Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Další směry rozvoje činnosti EGAP „Změny pojistných produktů“ JUDr. Miroslav Somol, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Další směry rozvoje činnosti EGAP „Změny pojistných produktů“ JUDr. Miroslav Somol, CSc."— Transkript prezentace:

1

2 Další směry rozvoje činnosti EGAP „Změny pojistných produktů“ JUDr. Miroslav Somol, CSc.

3 3 Přehled připravovaných změn 1. Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry 2. Změny sazeb při souběhu produktů „I“ a If“ 3. Změny sazeb produktu „V“ 4. Modifikace produktu „E“ 5. Příprava modifikace produktu „F“ – „Fv“ 6. Modifikace produktu „If“ pro developerské projekty 7. Projektové financování

4 4 Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry – I.  Důvody nevyužívání původního produktu „P“  Nový typ „P“ pojištění  Nový typ „P“ pojištění v rámci EGAP – pojištění rizika finanční ztráty  Přímé pojištění potencionálního vývozce (bez použití bankovního úvěru)  Prospekce – průzkum zahraničního trhu a marketingové činnosti související se vstupem na trh (zavedení či zvýšení vývozu)  Pojistná doba – 5 let 2 roky vynakládání prostředků na prospekci 3 roky na úhradu vynaložených nákladů

5 5 Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry – II.  Prospekční záměr – materiál shrnující způsob zavedení, resp. rozšíření vývozu na zahraniční trh;  Rozpočet prospekce – součást záměru, alespoň vyrovnaný;  Pojistná událost – neúspěch prospekce, nesplnění prospekčního záměru, nesplnění očekávaných čistých výnosů (rozdílu mezi..výnosy a náklady vývozu) na krytí nákladů na prospekci;  Pojištěná finanční ztráta – skutečně vynaložené náklady na prospekci dle prospekčního záměru;  Spoluúčast – 20 %  Limit pojistného plnění – výše nákladů uvedená v PS, max. 5 milionů Kč.

6 6 Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry – III.  Náklady na prospekci (v tuzemsku max. 15 %) Povinnost vést oddělenou účetní evidenci  Exportní a marketingové poradenství  Reklama, inzerce, propagační materiály,  Účast na obchodních akcích (bez cestovného a ubytování)  Právní služby v zahraničí  Skladování v zahraničí  Certifikace exportovaného výrobku

7 7 Nový produkt „P“ (prospekce trhu) pro exportéry – IV.  Pojistné sazby ● 3 skupiny podle kategorií zemí dle OECD:  1 rok 0. - 2.3. - 4.5. - 7. 0,15 %0,30 %0,60 %  5 let 0.75 %1,50 %3,0 %

8 8 Souběh pojištění typu „I“ a „If“  Cíl - podpořit české investice v zahraničí zlevněním pojištění  Pojištění „If“ - sazby na základě sazeb pojištění typu „D“, pojistné se platí jednorázově předem, krytí politického i teritoriálního rizika;  Pojištění „I“ – pojistné roční, krytí pouze teritoriálních rizik;  Nová sazba „I“ / “If“ bude odrážet obě dosud oddělená rizika, pojistné „I“ se již nebude vybírat,  Spoluúčast – sjednocení u teritoriálních i komerčních rizik na 2,5%

9 9 Slevy pojistných sazeb produktu „V“  Cíl – zvýhodnit pojištění výrobního rizika, zejména v případě současného pojištění obchodního případu produktem „D“ a „V“  Pojistná sazba „V“ při samostatném využití produktu se snižuje o 30%.  Rizika se při souběhu obou pojištění do určité míry překrývají, a proto přistupujeme k dalšímu snížení pojistného v případě souběhu pojištění dle VPP „V“ a VPP „D“.  Pojistná sazba „V“ při souběžném využití využití produktu „D“ na stejný obchodní případ se snižuje o dalších 20 %, tj. na úroveň 50 % současné základní sazby.

10 10 Modifikace produktu „E“  Cíl – „zatraktivnit“ produkt pro klienty …  Spoluúčast se snižuje z 20 % na 5 %  Nový výpočet pojistného  pojistné již nebude odvozeno od poplatku za potvrzení L/C,  nový výpočet na základě 6 faktorů – rozsah pojištěného rizika (výše L/C), podmínky L/C, zajištění plateb, rizikovost banky a země, výše spoluúčasti.

