Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Exportní a strukturované financování obchodu leden 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Exportní a strukturované financování obchodu leden 2005."— Transkript prezentace:

1 Exportní a strukturované financování obchodu leden 2005

2 2 Exportní a strukturované financování obchodu 1.Exportní financování 2.Financování obchodních pohledávek

3 3 Exportní financování V jakých situacích klient využije exportní financování: Účastní se výběrového řízení na získání zakázky v zahraničí, kde je požadováno předložení nabídky financování Připravuje dodávku do zahraničí a zahraniční partner požaduje odklad plateb Připravuje vývoz do teritoria, kde je nedostatek úvěrových zdrojů, resp. jsou dražší Chce eliminovat svá platební rizika vyplývající z obchodního kontraktu Nechce zvyšovat svou angažovanost u banky dodavatelským úvěrem Potřebuje profinancovat výrobu pro vývoz

4 4 Exportní financování Využití finančních produktů banky k úspěšné realizaci vývozního kontraktu: –Vývozní odběratelský úvěr/vývozní dodavatelský úvěr – profinancování obchodní transakce úvěrem poskytnutým po vzniku pohledávky –Předexportní financování – profinancování výroby pro vývoz – financování do vzniku pohledávky –Neplatební záruky spojené s realizací obchodní transakce

5 5 Definice vývozního odběratelského úvěru Okamžité vyplacení prodávajícího (vývozce) zahraničním kupujícím (dovozcem), jemuž byly na dovoz zboží a služeb poskytnuty potřebné finanční prostředky bankou prodávajícího formou zbožového bankovního úvěru. účelovost, vazba na konkrétní obchodní případ pravidla „OECD CONSENSU“ při využití prvků státní podpory vývozu pojištění EGAP refinancování ČEB (využití v odůvodněných případech) Exportní financování

6 6 Výhody vývozního odběratelského úvěru: VÝVOZCE: - okamžitá výplata při dodávce - vyloučení zahraničních platebních rizik - konkurenceschopnost obchodní nabídky - nízké náklady - nezvyšuje se úvěrová angažovanost - využití prvků státní podpory vývozu DOVOZCE:- rozložení splátek jistiny do období návratnosti projektu Exportní financování

7 7 VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR (Mezibankovní úvěrová dohoda) Český vývozceKupující Banka kupujícího (dlužník) 2) obchodní kontrakt zboží Splátky úvěru3) interní úvěrová smlouva Dokumenty Splátky úvěru 4) Úvěrová dohoda (dílčí, individuální) 1) rámcová úvěrová linka 6) Pojištění úvěrového rizika Výplata z úvěru (max.85%) Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy: 1) v některých případech existuje mezibankovní rámcová úvěrová linka mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce (uzavřena předem) 2) obchodní kontrakt o dodávce mezi vývozcem a dovozcem 3) interní úvěrová smlouva mezi dovozcem a jeho bankou 4) dílčí (individuální) úvěrová dohoda mezi ČSOB a zahraniční bankou dovozce 5) smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (Společné prohlášení) (závazek vývozce splnit některé povinnosti vůči ČSOB) 6) pojistná smlouva mezi ČSOB a EGAP 5)Smlouva o realizaci exportního odběr. úvěru (Společné prohlášení)

8 8 Exportní financování VÝVOZNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR (Přímý úvěr kupujícímu) Před čerpáním úvěru se uzavírají smlouvy: 1) obchodní kontrakt mezi vývozcem a dovozcem 2) smlouva o zajištění úvěru mezi dovozcem a jeho bankou (ručitelem) a vystavení záruky v/p ČSOB 3) úvěrová dohoda mezi ČSOB (věřitelem) a zahraničním dovozcem (dlužníkem) 4) smlouva o realizaci export. odběratel. úvěru (Společné prohlášení) (závazek vývozce splnit některé povinnosti vůči ČSOB) 5) pojistná smlouva mezi ČSOB (pojištěným) a EGAP (pojistitelem) Český vývozce Kupující (dlužník) Banka kupujícího (ručitel) 1) obchodní kontrakt zboží 3) Úvěrová dohoda 2) Zajištění záruky Dokumenty Splátky úvěru 2) záruka 5) Pojištění úvěrového rizika Výplata z úvěru (max.85%) 4) Smlouva o realizaci export. odběr. úvěru Společné prohlášení

9 9 Teritoriální zaměření financování vývozu do rizikovějších teritorií, zejména do bývalých SZ a rozvojových zemí Zkušenosti ČSOB zejména se: Ruskem a zeměmi SNS Zeměmi jihovýchodní Evropy a Slovenskem Zeměmi Blízkého a Středního východu Zeměmi jihovýchodní Asie (např. Filipíny) Latinskou Amerikou (zejména Kuba) Délka financování střednědobý až dlouhodobý úvěr (obvykle na 2 – 5 let, v odůvodněných případech na dobu delší) možnost i krátkodobého financování (v závislosti na komoditě a konkrétních požadavcích) Exportní financování

