Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NABÍDKA DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMY MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NABÍDKA DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMY MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 NABÍDKA DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMY MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

2  nezávislost ceny na objemu produkce firmy  homogenní (stejnorodá) produkce  dokonalá mobilita VF  dokonalá informovanost všech spotřebitelů i firem  velký počet kupujících a prodávajících na trhu nemožnost ovlivnit cenu  neexistence bariér pro vstup a výstup  firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku Předpoklady dokonalé konkurence

3 Vývoj celkových příjmů (TR) u firmy v dokonalé konkurenci Q Kč V dokonalé konkurenci platí: P = MR = AR = d TR = P.Q = AR.Q TR: příjmy z realizované produkce. Poptávka po produkci firmy je dokonale elastická, firma je cenovým příjemcem. V podmínkách DK je cena produkce konstantní celkový příjem TR roste lineárně TR lineární tvar Směrnicí přímky celkových příjmů TR je cena produkce P.

4 Průměrný a mezní příjem v podmínkách dokonalé konkurence Q P AR=MR=P=d 12 3 Průměrný příjem = příjem na jednotku výstupu: AR = TR/Q Mezní příjem = příjem plynoucí z prodeje dodatečné jednotky výstupu: MR =Δ TR/ ΔQ  cena produkce dána trhem nemění se se změnou Q  průměrný a mezní příjem je totožný na úrovni ceny  křivka AR a MR je zároveň křivkou poptávky po produkci jedné firmy jedné firmy

5 Určení optimálního množství produkce (q E ) firmy v dokonale konkurenčním prostředí P Q P E = d = AR = MR PEPE MC Hledáme průsečík MC a MR. Bod E: „bod vyrovnání“ (MC a MR). MC protínají přímku MR zespodu a jsou rostoucí. qEqE E q1q1 q2q2 Vlevo od q E : každá dodatečná realizovaná jednotka produkce se vyplácí. Vpravo od q E : každá dodatečná jednotka produkce má vyšší mezní náklad. Ztráta

6 Komparace MR A MC CÍL – maximalizace zisku MR > MC – celkové příjmy rostou rychleji než celkové náklady zvyšovat objem výroby MR < MC – celkové příjmy rostou pomaleji než celkové náklady snižovat objem výroby MR = MC – zisk je maximální ZLATÉ PRAVIDLO MAXIMALIZACE ZISKU MR = MC

7 Vývoj TR společně s TC, určení maximálního zisku firmy Q Kč TR TC FC Hledáme maximální rozdíl mezi TR a TC... …matematická úloha MR = MC qEqE max. ZISK max. ZTRÁTA qAqA

8 Odvození křivky nabídky firmy Q Q P P P1P1 P1P1 P2P2 P2P2 P3P3 P3P3 MC E3E3 E3E3 E2E2 E2E2 E1E1 E1E1 Q2Q2 Q2Q2 Q1Q1 Q1Q1 Q3Q3 Q3Q3 MR 3 =AR 3 MR 1 =AR 1 MR 2 =AR 2 S

9 Firma na DK trhu dosahující zisku P P QQ P2P2 MC qE´qE´ P2P2 D2D2 S P = d = MR = AR AC E2E2 q2q2 E2E2 Platí pro krátké období, zisk přiláká nové firmy do odvětví, zvýší se tržní nabídka (posun S doprava na úroveň S´); v dlouhém období nulový ekonomický zisk firmy: AC = AR. E1E1 D1D1 0 X Y AR > AC TR > TC ZISK qEqE S´S´ E3E3 FIRMA TRH q1q1 P1P1 P1P1 q3q3 E1E1

10 Firma na DK trhu dosahující ztráty P Q PEPE MC qEqE MR = AR = d = P AC E Platí pro krátké období, ztráta odradí výrobce zavedené v odvětví (kritérium AVC), sníží se tržní nabídka (posun S doleva nahoru), v dlouhém období opět nulový ekonomický zisk firmy. 0 X Y AC > AR TC > TR ZTRÁTA Z dlouhodobého hlediska firma musí mít uhrazeny náklady: P = AC.

11 Bod ukončení činnosti firmy (bod U) Q P P = MR = AR = d MC qEqE AVC U Bod uzavření firmy: P = AVC AC ZTRÁTA = FC 0 PEPE X Y Firma pokračuje ve výrobě, pokud je P > AVC, a očekává zvýšení ceny na trhu.

