Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2008 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2008 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o."— Transkript prezentace:

1 ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2008 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2008 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: fax: „ Obchodní firma LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. je zapsána v OR dne 20. května 1992, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem , oddíl C, vložka 2425 IČ , DIČ CZ

2 ETU II výstupní přehřívák
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ 1. Odborné zaměření společnosti, Naše firma má tato oprávnění : - montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení - kovoobráběčství - činnost organizačních a ekonomických poradců - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - činnost technických poradců - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - provádění staveb , jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - silniční doprava nákladní - provozování a pronájem námořních výletních plachetnic včetně zaškolení posádek - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - nakládání s odpady – s výjimkou nebezpečných odpadů - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů Úvodní slovo vedení firmy Rok 2008 byl šestnáctým rokem existence naší firmy. Největší zakázky představovaly dodávky tlakových částí pro VíÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., a dále pak pro M.P.G.C Mehardeh Sýrie , DOTEC Energo Internatoinal, s.r.o , Plzeňskou teplárenskou, a.s. a Alstom Power Brno , a.s.. Dosažený výsledek za hospodářský rok je přijatelný a to hlavně s ohledem na stále složitou situaci při udržení objemu zakázek. Celkové výkony poklesly o 38% , přidaná hodnota prakticky stejná a poklesla pouze o 2% a firma skončila hospodaření se ziskem 3,5 mil. Kč Pozitivní informací je, že jsme splnili v termínech naše závazky k zakázce pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. a doufáme, že spolupráce bude pokračovat i dále. Stále jsme úspěšní v získávání zakázek do Sýrie a Iráku. Zcela neobvykle nám pomohla i složitá situace na trhu práce, neboť získávání kvalifikovaných pracovníků není tak obtížné a lépe se dodržují termíny a rozpočty zakázek. Očekáváme, že dojde i v roce 2009 k udržení našeho obratu a minimálně stejného zisku. Ing. Forbelský Jiří, Ing. Rulíšek Jaroslav, Jednatelé firmy Ing. Rucký Ladislav ETU II výstupní přehřívák

3 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. ETU Biflux KD
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Rozhodující vlastníci s majetkovým podílem nad 10% jméno vklad v Kč % Forbelský Jiří, Ing. 11,24% Hölter - Technika spol. s r.o. 24,78% Rucký Ladislav, Ing. Rulíšek Jaroslav, Ing. Celkem 58,50% ETU Biflux KD

4 2. Obchodní a marketingová činnost.
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ 2. Obchodní a marketingová činnost.  Naše firma zajišťovala v roce 2008 provádění generálních, středních a běžných oprav v energetické a teplárenské oblasti a dodávky náhradních dílů pro tyto opravy. Hlavní zakázkou byla výroba, dodávka a montáž dílů pro komplexní opravu elektrárny Tušimice II – ČEZ, jednalo se o dokončení tlakových celků kotlů KC a KD pro VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s..Ve výběrovém řízení v roce 2008 byla získána zakázka na pokračování dodávek zmíněného retrofitu ETU II ve druhé etapě a to na kotle KA a KB – výroba probíhá i v období roku Dalšími významnějšími zakázkami se staly olejové nádrže pro ETU II zákazníka ŠKODA Power Plzeň, Parní sekce – Spolana pro SES Bohemia Engineering a.s. Praha, dále Výparník kotle pro DOTEC Energo International s.r.o. Kolín, tlakové části kotle S.Nyirseg pro AEE Brno, Spalovací komora – Krško pro EKOMT Čadca a Konvekce Slovnaft pro ALSTOM Power Brno. Pro elektrárnu Mehardeh (Sýrie) i nadále pokračovaly dodávky ND pro energetické zařízení. V marketingové činnosti v naší firmě probíhá pravidelně prezentace firmy včetně nových referencí a ukázek technologií. Probíhá i poradenská činnost a konzultace v oblasti kotlů a spaloven komunálního odpadu a to i pro zahraničí. Celkem bylo za rok 2008 vypracováno 312 nabídek, jejichž úspěšnost byla cca 11,5 %. Orbitální svár

