Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2008 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2008 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"— Transkript prezentace:

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2008 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax: 00420483388 295 „ Obchodní firma LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. je zapsána v OR dne 20. května 1992, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2425 IČ 43225381, DIČ CZ43225381

2 2 Úvodní slovo vedení firmy 1. Odborné zaměření společnosti, Naše firma má tato oprávnění : - montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení - kovoobráběčství - činnost organizačních a ekonomických poradců - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - činnost technických poradců - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - silniční doprava nákladní - provozování a pronájem námořních výletních plachetnic včetně zaškolení posádek - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - nakládání s odpady – s výjimkou nebezpečných odpadů - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů Rok 2008 byl šestnáctým rokem existence naší firmy. Největší zakázky představovaly dodávky tlakových částí pro VíÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., a dále pak pro M.P.G.C Mehardeh Sýrie, DOTEC Energo Internatoinal, s.r.o, Plzeňskou teplárenskou, a.s. a Alstom Power Brno, a.s.. Dosažený výsledek za hospodářský rok 2008 je přijatelný a to hlavně s ohledem na stále složitou situaci při udržení objemu zakázek. Celkové výkony poklesly o 38%, přidaná hodnota prakticky stejná a poklesla pouze o 2% a firma skončila hospodaření se ziskem 3,5 mil. Kč Pozitivní informací je, že jsme splnili v termínech naše závazky k zakázce pro VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. a doufáme, že spolupráce bude pokračovat i dále. Stále jsme úspěšní v získávání zakázek do Sýrie a Iráku. Zcela neobvykle nám pomohla i složitá situace na trhu práce, neboť získávání kvalifikovaných pracovníků není tak obtížné a lépe se dodržují termíny a rozpočty zakázek. Očekáváme, že dojde i v roce 2009 k udržení našeho obratu a minimálně stejného zisku. Ing. Forbelský Jiří, Ing. Rulíšek Jaroslav, Jednatelé firmy Ing. Rucký Ladislav Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 ETU II výstupní přehřívák LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

3 3 jménovklad v Kč% Forbelský Jiří, Ing.101400011,24% Hölter - Technika spol. s r.o.213200024,78% Rucký Ladislav, Ing.1014000 11,24% Rulíšek Jaroslav, Ing.101400011,24% Celkem527800058,50% Rozhodující vlastníci s majetkovým podílem nad 10% ETU Biflux KD LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381

4 4 2. Obchodní a marketingová činnost. Naše firma zajišťovala v roce 2008 provádění generálních, středních a běžných oprav v energetické a teplárenské oblasti a dodávky náhradních dílů pro tyto opravy. Hlavní zakázkou byla výroba, dodávka a montáž dílů pro komplexní opravu elektrárny Tušimice II – ČEZ, jednalo se o dokončení tlakových celků kotlů KC a KD pro VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s..Ve výběrovém řízení v roce 2008 byla získána zakázka na pokračování dodávek zmíněného retrofitu ETU II ve druhé etapě a to na kotle KA a KB – výroba probíhá i v období roku 2009. Dalšími významnějšími zakázkami se staly olejové nádrže pro ETU II zákazníka ŠKODA Power Plzeň, Parní sekce – Spolana pro SES Bohemia Engineering a.s. Praha, dále Výparník kotle pro DOTEC Energo International s.r.o. Kolín, tlakové části kotle S.Nyirseg pro AEE Brno, Spalovací komora – Krško pro EKOMT Čadca a Konvekce Slovnaft pro ALSTOM Power Brno. Pro elektrárnu Mehardeh (Sýrie) i nadále pokračovaly dodávky ND pro energetické zařízení. V marketingové činnosti v naší firmě probíhá pravidelně prezentace firmy včetně nových referencí a ukázek technologií. Probíhá i poradenská činnost a konzultace v oblasti kotlů a spaloven komunálního odpadu a to i pro zahraničí. Celkem bylo za rok 2008 vypracováno 312 nabídek, jejichž úspěšnost byla cca 11,5 %. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Orbitální svár LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

5 5 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Oblast kvality Náklady na jakost dosáhly v roce 2008 částky 3 792 625,-Kč, což představuje 3,75% z celkového ročního obratu společnosti. Náklady na jakost tvořily především nutné výdaje na výcvik a školení a zejména potom náklady na inspekce výroby a přejímky výrobků externími auditory. Systém jakosti, který je ve společnosti certifikován od roku 1998 dle normy EN ISO 9001, byl nadále rozvíjen a dobudováván, přičemž v srpnu roku 2008 prošel úspěšně kontrolním auditem společnosti TÜV NORD bez nedostatků a nutnosti nápravných opatření, přičemž rozšíření se týkalo oblasti svařování, tedy certifikace dle EN 3834-2. Tímto auditem bylo ověřeno, že ve společnosti fungují mechanismy zabezpečující kvalitní výrobu. Cíle jakosti pro rok 2009 obsahují i oblast systému řízení jakosti, je tedy záruka jeho dalšího rozvíjení ve smyslu revize norem EN ISO 9000. Rok 2008 byl zahájen upřesněním politiky jakosti pro celou společnost a následně stanovením nových cílů jakosti. Úroveň plnění cílů jakosti a taktéž úroveň v ostatních oblastech systému řízení jakosti byly stanoveným způsobem reflektovány v roční zprávě o jakosti za rok 2007. V průběhu roku 2008 byly realizovány významné zakázky pro tuzemský i zahraniční trh. Mezi významné zakázky pro zahraničí patřila výroba šesti modulů ekonomizérů a přehříváků kotle na biomasu pro maďarskou elektrárnu South Nyírség Bioenergy Plant. Pro tuzemský trh firma prováděla úspěšně práce jak pro elektrárenskou společnost ČEZ a.s., tak pro zákazníky v oblasti malých a středních zdrojů. Ve druhém čtvrtletí roku 2008 roku byla zahájena výroba tlakových celků pro druhou etapu akce Komplexní obnova elektrárny Tušimice II, jejímž investorem je právě elektrárenská společnost ČEZ a.s. Výroba jednotlivých teplosměnných ploch pro tuto akci probíhala průběžně až do konce roku 2008. LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

