Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: fax: „ Obchodní firma LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. je zapsána v OR dne 20. května 1992, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 2425 IČ , DIČ CZ

2 Úvodní slovo vedení firmy
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Úvodní slovo vedení firmy 1. Odborné zaměření společnosti, Naše firma má tato oprávnění : - montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení - kovoobráběčství - činnost organizačních a ekonomických poradců - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - činnost technických poradců - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - provádění staveb , jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - silniční doprava nákladní - provozování a pronájem námořních výletních plachetnic včetně zaškolení posádek - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - nakládání s odpady – s výjimkou nebezpečných odpadů - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů Rok 2006 byl čtrnáctým rokem existence naší firmy. Největší zakázky představovaly dodávky tlakových i netlakových částí pro Sýrii a to pro firmu M.P.G.C. Mehardeh a dále pak pro firmu ALSTOM Power, a.s. a pro Teplárnu Ústí nad Labem. V závěru hospodářského roku jsme získali podíl na zakázce pro investiční akci ETU. Vývoj naší zakázkové náplně má stoupající tendenci a po dlouhé době jsme z kapacitních důvodů museli odříci některé zakázky.Tuto skutečnost podtrhuje i vytvořená přidaná hodnota a to ve výši 43 mil. Kč a vzrostla meziročně o 30% předchozího roku. V hospodářském roce 2006, jsme očekávali dokončení první zakázky pro zákazníka M.P.G.C. Mehardeh ze Sýrie v rozsahu 160 mil.Kč. Z důvodů na straně zákazníka bude tato zakázka dokončena až v září Mezi negativní skutečnosti patří to, že jsme nedokázali řádně ošetřit platby za jednu velkou zakázku, kde vzhledem k rychlosti soudů a lidského charakteru zástupce dlužníka bude řešeni velmi časově náročné. Tato skutečnost nám zhoršila cash flow. Naší prioritou bylo získání zakázek na výstavbě nových zdrojů v ČR a posílení spolupráce se Škodou Plzeň, při udržení stávajících zákazníků tyto cíle jsme naplnili. Kolektiv našich pracovníků je třeba pro další období posílit jak v kategorii svářečů ( i za cenu zaměstnání cizinců) a vysoce kvalifikovaných dělníků, tak i v obchodním úseku a projekci a konstrukci v základním závodě. Ing. Forbelský Jiří, Ing. Rulíšek Jaroslav, Jednatelé firmy Ing. Rucký Ladislav Kronospan

3 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. Vřesová
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Rozhodující vlastníci s majetkovým podílem nad 10% jméno vklad v Kč % Forbelský Jiří, Ing. 11,24% Hölter - Technika spol. s r.o. 24,78% Rucký Ladislav, Ing. Rulíšek Jaroslav, Ing. Celkem 58,50% Vřesová

4 2. Obchodní a marketingová činnost
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ 2. Obchodní a marketingová činnost V roce 2006 naše firma zajišťovala provádění generálních a běžných oprav v energetické a teplárenské oblasti a dodávky náhradních dílů pro tyto opravy. Hlavní zakázkou byla výroba, dodávka a montáž dílů pro provedení rehabilitace kotlů K3 a K4 v elektrárně Mehardeh (Sýrie), dalšími významnějšími zakázkami byly opravy kotlů v ČEZ, a.s., (např. kotel K5 v elektrárně Počerady, kotel K2 v elektrárně Chvaletice, kotel K9 a K10 v elektrárně Mělník 2 ad.), v teplárenské oblasti (opravy kotlů K80 a K90 v ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav, oprava kotle K1 v Teplárně Stonava (DALKIA) a opravy v  teplárnách UNITED ENERGY Komořany - Tp Novosedlice, Tp Komořany, Tp Liberec, Tp Mimoň atd.). Dále jsme vyráběli spalinové kotle B202 a B302 pro Dotec International – akce Novopolock (Bělorusko), tlakové celky pro AES Bohemia (Silon Planá n. Luž.) Ve výběrovém řízení jsme získali například zakázku na výrobu tlakových celků pro výstavbu kotlů v elektrárně Tušimice – výroba bude probíhat v období Dále obchodní činnost směřovala na zajišťování zakázek mimo energetickou oblast ( např. výroba a oprava aparátů pro Českou rafinérskou a.s. Litvínov) a na zahraniční trhy. Celkem bylo za rok 2006vypracováno 353 nabídek, jejichž úspěšnost byla cca 9 %. ČEZ EDĚ

5 Oblast kvality LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. Kocanda
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Oblast kvality Náklady na jakost dosáhly v HR 2006 částky ,-Kč, což představuje 1,0% z celkového ročního obratu společnosti. Náklady na jakost tvořily díky nižší zakázkové náplni především nutné výdaje na výcvik a školení a zejména potom náklady na inspekce výroby a přejímky výrobků externími auditory. Systém jakosti, který je ve společnosti certifikován od roku 1998 dle normy EN ISO 9001, byl nadále rozvíjen a dobudováván, přičemž v září roku 2006 prošel úspěšně prodlužovacím auditem společnosti TÜV NORD bez nedostatků a nutnosti nápravných opatření, přičemž rozšíření se týkalo oblasti svařování, tedy certifikace dle EN Tímto auditem bylo ověřeno, že ve společnosti fungují mechanismy zabezpečující kvalitní výrobu. Cíle jakosti pro rok 2007 obsahují i oblast systému řízení jakosti, je tedy záruka jeho dalšího rozvíjení ve smyslu revize norem EN ISO 9000. Rok byl zahájen upřesněním politiky jakosti pro celou společnost a následně stanovením nových cílů jakosti. Úroveň plnění cílů jakosti a taktéž úroveň v ostatních oblastech systému řízení jakosti byly stanoveným způsobem reflektovány v roční zprávě o jakosti za rok 2006. V průběhu roku 2006 byly realizovány významné zakázky pro tuzemský i zahraniční trh, mimo jiné byla dokončena montáž tlakových částí při rekonstrukci kotle K4 v syrské státní elektrárně Mehardeh a byly zahájeny přípravné práce pro montáž tlakových částí do rekonstruovaného kotle K3. Pro tuzemský trh firma prováděla úspěšně práce jak pro elektrárenskou společnost ČEZ a.s., tak pro zákazníky v oblasti malých a středních zdrojů. V závěru roku byly zahájeny předvýrobní etapy pro akci Komplexní obnova elektrárny Tušimice II, jejímž investorem je právě elektrárenská společnost ČEZ a.s. Na této akci se firma bude podílet rozsáhlou výrobou tlakových celků pro dva kotle. Kocanda

