Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rovnováha firmy na trhu finální produkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rovnováha firmy na trhu finální produkce"— Transkript prezentace:

1 Rovnováha firmy na trhu finální produkce

2 Struktura Rovnováha firmy v podmínkách dokonalé konkurence
Rovnováha monopolní firmy Rovnováha oligopolu Rovnováha firmy v podmínkách monopolistické konkurence Efektivnost na trzích finální produkce

3 Dokonalá konkurence a její charakteristika
velký počet prodávajících a kupujících na trhu volný vstup do odvětví dokonalé informace na straně kupujících i prodávajících statky homogenní – všechny statky na daném trhu vnímány jako naprosto totožné cena objektivní – firmy jsou cenovým příjemcem firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku

4 Rozhodování firmy o ceně a výstupu
Cílem firmy je maximalizace zisku Cena produkce je objektivní, vytváří se na trhu Platí: MR = P, o ceně se tedy firma nerozhoduje Volba výstupu: na základě zlatého pravidla maximalizace zisku, tedy: MR = MC

5 Utváření tržní ceny TRH FIRMA Kč – peněžní jednotky Kč/q S MR=AR=d P*

6 Rovnováha firmy - zisková
Kč – peněžní jednotky MC SAC E MR = AR = P P zisk AVC Q* Q

7 Rovnováha firmy - ztrátová
Kč – peněžní jednotky MC SAC ztráta MR = AR = P P E AVC Q* Q

8 Rovnováha firmy – nulový zisk
Kč – peněžní jednotky MC Nulový zisk SAC MR = AR = P P E AVC Q* Q

9 Bod ukončení činnosti firmy v krátkém období
Zlaté pravidlo maximalizace zisku MC=P Kč – peněžní jednotky MC SAC P1 AFC3 AFC2 P2 AVC AVC2 Bod ukončení činnosti AVC3= P3 B Q2 Q1 Q3 Q

10 Rovnováha DoKo. firmy v dlouhém období
Zlaté pravidlo maximalizace zisku LMC=MR=P Nulový ekonomický zisk Pokud krátkodobě realizován zisk  vstup dalších firem  pokles ceny Pokud krátkodobě realizována ztráta  odchod firem z odvětví  růst ceny V optimu firmy platí: LMC=MR=P=AR=LAC

11 Rovnováha odvětví v dl. období
Reprezentativní firma Trh P P S MC 15 AC 15 AR´=MR´ zisk 10 10 AR=MR D q1 q2 q Q1 Q2 Q3 Q

12 Rovnováha firmy v dlouhém období
Kč – peněžní jednotky P=MR=AR=LMC=LAC Nulový zisk LMC LAC E MR = AR = P P Q* Q

13 Monopol a jeho charakteristika
Z řečtiny: mono – jeden, polist – prodávající jeden výrobce v odvětví, který nabízí veškerou produkci tržní poptávka je poptávkou po produkci jedné firmy firma je cenovým tvůrcem neexistují substituty k vyráběnému produktu existují bariéry vstupu do odvětví

14 Příčiny existence monopolu
Nákladové důvody Jedna firma dokáže produkci vyprodukovat levněji než kdyby v odvětví firem mnoho Firma vyrábí s klesajícími průměrnými náklady Nazýváme přirozený monopol Zejména síťová odvětví: vlastnictví sítě (plyn, voda, elektřina) Státní zásah státní podnik či udělení výsady jen jedné firmě Např. vybrané služby pošty Právní restrikce Patenty, ochranné známky - většinou jen krátkodobé monopoly Objeví se substituty Kontrola přírodních zdrojů – tzv. přírodní monopol

15 Monopolní tržní struktura a realita?
Monopol vzácný – je těžké odolávat konkurenci Oblasti kde přetrvává: Zejména síťová odvětví (v oblasti distribuce – voda, plyn, elektřina) Státní zásah (např. Česká pošta)

16 Rozhodování monopolu o ceně a výstupu
Cíl firmy - maximalizace zisku Zlaté pravidlo maximalizace zisku MC = MR Cenu vytváří monopolista Jediný výrobce v odvětví Nemůže cenu stanovit libovolně vysoko - je omezen tržní poptávkou Řídí se zlatým pravidlem maximalizace zisku Cena odvozena z tržní poptávky

17 Rovnováha monopolní firmy v krátkém období
Kč/Q Cenu stanoví monopolista Platí: P > MC Zisk =(P-AC).Q MC P* AC zisk AR = D MR Q* Q

