Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Téma č. 4: Nabídková strana trhu výstupu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Téma č. 4: Nabídková strana trhu výstupu"— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Téma č. 4: Nabídková strana trhu výstupu
Petr Musil:

2 Obsah Náklady Příjmy Zisk Dokonalá konkurence Monopol Oligopol
Monopolistická konkurence

3 Náklady firmy

4 peněžním vyjádřením spotřebovaných výrobních faktorů
Náklady firmy peněžním vyjádřením spotřebovaných výrobních faktorů Funkce nákladů: TC = f (Q; PF1, PF2…) Výše celkových nákladů firmy je závislá na: Vyráběném objemu produkce Cenách výrobních faktorů

5 Celkové, mezní a průměrné náklady
Celkové náklady (TC) – celkové náklady připadající na daný objem produkce Průměrné náklady (AC) – náklady připadající na jednotku produkce TC AC= Q Mezní náklady (MC) – změna celkových nákladů při výrobě dodatečné jednotky produkce ΔTC MC = ΔQ

6 Celkové náklady v krátkém období
TC TC7 VC FC TC6 TC5 TC4 FC TC3 TC2 TC1 FC 1 2 3 4 5 6 7 Q

7 Průměrné a mezní náklady v krátkém období
Kč/Q MC AC Min AC AFC AFC AVC Min AVC AFC Q Q1 Q2

8 Dlouhodobé celkové náklady
LTC LMC 1 2 3 4 5 6 7 Q

9 Příjmy firmy

10 Příjmy v podmínkách DOKO
Celkový příjem TR = P.Q … Lineární funkce (cena se utváří na trhu) Průměrný příjem AR =TR/Q=(P.Q)/Q = P ... Konstantní, roven ceně Mezní příjem MR = ΔTR/ΔQ = Δ(P.Q)/ΔQ = P … Konstantní, roven ceně

11 Celkový příjem (doko) TR peněžní jednotky TR TR3=3.P TR2=2.P TR1=1.P 1
Q

12 Mezní a průměrný příjem (doko)
MR, AR Peněžní jednotky MR=AR P 1 2 3 Q

13 Příjmy v podmínkách NEDOKO
Firmy jsou cenovým tvůrcem, mohou ovlivnit tržní cenu cena je subjektivní Cenu nemohou stanovit libovolně vysoko

14 Poptávka po produkci firmy
Klesající Vyšší množství produkce může firma prodat jen za nižší cenu Cena a množství vzájemně závislé – cenu nelze stanovit libovolně vysoko

15 Poptávka po produkci firmy (nedoko)
Poptávka cenově elastická Pokles ceny – růst TR P1 Poptávka jednotkově elastická TR maximální P3 Poptávka cenově neelastická Pokles ceny – pokles TR d P4 Q1 Q3 Q4 Q

16 Celkové příjmy (nedoko)
Poptávka jednotkově elastická TR – peněžní jednotky TR3 Poptávka cenově elastická Poptávka cenově neelastická TR4 = TR2 TR1 TR Q1 Q5 Q2 Q3 Q4 Q Pokles ceny – růst prodaného množství

17 Mezní a průměrný příjem (nedoko)
AR, MR - Peněžní jednotky P1 = AR1 P3 = AR3 d = AR P4 = AR4 MR Q1 Q3 Q4 Q5 Q TR maximální TR nulový

18 Zisk firmy HV = TR – TC HV = (P – AC).Q Cíl firmy – maximalizace zisku
Hospodářský výsledek podniku: HV = TR – TC HV = (P – AC).Q Zisk na jednotku Zisk … TR >TC Ztráta … TR < TC Nulový zisk TR=TC

19 Zisk v podmínkách DOKO TC TR Kč Oblast ztráty Oblast zisku Nulový zisk
FC Q

20 Zisk v podmínkách NEDOKO
TC Oblast ztráty Oblast zisku TR Nulový zisk FC Q

21 Různá pojetí zisku Účetní zisk = = celkové příjmy – explicitní náklady
Ekonomický zisk = = TR – explicitní – implicitní náklady = účetní zisk – implicitní náklady ušlé příjmy VF, které jsou ve vlastnictví podnikatele

22 Zlaté pravidlo maximalizace zisku
Cíl firmy – maximalizace zisku Zlaté pravidlo maximalizace zisku MR = MC

23 Zlaté pravidlo maximalizace zisku (doko)
MC = MR MC MC > MR MR = AR = P MC < MR Q* Q

24 Dokonalá konkurence

25 Charakteristiky DOKO velký počet prodávajících a kupujících na trhu
volný vstup do odvětví dokonalé informace na straně kupujících i prodávajících statky homogenní – všechny statky na daném trhu vnímány jako naprosto totožné cena objektivní – firmy jsou cenovým příjemcem firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku

26 Rovnováha firmy - zisková
Kč – peněžní jednotky MC SAC E MR = AR = P P zisk AVC Q* Q

27 Rovnováha firmy - ztrátová
Kč – peněžní jednotky MC SAC ztráta MR = AR = P P E AVC Q* Q

28 Rovnováha firmy – nulový ekonomický zisk
Kč – peněžní jednotky MC Nulový zisk SAC MR = AR = P P E AVC Q* Q

29 Efektivnost dokonalé konkurence
Výrobní efektivnost - je vyráběno s minimálními AC Alokační efektivnost – je vyráběno to, co je žádáno a platí P=MU=MC. Užitek společnosti je maximální Zdroje nelze realokovat tak, aby užitek společnosti vzrostl

