Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy měnových kurzů Platební bilance

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy měnových kurzů Platební bilance"— Transkript prezentace:

1 Systémy měnových kurzů Platební bilance
MFT- 3.přednáška Systémy měnových kurzů Platební bilance

2 Obsah 3. přednášky 1. Křížový kurz 2.Systém měnových kurzů
Kurzové režimy (pevný kurz vs. pohyblivé kurzové režimy). 3.Platební bilance. Struktura platební bilance. Dílčí a kumulativní salda platební bilance.

3 Klíčová slova Měnový kurz Kotace měnového kurzu Evropská kotace
Americká kotace Křížový kurz

4 Klíčová slova monometalismus a bimetalismus zlatý standard,
standard zlaté mince, omezený zlatý standard, standard zlatého slitku, standard zlaté devizy

5 Klíčová slova zlaté krytí Systém z Bretton-Woods
směnitelné a nesměnitelné měny pevné a pohyblivé devizové kurzy volně pohyblivé kursy kursy s řízenou pohyblivostí ústřední kurs měnový koš

6 Klíčová slova platební bilance
horizontální a vertikální struktura platební bilance saldo a kumulativní saldo platební bilance výkonová, běžná a základní platební bilance rovnováha platební bilance saldo maximální likvidity platební bilance

7 Dávám dobrý pozor!

8 1. Kotace devizového kurzu
Kotace spotového kurzu Přímý kurzový záznam: 25,310 CZK/EUR (“kolik českých korun zaplatím za 1EURO“) Nepřímý kurzový záznam: 1,1258 EUR/USD („kolik US dolarů dostanu za 1 EURO“) Kurz nákup (bid) Kurz prodej (ask, offer) spread

9 (kotace) Křížový kurz: představuje výpočet kurzu pro daný měnový pár na základě poměru kurzů těchto dvou měn ke třetí měně X CZK/EUR : Y SK/EUR = Z CZ/SK

10 Evropská kotace kurzu

11 Americká kotace kurzu

12 Nominální a reálný devizový kurz

13 Exkurs: Monometalismus = v oběhu jsou mince ražené z jednoho drahého kovu Bimetalismus = v oběhu jsou současně mince ražené ze dvou kovů (např. zlaté a stříbrné)

14 (pokrač.) Peníze v oběhu jsou kryty různým způsobem: (plně nebo částečně; forma uchovávání zlatých rezerv může být různá) (a) zlatý standard, (b) standard zlaté mince, (c) omezený zlatý standard, (d) standard zlatého slitku, (e) standard zlaté devizy

15 (pokrač.) Typ měny: (a) národní a mezinárodní
(b) směnitelná nebo nesměnitelná (c) částečně směnitelná

16 2. Systémy měnových kurzů
Systémy měnových kurzů (SMK) lze rozlišit podle toho, zda jde o měnu národní nebo mezinárodní, měnu směnitelnou nebo nesměnitelnou, měnový kurs intervenovaný se strany centrální banky nebo neintervenovaný, intervence dobrovolné nebo nedobrovolné, autarkní kurzový systém nebo kursovní systém podléhající mezinárodní spolupráci, jednotný kurs nebo pluralitní kursovou soustavu.

17 (měnové systémy) Devizový kurz nutno rozlišovat podle řady znaků:
1. kvantitativní charakter měny, 2. způsob vymezení ústředního kurzu, 3. změny vymezení ústředního kurzu, 4. intervence CB na devizovém trhu, 5. rozsah oscilace devizového kurzu, 6. regionální nebo neregionální spolupráci při determinaci DK.

18 (měnové systémy) Ústřední úroveň kurzu je vymezována:
1. podle poměru zlatých obsahů porovnávaných měn, 2. vymezením vztahu k jiné národní měně, 3. vymezením vztahu ke skupině měn pomocí měnového koše, 4. administrativně.

19 Základní typy devizových kurzů
Základní typy DK: A. pružné ( při směnitelných měnách), B. nepružné ( při nesměnitelných měnách).

20 Typy devizových kurzů A. Pružné DK: 1. pohyblivé:
(a) volně pohyblivé - clean floating, free floating, independent floating), (b) s řízenou pohyblivostí - dirty floating, managed floating;

21 Pevné DK 2. Pevné DK (fixed peg):
(a) podle vymezení ústředního kurzu - k jedné národní měně, k nadnárodní měně nebo ke koši měn; (b) podle změn ústředního kurzu: s pravidelnými změnami nebo s neodvolatelným ústředním kurzem; (c) podle pásem oscilace - bez pásem oscilace, s úzkými pásmy oscilace, - se širokými pásmy oscilace

22 Nepružné devizové kurzy
Nepružné DK jsou stanoveny vládou nebo CB na základě jejich rozhodnutí nebo jsou konstruovány na základě statistických výpočtů. Tzv. oficiální DK se vyznačují pluralitou: (a)podle druhu plateb – jsou stanoveny odlišně pro obchodní platby, neobchodní platby a turistické platby, tj. tzv. turistický kurs; b)podle subjektu plateb – odlišně pro rezidenty a nerezidenty; c) podle druhu měny.