12 Rovnováha firmy v DK z dlouhodobého hlediska a situace na trhu PP Q (stovky ks)Q (mil. ks) PEPE MC QEQE PEPE D S V dlouhém období platí pro firmu: P E = d = MR = AR; bod E se označuje jako: „breakeven point“ = bod zvratu, vyrovnání nákladů s výnosy firmy. V dlouhém období firma realizuje nulový ekonomický zisk, tzn. AR = AC, TR = TC. MR = AR = d = P AC LR E QEQE E FirmaTrh

13 Tržní rovnováha na dokonale konkurenčním trhu  Rovnováha spotřebitele:  Rovnováha firmy:  Tržní rovnováha – nastává tehdy, když se mezní užitek zboží rovná mezním nákladům na jeho výrobu. P = MU P = MC MU = MC

14 Graf tržní rovnováhy rovnováha spotřebitele rovnováha firmy tržní rovnováha Q Q Q QEQE QEQE QEQE MU E P PEPE PEPE P E MC MR=AR P PEPE S D E

15 Efektivnost trhu dokonalé konkurence  výrobní efektivnost – efektivnost ze strany firem Tato efektivnost je dosažena tehdy, když firmy působící na trhu vyrábějí daný objem výstupu s minimálními náklady. P = MC = AC min  alokační efektivnost – efektivnost z pohledu spotřebitele Je jí dosaženo tehdy, když objem výstupu firem působících v DK odvětví odpovídá ochotě spotřebitelů při daných cenách tento objem prodávat. P = MC = MU

16 Rovnováha  Dopad zvýšení výroby na ekonomické subjekty při rovnováze firem:  MU = P > MC, firmy nejsou v rovnováze. Zvýšení výroby zvýší zisk firem, aniž se to projeví na užitku spotřebitelů.  MU > P = MC, spotřebitelé nejsou v rovnováze. Poptávané množství je vyšší než nabízené. V důsledku toho vzroste cena a objem vyrobené produkce, zvýší se užitek spotřebitelů, aniž se sníží zisk firem.

17 Přebytek spotřebitele  Přebytek spotřebitele (NER) je rozdíl mezi celkovým užitkem spotřebovávaného množství zboží (OMER) a tržní cenou tohoto zboží (OMEN). P Q d E R P N M 0 Přebytek spotřebitele

18  Tabulka:

19 Přebytek výrobce  Přebytek výrobce (RNE) vzniká jako rozdíl mezi cenou a mezními náklady.  Rovnováha = MC = P, MC předcházejících jednotek vyrobené produkce jsou však nižší než cena, za kterou jsou prodány. E S P MQ0 R N P Přebytek výrobce

20 Rovnováha z hlediska různých období Podmínky rovnováhy se v jednotlivých časových obdobích liší:  Velmi krátké období – nabídka je zcela neelastická, růst poptávky vyvolá pouze růst ceny.  Krátké období – elasticita nabídky je vyšší, růst ceny je nižší než ve velmi krátkém období.  Dlouhé období – je elasticita nabídky opět vyšší než v předcházejících případech, pohyb ceny je ještě nižší.  Velmi dlouhé období – růst poptávky vede ke zvýšení objemu prodávaného zboží.

21 Rovnováha a současná změna poptávky a nabídky S1S1 S1S1 S2S2 D2D2 D1D1 E2E2 E1E1 Q2Q2 Q1Q1 P1P1 P2P2 Q P S2S2 E2E2 E1E1 D1D1 D2D2 P2P2 P1P1 Q1Q1 Q2Q2 Q

22 S1S1 S1S1 S2S2 D2D2 D1D1 E2E2 E1E1 Q2Q2 Q1Q1 P1P1 P2P2 Q P S2S2 E2E2 E1E1 D1D1 D2D2 P2P2 P1P1 Q1Q1 Q2Q2 Q P

23 Teorém pavučiny  Zatím jsme předpokládali, že nabídka a poptávka reagují na změnu ceny okamžitě. Ve skutečnosti tomu tak není. Lidé potřebují určitý čas, aby přizpůsobili objem svých nákupů změněným cenám. Také výrobci jsou schopni přizpůsobit objem nabídky až po určité době. Větší časové zpoždění mají výrobci. Na změnu cenu bude nejdřív reagovat poptávka a teprve po určité době nabídka.  Zda se trh bude automaticky vracet do stavu rovnováhy závisí na sklonu křivky poptávky a nabídky.

24 Konvergující pavučina S D E´ F´ E´´ E F´´ Q´´QEQE Q´ P´´ PEPE P´ Q P

25 Divergující pavučina S D E´ E´´ E F´´ Q´´QEQE Q´ P´´ PEPE P´ Q P

26 Stabilní pavučina S D E´ E´´ E F´´ Q´´QEQE Q´ P´´ PEPE P´ Q P F´

27 Oscilace S D Q P PEPE QEQE E

28 Otázky na cvičení 5. přednáška – dokonalá konkurence  DK trh – charakteristika, předpoklady, vztahy TR,MR a AR, určení optimálního množství produkce, odvození křivky S,  Firma na DK trhu dosahující zisku, ztráty, bod ukončení činnosti firmy,  Tržní rovnováha na DK trhu, přebytek spotřebitele, přebytek výrobce, rovnováha z různých období (při změnách S a D),  Teorém pavučiny

29 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "NABÍDKA DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMY MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google