11 11 Modifikace produktu „If“ pro developerské projekty – I.  Cíl – přizpůsobit pojištění úvěrů na investice specifickým podmínkám developerských projektů  Nebude povinně požadováno pojištění „I“, úvaha investora dle rizika země;  Minimální podíl vlastních zdrojů ve výši 20 % investičních nákladů, z toho nejméně polovina jako peněžní vklady. Z nepeněžních vkladů může tvořit max. polovinu (tj. 25 % celkové equity) nehmotné aktivum;  nebude vyžadováno 100% ručení za komerční riziko nesplacení investičního úvěru, toto ručení může být nahrazeno kombinací ručení sníženého až na 30 % z úvěru a dalšího zajištění (zástava akcií zahraniční dceřinné společnosti, zástava ne/movitých věcí, bankovní zárukou;

12 12 Modifikace produktu „If“ pro developerské projekty – II.  Délka investičního úvěru bude odpovídat době provádění stavebních prací resp. k této době se připočte čas potřebný k prodeji (zatím nelze pod 3 roky, kratší termín se navrhuje do novely zákona č. 58/1995 Sb.)  Český investor i dceřiná společnost musí mít jako předmět činnosti zapsánu stavební resp. developerskou činnost, musí být smluvní stranou stavební zakázky.  Řešení rizika dokončených bytů je klíčovým problémem, pokud není nemovitost předem prodána známému subjektu.  Nelze pojistit projekt, kde by veškeré prodeje byly zahájeny až po zahájení čerpání úvěru, nebo až po dostavbě nemovitosti.

13 13 Modifikace produktu „If“ pro developerské projekty – III.  Pokud projekt předpokládá kombinaci prodeje předem známým kupujícím a průběžného prodeje, platí několik pravidel, zejména:  sjednání smluv o smlouvě budoucí (závazná a nevypověditelná, 20 % záloha, equita a zálohy musí být před začátkem čerpání úvěru min. 50% hodnoty projektu),  případ prodeje části bytových jednotek až po dostavbě je možný za podmínky, že celkový objem dopředu nezajištěných prodejů nepřesáhne objem dopředu složené equity.

14 14 Příprava modifikace produktu „F“ – „Fv“  Cíl – umožnit čerpání předexportních úvěrů pro vývoz výsledků vědy a výzkumu, resp. práv k duševnímu vlastnictví  „Fv“ spočívá v podpoře komerční aplikace produktů výzkumu a vývoje v exportu formou úvěrů na dokončení aplikace pro zahraničního zákazníka, na úhradu licenčních poplatků apod.

15 15 Projektové financování - modifikace produktu „D“ – I.  Cíl – umožnit exportní úvěrování projektů, u nichž je splácení úvěru založeno pouze na výnosech projektu  Základem projektového financování je cash flow projektu poskytující dostatek prostředků jak pro provozní financování, tak i pro splácení úvěru.  Modifikace VPP „D“ spočívá ve výjimkách z některých pravidel Konsensu OECD pokud jde o režim splácení exportního úvěru, které jsou sjednány v pojistné smlouvě.  Prodloužené doby splácení (až 14 let).  Nerovnoměrné a nepravidelné splátky delší než 6 měsíců při splnění dalších podmínek.

16 16 Projektové financování - modifikace produktu „D“ – II.  Hodnocení reálnosti projektu  podklady/dokumentace – popis projektu, přehled jeho finančních zdrojů, business plán projekt, cash flow EPC kontraktu, finanční výkazy zúčastněných subjektů, technická a finanční feasibility study,  požadované parametry projektu - zejména 20-40% equity, dostatečně silný sponzor/investor, zkušený EPC kontraktor i budoucí provozovatel, dostatečné úvodní zdroje, dostatečně robustní cash flow, zajištění vstupů do výroby a odbytu výroby.

17 17 KONTAKTY JUDr. Miroslav Somol, CSc., náměstek generálního ředitele Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Tel:+420 222 842 300, +420 842 340 Fax.:+420 222 84 4130 E-mail : somol@egap.cz www.egap.cz


Stáhnout ppt "Další směry rozvoje činnosti EGAP „Změny pojistných produktů“ JUDr. Miroslav Somol, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google