měnový dumping Revalvace měny je oficiální zvýšení kurzu peněžní jednotky vůči měnám zahraničním. Revalvace měny je oficiální zvýšení kurzu peněžní jednotky vůči měnám zahraničním. podněcuje dovoz a zdražuje vývoz podněcuje dovoz a zdražuje vývoz

11 Kurzový systém Soubor pravidel, úmluv a institucí, podle kterých se provádějí a inkasují platby ze zahraničím Soubor pravidel, úmluv a institucí, podle kterých se provádějí a inkasují platby ze zahraničím 1. pevné měnové kurzy 1. pevné měnové kurzy zlatý standard – vyžadoval pevné měnové kurzy mezi zeměmi, zákonem stanovený zlatý obsah a váha plnohodnotných mincí, papírové peníze plně a volně směnitelné za zlato zlatý standard – vyžadoval pevné měnové kurzy mezi zeměmi, zákonem stanovený zlatý obsah a váha plnohodnotných mincí, papírové peníze plně a volně směnitelné za zlato standard zlaté devizy znamenal směnitelnost národních měn za zlato prostřednictvím některé světové měny, která si tuto vlastnost zachovala standard zlaté devizy znamenal směnitelnost národních měn za zlato prostřednictvím některé světové měny, která si tuto vlastnost zachovala 2. pružné měnové kurzy 2. pružné měnové kurzy volně plovoucí měnové kurzy – určován výlučně poptávkou a nabídkou bez intervence vlády volně plovoucí měnové kurzy – určován výlučně poptávkou a nabídkou bez intervence vlády řízené plovoucí měnové kurzy – ovlivňován vládními intervencemi na devizových trzích, tj. nákup nebo prodej vlastní popř. cizí měny za účelem ovlivnění měnových kurzů řízené plovoucí měnové kurzy – ovlivňován vládními intervencemi na devizových trzích, tj. nákup nebo prodej vlastní popř. cizí měny za účelem ovlivnění měnových kurzů

12 Mezinárodní měnový systém Čistý zlatý standard – do 1. světové války Čistý zlatý standard – do 1. světové války Standard zlaté devizy – 20. až 30. léta Standard zlaté devizy – 20. až 30. léta Poválečný mezinárodní měnový kurz => dohoda v Bretton-Woods – 1944 Poválečný mezinárodní měnový kurz => dohoda v Bretton-Woods – 1944 vznik Mezinárodního měnového fondu – MMF (IMF – International Monetary Fund) vznik Mezinárodního měnového fondu – MMF (IMF – International Monetary Fund) Světová banka – SB (WB – World Bank) Světová banka – SB (WB – World Bank) Evropský měnový systém (EMS) vznikl v roce 1979 Evropský měnový systém (EMS) vznikl v roce 1979

13 Evropský měnový systém (EMS) Členy jsou země EU Členy jsou země EU Evropská měnová jednotka (ECU) Evropská měnová jednotka (ECU) Evropská měnová unie (EMU) – od 1.1.1999 Evropská měnová unie (EMU) – od 1.1.1999 Euro by mělo postupně nahrazovat národní měny Euro by mělo postupně nahrazovat národní měny pět konvergenčních kritérií pro členství v EMU pět konvergenčních kritérií pro členství v EMU stabilita cen – míra inflace do 1,5% nad průměr tří členských zemí s nejpříznivějším cenovým vývojem stabilita cen – míra inflace do 1,5% nad průměr tří členských zemí s nejpříznivějším cenovým vývojem deficit státního rozpočtu nejvýše do 3% HDP deficit státního rozpočtu nejvýše do 3% HDP veřejný dluh nejvýše do 60% HDP veřejný dluh nejvýše do 60% HDP průměrná úroková míra maximálně o 2% vyšší, než činí průměr tří zemí s nejlepšími úrokovými sazbami průměrná úroková míra maximálně o 2% vyšší, než činí průměr tří zemí s nejlepšími úrokovými sazbami stabilita měnového kurzu národní měny (pohyb kurzu ve stanoveném rozsahu) stabilita měnového kurzu národní měny (pohyb kurzu ve stanoveném rozsahu)


Stáhnout ppt "Mezinárodní měnový systém Ing. Vojtěch Jindra. Mezinárodní měnový systém Vytváří podmínky pro rozvoj výroby, směny a dělby práce v rámci celé světové."

Podobné prezentace


Reklamy Google