Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"— Transkript prezentace:

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: fax: „ Obchodní firma LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. je zapsána v OR dne 20. května 1992, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2425 IČ , DIČ CZ

2 2 Úvodní slovo vedení firmy 1. Odborné zaměření společnosti, Naše firma má tato oprávnění : - montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení - kovoobráběčství - činnost organizačních a ekonomických poradců - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - činnost technických poradců - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - silniční doprava nákladní - provozování a pronájem námořních výletních plachetnic včetně zaškolení posádek - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - nakládání s odpady – s výjimkou nebezpečných odpadů - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů Rok 2006 byl čtrnáctým rokem existence naší firmy. Největší zakázky představovaly dodávky tlakových i netlakových částí pro Sýrii a to pro firmu M.P.G.C. Mehardeh a dále pak pro firmu ALSTOM Power, a.s. a pro Teplárnu Ústí nad Labem. V závěru hospodářského roku jsme získali podíl na zakázce pro investiční akci ETU. Vývoj naší zakázkové náplně má stoupající tendenci a po dlouhé době jsme z kapacitních důvodů museli odříci některé zakázky.Tuto skutečnost podtrhuje i vytvořená přidaná hodnota a to ve výši 43 mil. Kč a vzrostla meziročně o 30% předchozího roku. V hospodářském roce 2006, jsme očekávali dokončení první zakázky pro zákazníka M.P.G.C. Mehardeh ze Sýrie v rozsahu 160 mil.Kč. Z důvodů na straně zákazníka bude tato zakázka dokončena až v září Mezi negativní skutečnosti patří to, že jsme nedokázali řádně ošetřit platby za jednu velkou zakázku, kde vzhledem k rychlosti soudů a lidského charakteru zástupce dlužníka bude řešeni velmi časově náročné. Tato skutečnost nám zhoršila cash flow. Naší prioritou bylo získání zakázek na výstavbě nových zdrojů v ČR a posílení spolupráce se Škodou Plzeň, při udržení stávajících zákazníků tyto cíle jsme naplnili. Kolektiv našich pracovníků je třeba pro další období posílit jak v kategorii svářečů ( i za cenu zaměstnání cizinců) a vysoce kvalifikovaných dělníků, tak i v obchodním úseku a projekci a konstrukci v základním závodě. Ing. Forbelský Jiří, Ing. Rulíšek Jaroslav, Jednatelé firmy Ing. Rucký Ladislav Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Kronospan LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

3 3 jménovklad v Kč% Forbelský Jiří, Ing ,24% Hölter - Technika spol. s r.o ,78% Rucký Ladislav, Ing ,24% Rulíšek Jaroslav, Ing ,24% Celkem ,50% Rozhodující vlastníci s majetkovým podílem nad 10% Vřesová LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ

4 4 2. Obchodní a marketingová činnost V roce 2006 naše firma zajišťovala provádění generálních a běžných oprav v energetické a teplárenské oblasti a dodávky náhradních dílů pro tyto opravy. Hlavní zakázkou byla výroba, dodávka a montáž dílů pro provedení rehabilitace kotlů K3 a K4 v elektrárně Mehardeh (Sýrie), dalšími významnějšími zakázkami byly opravy kotlů v ČEZ, a.s., (např. kotel K5 v elektrárně Počerady, kotel K2 v elektrárně Chvaletice, kotel K9 a K10 v elektrárně Mělník 2 ad.), v teplárenské oblasti (opravy kotlů K80 a K90 v ŠKO- ENERGO Mladá Boleslav, oprava kotle K1 v Teplárně Stonava (DALKIA) a opravy v teplárnách UNITED ENERGY Komořany - Tp Novosedlice, Tp Komořany, Tp Liberec, Tp Mimoň atd.). Dále jsme vyráběli spalinové kotle B202 a B302 pro Dotec International – akce Novopolock (Bělorusko), tlakové celky pro AES Bohemia (Silon Planá n. Luž.) Ve výběrovém řízení jsme získali například zakázku na výrobu tlakových celků pro výstavbu kotlů v elektrárně Tušimice – výroba bude probíhat v období Dále obchodní činnost směřovala na zajišťování zakázek mimo energetickou oblast ( např. výroba a oprava aparátů pro Českou rafinérskou a.s. Litvínov) a na zahraniční trhy. Celkem bylo za rok 2006vypracováno 353 nabídek, jejichž úspěšnost byla cca 9 %. Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ ČEZ EDĚ LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

5 5 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Oblast kvality Náklady na jakost dosáhly v HR 2006 částky ,-Kč, což představuje 1,0% z celkového ročního obratu společnosti. Náklady na jakost tvořily díky nižší zakázkové náplni především nutné výdaje na výcvik a školení a zejména potom náklady na inspekce výroby a přejímky výrobků externími auditory. Systém jakosti, který je ve společnosti certifikován od roku 1998 dle normy EN ISO 9001, byl nadále rozvíjen a dobudováván, přičemž v září roku 2006 prošel úspěšně prodlužovacím auditem společnosti TÜV NORD bez nedostatků a nutnosti nápravných opatření, přičemž rozšíření se týkalo oblasti svařování, tedy certifikace dle EN Tímto auditem bylo ověřeno, že ve společnosti fungují mechanismy zabezpečující kvalitní výrobu. Cíle jakosti pro rok 2007 obsahují i oblast systému řízení jakosti, je tedy záruka jeho dalšího rozvíjení ve smyslu revize norem EN ISO Rok 2006 byl zahájen upřesněním politiky jakosti pro celou společnost a následně stanovením nových cílů jakosti. Úroveň plnění cílů jakosti a taktéž úroveň v ostatních oblastech systému řízení jakosti byly stanoveným způsobem reflektovány v roční zprávě o jakosti za rok V průběhu roku 2006 byly realizovány významné zakázky pro tuzemský i zahraniční trh, mimo jiné byla dokončena montáž tlakových částí při rekonstrukci kotle K4 v syrské státní elektrárně Mehardeh a byly zahájeny přípravné práce pro montáž tlakových částí do rekonstruovaného kotle K3. Pro tuzemský trh firma prováděla úspěšně práce jak pro elektrárenskou společnost ČEZ a.s., tak pro zákazníky v oblasti malých a středních zdrojů. V závěru roku byly zahájeny předvýrobní etapy pro akci Komplexní obnova elektrárny Tušimice II, jejímž investorem je právě elektrárenská společnost ČEZ a.s. Na této akci se firma bude podílet rozsáhlou výrobou tlakových celků pro dva kotle. Kocanda LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

