Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rovnováha firmy na trhu finální produkce. Struktura 1.Rovnováha firmy v podmínkách dokonalé konkurence 2.Rovnováha monopolní firmy 3.Rovnováha oligopolu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rovnováha firmy na trhu finální produkce. Struktura 1.Rovnováha firmy v podmínkách dokonalé konkurence 2.Rovnováha monopolní firmy 3.Rovnováha oligopolu."— Transkript prezentace:

1 Rovnováha firmy na trhu finální produkce

2 Struktura 1.Rovnováha firmy v podmínkách dokonalé konkurence 2.Rovnováha monopolní firmy 3.Rovnováha oligopolu 4.Rovnováha firmy v podmínkách monopolistické konkurence 5.Efektivnost na trzích finální produkce

3 Dokonalá konkurence a její charakteristika  velký počet prodávajících a kupujících na trhu  volný vstup do odvětví  dokonalé informace na straně kupujících i prodávajících  statky homogenní – všechny statky na daném trhu vnímány jako naprosto totožné  cena objektivní – firmy jsou cenovým příjemcem  firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku

4 Rozhodování firmy o ceně a výstupu Cílem firmy je maximalizace zisku Cena produkce je objektivní, vytváří se na trhu Platí: MR = P, o ceně se tedy firma nerozhoduje Volba výstupu: na základě zlatého pravidla maximalizace zisku, tedy: MR = MC

5 Utváření tržní ceny Q Kč – peněžní jednotky S D P* Q* TRH FIRMA q Kč/q P* MR=AR=d

6 Rovnováha firmy - zisková Q Kč – peněžní jednotky MC P MR = AR = P Q* E AVC SAC zisk

7 Rovnováha firmy - ztrátová Q Kč – peněžní jednotky MC P MR = AR = P Q* E AVC SAC ztráta

8 Rovnováha firmy – nulový zisk Q Kč – peněžní jednotky MC P MR = AR = P Q* E AVC SAC Nulový zisk

9 Bod ukončení činnosti firmy v krátkém období Q Kč – peněžní jednotky MC P1P1 Zlaté pravidlo maximalizace zisku MC=P Q1Q1 B AVC SAC Bod ukončení činnosti P3P3 Q2Q2 P2P2 AFC 2 AVC 2 Q3Q3 AFC 3 AVC 3 =

10 Rovnováha DoKo. firmy v dlouhém období Zlaté pravidlo maximalizace zisku LMC=MR=P  Nulový ekonomický zisk Pokud krátkodobě realizován zisk  vstup dalších firem  pokles ceny Pokud krátkodobě realizována ztráta  odchod firem z odvětví  růst ceny V optimu firmy platí: LMC=MR=P=AR=LAC

11 Q MC S P 10 15 Rovnováha odvětví v dl. období Reprezentativní firma Trh P 15 10 q1q1 q Q1Q1 AC q2q2 AR=MR D Q2Q2 D´ AR´=MR´ zisk S´ Q3Q3

12 Rovnováha firmy v dlouhém období Q Kč – peněžní jednotky LMC P MR = AR = P Q* E LAC Nulový zisk P=MR=AR=LMC=LAC

13 Monopol a jeho charakteristika  Z řečtiny: mono – jeden, polist – prodávající  jeden výrobce v odvětví, který nabízí veškerou produkci  tržní poptávka je poptávkou po produkci jedné firmy  firma je cenovým tvůrcem  neexistují substituty k vyráběnému produktu  existují bariéry vstupu do odvětví

14 Příčiny existence monopolu  Nákladové důvody Jedna firma dokáže produkci vyprodukovat levněji než kdyby v odvětví firem mnoho Firma vyrábí s klesajícími průměrnými náklady Nazýváme přirozený monopol Zejména síťová odvětví: vlastnictví sítě (plyn, voda, elektřina)  Státní zásah státní podnik či udělení výsady jen jedné firmě Např. vybrané služby pošty  Právní restrikce Patenty, ochranné známky - většinou jen krátkodobé monopoly Objeví se substituty  Kontrola přírodních zdrojů – tzv. přírodní monopol

15 Monopolní tržní struktura a realita?  Monopol vzácný – je těžké odolávat konkurenci Oblasti kde přetrvává:  Zejména síťová odvětví (v oblasti distribuce – voda, plyn, elektřina)  Státní zásah (např. Česká pošta)

16 Rozhodování monopolu o ceně a výstupu Zlaté pravidlo maximalizace zisku MC = MR Cenu vytváří monopolista  Jediný výrobce v odvětví  Nemůže cenu stanovit libovolně vysoko - je omezen tržní poptávkou  Řídí se zlatým pravidlem maximalizace zisku  Cena odvozena z tržní poptávky Cíl firmy - maximalizace zisku

17 Rovnováha monopolní firmy v krátkém období AR = D Kč/Q QQ* MC AC MR P* Cenu stanoví monopolista Platí: P > MC zisk Zisk =(P-AC).Q

