Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝNOSY A HODNOTA FINANČNÍCH AKTIV Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝNOSY A HODNOTA FINANČNÍCH AKTIV Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov."— Transkript prezentace:

1 VÝNOSY A HODNOTA FINANČNÍCH AKTIV Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

2 INVESTICE vklad dočasně volných finančních prostředků do aktiv, jež neslouží přímé spotřebě  investice reálné x finanční spjaty s konkrétním aktivemodvozené investice či konkrétní podnikatelskou činností (akcie, obligace, …) (investice do nemovitosti, strojového parku, …)

3 Základní charakteristika investice  doba splatnosti  výnosy a riziko očekávané, tj. investice je spojena s určitou úrovní rizika neexistuje bezriziková investice  likvidita „výměna“ jisté současné hodnoty za nejistou budoucí hodnotu

4

5

6

7 19 * Investors' annual rate of return from venture-capital funds (in %)

8

9

10 Investice do cenných papírů  kurzy, tj. ceny finančních aktiv jsou určeny na finančních trzích závislé na očekávaném přílivu hotovostí z aktiv a rizikem tohoto toku hotovostí (income stream) Θ je-li určena cena => je určen i výnos (yield) Θ je-li dán požadovaný výnos, je určený kurz

11 Ceny finančních dokumentů a jejich výnosy výnos (v %) cena = -------------------------------- tržní úrokové sazby (v %)

12 VÝNOSY FINANČNÍCH DOKUMENTŮ (procentní výnos z kupónu a běžný výnos)  procentní výnos z kupónu (coupon rate) FP c r = ------ PAR c r …. procentní výnos z kupónu FP … kupónová platba PAR... nominální hodnota cenného papíru  běžný výnos (current yield) FP i c = -------- P b i c …. běžný výnos FP … kupónová platba P b …. kurz cenného papíru

13 Příklad:  Určete běžný výnos a kupónový výnos z pokladniční poukázky, která má nominální hodnotu 100 000.- Kč, dobu splatnosti 6 měsíců a přináší kupónovou platbu 3 000.- Kč. Na burze je obchodována za 105 000.- Kč.  Řešení: FP 3000 c r = ------ = -------- = 0,03 = > kupónový výnos je 6 % (p.a.) PAR 100000 FP 3000 i c = ------ = -------- = 0,02857 = > běžný výnos je 5,72 % (p.a.) P c 105000

14 Příklad:  Vypočtěte běžný výnos i c pokladniční poukázky, doba splatnosti 1 rok, PAR = 1000.- Kč, c r = 12 %, P b = 800 c r x PAR 0.12 x 1000 i c = ----------- = ---------------- = 15 (%) P b 800

15 Budoucí hodnota vkladu  CZK 1000, úrok 7 % p.a. 1000 (1+0,07) = 1070 1070 (1+0,07) = 1000 (1+0,07) 2 =1144,90 1144,90 (1+0,07) = 1000 (1+0,07) 3 =1225,043 atd.

16 VÝNOSY FINANČNÍCH DOKUMENTŮ (budoucí hodnota vkladu) P n = P 0 (1 + r) n kdeP n..……... budoucí hodnota vkladu (současných peněz), P 0 ….... dnešní hodnota vkladu (peněz), r..…….. úroková sazba, n.…….. počet let.

17 VÝNOSY FINANČNÍCH DOKUMENTŮ (současná diskontovaná hodnota - present discount value) P n P 0 = ------- (1+r) n kdeP n..……... budoucí hodnota vkladu (současných peněz), P 0 ….... dnešní hodnota vkladu (peněz), r..……..úroková sazba, n.……..počet let.

18

19 Současná hodnota platby, kterou obdržíme v budoucnosti Kolik je současná hodnota vkladu USD 2000, které získáme za 10 let? Výnosy 10-ti letých státních obligací jsou 12 %. P n 2000 P 0 = ------- = --------- = 2 000 x 0,322 = 644 (1+r) n 1,12 10

20 Výnos ke dni splatnosti FP FP FP FP PAR P c = ----- + ------- + ------- + … + ------- + -------- 1+r (1+r) 2 (1+r) 3 (1+r) n (1+r) n r …… výnos do doby splatnosti, P c ……tržní cena cenného papíru, n …… počet let, PAR …nominální hodnota cenného papíru, FP ….fixní (kupónové) platby.