5 Oblast kvality LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o.
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Oblast kvality Náklady na jakost dosáhly v roce 2008 částky ,-Kč, což představuje 3,75% z celkového ročního obratu společnosti. Náklady na jakost tvořily především nutné výdaje na výcvik a školení a zejména potom náklady na inspekce výroby a přejímky výrobků externími auditory.  Systém jakosti, který je ve společnosti certifikován od roku 1998 dle normy EN ISO 9001, byl nadále rozvíjen a dobudováván, přičemž v srpnu roku 2008 prošel úspěšně kontrolním auditem společnosti TÜV NORD bez nedostatků a nutnosti nápravných opatření, přičemž rozšíření se týkalo oblasti svařování, tedy certifikace dle EN Tímto auditem bylo ověřeno, že ve společnosti fungují mechanismy zabezpečující kvalitní výrobu. Cíle jakosti pro rok 2009 obsahují i oblast systému řízení jakosti, je tedy záruka jeho dalšího rozvíjení ve smyslu revize norem EN ISO 9000.  Rok 2008 byl zahájen upřesněním politiky jakosti pro celou společnost a následně stanovením nových cílů jakosti. Úroveň plnění cílů jakosti a taktéž úroveň v ostatních oblastech systému řízení jakosti byly stanoveným způsobem reflektovány v roční zprávě o jakosti za rok 2007.  V průběhu roku 2008 byly realizovány významné zakázky pro tuzemský i zahraniční trh.  Mezi významné zakázky pro zahraničí patřila výroba šesti modulů ekonomizérů a přehříváků kotle na biomasu pro maďarskou elektrárnu South Nyírség Bioenergy Plant.  Pro tuzemský trh firma prováděla úspěšně práce jak pro elektrárenskou společnost ČEZ a.s., tak pro zákazníky v oblasti malých a středních zdrojů.  Ve druhém čtvrtletí roku 2008 roku byla zahájena výroba tlakových celků pro druhou etapu akce Komplexní obnova elektrárny Tušimice II, jejímž investorem je právě elektrárenská společnost ČEZ a.s. Výroba jednotlivých teplosměnných ploch pro tuto akci probíhala průběžně až do konce roku 2008.

6 Lidské zdroje LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. Kategorie
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Lidské zdroje Kategorie Celkem průměrný evidenční stav HR 2008 Stav zaměstnanců k Stav zaměstnanců k Výrobní zaměstnanci 28 31 26 Režijní zaměstnanci 8 10 7 TH zaměstnanci 30 CELKEM 66 71 61 Věková struktura Dle dožitého věku Počty zaměstnanců Podíl v % Do 7 11,48 Od 10 16,39 Od – 50 Od 25 40,98 Nad 61 9 14,75 Průměrný výdělek: Mzdové náklady : tis.Kč Průměrný výdělek : Kč => nárůst o 4,3% výdělku ve srovnání s HR 2006 (21 994Kč) každý rok rostou průměrné mzdy o 4%

7 Struktura vzdělání zaměstnanců
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Školení Školení Počet účastníků Odškolené hodiny Náklady v HR 2007 Náklady v HR 2008 Celkem 100 506 72 49,7 Struktura vzdělání zaměstnanců Poměr vysokoškoláků 15% a 31% absolventů středních škol, to je dobrá pozice pro rozvoj firmy pro rok 2009 plánujeme rozsáhlé školení pro všechny kategorie zaměstnanců.