18 Rovnováha monopolu v dlouhém období Monopolní firma může být ziskový i z hlediska dlouhého období Proč???  Existují bariéry vstupu do odvětví  Konkurence nevytváří tlak na změny cen

19 Rovnováha monopolu v dlouhém období AR = D Kč/Q QQ* LMC LAC MR P* zisk

20 Rovnováha oligopolu o oligopol = situace, kdy na trhu funguje více než 1 firma, ale zároveň jde o omezenou skupinu firem o více forem: duopol, oligopol s dominantní firmou, skupina několika málo firem apod. o oligopolní firma je „price maker“ o vysoká vzájemná rozhodovací závislost firem (přijde-li jedna s něčím novým, ostatní zpravidla kopírují) o např.: bankovní trh, mobilní operátoři, automobilky apod. o nejběžnější forma konkurence na současných reálných trzích

21 Rovnováha oligopolu s dominantní firmou DTDT D P*P* P Q*Q*QT*QT* MR MC AC Q KO dominantní firma určí rovnovážnou cenu produkce na základě vyrovnání MR a MC a zohlednění poptávky po své produkci – bude dodávat Q* za cenu P* za daných okolností zde existuje prostor pro firmy konkurenčního okraje (KO), neboť při dané ceně chtějí spotřebitelé nakoupit množství Q T * rozdíl Q T * - Q* budou na trh dodávat firmy konkurenčního okraje příkladem takového trhu je např. trh s elektřinou, kde je dominantní firmou firma ČEZ

22 Rovnováha monopolistické konkurence o nejjemnější forma nedokonalé konkurence o obsahuje rysy monopolu i dokonalé konkurence o rysy monopolu: schopnost ovlivnit cenu, alokační a výrobní neefektivnost o rysy doko.: existence malých bariér pro vstup do odvětví a výstup z něj – tendence k nulovému ekonomickému zisku z hlediska dlouhého období o existence velkého počtu firem s relativně malými tržními podíly o formy necenové konkurence: umístění provozovny, reklama, prodejní a poprodejní služby apod. – ochota spotřebitelů platit různé ceny u různých značek o snaha firem odlišit produkci od konkurence (srovnej s oligopolem) o například: restaurace, hotely, maloobchod apod.

23 d=AR P*P* P Q*Q* MR MC AC kladný ekonomický zisk poptávka po produkci firmy je poměrně hodně cenově elastická – souvisí s relativně silnou konkurencí – konkurence reaguje na změny ceny produkce sledované firmy zde se jedná o krátkodobou rovnováhu, neboť dojde k přílivu firem do ziskového odvětví – to se projeví poklesem poptávky po produkci sledované firmy, a to až do chvíle, kdy bude dosahovat nulový ekonomický zisk Rovnováha monopolistické konkurence

24 Rovnováha monopolistické konkurence v dlouhém období d=AR P*P* P Q*Q* MR MC AC dlouhodobá rovnováha firmy: AR=AC, čili nulový ekonomický zisk

25 Efektivnost trhů finální produkce  Výrobní efektivnost - je rovnovážné množství vyráběno s minimálními AC?  Alokační efektivnost – je rovnovážné množství vyráběno při P=MU=MC? Užitek společnosti je maximální Zdroje nelze realokovat tak, aby užitek společnosti vzrostl

26 Výrobní efektivnost  DoKo.: splněna jen tehdy, vykazuje-li firma nulový ekonomický zisk, tj. vždy v LR, v SR jen při nulovém zisku  NedoKo. (monopol, oligopol, monop.konk.) – není splněna nikdy – rovnovážné Q není vyráběno s minimálními AC, a to ani při nulovém ekonomickém zisku – vyplývá z klesajícího sklonu poptávky po produkci firmy

27 Alokační efektivnost Je vyráběno to, co je nejvíce žádáno Alokační efektivnosti je dosaženo, pokud nelze realokovat zdroje tak, aby:  V DoKo. splněna vždy – nelze realokovat zdroje tak, aby si polepšily všechny subjekty na trhu – užitek společnosti je maximalizován  V NedoKo. – není splněna nikdy, neboť rovnovážná cena je nad úrovní MC – vznik DWL (nákladů mrtvé váhy) – dochází ke ztrátě části celkového užitku společnosti

28 Alokační efektivnost S = ∑ MC D = ∑ MU P* P Q MC=MU=P Q* Přebytek spotřebitele Přebytek výrobce MC>MU MC { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3046888/slides/slide_28.jpg", "name": "Alokační efektivnost S = ∑ MC D = ∑ MU P* P Q MC=MU=P Q* Přebytek spotřebitele Přebytek výrobce MC>MU MCMU MC

29 Alokační neefektivnost NedoKo. S = MC D P* P Q MC=MU=P Q* Přebytek spotřebitele Přebytek výrobce P>MC Ztráta mrtvé váha MR


Stáhnout ppt "Rovnováha firmy na trhu finální produkce. Struktura 1.Rovnováha firmy v podmínkách dokonalé konkurence 2.Rovnováha monopolní firmy 3.Rovnováha oligopolu."

Podobné prezentace


Reklamy Google