Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma č. 4: Nabídková strana trhu výstupu Petr Musil: Základy ekonomie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma č. 4: Nabídková strana trhu výstupu Petr Musil: Základy ekonomie."— Transkript prezentace:

1 Téma č. 4: Nabídková strana trhu výstupu Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie

2 Obsah 1. Náklady 2. Příjmy 3. Zisk 4. Dokonalá konkurence 5. Monopol 6. Oligopol 7. Monopolistická konkurence

3 Náklady firmy

4 peněžním vyjádřením spotřebovaných výrobních faktorů Funkce nákladů: TC = f (Q; P F1, P F2 …) Výše celkových nákladů firmy je závislá na: Vyráběném objemu produkce Cenách výrobních faktorů

5 Celkové, mezní a průměrné náklady Celkové náklady (TC) – celkové náklady připadající na daný objem produkce Průměrné náklady (AC) – náklady připadající na jednotku produkce TC AC= Q Mezní náklady (MC) – změna celkových nákladů při výrobě dodatečné jednotky produkce ΔTC MC = ΔQ

6 Celkové náklady v krátkém období Q Kč TC VC FC 12 34 567 TC 1 TC 2 FC TC 6 TC 7 TC 5 TC 3 TC 4

7 Průměrné a mezní náklady v krátkém období Q Kč/Q MC AVC AC Min AVC Min AC AFC Q 1 Q 2 AFC

8 Dlouhodobé celkové náklady Q Kč LTC LMC 1234567

9 Příjmy firmy

10 Příjmy v podmínkách DOKO Celkový příjem TR = P.Q … Lineární funkce (cena se utváří na trhu) Průměrný příjem AR =TR/Q=(P.Q)/Q = P... Konstantní, roven ceně Mezní příjem MR = ΔTR/ΔQ = Δ(P.Q)/ΔQ = P … Konstantní, roven ceně

11 Celkový příjem (doko) TR peněžní jednotky Q 123 TR 1 =1.P TR 2 =2.P TR 3 =3.P

12 Mezní a průměrný příjem (doko) MR=AR MR, AR Peněžní jednotky Q 123 P

13 Příjmy v podmínkách NEDOKO Firmy jsou cenovým tvůrcem, mohou ovlivnit tržní cenu cena je subjektivní Cenu nemohou stanovit libovolně vysoko

14 Poptávka po produkci firmy Klesající Vyšší množství produkce může firma prodat jen za nižší cenu Cena a množství vzájemně závislé – cenu nelze stanovit libovolně vysoko

15 Poptávka po produkci firmy (nedoko) d P Q P1P1 Q1Q1 P3P3 Q3Q3 Q4Q4 P4P4 Poptávka cenově elastická Pokles ceny – růst TR Poptávka cenově neelastická Pokles ceny – pokles TR Poptávka jednotkově elastická TR maximální

16 Celkové příjmy (nedoko) TR TR – peněžní jednotky Q Q1Q1 TR 1 Q2Q2 TR 2 Q3Q3 Pokles ceny – růst prodaného množství TR 3 Q4Q4 TR 4 = Poptávka cenově elastickáPoptávka cenově neelastická Poptávka jednotkově elastická Q5Q5

17 Mezní a průměrný příjem (nedoko) d = AR AR, MR - Peněžní jednotky Q P1P1 Q1Q1 P3P3 Q3Q3 Q4Q4 P4P4 = AR 1 = AR 3 = AR 4 MR Q5Q5 TR maximálníTR nulový

18 Zisk firmy Hospodářský výsledek podniku: HV = TR – TC HV = (P – AC).Q Zisk … TR >TC Ztráta … TR < TC Nulový zisk TR=TC Zisk na jednotku Cíl firmy – maximalizace zisku

19 Zisk v podmínkách DOKO TR Kč Q FC TC Oblast zisku Nulový zisk Oblast ztráty

20 Zisk v podmínkách NEDOKO TR Kč Q FC TC Oblast zisku Nulový zisk Oblast ztráty

21 Různá pojetí zisku Účetní zisk = = celkové příjmy – explicitní náklady Ekonomický zisk = = TR – explicitní – implicitní náklady = účetní zisk – implicitní náklady ušlé příjmy VF, které jsou ve vlastnictví podnikatele

22 Zlaté pravidlo maximalizace zisku Cíl firmy – maximalizace zisku Zlaté pravidlo maximalizace zisku MR = MC

23 Zlaté pravidlo maximalizace zisku (doko) MR = AR = P Kč Q MC MC > MR MC < MR MC = MR Q*Q*

24 Dokonalá konkurence

25 Charakteristiky DOKO velký počet prodávajících a kupujících na trhu volný vstup do odvětví dokonalé informace na straně kupujících i prodávajících statky homogenní – všechny statky na daném trhu vnímány jako naprosto totožné cena objektivní – firmy jsou cenovým příjemcem firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku

26 Rovnováha firmy - zisková Q Kč – peněžní jednotky MC P MR = AR = P Q* E AVC SAC zisk

27 Rovnováha firmy - ztrátová Q Kč – peněžní jednotky MC P MR = AR = P Q* E AVC SAC ztráta

28 Rovnováha firmy – nulový ekonomický zisk Q Kč – peněžní jednotky MC P MR = AR = P Q* E AVC SAC Nulový zisk

29 Efektivnost dokonalé konkurence Výrobní efektivnost - je vyráběno s minimálními AC Alokační efektivnost – je vyráběno to, co je žádáno a platí P=MU=MC. Užitek společnosti je maximální Zdroje nelze realokovat tak, aby užitek společnosti vzrostl

