Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská politika Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská politika Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská politika Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle

2 Vnější hospodářská politika  Úvod  Obchodní politika EU  Kursy a kursové systémy  EMS  Vyrovnávací mechanismy  Koordinace fiskální a měnové politiky  Optimální měnová zóna

3 Vnější cíl HP  Užší pojetí:  Vnějším hospodářským cílem je dosažení rovnováhy v zahraničně obchodních vztazích tedy rovnováhy obchodní bilance  Širší (MAE) pojetí:  Vnějším hospodářským cílem je vnější rovnováha ve smyslu rovnováhy běžného a finančního účtu platební bilance. Nevzniká tak žádný tlak na devizové rezervy centrální banky potažmo na devizový kurz a na zahraniční zadlužení země.  Možnost konfliktu vnějšího cíle s vnitřním cílem HP

4 Nositelé vnější hospodářské politiky  Vláda  Ministerstvo zahraničních věcí  Ministerstvo průmyslu a obchodu  Další pověřené instituce (EGAP, ČEB a Czech Trade)  Centrální banka

5 Nástroje vnější hospodářské politiky  Cla  Kvóty a další necelní bariéry ZO  Mezinárodní smlouvy a dohody  Nástroje podpory vývozu  Daně  Úrokové sazby  Devizový kurz (podrobněji viz samostudium)

6 Automatické mechanismy vyrovnávání platební bilance (1) Cenový vyrovnávací mechanismus Keynesiánský důchodový VM Deficit OB  odliv peněz do zahraničí  pokles peněžní zásoby  pokles domácí cenové hladiny  růst exportu a pokles importu  vyrovnání OB (předpoklad: pevný MK, nulová mobilita kapitálu…)  dovoz dezinflace Deficit OB  velký import nebo malý export  pokles AD  pokles důchodu  pokles importu a růst exportu  vyrovnání OB (předpoklad: pevný MK, pevné ceny, důchod je určen poptávkou …)  teorém lokomotivy

7 Automatické mechanismy vyrovnávání platební bilance (2) Úrokový vyrovnávací mechanismus Kursový VM Deficit PB  odliv peněz do zahraničí  pokles peněžní zásoby  růst domácí úrokové sazby  příliv zahraničního kapitálu a pokles AD (  pokles dovozu)  vyrovnání PB (předpoklad: fixní měnový kurz, mobilita kapitálu…) Deficit PB  převis poptávky nad nabídkou deviz  znehodnocení měny  růst exportu a pokles importu  vyrovnání PB (předpoklad: pružný MK, Marhall-Lernerova podmínka, …)

8 Vnitřní a vnější HP cíle kurzové intervence a devizové rezervy PB bilance centrální banky BP = BÚ + FÚ = +  R Politika měnící výdaje - určuje absolutní výši celkových výdajů v ekonomice (výdaje spotřební, vládní, investiční, výdaje na export nebo na import); mezi její nástroje patří snižování nebo zvyšování úrokových sazeb, peněžní zásoby, změna vládních výdajů, daní apod. Politika přesunující výdaje vede k přesunu výdajů mezi domácím sektorem a zahraničím; patří sem např. devalvace či revalvace devizového kurzu, zavedení cel a kvót apod.

9 Swanův diagram Swanův diagram zobrazuje kombinace vnitřní a vnější (ne)rovnováhy Předpoklady: nulová mobilita kapitálu, plovoucí měnový kurz a splnění Marshall-Lernerovy podmínky Pozn.: A… absorpce ekonomiky rovnající se soukromé a vládní spotřebě plus investicím; R… reálný měnový kurz. IB Přebytek Inflace Deficit Inflace Přebytek Nezaměst. Deficit Nezaměst. R A ZnehodnoceníZnehodnocení EB

10 Swanův diagram a nerovnováhy (1) přebytek obchodní bilance a nezaměstnanost (recesní mezera) politika měnící výdaje: zvýšit výdaje nebo snížit daně popřípadě snížit úrokové sazby  růst agregátní poptávky a produkce, snížení nezaměstnanosti  zvýší se dovoz a odstraní se přebytek obchodní bilance přebytek obchodní bilance a inflace kombinace politiky měnící (snižující) výdaje a přesunující výdaje: revalvace měny  podpora dovozu & omezení vývozu  odstranění přebytku obchodní bilance; zvýšení daní nebo úrokové míry  pokles AD a produkce  pokles míry inflace

11 Swanův diagram a nerovnováhy (2) deficit obchodní bilance a inflační mezera politika měnící výdaje: snížit výdaje nebo zvýšit daně popřípadě zvýšit úrokové sazby  pokles agregátní poptávky a produkce, zvýšení nezaměstnanosti  sníží se dovoz a odstraní se deficit obchodní bilance deficit obchodní bilance a nezaměstnanost kombinace politiky měnící (snižující) výdaje a přesunující výdaje: devalvace měny  zvýší se export  odstraní se deficit obchodní bilance; pokles daní či zvýšení vládních výdajů, popř. snížení úrokové míry  zvýší se AD a produkt  poklesne nezaměstnanost

12 Princip efektivní tržní alokace (1) Princip efektivní tržní alokace: k dosažení cíle má být použit takový nástroj, který dokáže naplnit daný cíl nejefektivněji  v systému pevných měnových kurzů má fiskální politika sledovat cíle vnitřní rovnováhy a měnová politika cíle vnější rovnováhy (předpoklad: omezená kapitálová mobilita).  v systému flexibilních měnových kurzů a nedokonalé kapitálové mobility sleduje vnitřní cíle měnová politika, zatímco fiskální politika má na starosti vnější cíle  v systému flexibilních měnových kurzů a vysoké kapitálové mobility nemá smysl rozlišovat účinky fiskální a měnové politiky; pohyb devizového kurzu obnovuje vnější rovnováhu, zatímco fiskální a/nebo měnová politika pomůže obnovit vnitřní rovnováhu

13 Princip efektivní tržní alokace (2)  Fixní měnový kurs  Volný měnový kurs & omezená kapitálová mobilita

14 Samostudium (1) Nástroje vnější hospodářské politiky Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, 2006. kap 5.3.4 ISBN 80-86572-37-4. Obchodní politika EU Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 12. ISBN 978-80-247-1807-1.

15 Samostudium (2) Volba režimu měnové politiky Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 14. ISBN 978-80-247-1807-1. Evropský měnový systém Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 15. ISBN 978-80-247-1807-1. Optimální měnové oblasti Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 16. ISBN 978-80-247-1807-1.

16 Literatura Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, 2006. 341 s. ISBN 80-86572-37-4, kap 5.3. BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, 480 s. ISBN 978-80-247-1807-1. HORSKÁ, H. : Makroekonomie. www.horska.com


Stáhnout ppt "Hospodářská politika Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle."

Podobné prezentace


Reklamy Google