18 Rovnováha monopolu v dlouhém období
Monopolní firma může být ziskový i z hlediska dlouhého období Proč??? Existují bariéry vstupu do odvětví Konkurence nevytváří tlak na změny cen

19 Rovnováha monopolu v dlouhém období
Kč/Q LMC P* LAC zisk AR = D MR Q* Q

20 Rovnováha oligopolu oligopol = situace, kdy na trhu funguje více než 1 firma, ale zároveň jde o omezenou skupinu firem více forem: duopol, oligopol s dominantní firmou, skupina několika málo firem apod. oligopolní firma je „price maker“ vysoká vzájemná rozhodovací závislost firem (přijde-li jedna s něčím novým, ostatní zpravidla kopírují) např.: bankovní trh, mobilní operátoři, automobilky apod. nejběžnější forma konkurence na současných reálných trzích

21 Rovnováha oligopolu s dominantní firmou
DT dominantní firma určí rovnovážnou cenu produkce na základě vyrovnání MR a MC a zohlednění poptávky po své produkci – bude dodávat Q* za cenu P* DD za daných okolností zde existuje prostor pro firmy konkurenčního okraje (KO), neboť při dané ceně chtějí spotřebitelé nakoupit množství QT* QKO P* AC rozdíl QT* - Q* budou na trh dodávat firmy konkurenčního okraje MC MR Q* QT* příkladem takového trhu je např. trh s elektřinou, kde je dominantní firmou firma ČEZ

22 Rovnováha monopolistické konkurence
nejjemnější forma nedokonalé konkurence obsahuje rysy monopolu i dokonalé konkurence rysy monopolu: schopnost ovlivnit cenu, alokační a výrobní neefektivnost rysy doko.: existence malých bariér pro vstup do odvětví a výstup z něj – tendence k nulovému ekonomickému zisku z hlediska dlouhého období existence velkého počtu firem s relativně malými tržními podíly formy necenové konkurence: umístění provozovny, reklama, prodejní a poprodejní služby apod. – ochota spotřebitelů platit různé ceny u různých značek snaha firem odlišit produkci od konkurence (srovnej s oligopolem) například: restaurace, hotely, maloobchod apod.

23 Rovnováha monopolistické konkurence
poptávka po produkci firmy je poměrně hodně cenově elastická – souvisí s relativně silnou konkurencí – konkurence reaguje na změny ceny produkce sledované firmy P kladný ekonomický zisk zde se jedná o krátkodobou rovnováhu, neboť dojde k přílivu firem do ziskového odvětví – to se projeví poklesem poptávky po produkci sledované firmy, a to až do chvíle, kdy bude dosahovat nulový ekonomický zisk MC AC P* d=AR MR Q*

24 Rovnováha monopolistické konkurence v dlouhém období
dlouhodobá rovnováha firmy: AR=AC, čili nulový ekonomický zisk MC AC P* d=AR MR Q*

25 Efektivnost trhů finální produkce
Výrobní efektivnost - je rovnovážné množství vyráběno s minimálními AC? Alokační efektivnost – je rovnovážné množství vyráběno při P=MU=MC? Užitek společnosti je maximální Zdroje nelze realokovat tak, aby užitek společnosti vzrostl

26 Výrobní efektivnost DoKo.: splněna jen tehdy, vykazuje-li firma nulový ekonomický zisk, tj. vždy v LR, v SR jen při nulovém zisku NedoKo. (monopol, oligopol, monop.konk.) – není splněna nikdy – rovnovážné Q není vyráběno s minimálními AC, a to ani při nulovém ekonomickém zisku – vyplývá z klesajícího sklonu poptávky po produkci firmy

27 Je vyráběno to, co je nejvíce žádáno
Alokační efektivnost Je vyráběno to, co je nejvíce žádáno Alokační efektivnosti je dosaženo, pokud nelze realokovat zdroje tak, aby: V DoKo. splněna vždy – nelze realokovat zdroje tak, aby si polepšily všechny subjekty na trhu – užitek společnosti je maximalizován V NedoKo. – není splněna nikdy, neboť rovnovážná cena je nad úrovní MC – vznik DWL (nákladů mrtvé váhy) – dochází ke ztrátě části celkového užitku společnosti

28 Alokační efektivnost Přebytek spotřebitele P S = ∑ MC MC=MU=P MC<MU
D = ∑ MU Přebytek výrobce Q* Q 1 2

29 Alokační neefektivnost NedoKo.
P Přebytek spotřebitele P>MC S = MC P* MC=MU=P Ztráta mrtvé váha Přebytek výrobce D MR Q* Q


Stáhnout ppt "Rovnováha firmy na trhu finální produkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google