6 6 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Lidské zdroje KategorieCelkem průměrný evidenční stav HR 2008 Stav zaměstnanců k 1.4.2008 Stav zaměstnanců k 31.3.2009 Výrobní zaměstnanci 283126 Režijní zaměstnanci 8107 TH zaměstnanci 30 28 CELKEM667161 Průměrný výdělek: Mzdové náklady : 18 471 tis.Kč Průměrný výdělek : 22 941 Kč => nárůst o 4,3% výdělku ve srovnání s HR 2006 (21 994Kč) každý rok rostou průměrné mzdy o 4% LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 Věková struktura Dle dožitého věku Počty zaměstnancůPodíl v % Do - 30711,48 Od 31 - 401016,39 Od 41 – 501016,39 Od 51 - 602540,98 Nad 61914,75

7 7 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Školení Počet účastníkůOdškolené hodinyNáklady v HR 2007Náklady v HR 2008 Celkem1005067249,7 Struktura vzdělání zaměstnanců Poměr vysokoškoláků 15% a 31% absolventů středních škol, to je dobrá pozice pro rozvoj firmy pro rok 2009 plánujeme rozsáhlé školení pro všechny kategorie zaměstnanců. LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

8 8 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Vývoj počtu pracovníků od počátku podnikání LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

9 9 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 Vývoj Ø výdělků Obrat firmy v tis.Kč

10 10 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Organizační struktura firmy LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. v HR 2008 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 Jednatelská rada Ing.Forbelský,Ing. Rucký, Ing. Rulíšek Odbor řízení jakosti Ing.Nejedlo Martin Oddělení metrologie Oddělení kontroly Obchodní úsek Ing.Rulíšek Jaroslav Odbor marketing Odbor projekt managerů odbor ceny a obchod Výrobní úsek a výrobní úsek Ing.Rucký Odbor projekce a konstrukce Odbor výroba, montáže Odbor technologie péče o DHM Finanční a personální úsek Ing.Forbelský Jiří Odbor nákupu Odbor financí účetnictví Odbor personální a mzdy Zmocněnec pro jakost Ing.Nejedlo Martin Organizačně technický pracovník Trousilová Irena Bezpečnostní a požární technik Švácha František

11 11 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Období HR 2007HR 2008 Výkony a prodej zboží 153 89095 446 z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží 155 13996 175 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby -1 536-729 Aktivace 2870 Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží 120 40162 570 Přidaná hodnota 33 48932 876 Osobní náklady 25 64225 289 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku 2 2342 544 Tvorba rezerv, opravných položek.a časového rozlišení provozních nákladů 3 8340 Jiné provozní výnosy 7 722881 Jiné provozní náklady 20 220-154 Provozní hospodářský výsledek -6 8856 078 Finanční výnosy 10 4102 177 Finanční náklady 18 8277 368 Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů za běžnou činnost -8 417-5 191 Hospodářský výsledek za běžnou činnost -15 302887 Mimořádné výnosy 32 638 Mimořádné náklady 00 H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K za účetní období -15 2993 525 Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

12 12 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 AKTIVA celkem (v tis.Kč.za období )HR 2007HR 2008 APOHLEDÁVKY ZA UPSANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ00 BSTÁLÁ AKTIVA2854526665 B INehmotný investiční majetek72 IIHmotný investiční majetek2830726432 B IIIFinanční investice231 B III 1z toho : podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem231 COBĚŽNÁ AKTIVA7177152988 C IZásoby1224012969 C IIDlouhodobé pohledávky00 C IIIKrátkodobé pohledávky4339435363 C IVFinanční majetek131374656 DOSTATNÍ AKTIVA2451072 AKTIVA CELKEM10056180725 ROZVAHA - AKTIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

13 13 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 PASIVAHR 2007HR 2008 AVLASTNÍ KAPITÁL2859932124 A IZákladní kapitál9022 A IZákladní kapitál9022 A IIIFondy ze zisku1624 A IVHospodářský výsledek minulých let +/-3325217953 A VHospodářský výsledek účetního období +/--152993525 BCIZÍ ZDROJE7194548 622 B IRezervy00 B IIDlouhodobé závazky00 B IIIKrátkodobé závazky4206019475 B IVBankovní úvěry a výpomoci2988529147 B IVz toho : dlouhodobé bankovní úvěry00 COSTATNÍ PASIVA17-21 PASIVA CELKEM10056180725 ROZVAHA - PASIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

14 14 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 LIBERECKÉ KOTLÁRNY Hölter, skupina Obrat 101 mil.Kč Počet zaměstnanců 61 ENERGOSERVIS, s.r.o. Obrat 13 mil. Kč Počet zaměstnanců 12

15 15 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. ovládaly v roce 2008 jedinou funkční dceřinou společnost. Z počtu 73-ti zaměstnanců je 30TH-pracovníků a 43 pracovníku v dělnických profesích. Napravo jsou uvedeny grafy obratu skupiny a vývoje počtu pracovníků Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

16 16


Stáhnout ppt "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2008 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"

Podobné prezentace


Reklamy Google