Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a. s. TISKOVÁ KONFERENCE EGAP 31. ledna 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a. s. TISKOVÁ KONFERENCE EGAP 31. ledna 2005."— Transkript prezentace:

1

2 EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a. s. TISKOVÁ KONFERENCE EGAP 31. ledna 2005

3 Dosavadní struktura EGAP: Česká republika Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Akcionář: Česká republika100 % Orgány státní správy pověřené výkonem akcionářských práv: Ministerstvo financí520 hlasů Ministerstvo průmyslu a obchodu468 hlasů Ministerstvo zahraničních věcí156 hlasů Ministerstvo zemědělství156 hlasů Poskytuje pojištění se státní podporou při: Pojišťování vývozních úvěrů proti nezaplacení z důvodu teritoriálních (politických) a dlouhodobých komerčních rizik Pojištění rizika nezaplacení předexportního úvěru z důvodu nesplnění vývozního kontraktu českým vývozcem Pojištění investic českých podniků v zahraničí proti politickým a některým komerčním rizikům Pojištění bankovních záruk souvisejících s vývozním kontraktem proti neoprávněnému i oprávněnému čerpání záruky Komerční pojištění Poskytuje na komerční bázi pojištění rizika nezaplacení krátkodobých pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky v důsledku jejich platební neschopnosti nebo nevůle nebo v důsledku teritoriálních rizik zahraničního dlužníka. Pojištění se státní podporou Více než 53 % podílu na českém trhu

4 Struktura vlastnických vztahů nové společnosti: Česká republika 100 % akcií Česká republika 100 % akcií Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. Poskytuje na komerční bázi pojištění rizika nezaplacení krátkodobých pohledávek za tuzemskými nebo zahraničními dlužníky v důsledku jejich platební neschopnosti nebo nevůle nebo v důsledku teritoriálních rizik zahraničního dlužníka. Poskytuje pojištění se státní podporou při: Pojišťování vývozních úvěrů proti nezaplacení z důvodu teritoriálních (politických) a dlouhodobých komerčních rizik Pojištění rizika nezaplacení předexportního úvěru z důvodu nesplnění vývozního kontraktu českým vývozcem Pojištění investic českých podniků v zahraničí proti politickým a některým komerčním rizikům Pojištění bankovních záruk souvisejících s vývozním kontraktem proti neoprávněnému i oprávněnému čerpání záruky Připravuje se rozšíření činnosti o další formy podpory podnikání v České republice Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) 100 % akcií Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) 100 % akcií

5 Vývoj objemu komerčního pojištění (v mil. Kč) Vývoj objemu komerčního pojištění (v mil. Kč)

6 Teritoriální struktura komerčního pojištění v roce 2004 Teritoriální struktura komerčního pojištění v roce 2004

7 Vývoj předepsaného pojistného v komerčním pojištění (v mil. Kč) Vývoj předepsaného pojistného v komerčním pojištění (v mil. Kč)

8 Vyplacená pojistná plnění u komerčního pojištění (v mil. Kč) Vyplacená pojistná plnění u komerčního pojištění (v mil. Kč) Poznámka: čísla uvedená v závorce představují počet vyplacených pojistných plnění.

9 Teritoriální struktura pojistné angažovanosti v komerčním pojištění k 31. 12. 2004

10 Vývoj podílu na trhu komerčního úvěrového pojištění v letech 2003 – 2004 podle předběžných údajů (v mil. Kč, podíl v %) Vývoj podílu na trhu komerčního úvěrového pojištění v letech 2003 – 2004 podle předběžných údajů (v mil. Kč, podíl v %)