6 Lidské zdroje LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. Kategorie
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Lidské zdroje Kategorie Celkem průměrný evidenční stav HR 2006 Stav zaměstnanců k Stav zaměstnanců k Výrobní zaměstnanci 28 31 Režijní zaměstnanci 8 7 TH zaměstnanci 36 CELKEM 67 71 70 Věková struktura Dle dožitého věku Počty zaměstnanců Podíl v % Do 3 4,29 Od 10 14,29 Od – 50 18 25,71 Od 29 41,43 Nad 61 Průměrný výdělek: Mzdové náklady : tis.Kč Průměrný výdělek : Kč => stagnace výdělku ve srovnání s HR 2005 ( Kč)

7 Struktura vzdělání zaměstnanců
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Školení Školení Počet účastníků Odškolené hodiny Náklady v HR 2004 Náklady v HR 2005 Celkem 98 330 144 68 Struktura vzdělání zaměstnanců V průběhu roku došlo k mírnému poklesu zaměstnanců s VŠ, přesto s poměrem 21% jsme dostatečně vybaveni vysokoškolsky vzdělanými pracovníky

8 Vývoj počtu pracovníků od počátku podnikání
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Vývoj počtu pracovníků od počátku podnikání

9 Obrat firmy v tis.Kč Vývoj Ø výdělků LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER
s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Obrat firmy v tis.Kč Vývoj Ø výdělků

10 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o.
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Organizační struktura firmy LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. v HR 2005

11 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. Výkaz zisku a ztráty Období HR 2005
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Výkaz zisku a ztráty Období HR 2005 HR 2006 Výkony a prodej zboží 169022 158439 z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 178775 157322 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -11397 412 Aktivace 1644 705 Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 136215 115442 Přidaná hodnota 32841 42997 Osobní náklady 24794 23163 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 5331 3366 Tvorba rezerv, opravných položek .a časového rozlišení provozních nákladů -14170 1672 Jiné provozní výnosy 3071 3013 Jiné provozní náklady 3535 3236 Provozní hospodářský výsledek 16422 16082 Finanční výnosy 4943 4673 Finanční náklady 14253 17220 Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů za běžnou činnost -9310 -12547 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 7112 2558 Mimořádné výnosy 210 15 Mimořádné náklady H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K za účetní období 7322 2573

12 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. ROZVAHA - AKTIVA
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ ROZVAHA - AKTIVA AKTIVA celkem (v tis.Kč .za období ) HR 2005 HR 2006 A POHLEDÁVKY ZA UPSANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ B STÁLÁ AKTIVA 28839 26678 B I Nehmotný investiční majetek 17 12 B II Hmotný investiční majetek 28328 26172 B III Finanční investice 494 B III 1 z toho : podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C OBĚŽNÁ AKTIVA 116909 120148 C I Zásoby 14688 17779 C II Dlouhodobé pohledávky C III Krátkodobé pohledávky 73996 84184 C IV Finanční majetek 28225 18185 D OSTATNÍ AKTIVA 4852 1982 AKTIVA CELKEM 150600 148808

13 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. ROZVAHA - PASIVA PASIVA HR 2005
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ ROZVAHA - PASIVA PASIVA HR 2005 HR 2006 A VLASTNÍ KAPITÁL 43041 43899 A I Základní kapitál 9022 A III Fondy ze zisku 10175 A IV Hospodářský výsledek minulých let +/- 16522 22129 A V Hospodářský výsledek účetního období +/- 7322 2573 B CIZÍ ZDROJE 107227 104892 B I Rezervy B II Dlouhodobé závazky B III Krátkodobé závazky 74819 71975 B IV Bankovní úvěry a výpomoci 32408 32917 z toho : dlouhodobé bankovní úvěry C OSTATNÍ PASIVA 332 17 PASIVA CELKEM 150600 148808

14 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o.
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ

15 Napravo jsou uvedeny grafy obratu skupiny a vývoje počtu pracovníků
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. ovládaly v roce 2006 čtyři dceřiné společnosti z těchto jedna již nepodnikala a v průběhu hospodářského roku jedna na sebe vyhlásila konkurz a druhá likvidaci, Na konci HR 2006 máme pouze jednu dceřinou společnost, která podniká. Tato dceřiná společnost má hospodářský rok stanoven rozdílně. Údaje jsou pouze informativní. Z počtu 119 zaměstnanců je 39TH-pracovníků a 80 pracovníku v dělnických profesích. Napravo jsou uvedeny grafy obratu skupiny a vývoje počtu pracovníků


Stáhnout ppt "ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google