23 3.Platební bilance PLATBA = přesun platebních prostředků
= vyrovnání pohledávky nebo závazku MEZINÁRODNÍ PLATBA = přesun platebních prostředků z devizové ciziny do vnitřního peněžního oběhu z vnitřního peněžního oběhu do devizové ciziny

24 (pokrač.) FORMY PLATEB (a)podle subjektů země – země banka – banka
uvnitř zahraniční banky (b) podle typu plateb obchodní platby neobchodní platby

25 (pokrač.) Na čem jsou založeny mezinárodní platby?
(a) na úvěrových vztazích (peníze = platidlo) = pohledávky a závazky (b) na mezinárodním obchodu = inkasa = úhrady

26 (pokrač.) PLATEBNÍ PROSTŘEDKY = devizy = valuty = zlato

27 Pojem platební bilance
= systematický přehled devizových inkas a úhrad, které byly uskutečněny mezi devizovými tuzemci a devizovými cizozemci za určité období (obvykle 1 rok)

28 (pokrač.) PLATEBNÍ BILANCE
= užší ( nezachycuje všechny ekonomické transakce) = širší ( zachycuje všechny ekonomické transakce) = toková veličina

29 (pokrač.) PLATEBNÍ BILANCE
je sestavována podle zásad podvojného účetnictví Aktiva Pasiva (Kredit) (Debet) Vývoz zboží … pohledávka …50 platba ….. 50

30 HORIZONTÁLNÍ STRUKTURA PLATEBNÍ BILANCE
I. Běžný účet platební bilance: II. Kapitálový účet: III. Chyby a opomenutí IV. Změna devizových rezerv

31 I. Běžný účet platební bilance:
(a) obchodní bilance … vývoz a dovoz zboží (b)služby … doprava … pohyb osob … ostatní služby (c ) výnosy (d) jednostranné převody

32 II. Kapitálový účet: (a) dlouhodobý kapitál … přímé investice
… portfoliové investice … ostatní dlouhodobé investice (b) krátkodobý kapitál

33 VERTIKÁLNÍ STRUKTURA PLATEBNÍ BILANCE
= princip : rozdělit operace na kreditní a debetní = kreditní …… nabídka ( + ) = debetní …… poptávka ( - )

34 (vertikální struktura – schéma)
NABÍDKA POPTÁVKA Export zboží Import zboží Export služeb Import služeb Import důchodů Export důchodů Import transferů Export transferů Import kapitálu Export kapitálu Snížení devizových Zvýšení devizových rezerv rezerv

35 Členění platební bilance
SCHÉMA ČLENĚNÍ PLATEBNÍ BILANCE: I. HORIZONTÁLNÍ ČLENENÍ II. VERTIKÁLNÍ ČLENĚNÍ III. ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ IV. MĚNOVÉ ČLENĚNÍ

36 Saldo platební bilance
1.Saldo výkonové bilance 2.Saldo běžné bilance 3.Celkové saldo platební bilance

37 Saldo výkonové bilance
EX – IM = - ( V + T + DK + KK – DR ) 1.okruh PB okruh PB Ex, Im ….. vývoz, dovoz V ………… výnosy T ………… transfery DK ……… dlouhodobý kapitál KK……… krátkodobý kapitál DR ……… devizové rezervy

38 Podmínky rovnováhy Rovnováha exportních a importních trhů v běžných cenách: EX – IM = 0

39 Směnné relace SMĚNNÉ RELACE ( TERMS OF TRADE)
= podíl indexů exportních a importních cen EX I ex ex = x = 1 IM I im im

40 (pokrač.) Zhoršení směnných relací nutno vyrovnat růstem reálného exportu nebo poklesem reálného importu, aby byla výkonová bilance v rovnováze, nedojde-li k růstu HDP. Důsledek: pokles disponibilních zdrojů pro domácí spotřebu Nutno rozlišovat rovnováhu výkonové bilance v běžných zahraničních cenách od devizové rovnováhy platební bilance

41 Saldo základní bilance
EX – IM + V + T + DK = - (KK + DR) Ex, Im ….. vývoz, dovoz V ………… výnosy T ………… transfery DK ……… dlouhodobý kapitál KK……… krátkodobý kapitál DR ……… devizové rezervy

42 Všechno si pamatuji!

43 Konec Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Systémy měnových kurzů Platební bilance"

Podobné prezentace


Reklamy Google