Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská politika Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská politika Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská politika Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle

2 Vnější hospodářská politika
Úvod Obchodní politika EU Kursy a kursové systémy EMS Vyrovnávací mechanismy Koordinace fiskální a měnové politiky Optimální měnová zóna

3 Vnější cíl HP Užší pojetí: Širší (MAE) pojetí:
Vnějším hospodářským cílem je dosažení rovnováhy v zahraničně obchodních vztazích tedy rovnováhy obchodní bilance Širší (MAE) pojetí: Vnějším hospodářským cílem je vnější rovnováha ve smyslu rovnováhy běžného a finančního účtu platební bilance. Nevzniká tak žádný tlak na devizové rezervy centrální banky potažmo na devizový kurz a na zahraniční zadlužení země. Možnost konfliktu vnějšího cíle s vnitřním cílem HP

4 Nositelé vnější hospodářské politiky
Vláda Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo průmyslu a obchodu Další pověřené instituce (EGAP, ČEB a Czech Trade) Centrální banka

5 Nástroje vnější hospodářské politiky
Cla Kvóty a další necelní bariéry ZO Mezinárodní smlouvy a dohody Nástroje podpory vývozu Daně Úrokové sazby Devizový kurz (podrobněji viz samostudium)

6 Automatické mechanismy vyrovnávání platební bilance (1)
Cenový vyrovnávací mechanismus Keynesiánský důchodový VM Deficit OB  odliv peněz do zahraničí  pokles peněžní zásoby  pokles domácí cenové hladiny  růst exportu a pokles importu  vyrovnání OB (předpoklad: pevný MK, nulová mobilita kapitálu…) dovoz dezinflace Deficit OB  velký import nebo malý export  pokles AD  pokles důchodu  pokles importu a růst exportu  vyrovnání OB (předpoklad: pevný MK, pevné ceny, důchod je určen poptávkou …) teorém lokomotivy

7 Automatické mechanismy vyrovnávání platební bilance (2)
Úrokový vyrovnávací mechanismus Kursový VM Deficit PB  odliv peněz do zahraničí  pokles peněžní zásoby  růst domácí úrokové sazby  příliv zahraničního kapitálu a pokles AD ( pokles dovozu)  vyrovnání PB (předpoklad: fixní měnový kurz, mobilita kapitálu…) Deficit PB  převis poptávky nad nabídkou deviz  znehodnocení měny  růst exportu a pokles importu  vyrovnání PB (předpoklad: pružný MK, Marhall-Lernerova podmínka, …)

8 Vnitřní a vnější HP cíle
  kurzové intervence a devizové rezervy PB bilance centrální banky BP = BÚ + FÚ = + R Politika měnící výdaje - určuje absolutní výši celkových výdajů v ekonomice (výdaje spotřební, vládní, investiční, výdaje na export nebo na import); mezi její nástroje patří snižování nebo zvyšování úrokových sazeb, peněžní zásoby, změna vládních výdajů, daní apod. Politika přesunující výdaje vede k přesunu výdajů mezi domácím sektorem a zahraničím; patří sem např. devalvace či revalvace devizového kurzu, zavedení cel a kvót apod.

9 Swanův diagram Swanův diagram zobrazuje kombinace vnitřní a vnější (ne)rovnováhy Předpoklady: nulová mobilita kapitálu, plovoucí měnový kurz a splnění Marshall-Lernerovy podmínky Pozn.: A… absorpce ekonomiky rovnající se soukromé a vládní spotřebě plus investicím; R… reálný měnový kurz. R EB Znehodnocen í Přebytek Inflace Přebytek Nezaměst. Deficit Inflace Deficit Nezaměst. IB A

10 Swanův diagram a nerovnováhy (1)
přebytek obchodní bilance a nezaměstnanost (recesní mezera) politika měnící výdaje: zvýšit výdaje nebo snížit daně popřípadě snížit úrokové sazby  růst agregátní poptávky a produkce, snížení nezaměstnanosti  zvýší se dovoz a odstraní se přebytek obchodní bilance přebytek obchodní bilance a inflace kombinace politiky měnící (snižující) výdaje a přesunující výdaje: revalvace měny  podpora dovozu & omezení vývozu  odstranění přebytku obchodní bilance; zvýšení daní nebo úrokové míry  pokles AD a produkce  pokles míry inflace

11 Swanův diagram a nerovnováhy (2)
deficit obchodní bilance a inflační mezera politika měnící výdaje: snížit výdaje nebo zvýšit daně popřípadě zvýšit úrokové sazby  pokles agregátní poptávky a produkce, zvýšení nezaměstnanosti  sníží se dovoz a odstraní se deficit obchodní bilance deficit obchodní bilance a nezaměstnanost kombinace politiky měnící (snižující) výdaje a přesunující výdaje: devalvace měny  zvýší se export  odstraní se deficit obchodní bilance; pokles daní či zvýšení vládních výdajů, popř. snížení úrokové míry  zvýší se AD a produkt  poklesne nezaměstnanost

12 Princip efektivní tržní alokace (1)
Princip efektivní tržní alokace: k dosažení cíle má být použit takový nástroj, který dokáže naplnit daný cíl nejefektivněji v systému pevných měnových kurzů má fiskální politika sledovat cíle vnitřní rovnováhy a měnová politika cíle vnější rovnováhy (předpoklad: omezená kapitálová mobilita). v systému flexibilních měnových kurzů a nedokonalé kapitálové mobility sleduje vnitřní cíle měnová politika, zatímco fiskální politika má na starosti vnější cíle v systému flexibilních měnových kurzů a vysoké kapitálové mobility nemá smysl rozlišovat účinky fiskální a měnové politiky; pohyb devizového kurzu obnovuje vnější rovnováhu, zatímco fiskální a/nebo měnová politika pomůže obnovit vnitřní rovnováhu

13 Princip efektivní tržní alokace (2)
Fixní měnový kurs Volný měnový kurs & omezená kapitálová mobilita

14 Samostudium (1) Nástroje vnější hospodářské politiky
Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, kap 5.3.4 ISBN Obchodní politika EU Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 12. ISBN

15 Samostudium (2) Volba režimu měnové politiky
Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 14. ISBN Evropský měnový systém Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 15. ISBN Optimální měnové oblasti Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 16. ISBN

16 Literatura Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, s. ISBN , kap 5.3. BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, 480 s. ISBN HORSKÁ, H. : Makroekonomie.


Stáhnout ppt "Hospodářská politika Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle."

Podobné prezentace


Reklamy Google