Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura přednášky Oligopol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura přednášky Oligopol"— Transkript prezentace:

1 Struktura přednášky Oligopol
A) Úvod B) Duopol C) Další modely oligopolu

2 Přehled modelů duopolu

3 Cena a množství nejsou nezávislé veličiny

4 Duopol předpoklady souhrnného příkladu
Počet firem v odvětví n = 2 Tržní poptávka P = 30 - Q Tržní nabídka Q = q1 + q2 Funkce nákladů TC1 = TC2 = FC = 40

5 Určení optima monopolu
Funkce zisku π = PQ - TC π = (30 - Q) Q - 40 π = 30 Q - Q2 - 40 Výpočet dπ / dQ = Q = 0 Q = 15 P = 30 - Q = = 15 π = = 185

6 Cournotův model funkce zisku obou firem
Funkce zisku první firmy π = P q1 - TC1 = (30 - Q) q1 - 40 π = (30 - q1 - q2) q1 - 40 π = 30 q1 - q12 - q1q2 - 40 Funkce zisku druhé firmy π = P q2 - TC2 = (30 - Q) q2 - 40 π = 30 q2 - q22 - q1q2 - 40

7 Cournotův model odvození reakčních křivek
Reakční křivka první firmy dπ / dq1 = q1- q2 R1: q1- q2 = 0 Reakční křivka druhé firmy d π / dq2 = q2 - q1 R2: q2 - q1 = 0

8 Cournotův model přizpůsobovací proces

9 Cournotův model určení rovnováhy
R q1- q2 = 0 R2: q2 - q1 = 0 q1 = 10; q2 = 10 Q = q1 + q2 = 20 P = = 10 Porovnání výsledků monopolu a Cournotova modelu je uvedeno v tabulce na snímku 16

10 Množstevní kartel funkce zisku kartelu
π = π1 + π2 = (P q1 - TC1) + (P q2 - TC2) π = P (q1 + q2) - 80 π = (30 - Q) Q - 80

11 Množstevní kartel určení optima
π = (30 - Q) Q - 80 = 30 Q - Q2 - 80 dπ / dQ = Q = 0 Q = 15 P = 15 Porovnání výsledků monopolu, Cournotova modelu a množstevního kartelu je opět uvedeno v tabulce na snímku 16

12 Porovnání monopolu, Cournotova modelu a množstevního kartelu (graf)

13 Stackelbergův model funkce zisku vůdce
Funkce zisku první firmy (vůdce) π = P q1 - TC1 = (30 - Q) q1 - 40 π = (30 - q1 - q2) q1 - 40 π = 30 q1 - q12 - q1q2 - 40 Vůdce zná reakční křivku následovníka R2: q2 - q1 = 0

14 Stackelbergův model určení optima vůdce
Z reakční křivky následovníka vyjádřit q2: 15 - q1 / 2 = q2 Dosadit za q2 do funkce zisku vůdce: π = 30 q1 - q12 - q1 (15 - q1 / 2) - 40 π = 30 q1 - q q1 + q12 / 2) - 40 dπ / dq1 = q q1 = 0 q1 = 15

15 Stackelbergův model určení optima následovníka
Dosadíme hodnotu q1 = 15 do reakční křivky následovníka: 15 - q1 / 2 = q2 q2 = 7,5; Q = ,5 = 22,5 P = 7,5 Porovnání výsledků monopolu, Cournotova a Stackelbergova modelu s množstevním kartelem je uvedeno v tabulce na snímku 16

16 Porovnání výsledků příkladu modelů duopolu a monopolu

17 Porovnání výsledků modelů duopolu a monopolu - graf

18 Duopol - otázka 1. S použitím Cournotova modelu prokažte, že s růstem počtu firem působících v odvětví roste objem produkce na trhu a klesá tržní cena výstupu.

19 Další modely oligopolu
1. Model odvětví s dominantní firmou - prostudujte model sami, s použitím učebnice 2. Model se zalomenou křivkou poptávky - vysvětluje, proč v některých situacích je na oligopolních trzích cena rigidní; - prostudujte model sami, s použitím učebnice


Stáhnout ppt "Struktura přednášky Oligopol"

Podobné prezentace


Reklamy Google