Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2007 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2007 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"— Transkript prezentace:

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2007 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax: 00420483388 295 „ Obchodní firma LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. je zapsána v OR dne 20. května 1992, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2425 IČ 43225381, DIČ CZ43225381

2 2 Úvodní slovo vedení firmy 1. Odborné zaměření společnosti, Naše firma má tato oprávnění : - montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení - kovoobráběčství - činnost organizačních a ekonomických poradců - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - činnost technických poradců - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - silniční doprava nákladní - provozování a pronájem námořních výletních plachetnic včetně zaškolení posádek - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - nakládání s odpady – s výjimkou nebezpečných odpadů - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů Rok 2007 byl patnáctým rokem existence naší firmy. Největší zakázky představovaly dodávky tlakových částí pro Vítkovice a.s., a dále pak pro firmu ALSTOM Power, a.s. a pro Mehardeh a Škodu Power a.s.. Přes relativně výhodnou skladbu zakázek se negativně projevily některé skutečnosti jako dopad z výrazného prodloužení akce pro Syrskou elektrárnu v Hamě, (náklady a kurzové rozdíly), dále ztráta na pohledávce za Libereckým Energomontem, s.r.o. a více práce spolu s penále na zakázce pro ALSTOm Power, a.s.Tuto skutečnost se promítla i do snížení vytvořené přidané hodnoty a to o 10 mil. Kč na výši 33 mil. Kč a klesla meziročně o 23 % předchozího roku. Pozitivní informací je, že jsme splnili naše závazky k zakázce pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. a lze očekávat, že budeme osloveni i v druhé etapě pro výrobu ETU II. Také získání zakázek a posílení spolupráce se Škodou Plzeň, při udržení stávajících zákazníků to jsou cíle, které jsme naplnili. Kolektiv našich pracovníků je třeba pro další období posílit jak v kategorii svářečů ( i za cenu zaměstnání cizinců) a vysoce kvalifikovaných dělníků, tak i v obchodním úseku a projekci a konstrukci v základním závodě. Ing. Forbelský Jiří, Ing. Rulíšek Jaroslav, Jednatelé firmy Ing. Rucký Ladislav Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 ETU II Biflux LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

3 3 jménovklad v Kč% Forbelský Jiří, Ing.101400011,24% Hölter - Technika spol. s r.o.213200024,78% Rucký Ladislav, Ing.1014000 11,24% Rulíšek Jaroslav, Ing.101400011,24% Celkem527800058,50% Rozhodující vlastníci s majetkovým podílem nad 10% Novopolock LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381

4 4 2. Obchodní a marketingová činnost V roce 2007 naše firma zajišťovala provádění generálních, středních a běžných oprav v energetické a teplárenské oblasti a dodávky náhradních dílů pro tyto opravy. Hlavní zakázkou byla výroba, dodávka a montáž dílů pro provedení rehabilitace kotlů K3 a K4 v elektrárně Mehardeh (Sýrie), ve výběrovém řízení jsme získali zakázku na výrobu tlakových celků pro výstavbu kotlů v elektrárně Tušimice – výroba probíhá v období 2007 - 2009. Dalšími významnějšími zakázkami byly opravy kotlů v ČEZ, a.s., v teplárenské oblasti (opravy kotlů K80 a K90 v ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav, oprava kotle K2 v Teplárně Stonava (DALKIA) a opravy v teplárnách Teplárenská a.s. Komořany, Tp Proboštov, Tp Liberec, Tp Mimoň atd.), Plzeňská teplárenská, opravy ve spalovně TERMIZO Liberec. Dále jsme vyráběli tlakové celky pro AES Bohemia (Silon Planá n. Luž.) Dále obchodní činnost směřovala na zajišťování zakázek mimo energetickou oblast ( např. výroba a oprava aparátů pro Českou rafinérskou a.s. Litvínov) a na zahraniční trhy. Celkem bylo za rok 2007 vypracováno 292 nabídek, jejichž úspěšnost byla cca 9,5 %. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 RIGA kondenzátor LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

5 5 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Oblast kvality Náklady na jakost dosáhly v roce 2007 částky 2 875 464,-Kč, což představuje 1,9% z celkového ročního obratu společnosti. Náklady na jakost tvořily díky nižší zakázkové náplni především nutné výdaje na výcvik a školení a zejména potom náklady na inspekce výroby a přejímky výrobků externími auditory. Systém jakosti, který je ve společnosti certifikován od roku 1998 dle normy EN ISO 9001, byl nadále rozvíjen a dobudováván, přičemž v listopadu roku 2007 prošel úspěšně prodlužovacím auditem společnosti TÜV NORD bez nedostatků a nutnosti nápravných opatření, přičemž rozšíření se týkalo oblasti svařování, tedy certifikace dle EN 3834-2. Tímto auditem bylo ověřeno, že ve společnosti fungují mechanismy zabezpečující kvalitní výrobu. Cíle jakosti pro rok 2008 obsahují i oblast systému řízení jakosti, je tedy záruka jeho dalšího rozvíjení ve smyslu revize norem EN ISO 9000. Rok 2007 byl zahájen upřesněním politiky jakosti pro celou společnost a následně stanovením nových cílů jakosti. Úroveň plnění cílů jakosti a taktéž úroveň v ostatních oblastech systému řízení jakosti byly stanoveným způsobem reflektovány v roční zprávě o jakosti za rok 2006. V průběhu roku 2007 byly realizovány významné zakázky pro tuzemský i zahraniční trh, mimo jiné byla dokončena montáž tlakových částí při rekonstrukci kotle K3 v syrské státní elektrárně Mehardeh. Pro tuzemský trh firma prováděla úspěšně práce jak pro elektrárenskou společnost ČEZ a.s., tak pro zákazníky v oblasti malých a středních zdrojů. V prvém čtvrtletí roku 2007 roku byla zahájena výroba tlakových celků pro akci Komplexní obnova elektrárny Tušimice II, jejímž investorem je právě elektrárenská společnost ČEZ a.s. Výroba jednotlivých teplosměnných ploch pro tuto akci probíhala průběžně až do konce roku 2007 Hlavní olejová nádrž ETU II LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