8 Vývoj počtu pracovníků od počátku podnikání
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Vývoj počtu pracovníků od počátku podnikání

9 Obrat firmy v tis.Kč Vývoj Ø výdělků LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER
s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Obrat firmy v tis.Kč Vývoj Ø výdělků

10 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o.
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Organizační struktura firmy LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. v HR 2008 Ing.Forbelský,Ing. Rucký, Ing. Rulíšek Jednatelská rada Zmocněnec pro jakost Ing.Nejedlo Martin Organizačně technický pracovník Trousilová Irena Bezpečnostní a požární technik Švácha František Odbor řízení jakosti Oddělení metrologie Oddělení kontroly Ing.Rulíšek Jaroslav Obchodní úsek Odbor marketing Odbor projekt managerů odbor ceny a obchod Výrobní úsek a výrobní úsek Ing.Rucký Odbor projekce a konstrukce Odbor výroba, montáže Odbor technologie péče o DHM Finanční a personální úsek Ing.Forbelský Jiří Odbor nákupu Odbor financí účetnictví Odbor personální a mzdy

11 Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč Období HR 2007 HR 2008 Výkony a prodej zboží 95 446 z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 96 175 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -1 536 -729 Aktivace 287 Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 62 570 Přidaná hodnota 33 489 32 876 Osobní náklady 25 642 25 289 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 2 234 2 544 Tvorba rezerv, opravných položek .a časového rozlišení provozních nákladů 3 834 Jiné provozní výnosy 7 722 881 Jiné provozní náklady 20 220 -154 Provozní hospodářský výsledek -6 885 6 078 Finanční výnosy 10 410 2 177 Finanční náklady 18 827 7 368 Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů za běžnou činnost -8 417 -5 191 Hospodářský výsledek za běžnou činnost 887 Mimořádné výnosy 3 2 638 Mimořádné náklady H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K za účetní období 3 525

12 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. ROZVAHA - AKTIVA
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ ROZVAHA - AKTIVA AKTIVA celkem (v tis.Kč .za období ) HR 2007 HR 2008 A POHLEDÁVKY ZA UPSANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ B STÁLÁ AKTIVA 28545 26665 B I Nehmotný investiční majetek 7 2 II Hmotný investiční majetek 28307 26432 B III Finanční investice 231 B III 1 z toho : podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem C OBĚŽNÁ AKTIVA 71771 52988 C I Zásoby 12240 12969 C II Dlouhodobé pohledávky C III Krátkodobé pohledávky 43394 35363 C IV Finanční majetek 13137 4656 D OSTATNÍ AKTIVA 245 1072 AKTIVA CELKEM 100561 80725

13 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. ROZVAHA - PASIVA PASIVA HR 2007
QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ ROZVAHA - PASIVA PASIVA HR 2007 HR 2008 A VLASTNÍ KAPITÁL 28599 32124 A I Základní kapitál 9022 A III Fondy ze zisku 1624 A IV Hospodářský výsledek minulých let +/- 33252 17953 A V Hospodářský výsledek účetního období +/- -15299 3525 B CIZÍ ZDROJE 71945 48 622 B I Rezervy B II Dlouhodobé závazky B III Krátkodobé závazky 42060 19475 B IV Bankovní úvěry a výpomoci 29885 29147 z toho : dlouhodobé bankovní úvěry C OSTATNÍ PASIVA 17 -21 PASIVA CELKEM 100561 80725

14 LIBERECKÉ KOTLÁRNY Hölter, skupina
s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ LIBERECKÉ KOTLÁRNY Hölter, skupina Obrat 101 mil.Kč Počet zaměstnanců 61 ENERGOSERVIS, s.r.o. Obrat 13 mil. Kč Počet zaměstnanců 12

15 Napravo jsou uvedeny grafy obratu skupiny a vývoje počtu pracovníků
LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. ovládaly v roce 2008 jedinou funkční dceřinou společnost. Z počtu 73-ti zaměstnanců je 30TH-pracovníků a 43 pracovníku v dělnických profesích. Napravo jsou uvedeny grafy obratu skupiny a vývoje počtu pracovníků

16


Stáhnout ppt "ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2008 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google