30 Alokační efektivnost Přebytek spotřebitele P S = ∑ MC MC=MU=P MC<MU
D = ∑ MU Přebytek výrobce Q* Q 1 2

31 Monopol

32 Charakteristika monopolu
Z řečtiny: mono – jeden, polist – prodávající jeden výrobce v odvětví, vyrábí celou produkci nabídka odvětví je tvořena produkcí jedné firmy tržní poptávka je poptávkou po produkci jediné firmy firma je cenovým tvůrcem neexistují substituty k vyráběnému produktu existují nepřekonatelné bariéry vstupu do odvětví

33 Důvody existence monopolu
Nákladové důvody Jedna firma dokáže produkci vyprodukovat levněji než kdyby v odvětví firem mnoho Firma vyrábí s klesajícími průměrnými náklady Nazýváme přirozený monopol Zejména síťová odvětví: vlastnictví sítě (plyn, voda, elektřina) Státní zásah Státní podnik či udělení výsady jen jedné firmě Např. vybrané služby pošty Právní restrikce Patenty, ochranné známky - většinou jen krátkodobé monopoly Objeví se substituty Kontrola přírodních zdrojů – tzv. přírodní monopol

34 Rovnováha monopolní firmy v krátkém období
Kč/Q Cenu stanoví monopolista Platí: P > MC Zisk =(P-AC).Q MC P* AC zisk AR = D MR Q* Q

35 Efektivnost monopolu Výrobní efektivnost – je vyráběno s min AC ????
Není, a to ani při nulovém zisku (srovnej s doko.) Alokační efektivnost – je vyráběno to, co je nejvíce žádáno a platí P=MU=MC??? Není, cena stanovena nad úrovní MC Platí, že P= MU ale P>MC

36 Alokační neefektivnost monopolu
Přebytek spotřebitele P>MC S = MC P* MC=MU=P Ztráta mrtvé váha Přebytek výrobce D MR Q* Q

37 Oligopol

38 Oligopolní prostředí Malý počet firem v odvětví
dvě firmy (duopol), několik stejných firem jedna dominantní firma a několik firem malých... Rozhodování firem je vzájemně závislé firmy zvažují také chování konkurentů a snaží se je předvídat Produkt může být diferencovaný (blízké substituty–např.auta, kosmetika) homogenní (čistý oligopol) – ropa, zlato, suroviny Existují bariéry vstupu do odvětví zejména v podobě úspor z rozsahu, ale i jiné např. právní restrikce

39 Budeme se věnovat modelu s dominantní firmou
Modely oligopolu Oligopolní tržní struktura může nabývat řady podob několik stejných či různě velkých firem, které se dohodnou a rozdělí si trh jedna dominantní a několik malých firem dvě stejně velké firmy, které se snaží vzájemně odhadnout chování konkurenta.. Mnoho modelů oligopolu Budeme se věnovat modelu s dominantní firmou

40 Oligopol s dominantní firmou
Na trhu jedna velká firma a několik firem malých Velká firma dominantní firma je cenovým tvůrcem Skupina malých firem konkurenční lem či konkurenční okraj cenový příjemci – prodávají za cenu stanovenou dominantní firmou Vzniká tam, kde je pro dominantní firmu výhodné přenechat část trhu malým firmám. Ty její pozici neohrožují.

41 Množství dodávané dominantní firmou a konkurenčním lemem
Dominantní firma (DF): Objem produkce: zlaté pravidlo maximalizace zisku: MR(DF) = MC(DF) Stanoví cenu: na úrovni vlastní poptávky Konkurenční okraj (KO): Firmy konkurenčního okraje cenu přejímají a uspokojují zbytek tržní poptávky Proč neprodávají za cenu vyšší? Za tuto cenu by neprodaly Proč nestanoví cenu nižší? Tu jim vlastní nákladové podmínky nedovolí (nerealizují na rozdíl od DF úspory z rozsahu)

42 Oligopol s dominantní firmou
Cenu stanoví dominantní firma Kč/Q MC(DF) P* D – tržní poptávka Zisk DF AC(DF) AR(DF) = d – poptávka po produkci DF MR(DF) q* (DF) Q (tržní) Q q(DF) + q(KO) q (KO)

43 Monopolistická konkurence

44 Charakteristika prostředí monopolistické konkurence
velký počet nakupujících i prodávajících v odvětví produkt je diferencovaný, ale výrobky jsou velmi blízké substituty (odlišení značkou, kvalitou, servisem...) firma je cenovým tvůrcem v rámci své poptávky (vysoká cenová elasticita poptávky) poptávka po produkci firmy není totožná s tržní poptávkou neexistují překážky vstupu do odvětví Příklad: maloobchod (oděvy, pohostinství…) Firmy mohou uplatňovat cenovou i necenovou konkurenci

45 Rovnováha monopolistické firmy v krátkém období - zisková
Kč/Q Cenu stanoví monopolistická firma: P > MC MC Platí: MC=MR P>AC AC P* zisk AR = d MR Q* Q

46 Rovnováha monopolistické firmy v krátkém období – nulový ekonomický zisk
Kč/Q 0-ový ekonomický zisk Platí: MC=MR AC=AR=P MC AC P* AR = d MR Q* Q


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Téma č. 4: Nabídková strana trhu výstupu"

Podobné prezentace


Reklamy Google