30 Alokační efektivnost S = ∑ MC D = ∑ MU P* P Q MC=MU=P Q* Přebytek spotřebitele Přebytek výrobce MC>MU MC { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/11/3171907/slides/slide_30.jpg", "name": "Alokační efektivnost S = ∑ MC D = ∑ MU P* P Q MC=MU=P Q* Přebytek spotřebitele Přebytek výrobce MC>MU MCMU MC

31 Monopol

32 Charakteristika monopolu Z řečtiny: mono – jeden, polist – prodávající jeden výrobce v odvětví, vyrábí celou produkci nabídka odvětví je tvořena produkcí jedné firmy tržní poptávka je poptávkou po produkci jediné firmy firma je cenovým tvůrcem neexistují substituty k vyráběnému produktu existují nepřekonatelné bariéry vstupu do odvětví

33 Důvody existence monopolu Nákladové důvody Jedna firma dokáže produkci vyprodukovat levněji než kdyby v odvětví firem mnoho Firma vyrábí s klesajícími průměrnými náklady Nazýváme přirozený monopol Zejména síťová odvětví: vlastnictví sítě (plyn, voda, elektřina) Státní zásah Státní podnik či udělení výsady jen jedné firmě Např. vybrané služby pošty Právní restrikce Patenty, ochranné známky - většinou jen krátkodobé monopoly Objeví se substituty Kontrola přírodních zdrojů – tzv. přírodní monopol

34 Rovnováha monopolní firmy v krátkém období AR = D Kč/Q Q Q* MC AC MR P* Cenu stanoví monopolista Platí: P > MC zisk Zisk =(P-AC).Q

35 Efektivnost monopolu Výrobní efektivnost – je vyráběno s min AC ???? Není, a to ani při nulovém zisku (srovnej s doko.) Alokační efektivnost – je vyráběno to, co je nejvíce žádáno a platí P=MU=MC??? Není, cena stanovena nad úrovní MC Platí, že P= MU ale P>MC

36 Alokační neefektivnost monopolu S = MC D P* P Q MC=MU=P Q* Přebytek spotřebitele Přebytek výrobce P>MC Ztráta mrtvé váha MR

37 Oligopol

38 Oligopolní prostředí Malý počet firem v odvětví dvě firmy (duopol), několik stejných firem jedna dominantní firma a několik firem malých... Rozhodování firem je vzájemně závislé firmy zvažují také chování konkurentů a snaží se je předvídat Produkt může být diferencovaný (blízké substituty–např.auta, kosmetika) homogenní (čistý oligopol) – ropa, zlato, suroviny Existují bariéry vstupu do odvětví zejména v podobě úspor z rozsahu, ale i jiné např. právní restrikce

39 Modely oligopolu Oligopolní tržní struktura může nabývat řady podob několik stejných či různě velkých firem, které se dohodnou a rozdělí si trh jedna dominantní a několik malých firem dvě stejně velké firmy, které se snaží vzájemně odhadnout chování konkurenta.. Mnoho modelů oligopolu Budeme se věnovat modelu s dominantní firmou

40 Oligopol s dominantní firmou Na trhu jedna velká firma a několik firem malých Velká firma dominantní firma je cenovým tvůrcem Skupina malých firem konkurenční lem či konkurenční okraj cenový příjemci – prodávají za cenu stanovenou dominantní firmou Vzniká tam, kde je pro dominantní firmu výhodné přenechat část trhu malým firmám. Ty její pozici neohrožují.

41 Množství dodávané dominantní firmou a konkurenčním lemem Dominantní firma (DF): Objem produkce: zlaté pravidlo maximalizace zisku: MR(DF) = MC(DF) Stanoví cenu: na úrovni vlastní poptávky Konkurenční okraj (KO): Firmy konkurenčního okraje cenu přejímají a uspokojují zbytek tržní poptávky Proč neprodávají za cenu vyšší? Za tuto cenu by neprodaly Proč nestanoví cenu nižší? Tu jim vlastní nákladové podmínky nedovolí (nerealizují na rozdíl od DF úspory z rozsahu)

42 Oligopol s dominantní firmou AR(DF) = d – poptávka po produkci DF Kč/Q Q q* (DF) MC(DF) AC(DF) MR(DF) P* Zisk DF Cenu stanoví dominantní firma D – tržní poptávka Q (tržní) q (KO) q(DF) + q(KO)

43 Monopolistická konkurence

44 Charakteristika prostředí monopolistické konkurence velký počet nakupujících i prodávajících v odvětví produkt je diferencovaný, ale výrobky jsou velmi blízké substituty (odlišení značkou, kvalitou, servisem...) firma je cenovým tvůrcem v rámci své poptávky (vysoká cenová elasticita poptávky) poptávka po produkci firmy není totožná s tržní poptávkou neexistují překážky vstupu do odvětví Příklad: maloobchod (oděvy, pohostinství…) Firmy mohou uplatňovat cenovou i necenovou konkurenci

45 Rovnováha monopolistické firmy v krátkém období - zisková AR = d Kč/Q Q Q* MC AC MR P* Cenu stanoví monopolistická firma: P > MC zisk Platí: MC=MR P>AC

46 Rovnováha monopolistické firmy v krátkém období – nulový ekonomický zisk AR = d Kč/Q Q Q* MC AC MR P* Platí: MC=MR AC=AR=P 0-ový ekonomický zisk


Stáhnout ppt "Téma č. 4: Nabídková strana trhu výstupu Petr Musil: Základy ekonomie."

Podobné prezentace


Reklamy Google