6 6 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Lidské zdroje KategorieCelkem průměrný evidenční stav HR 2007 Stav zaměstnanců k 1.4.2007 Stav zaměstnanců k 31.3.2008 Výrobní zaměstnanci 323035 Režijní zaměstnanci 8810 TH zaměstnanci 31 30 CELKEM676975 Průměrný výdělek: Mzdové náklady : 18 739 tis.Kč Průměrný výdělek : 21 994 Kč => nárůst o 4% výdělku ve srovnání s HR 2006 (21 143Kč) LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 Věková struktura Dle dožitého věku Počty zaměstnancůPodíl v % Do - 3045,63 Od 31 - 401014,08 Od 41 – 501419,72 Od 51 - 603143,66 Nad 611216,90

7 7 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Školení Počet účastníkůOdškolené hodinyNáklady v HR 2006Náklady v HR 2007 Celkem552506872 Struktura vzdělání zaměstnanců V průběhu roku došlo k mírnému poklesu zaměstnanců s VŠ, přesto s poměrem 21% jsme dostatečně vybaveni vysokoškolsky vzdělanými pracovníky LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

8 8 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Vývoj počtu pracovníků od počátku podnikání LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

9 9 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 Vývoj Ø výdělků Obrat firmy v tis.Kč

10 10 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Organizační struktura firmy LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. v HR 2007 Jednatelská rada Ing.Forbelský,Ing. Rucký, Ing. Rulíšek Odbor řízení jakosti Ing.Nejedlo Martin Oddělení metrologie Oddělení kontroly Obchodní úsek Ing.Rulíšek Jaroslav Odbor marketing Odbor projekt managerů odbor ceny a obchod Výrobní úsek Jungwirth Zdeněk Odbor montáže Odbor výroba Odbor technologie a péče o maj.a nářadí Technický úsek Ing.Rucký Ladislav Odbor projekce a konstrukce Oddělení investic Finanční a personální úsek Ing.Forbelský Jiří Odbor nákupu Odbor financí účetnictví Odbor personální a mzdy Zmocněnec pro jakost Ing.Nejedlo Martin Organizačně technický pracovník Trousilová Irena Bezpečnostní a požární technik Švácha František LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

11 11 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Období HR 2006HR 2007 Výkony a prodej zboží 158 439153 890 z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 157 322155 139 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 412-1 536 Aktivace 705287 Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 115 442120 401 Přidaná hodnota 42 99733 489 Osobní náklady 23 16325 642 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 3 3662 234 Tvorba rezerv, opravných položek.a časového rozlišení provozních nákladů 1 6723 834 Jiné provozní výnosy 3 0137 722 Jiné provozní náklady 3 23620 220 Provozní hospodářský výsledek 16 082-6 885 Finanční výnosy 4 67310 410 Finanční náklady 17 22018 827 Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů za běžnou činnost -12 547-8 417 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 2 558-15 302 Mimořádné výnosy 153 Mimořádné náklady 00 H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K za účetní období 2 573-15 299 Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

12 12 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 AKTIVA celkem (v tis.Kč.za období )HR 2006HR 2007 APOHLEDÁVKY ZA UPSANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ00 BSTÁLÁ AKTIVA2667828545 B INehmotný investiční majetek127 IIHmotný investiční majetek2617228307 B IIIFinanční investice494231 B III 1z toho : podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem494231 COBĚŽNÁ AKTIVA12014871771 C IZásoby1777915240 C IIDlouhodobé pohledávky00 C IIIKrátkodobé pohledávky8418443394 C IVFinanční majetek1818513137 DOSTATNÍ AKTIVA1982245 AKTIVA CELKEM148808100561 ROZVAHA - AKTIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

13 13 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 PASIVAHR 2006HR 2007 AVLASTNÍ KAPITÁL4389928599 A IZákladní kapitál9022 A IZákladní kapitál9022 A IIIFondy ze zisku101751624 A IVHospodářský výsledek minulých let +/-2212933252 A VHospodářský výsledek účetního období +/-2573-15299 BCIZÍ ZDROJE10489271945 B IRezervy00 B IIDlouhodobé závazky00 B IIIKrátkodobé závazky7197542060 B IVBankovní úvěry a výpomoci3291729885 B IVz toho : dlouhodobé bankovní úvěry00 COSTATNÍ PASIVA17 PASIVA CELKEM148808100561 ROZVAHA - PASIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

14 14 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 LIBERECKÉ KOTLÁRNY Hölter, skupina Obrat 172 mil.Kč Počet zaměstnanců 75 ENERGOSERVIS, s.r.o. Obrat 27 mil. Kč Počet zaměstnanců 19

15 15 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. ovládaly v roce 2007 jednu funkční dceřino společnosti z těchto jedna již nepodnikala a v průběhu hospodářského roku jedna na sebe vyhlásila konkurz a druhá likvidaci, Na konci HR 2007 máme pouze jednu dceřinou společnost, která podniká. Tato dceřiná společnost má hospodářský rok stanoven rozdílně. Údaje jsou pouze informativní. Z počtu 94 zaměstnanců je 33TH-pracovníků a 61 pracovníku v dělnických profesích. Napravo jsou uvedeny grafy obratu skupiny a vývoje počtu pracovníků Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023


Stáhnout ppt "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2007 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"

Podobné prezentace


Reklamy Google