11 Marketingový průzkum trhu zaměřený na spokojenost se službami EGAP Sběr dat probíhal v době od 12. 5. 2004 do 24. 5. 2004.Sběr dat probíhal v době od 12. 5. 2004 do 24. 5. 2004. Výzkum a vyhodnocení dat byl prováděn společností SC&C.Výzkum a vyhodnocení dat byl prováděn společností SC&C. Osloveno bylo cca 150 klientů.Osloveno bylo cca 150 klientů. Společnost EGAP dosahuje z hlediska zákaznické spokojenosti vysoké úspěšnosti, nicméně existují rezervy ještě cca 20 %.Společnost EGAP dosahuje z hlediska zákaznické spokojenosti vysoké úspěšnosti, nicméně existují rezervy ještě cca 20 %. Silnou stránkou EGAP je péče o zákazníka – tato oblast je i nadále podporována. Oblastí, na kterou se v budoucnu zaměří nejvíce pozornosti, je oblast produktů a služeb – různé modifikace základních produktů a služeb zohledňující potřeby klientů.Oblastí, na kterou se v budoucnu zaměří nejvíce pozornosti, je oblast produktů a služeb – různé modifikace základních produktů a služeb zohledňující potřeby klientů. Z pohledu zákazníka jsou nejdůležitějšími aspekty komerčního úvěrového pojištění tři položky – včasnost pojistného plnění, výše úvěrového limitu a pojistná sazba. Včasnost pojistného plnění byla hodnocena velmi pozitivně.Z pohledu zákazníka jsou nejdůležitějšími aspekty komerčního úvěrového pojištění tři položky – včasnost pojistného plnění, výše úvěrového limitu a pojistná sazba. Včasnost pojistného plnění byla hodnocena velmi pozitivně.

12 Vývoj objemu pojistných hodnot u pojištění se státní podporou a u komerčního pojištění (v mil. Kč) Vývoj objemu pojistných hodnot u pojištění se státní podporou a u komerčního pojištění (v mil. Kč)

13 Vývoj souhrnné hodnoty všech obchodních kontraktů uskutečněných s podporou pojištění EGAP (v mil. Kč) Vývoj souhrnné hodnoty všech obchodních kontraktů uskutečněných s podporou pojištění EGAP (v mil. Kč)

14 Vývoj stavů pojistné angažovanosti k 31. 12. běžného roku u pojištění se státní podporou a u komerčního pojištění (v mil. Kč) Vývoj stavů pojistné angažovanosti k 31. 12. běžného roku u pojištění se státní podporou a u komerčního pojištění (v mil. Kč)

15 Celkem vyplacená pojistná plnění za oba typy pojištění (v mil. Kč) Celkem vyplacená pojistná plnění za oba typy pojištění (v mil. Kč) Poznámka: čísla uvedená v závorce představují počet vyplacených pojistných plnění.

16 Vývoj objemu pojištění se státní podporou v jednotlivých letech (v mil. Kč)

17 Teritoriální struktura pojištění se státní podporou v roce 2003 Teritoriální struktura pojištění se státní podporou v roce 2003

18 Vyplacená pojistná plnění u pojištění se státní podporou (v mil. Kč) Vyplacená pojistná plnění u pojištění se státní podporou (v mil. Kč) Poznámka: čísla uvedená v závorce představují počet vyplacených pojistných plnění.

19 Teritoriální struktura pojistné angažovanosti u pojištění se státní podporou k 31. 12. 2004 Teritoriální struktura pojistné angažovanosti u pojištění se státní podporou k 31. 12. 2004

20 Členění hospodářského výsledku na pojištění se státní podporou a komerční pojištění (v mil. Kč) Členění hospodářského výsledku na pojištění se státní podporou a komerční pojištění (v mil. Kč) Poznámka: do hodnoty celkového hospodářského výsledku jsou zahrnuty též neklíčovatelné daňové náklady.

21 Dne 3. ledna 2005 EGAP získal Certifikát systému managementu jakosti ISO 9001:2000 Předmětem certifikace jsou všechny základní činnosti a procesy EGAP, které souvisejí jak s pojištěním jak se státní podporou, tak i s komerčním pojištěním. Certifikát ISO 9001:2000 udělila společnost SGS Czech Republic, s.r.o., zastupující v České republice organizaci SGS SA, Systeme & Services Certification, Switzerland.

22 Certifikát ISO 9001:2000


Stáhnout ppt "EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a. s. TISKOVÁ KONFERENCE EGAP 31. ledna 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google