10 10 Exportní financování ČSOB – leader na trhu exportního financování:  dlouhodobá přítomnost na trhu – od poloviny 90. let  úvěrové portfolio k 31.12.2004 - cca 4 mld CZK  počet realizovaných úvěrových případů v portfoliu – cca 70  průběžný počet rozpracovaných úvěrových případů – cca 50  financování vývozů z ČR i SR (ve spolupráci s EGAP a Eximbankou SR)

11 11 Exportní financování Komplexní obsluha obchodního případu: ČSOB: Od obchodního záměru vede klienta nejkratší cestou k realizaci Navrhuje optimální strukturu bankovních služeb a pojistných nástrojů k: –Minimalizaci rizika –Komplexnímu finančnímu zajištění obchodního případu Nejčastější související služby: –Neplatební záruky –Předexportní financování –Dokumentární platební styk –Bezplatné poradenství během přípravy obchodního případu

12 12 Exportní financování Uzavřené rámcové úvěrové dohody na financování českého exportu v teritoriu SNS: Ruská Federace: Vněštorgbank, Moskva - EUR/USD 50 mil. Alfa-Bank, Moskva - EUR/USD 30 mil. v přípravě Bank Moskvy - EUR 30 mil. Kazachstán: Halyk Bank - USD/EUR 15 mil. Uzbekistan NBU - USD/EUR 20 mil.

13 13 Exportní financování Shrnutí: Vývozní odběratelský úvěr je výhodná a bezpečná forma financování vývozu klienta-vývozce Vývozce dostává zaplaceno ihned po dodávce Dovozci se poskytuje odklad splátek jistiny (první splátka 6 měsíců od ukončení dodávek, resp. uvedení investice do provozu) a rozložení splátek do období návratnosti projektu Komplexní nabídka služeb ČSOB – „ušijeme financování na míru“, dovedeme klienta k bezpečné realizaci obchodního případu

14 14 Financování obchodních pohledávek Výhody pro dodavatele:  Zvýšení konkurenční schopnosti obchodní nabídky  Odklad platby pro bonitní odběratele  Zlepšení finančních ukazatelů dodavatele  Okamžité získání likvidních prostředků

15 15 Financování obchodních pohledávek Charakteristiky:  Pohledávky z tuzemského i zahraničního obchodního styku  Výplata po vzniku/uznání pohledávky  Odkup/převzetí pohledávky za nominální hodnotu sníženou o diskont  Pohledávka za bonitním odběratelem  Směnečná  Účetní (faktura)  Krátkodobá až dlouhodobá splatnost pohledávky

16 16 Financování obchodních pohledávek (obecné schéma transakce) Dodavatel Odběratel kontrakt dodávka proplacení dodavateli postoupení pohledávky Smlouva o odkupu/ postoupení pohledávky uznání postoupené pohledávky plnění závazku z pohledávky

17 17 Financování obchodních pohledávek Formy:  Bezregresní odkup pohledávek (Forfaiting) odkup směnečných pohledávek odkup účetních pohledávek  Odkup pohledávek s regresem

18 18 Financování obchodních pohledávek BEZREGRESNÍ ODKUP POHLEDÁVEK Odkup směnečných pohledávek  Odkup platebního nároku z pohledávky s odloženou splatností bez zpětného postihu  Pohledávky kryté  Směnkou cizí vystavenou dodavatelem a..akceptovanou bonitním odběratelem  Směnkou vlastní vystavenou bonitním odběratelem  Operativní nástroj  Dodavateli odpadají starosti s inkasem pohledávek  Operace nevstupuje do úvěrové angažovanosti banky za dodavatelem

19 19 Financování obchodních pohledávek ODKUP POHLEDÁVEK S REGRESEM Příklad: Cizí směnka s pojistkou EGAP  směnka vystavena exportérem, akceptována zahraničním dovozcem  pojištění typu B nebo C u EGAP  beneficientem pojistného plnění ČSOB  odkup pohledávky do výše pojistného plnění  zachována možnost zpětného prodeje pohledávky resp. zpětný postih vývozce z titulu směnečného zákona

20 20 Dlouhodobý rating (září 2004) Moody‘s S&P Fitch ČSOB A1BBB +A+ KB A1BBB +A+ ČS A2BBB + A- Česká republika A1A-A- Poznámka: Dlouhodobý rating ČSOB od Moody’s je na stejné úrovni jako dlouhodobý rating České republiky (tj. nejvyšší možný).

21 21 Kontakty Exportní a strukturované financování obchodu Sekretariát fax: 26135 9878 tel.: 26135 9321 Ing. Miroslav Klíma, CSc. řediteltel. : 26135 9320 Exportní financování Ing. Jiří Komeda, manažer tel.: 26135 9325 e-mail : jkomeda@csob.cz Ing. Zdeněk Pazderník, manažertel.: 26135 9327 zpazdernik@csob.cz Ing. Dagmar Dvořáková, manažertel.: 26135 9323 dadvorakova@csob.cz Ing. Jiří Lomitzki, manažertel.: 26135 9326 jlomitzki@csob.cz Financování obchodních pohledávek Ing. Dana Feixová, manažertel.: 26135 9331 dfeixová@csob.cz


Stáhnout ppt "Exportní a strukturované financování obchodu leden 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google