21 Příklad Obligace, PAR CZK 1000, doba splatnosti 3 roky, kupónová platba CZK 100 na konci každého roku, požadovaný výnos 12 %. Jaká je současná hodnota obligace? 100 100 1100 P c = ----- + ------- + ------- 1,12 1,12 2 1,12 3 P c = 89,29 + 79,72 +782,96 = 951,97 P c = (100 x 2,4018) + (1000 x 0,7118) = 240,18 + 711,80 = 951,98

22 Příklad Obligace, PAR CZK 1000, doba splatnosti 5 let, kupónová platba 130, požadovaný výnos 13 %. Jaká je současná hodnota obligace? 130 130 130 130 130 1000 P c = ----- + ------- + ------- + ------- + ------- + ------- 1,13 1,13 2 1,13 3 1,13 4 1,13 5 1,13 5 P c = 115,05+101,80+90,10+79,73+613,36 = 1000

23 Příklad Obligace, PAR CZK 10000, doba splatnosti 25 let, kupónová platba 200, požadovaný výnos 4 %. Jaká je současná hodnota obligace? 200 200 200 200 10000 P c = ----- + ------- + ------ + …….. + ------- + ------- 1,04 1,04 2 1,04 3 1,04 25 1,04 25 P c = (200 * 15,622) + (10000 * 0,3751) = 3124,4+3751 = 6875,4

24 Vztah mezi úrokovou sazbou a cenou finančního dokumentu mezi cenou finančních dokumentů a výnosem do doby splatnosti, resp. úrokovou sazbou, existuje úzká závislost  nepřímá úměra  platí i pro úrokové sazby, protože čím nižší jsou úrokové sazby, tím nižší je také požadovaný výnos

25

26 Vztah mezi úrokovou sazbou a výnosem ke dni splatnosti  v kupónové platbě se odráží úroková sazba v době emise cenného papíru výnos ke dni splatnosti je zajištěn kupónovou platbou, kurz cenného papíru je roven PAR  změna úrokových sazeb vede k rozdílům mezi výnosem do doby splatnosti a kupónovou platbou  výnos do doby splatnosti zahrnuje veškeré příjmy, vyplývající z držby cenného papíru  požadovaná míra návratnosti (required rate of return) navíc zahrnuje také riziko, odvolatelnost obligace, očekávaní inflace atd.

27

28  řada modifikací výše uvedených vzorců držba cenného papíru po určitou dobu jeho celé doby splatnosti několikanásobné úročení r P n = P 0 (1 + ---) nm m m … počet úročení za rok

29 Efektivní roční úroková sazba  zjednodušení několikanásobného úročení pomocí efektivní roční úrokové sazby (effective annual interest rate) P n = P 0 (1 + EAIR) n r EAIR = (1 + ---) m - 1 m EAIR … efektivní roční úroková sazba

30 Příklad  Vypočtěte efektivní roční úrokovou sazbu v případě, že:  nominální úroková sazba je 12 %;  frekvence úročení je měsíční.  Řešení: 0,12 EAIR = (1 + ------) 12 – 1 = (1+0,01) 12 – 1 12 EAIR = 1,126825-1 = 0,126825 EAIR = 12,68 %

31

32 Kontinuální úročení FV = C 0 (e rn ) PV = C n (e -rn ) e … Eulerovo číslo základ přirozených logaritmů, e = 2,718

33 Příklad  Jaká je budoucí hodnota vašeho vkladu v bance, jestliže je úročen 3,5 % a úročení probíhá kontinuálně? Vklad činí 50 000.- Sk a bude v bance po dobu 3 let. FV = 50000 x e 0,035x3 FV = 50000 x 2,718 O,105 FV = 50000 x 1,110698518283 FV = 55534,90

34 Výnos z držby za určité období (holding period yield) FP 1 FP 2 FP 3 FP m P m P c = ---- + ------- + ------- + … + ------- + -------- 1+r (1+r) 2 (1+r) 3 (1+r) m (1+r) m r …… výnos do doby splatnosti, P c …… tržní cena cenného papíru, m …… počet let, P m … cena, za kterou je cenný papír prodán, FP m …. fixní (kupónové) platby.

35 Příklad: OO bligace, možnost koupě za USD 700, FP = USD 70, prodám ji za 2 roky (předpoklad) za USD 900. Jaký je výnos z držby za 2 roky? 70 970 700 = ----- + ------- 1 + r (1 + r) 2 700 (1 + r) 2 = 70 (1 + r) + 970 700 r 2 + 1330 r - 340 = 0 r 1,2 = +- 0,2282 => r = 22,82 %


Stáhnout ppt "VÝNOSY A HODNOTA FINANČNÍCH AKTIV Stanislav Polouček Vysoká škola sociálně-správní, Havířov."

Podobné prezentace


Reklamy Google