6 6 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Lidské zdroje KategorieCelkem průměrný evidenční stav HR 2006 Stav zaměstnanců k Stav zaměstnanců k Výrobní zaměstnanci Režijní zaměstnanci 878 TH zaměstnanci CELKEM Průměrný výdělek: Mzdové náklady : tis.Kč Průměrný výdělek : Kč => stagnace výdělku ve srovnání s HR 2005 ( Kč) LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Věková struktura Dle dožitého věku Počty zaměstnancůPodíl v % Do ,29 Od ,29 Od 41 – ,71 Od ,43 Nad ,29

7 7 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Školení Počet účastníkůOdškolené hodinyNáklady v HR 2004Náklady v HR 2005 Celkem Struktura vzdělání zaměstnanců V průběhu roku došlo k mírnému poklesu zaměstnanců s VŠ, přesto s poměrem 21% jsme dostatečně vybaveni vysokoškolsky vzdělanými pracovníky LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

8 8 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Vývoj počtu pracovníků od počátku podnikání LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

9 9 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Vývoj Ø výdělků Obrat firmy v tis.Kč

10 10 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Organizační struktura firmy LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. v HR 2005 Jednatelská rada Ing.Forbelský,Ing. Rucký, Ing. Rulíšek Odbor řízení jakosti Ing.Nejedlo Martin Oddělení metrologie Oddělení kontroly Obchodní úsek Ing.Rulíšek Jaroslav Odbor marketing Odbor projekt managerů odbor ceny a obchod Výrobní úsek Kliment Josef Odbor montáže Odbor výroba Odbor technologie a péče o maj.a nářadí Technický úsek Ing.Rucký Ladislav Odbor projekce a konstrukce Odbor projekce a konstrukce Ostrava Oddělení investic Finanční a personální úsek Ing.Forbelský Jiří Odbor nákupu Odbor financí účetnictví Odbor personální a mzdy Zmocněnec pro jakost Ing.Nejedlo Martin Organizačně technický pracovník Trousilová Irena Bezpečnostní a požární technik Švácha František LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

11 11 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Období HR 2005HR 2006 Výkony a prodej zboží z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Tvorba rezerv, opravných položek.a časového rozlišení provozních nákladů Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy Finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady0 0 H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K za účetní období Výkaz zisku a ztráty LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

12 12 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ AKTIVA celkem (v tis.Kč.za období )HR 2005HR 2006 APOHLEDÁVKY ZA UPSANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ00 BSTÁLÁ AKTIVA B INehmotný investiční majetek1712 B IIHmotný investiční majetek B IIIFinanční investice494 B III 1z toho : podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem494 COBĚŽNÁ AKTIVA C IZásoby C IIDlouhodobé pohledávky00 C IIIKrátkodobé pohledávky C IVFinanční majetek DOSTATNÍ AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA - AKTIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

13 13 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ PASIVAHR 2005HR 2006 AVLASTNÍ KAPITÁL A IZákladní kapitál9022 A IZákladní kapitál9022 A IIIFondy ze zisku10175 A IVHospodářský výsledek minulých let +/ A VHospodářský výsledek účetního období +/ BCIZÍ ZDROJE B IRezervy00 B IIDlouhodobé závazky00 B IIIKrátkodobé závazky B IVBankovní úvěry a výpomoci B IVz toho : dlouhodobé bankovní úvěry00 COSTATNÍ PASIVA33217 PASIVA CELKEM ROZVAHA - PASIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

14 14 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ LIBERECKÉ KOTLARNY Hölter, skupina Obrat Počet zaměstnanců ENERGOSERVIS, s.r.o. Obrat 38 mil.Kč Počet zaměstnanců 19 Nemá ukončen HR OZSU, s.r.o. Karviná Obrat cca 8 Počet zaměstnanců 13 V likvidaci Likanavata, s.r.o. Obrat cca 9,8 mil. Počet zaměstnanců 17 V Konkurzu Svaromont, s.r.o. Má pozastavenou činnost LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

15 15 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. ovládaly v roce 2006 čtyři dceřiné společnosti z těchto jedna již nepodnikala a v průběhu hospodářského roku jedna na sebe vyhlásila konkurz a druhá likvidaci, Na konci HR 2006 máme pouze jednu dceřinou společnost, která podniká. Tato dceřiná společnost má hospodářský rok stanoven rozdílně. Údaje jsou pouze informativní. Z počtu 119 zaměstnanců je 39TH-pracovníků a 80 pracovníku v dělnických profesích. Napravo jsou uvedeny grafy obratu skupiny a vývoje počtu pracovníků Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:


Stáhnout ppt "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2006 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"

Podobné prezentace


Reklamy Google